Proces verbal din 28.12.2018

Proces verbal ședința extraordinară din data de 28.12.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCESUL VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliul Local Sector 5

din data de 28.12.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 111724/21.12.2018

Lucrările ședinței încep la ora IO34.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian, Secretarul Sectorului 5 - dna Elena Luminița Petrescu și din partea Instituției Prefectului Municipiului București este prezentă doamna Bondoc Viorica.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 18 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Geamănă Dragoș, Coroblea Cristina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Vanghelie Marian Daniel.

în sală sunt prezenți dl Cristian Crivăț, dna Alexandra Cîrstea și dna Lazăr Mihaela.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mai întâi de toate, aș vrea să dau citire ordinii de zi... avem și o ordine suplimentară, dar pornim cu citirea ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.

 • 2. Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr.72, bloc 12A, Sector 5, București.

 • 3. Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerbota, nr.l A, Sector 5, București.

 • 4. Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de negociere a achiziționării în numele Municipiului București, a unor imobile situate în Strada Iacob Andrei, nr.31, Sector 5, București.

 • 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele municipiului București, a unor imobile situate în Strada Iacob Andrei, nr.31, Sector 5, București.

 • 6. Diverse.

DI președinte de ședință Boloș Florinei

Dat fiind faptul că avem o suplimentare a ordinii de zi, o să vă rog să îmi permiteți să îi dau citire și acesteia:

 • 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a unui spațiu în suprafață de 215 mp și a terenului în suprafață de 984 mp - parcare și 457 mp cale de acces, în incinta imobilului în care funcționează Creșa Sf. Stelian în vederea funcționării Substației de Ambulanță Sector 5.

/X

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „In universul șahului -proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați.”

Menționez că aceste două proiecte au fost și în ședința anterioară (21.12.2018), dar pentru faptul că nu aveau toate informațiile necesare pentru fundamentarea acestor Hotărâri au fost introduse ca ordine suplimentară pentru această ședință.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobare proiectului de dezvoltare urbană, constând în construirea de unități de învățământ și locuințe, pe terenurile din zonele: Drm. Movilă, Drm. Ghindari, Str. Brătila și Str. Teiuș.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 273/25.10.2018.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Aceste puncte suplimentare... o să cer permisiunea dumneavoastră, dacă sunteți de acord, să le introducem, în ordinea de zi, numerotate astfel: punctul 1 de pe suplimentare devine punctul 6, punctul 2 de pe suplimentare devine punctul 7, în ordinea de zi, punctul 3 să devină punctul 8, în ordinea de zi, și punctul 4 să devină punctul 9, în ordinea de zi, astfel încât Diversele să fie pe punctul 10, în ordinea de zi.

Vă rog să supunem la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline Christina), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

DI președinte de ședință Boloș Florinei

Având în vedere acest lucru, vă rog să acceptați renumerotarea ordinii de zi curente cu aceste puncte suplimentare, în întregul ei. Supunem la vot: cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline Christina), ordinea de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Trecem la ordinea de zi... dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi, punctul 1 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018. Discuții?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

S-a discutat ieri!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

A

S-a discutat ieri, supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 2 Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline Christina).

Având în vedere că nu sunt îndeplinite prevederile ar. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

DI președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 3 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a terenului situat în Strada Șerbota, nr.lA, Sector 5, București. Discuții? Vreau să menționez că aceste puncte au fost suplimentate în informațiile care v-au fost livrate și cu Raportul de extertiză tehnică. Din punctul meu de vedere, eu cred că materialul îmbracă un aspect concret, dacă ar fi discuții ne-ar bucura foarte tare, pe tema asta. înțeleg că nu sunt... trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline Christina).

Având în vedere că nu sunt îndeplinite prevederile ar. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 4 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de negociere a achiziționării în numele Municipiului București, a unor imobile situate în Strada Iacob Andrei, nr.31, Sector 5, București. Discuții? Dacă nu este cazul, avem nevoie de propuneri. Da?

Dl consilier Melnic Contantion Ion

Deci, propun ca din comisia de negociere să facă parte domnul George Ploscaru și domnul Matei Ion.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Alte propuneri, vă rog? în condițiile acestea putem trece la vot.

Dna secretar sector 5 Elena Luminița Petrescu

Nu, nu, nu. Lăsați la sfârșit pentru că este vot secret!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Da!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Dar am o întrebare!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dacă îmi permiteți...

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Am o întrebare: ce îi recomandă pe domnii să participe la...

DI viceprimar Marian Țigănuș

Haideți că o să vă explic eu... A, ce îi recomandă pe domnii?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Da!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Sunt consilieri!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Mersi!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Sunt două puncte...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Sunt Consilieri Locali.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Dacă îmi permiteți, vă rog foarte mult!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă rog, domnul...

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Având în vedere că în această zonă, în aceste blocuri, locuiesc foarte mulți romi... vă rog foarte mult, mă autopropun să fac parte din această comisie, să le apăr drepturile tuturor romilor din aceaste locuri. Vă rog, foarte mult, să supuneți votului acest...

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Păi trebuia să faceți asta... nu este vorba doar de o persoană, vă autopropuneți... și punctul 2? Adică a doua persoană?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Nu păi... este propunerea mea, la mine sunt 2 Ștefan Gheorghe și Gheorghe Ștefan, atât! Deci autopropunerea mea, vă rog foarte mult, având în vedere că în această zonă locuiesc foarte mulți cetățeni romi și sunt nevoit să le apăr drepturile acestora.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Poate mai aveți o altă propunere în afară de dumneavoastră, domnul...

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Nu!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Poate domnul Păpușă!

Dl consilier Păpușă Valentin

Am o propunere, pe domnul Gheorghe Ștefan.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumim!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Haideți să nu... vă rog foarte mult, aceste locuințe... aici să nu luăm în glumă, aici este o necesitate maximă, în aceste blocuri, și este binevenită această acțiune și această întâmpinare către noi, din partea organizației, ce sunt aceste persoane, în acest moment... vă rog foarte mult să luăm în calcul că aceste persoane sunt pe pasul de a fi evacuați din aceste locuințe, am fost acolo în zonă, îi cunosc destul de bine. M-am adresat conducerii respective să îi păsuiască, să nu îi dea afară, în prag de iarnă, vă rog foarte mult să luăm în serios această situație.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Vă mulțumesc pentru această intervenție.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Lasați-mă să le ofer o explicație colegilor, deci ce se întâmplă: aceste blocuri, în Iacob Andrei, au aparținut fostelor Centrale de Construcții care s-au transformat după revoluție în Societatea Comercială Cantini și Restaurante, care sunt proprietarul de drept. în ultimul an și jumătate s-a schimbat acționariatul acestei Societăți Comerciale, iar noua conducere a Societății vrea să scoată la vânzare aceste locuințe. Aceste locuințe sunt ocupate de populație săracă și ceea ce afirmă domnul consilier Ștefan este real, s-a încercat evacuarea lor din acele locuințe. Ca să vă aducem la cunoștință, să vă informez de ce se vrea să se facă asta. Este o problemă socială, sunt 65 de familii, dacă nu mă înșel., vă rog... eu știu de 65, dar s-ar putea să fie mai mulți. E o problemă socială, și cam atât. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Bun, mulțumim! Trecem la vot- Proiect de hotărâre privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele municipiului București, a unor imobile situate în Strada Iacob Andrei, nr.31, Sector 5, București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline Christina), proiectului de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Trecem la punctul 6, așa cum a fost renumerotat în urma votului dumneavoastră Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a unui spațiu în suprafață de 215 mp și a terenului în suprafață de 984 mp - parcare și 457 mp cale de acces, în incinta imobilului în care funcționează Creșa Sf Stelian în vederea funcționării Substației de Ambulanță Sector 5.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Totuși aș avea de făcut o mențiune în legătură cu intro-ul anterior. Nu este ok să primim documentația cu două ore înainte să începem...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

în legătură cu împuternicirea?!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Cu punctul 5.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Cu punctul 5.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

A venit la 10 fără 25 documentația...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Dar este vorba de o împuternicire, ce atâta documentație să fie?

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

/V                                                            e

Păi și când ar fi trebuit să citim? In metrou până aici?

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Bun! Trecem la vot! Mulțumim de intervenție. Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit Serviciului de Ambulanță București-Ilfov a unui spațiu în suprafață de 215 mp și a terenului în suprafață de 984 mp -parcare și 457 mp cale de acces, în incinta imobilului în care funcționează Creșa Sf Stelian în vederea funcționării Substației de Ambulanță Sector 5.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Trecem la punctul 7 Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „In universul șahului - proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați. ” Discuții? Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jacqueline Christina), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 8 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind aprobare proiectului de dezvoltare urbană, constând în construirea de unități de învățământ și locuințe, pe terenurile din zonele: Drm. Movilă, Drm. Ghindari, Str. Brătila și Str. Teiuș. Discuții?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Da, aș vrea să știu... poate este cineva aici care să ne ofere mai multe detalii referitoare la acest proiect? Dacă tot a venit suplimentar...

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Domnul Rareș! Vă rog!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Adică vrem să știm despre ce este vorba.

Dl Rareș Hopincă

Au fost identificare, în zona de sud-vest a Sectorului 5, patru amplasamente pe care autoritatea locală ar putea demara un proiect cu dezvoltare urbană. Necesitatae majoră este de a construi niște școli și grădinițe în această zonă pentru că rețeaua școlară existentă nu acoperă și acele zone. Terenurile, din păcate, nu se află în administrarea Primăriei ci sunt sub efectul Legii nr 165/2013 privind restituirea echivalentă a bunurilor naționalizate de regimul comunist (Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România), și practic, noi aprobăm, noi... Consiliul Local este chemat, astăzi, să supună spre aprobare necesitatea și oportunitatea demarării unui program de dezvoltare urbană, ca noi, după aceea, în consecință, să facem toate solicitările necesare în vederea preluării amplasamentelor și demarării construcției.

9

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Da! Vă mulțumesc pentru informații și apreciem disponibilitatea Primăriei de a face lucruri pentru cetățeni, însă cred că ar fi fost mult mai util dacă veneați cu mai multe detalii referitoare la acest...

Dl Hopincă Rareș

Detaliile le găsiți în Raportul de specialitate!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Păi da, dar nu-i normal să primesc pe lista suplimentară un punct pe care mi se cere votul fără să știu despre ce este vorba! Poate puteți corecta acest lucru pe viitor.

Dl Hopincă Rareș

Da, se va lua în calcul propunerea dumneavoastră!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumesc, domnule Rareș! Mulțumim! Trecem , mai sunt discuții, la acest subiect? Trecem la vot! Proiect de hotărâre privind aprobare proiectului de dezvoltare urbană, constând în construirea de unități de învățământ și locuințe, pe terenurile din zonele: Drm. Movilă, Drm. Ghindari, Str. Brătila și Str. Teiuș. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Danciu Bogdan Ioan, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan, și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Uite așa am ajuns la ultimul punct al ordinii de zi, zona de diverse...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Nu! Nu! Mai avem... Punctul 4 pe suplimentare este acela cu modificarea...

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Nu, nu, nu, mai este proiectul cu dezvoltarea urbană.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Cel cu dezvoltarea urbană și ultimul punct.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Drm. Movilă, Drm. Ghindari.....

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Suntem la ultimul punct al ordinii de zi, la diverse! Dacă sunt discuții?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Ați scos punctul 8?

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Punctul 8 l-am discutat! Acum! Ați primit detalii de la domnul Hopincă.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 273?

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Da! Nu, nu, nu! Am stabilit scoaterea din listă.

Dna Niculescu Jacqueline - Christine

Deci rămâne forma aprobată!

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Da, da!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Drept pentru care s-a ajuns la punctul 9 al ordinii de zi.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Am votat la începutul, la începutul ședinței, am votat o ordine de zi!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Deci, propun în această situație ca punctul renumerotat 9 al ordinii de zi -Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5, nr. 273/25.10.2018 să fie scos. Cine este pentru? Ultimul punct, acel punct!

Cu 18 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Danciu Bogdan Ioan, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian, Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), punctul 9 de pe ordinea de zi a fost scos.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Am ajuns la punct 9 al ordinei de zi: Diverse. Discuții?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Da, aș avea o chestiune aici, ieri a fost o ședință extraordinară, după cum toată lumea știe!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

De îndată!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

De îndată, mă scuzați! Nu am primit niciun fel de înștiințare.

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

La de îndată nu trebuie.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

La de îndată nu trebuie.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Nu? Adică sună secretariatul doar...

Dna Niculescu Jacqueline - Christine

Anumiți consilieri, nu sună pe toți consilierii?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Ba da! Cum, nu v-a sunat?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Nu, asta spun, nu am fost sunat și nu am primit niciun e-mail!

Dna inspector Dichiu Niculina

Nu se răspunde la telefoane, noi sunăm pe toată lumea și chiar insistăm!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Vă asigur că eu am dispus! Eu am insistat ca să fie sunați toți consilieri.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Da, sunt absolut convins de acest lucru!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Cum am putut să faco .... n-are ni vi o logică!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Nu am spus asta, dar avem dovezi, eu pot să cer lista de telefoane de la compania de telefonie mobilă, să vă demonstrez că nu am fost căutat și nu am primit nici măcar un e-mail.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Scoateți lista și vedem, verificăm! Eu nu pot să neg, eu nu pot să neg acum că secretariatul...

Dna inspector Dichiu Niculina

Da, dar de exemplu vreau sa dau un exemplu..., îmi cer scuze, dar sunt domni consilieri care repetăm din 10 în 10 minute, sunăm!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Da! Dar n-am primit nici măcar e-mail!

Dna inspector Dichiu Niculina

Nu! E-mail, nu!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Nu am primit nici telefon, nici e-mail. Mulțumesc!

întrucât buletinele de vot necesare votului secret pentru proiectul de la punctul 4 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de negociere a achiziționării în numele Municipiului București, a unor imobile situate în Strada Iacob Andrei, nr.31, Sector 5, București, au fost tipărite, se trece la exercitarea votului secret, la ora IO50.

La ora Îl06 membrii comisiei de validare revin în sala de ședințe. Dl consilier Melnic Contantin Ion dă citire procesului verbal al Comisiei de Validare și anunță rezultatul votului.

Dl consilier Melnic Constantin-Ion

Având în vedere prevederile Art. 45, alin. 5 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, membrii comisiei de validare s-au întrunit în scopul numărării voturilor, privind desemnarea a 2 membri ai Consiliului Local Sector 5, în Comisia de negociere a achiziționării în numele Municipiului București, a unor imobile situate în strada Iacob Andrei nr. 31 Sector 5.

Rezultatul votului este următorul:

 • - Ploscaru George-Alexandru: 2 voturi pentru, 14 împotrivă, 2 voturi nule -total 18.

 • - Matei Ion: 13 voturi pentru, 4 împotrivă, 1 nul - total 18.

 • - Gheorghe Ștefan: 13 voturi pentru, 4 împotrivă, 1 nul.

Vă urăm succes!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Țin să-i felicit pe cei 2 colegi! înainte de a încheia vă rog sa-mi permiteți...

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Nu! Trebuie supus la vot!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său. Cine este pentru validare?

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Alexandra Cristina, Lazarov Alexandru, Matei George, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Ploscaru George, Stanciu Andreea Cristina, Danciu Bogdan Ioan, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan, Țigănuș Marian Udescu Șerbănel Mihail, Niculescu Jaqueline Christina, și Pîrtoacă Bogdan Sergiu), comisia de negociere a fost validată.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Stimați colegi, a trecut un an, cu bune cu rele toate cele! Vă rog să-mi permiteți ca în numele domnului Primar Daniel Florea, a aparatului de specialitate din Primăria Sectorului 5, să vă urez un An Nou fericit, multă sănătate, bucurie, să vă bucurați de cei dragi, să petreceți un An Nou împlinit și toate cele bune! Vă mulțumesc pentru participare!

Dl consilier Melnic Constantin-Ion

Cele bune să se adune, cele rele să se spele!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Ia, liniște vă rog, că n-am declarat închisă ședința ! Colegii de la USR...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Vă mulțumesc frumos pentru acest an și colegialitatea de care ați dar dovadă, sunt curioasă dacă din 2019 domnul Primar va participa la ședințele noastre de consiliu! Eu țin minte că anul acesta a venit doar la 3 ședințe.

Dl consilier Matei George

Depinde și de voi, da?

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Declar închisă ședința!

s                  »

Lucrările ședinței se încheie la ora 1109.


AR SECTOR 5,

ELENA LUMINIȚA PETRESCU


18