Proces verbal din 28.02.2018

Proces verbal ședința ordinară din data de 28.02.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCESUL VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 28.02.2018

Ședința a fost convocată de Primarului Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 17527/22.02.2018.

La ședință au participat domnul VicePrimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 25 de consilieri locali din numărul total de 27.

Au lipsit domnii consilieri: Agheorghiesei Emil și Vanghelie Marian Daniel.

De asemenea, în sală se mai află doamna Păun Raluca-reprezentant Clubul mamelor, dl Andrei Gheorghe -reprezentant al Asociației Habitat și domnul Savu Apostol -reprezentant Grupul de Socializare Locală Sector 5.

Ordinea de zi stabilită prin Convocator, este următoarea:

1.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local

Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni ;

2.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 26.01.2018 ;

3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al

Consiliului Local Sector 5 pentru anul 2018 ;

4.    Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine

Publică a Sectorului 5 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia;

5.    Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Sectorului 5 a Grupului Consultativ

Civic Sector 5 și aprobarea Regulamentului de Funcționare a acestuia;

6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5;

7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu” pentru susținerea participării trupei de teatru Dor fără sațiu la Festivalul Internațional de Teatru Francofon FITE 2018;

8.    Proiect de hotărâre privind finanțarea activităților ce vor fi desfășurate de Trupa de teatru ”AS”, din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, pe parcursul anului 2018 ;

9.    Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului-cadru de colaborare dintre Ministerul Apărării Naționale și Primăria Sectorului 5;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei pentru refmanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 5 al Municipiului București de la B.C.R. ;

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Susținerea campionului național de tineret la box Cătălin Burcea” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”;

12.    Proiect de hotărâre privind susținerea Orchestrei Române de Tineret-proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”;

13.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindromul Down” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”;

14.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asistență tehnică dintre Primăria Sectorului 5 a Municipiului București și Banca Mondială ;

15.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S.5 nr.35/2017, privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației de funcționare a piețelor, târgurilor și a altor locuri special amenajate de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, precum și a persoanelor fizice și juridice care își desfășoară activitatea în cadrul acestora ;

16.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S.5 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L.S.5 nr.34/2017 și H.C.L.S.5 nr.98/2017 ;

17.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L.S.5 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București modificată și completată prin H.C.L.S.5 nr.36/2017 și H.C.L.S.5 nr.99/2017 ;

Diverse.

- Adresa D.G.A.S.P.C. nr. 2316/08.02.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 12018/08.02.2018;

-Adresa nr. 191/19.01.2018 emisă de Curtea de Conturi a României/Camera de Conturi București, înregistrată la Primăria Sector 5 sub nr. 7233/25.01.2018;

-Adresa nr.280/06.02.2018 emisă de Curtea de Conturi a României /Camera de Conturi București, înregistrată la Primăria Sector 5 sub nr. 13029/12.02.2018;

-Adresa grupului consilierilor locali ai Partidului Național Liberal înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 13313/13.02.2018.

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Bună ziua! Domnul Primar își cere scuze, nu poate veni la ședință.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

E bună observația asta, că noi ne gândeam că este bolnav. Nu l-am mai văzut de câteva

luni.

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Cum de câteva luni?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

La ultimele trei ședințe nu a fost prezent.

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Al doilea lucru pe care vreau să vi-1 comunic este să o prezint pe doamna secretar a Consiliului, doamna Luminița Petrescu.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Bine ați venit!

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Care este noul secretar al Consiliului Local. Da doamna Coroblea, vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Mă scuzați, vă rog! Voiam să vă cerem acordul, dacă sunt și ceilalți colegi de acord. A venit alături de noi o doamna din zona Iacob Andrei care, ar dori să ia cuvântul și să ne spună ■câte-va-lucniri.    -

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Doamna Coroblea, numai o secundă! Haideți să dăm drumul la ședința statutară și discutăm problema asta. Da? Vă rog! întâi să ... procedural să facem, mă rog...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Și eu tot procedural, mă iertați, noua noastră colegă, doamna este secretarul sectorului conform legii 215 (Legea nr.215 - Legea administrației publice locale) nu secretarul Consiliului Local.

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Iertați-mă!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Vă rog să ma iertați dumneavoastră pe mine!

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Mea culpa! Mea maxima culpa!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Doar ca să se consemneze așa cum este corect, pentru că este cu adevărat o funcție extrem de importantă. Dumneaei...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și în ce context a avut loc această schimbare? Puteți să ne comunicați? Așa general. Dacă se poate desigur, dacă nu se poate, eu vă întreb...

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

în condițiile... Doamna secretar Feurdean s-a suspendat pe timp de un an din cauza stării de sănătate.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Așa!

Dl consilier Matei George

Locul a fost...

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Asta este motivația. Mai mult de atât nu am, deci la cererea dânsei, nu a fost... La cererea dânsei pentru că are niște probleme grave de sănătate.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nici nu avea cum să fie, decât în acel consiliu care se aduce la nivel de Capitală cu ceilalți Secretari. E o procedură mai complicată, nu... nu e ca în cazul celorlalți directori generali, adjuncți și așa mai departe.

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Aia e partea de ...Atributul conducătorului de...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Sigur, sigur!

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Deci nu putem contesta... Atribuțiile Comitetului de... da... haideți să pornim ședința! Dl consilier Matei George

Ordinea de zi ați primit-o, da!...cele șaptesprezece puncte.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Șaptesprezece puncte și patru la diverse.

Dl consilier Matei George

Proiectele care suplimentează ordinea de zi, le-ați primit și pe cele patru puncte suplimentare? Dau citire ca să suplimentăm ordinea de zi cu încă patru proiecte:

1.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.S 5 nr. 38/30.03.2017 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului - C.T.U.A.T. - Sector 5;

2.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.S 5 nr. 127/31.08.2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului și Urbanism;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării la nivelul unităților școlare ale Sectorului 5 a Programului "Copiii noștrii, în siguranță”;

4.    Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului Medico-Social ”Sf. Andrei” -unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector

5.

Vreau să aprobăm ordinea de zi cu cele suplimentate.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Care vor continua de la punctul optsprezece până la punctul douăzeci și unu, după care vor veni diversele.

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Exact!

Dl consilier Matei George

Corect! Da, da! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

-Cu 20 de voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Șerbănel Mihail Udescu, Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș), ordinea de zi a fost aprobată.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Acum puteți să îi dați cuvântul colegei noastre să supuneți la vot... persoana care asistă...

Dl consilier Matei George

Da! Vreau să supunem la vot solicitarea doamnei Coroblea.

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Spuneți-ne întâi despre ce este vorba.

Dna consilier Coroblea Cristina

Deci a venit astăzi, la noi, o doamnă care locuiește în zona Iacob Andrei și care vrea să ne spună un pic despre problemele pe care le întâmpină în acea zonă și să ne ceară ajutorul. Despre asta este vorba.

Dl consiliei Gheorghe Ștefan

Are calitate de lider?

Dna consilier Coroblea Cristina

Sunt probleme foarte grave.

Dl consiliei Gheorghe Ștefan

Are calitate de lider cumva? Al comunității? Are girul comunității să vină să vorbească în numele lor?

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, are girul comunității.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Bine, noi nu știm dacă îl are sau nu, dar este irelevant. Este un cetățean care locuiește în sector, dacă are buletin de sectorul 5, legea 215 (Legea nr.215 - Legea administrației publice locale) prevede faptul că ședințele sunt publice, iar dacă noi îi vom da acordul, poate că va lua și cuvântul la final. Supune-ți la vot, cine este pentru și cine nu? Girul și cu astea....

Dl consilier Matei George

La final, la final.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

La diverse, sigur.

Dl consilier Matei George

Exact! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 25 de voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Coroblea Cristina și Niculescu Jacqueline Christina), dreptul la cuvânt al doamnei Păun Raluca a fost aprobat.

Deci o să vorbiți la final, doamnă.

Bun! Primul punct, "Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni”. Mandatul meu se încheie și urmează... Și vreau să propuneți pentru continuare un alt președinte de ședință. Da Alex, spune!

Dl consilier Lazarov Alexandru Sebastian

Aș avea o propunere, l-aș propune pe domnul consilier P.S.D.- Constantin Melnic.

Dl consilier Matei George

Altă propunere!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Noi îl propunem pe colegul nostru, domnul Lucian Scripcaru.

Dl consilier Matei George

Altă propunere? Bine!

DI consilier Jelea Bogdan Ion

Aș avea doar un punct de vedere, dacă am permisiunea dumneavoastră. Măcar să rămână consemnat în procesul verbal. A existat întotdeauna o chestiune de cutumă, și anume faptul că totuși, președintele de ședință, reprezintă prin rotație și în ordinea compoziției Consiliului Local, toate formațiunile care se găsesc aici. Fără îndoială că din punct de vedere al legalității și procedurii, faptul că din 2016 până astăzi, doar grupul parlamentar, mă rog, local, al Consiliului Local, mă scuzați, al Partidului Social Democrat are președinte de ședință. Pentru noi nu putem spune că este o problemă însă, la nivel de principiu și ținând cont de chestiunea de relaționare între noi, și ținând cont mai ales de faptul că nu o dată când au fost chestiuni mai delicate, noi personal, cei din grupul Partidului Național Liberal, am dat dovadă și de bună intenție, și de proactivitate, și de faptul că nu o dată, și dumneavoastră știți foarte bine, au fost situații mai delicate în care noi ne-am implicat în mod decisiv în interesul adoptării unor hotărâri foarte importante pentru sector și pentru cetățeni. încă o dată, din punct de vedere legal și procedural nu avem absolut nimic de contestat, însă nu ar fi rău ca dumneavastră, în grupul dumneavoastră politic, peste trei luni...până atunci să mai reflectați suficient de bine și să vă gândiți dacă nu ar fi cazul să existe o anumită rotație. Noi nu ne doream că... discutam cu colegii mei, și aici vă împărtășesc pentru amuzament, în cazul în care eu aș fi fost și propus și ales pentru dumneavoastră și pentru domnul Primar ar fi fost un lucru bun, pentru că în calitatea mea de președinte de ședință nu aș mai fi putut să iau cuvântul și să ridic atâtea subiecte cum ridic la fiecare ședință, dar acum nu o să vă dau eu lecții și să vă îngădui să vă dau vreun sfat. Spun doar că din punctul de vedere al unei cutume, care a existat și există la nivelul tuturor organelor deliberative, poate nu ar fi rău să procedăm așa.

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Am luat la cunoștință.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Vă mulțumesc frumos! Am vrut doar să se consemneze.

Dl consilier Bîrsan Mihai

De la începutul mandatului a fost o înțelegere...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

A fost o discuție informală, fără... așa cum se fac întotdeauna.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Asta e o revenire, ai mai spus-o și acum șase luni, asta este o revenire.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da, asta este o revenire, dar am spus. Măcar să se consemneze. Indiferent de deznodământ, vrem să știm că ne-am făcut datoria. Și cine va verifica în viitor va constata că nu am... Vă mulțumesc.

Dl consilier Matei George

Pentru domnul Melnic...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

E vot secret, sau?

Dna Dună Mariana

Nu, nu, e vot deschis!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

E deschis? Atunci este perfect! Atunci facem ordine, îmi cer scuze!

Dl consilier Matei George

Deci domnul Melnic Constantin și domnul Lucian. Pentru domnul Melnic? Și pentru? Ați numărat? Cine este pentru, mâna sus! împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 7 abțineri (Șerbănel Mihail Udescu,

Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina , Geamănă Dragoș, Cursaru Paul Gabriel și Pop Claudia Ramona), propunerea domnului consilier Lazarov Alexandru Sebastian a fost votată.

De menționat faptul că domnii consilieri Jelea Bogdan Ion. Bîrsan Mihai, , Giurcă Augustin Răzvan și Scripcaru Lucian Mihai nu și-au exprimat votul.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Consemnați că nu am votat și o să-l susțin doar pe candidatul nostru. Nu vrem să ne opunem domnului Melnic, nu avem de ce.

Dl consilier Matei George

Cine este pentru domnul Lucian Scripcaru? împotrivă? Abțineri?

Cu 6 voturi pentru (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai ) și 5 abțineri (Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Coroblea Cristina și Niculescu Jacqueline Christina), propunerea domnului consilier Jelea Bogdan Ion, a fost respinsă.

De menționat faptul că următorii membri ai Consiliului Local nu și-au exprimat votul (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian).

Dl consilier Matei George

Eu vă mulțumesc din suflet, a fost o perioadă frumoasă! Și sunt onorat.

Dl consilier Ploscaru George Alexandru

Și noi vă mulțumim! Bravo!

Dl Președinte de ședință - Mlelnic Constantin Ion

Vă rog!

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

S-a schimbat autoritatea, domnule președinte.

DI Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Armata e armată! Dați-mi voie să îi mulțumesc domnului George Matei pentru activitatea depusă și vreau să vă asigur că mă simt onorat pentru încrederea acordată!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Vă urăm mult succes!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Punctul 2, ”Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 26.01.2018”. Da, domnul consilier!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Vreau să atrag atenția că la paginile 5, 8 și 10 este Bogdan Geamănă.

Dl Președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Ne cerem scuze, vine Paștele, venim cu mielul! Greșeală de redactare.

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș Vă rog să consemnați, să faceți îndreptarea.

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Supunem la vot?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Supunem la vot cu modificarea. Acum dacă avem și o doamnă Secretar.

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion Cu modificarea, bineînțeles.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion Vă rog să consemnați lucrul ăsta că după...

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Și cu miel.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

De miel nu comentez.

Dl consilier Matei George

E prea devreme!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Supunem la vot procesul verbal de ședință.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Vă rog să întrebați ”Cine este pentru?” așa ce face.

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Cine este pentru? Da, domnul! împotrivă? Abțineri?

Cu 23 de voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru

George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Șerbănel Mihail Udescu, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 2 abțineri (Coroblea Cristina și Niculescu Jacqueline Christina), procesul verbal a fost aprobat.

Punctul 3 al ordinii de zi, "Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018".

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Hai să nu le mai citim! Hai să zicem "punctul 3”.

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Supunem la vot! Doamna consilier, vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Bun! Deci în primul rând aș vrea să constat că din nou, deși continuu trimitem mail-uri, nu contează, nu primim bugetul.

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Veți primi! O să-mi cer eu iertare, am avut o problemă de tehnică, veți primi conform solicitării pe care ați facut-o toți cei cinci consilieri U.S.R. (Uniunea Salvați România)! Vă garantez eu, în maxim 10 zile o veți primi pe hârtie, nu electronic!

Dna consilier Coroblea Cristina

Ok! Pe hârtie.

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Problema este următoarea: iertați-mă! Vă pun și eu o întrebare: vreți pentru fiecare cinci câte un set? Fiindcă înseamnă ceva de genul ăsta! Unul singur este suficient?

Dna consilier Coroblea Cristina

Da!

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Vă mulțumesc! Vă garantez că veți primi!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Până în 10 Martie, da? Mâine este 1 Martie.

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Da, da! Vă garantez! Am avut o problemă în care, nu, nu are legătură cu asta, o problemă pe tehnică la direcția economică și d'aia nu am... am fost concentrați toată săptămâna pe acea problemă.

Dna consilier Coroblea Cristina

Și încă... aș avea niște întrebări. Există niște modificări foarte mari față de luna trecută. Foarte mari! Și neavând nimic din detaliile bugetului, nu ne-am putut da seama ce se întâmplă. Se taie la mai mult de jumătate din bugetul pentru învățământ. De la 231 de milioane la 89 de milioane.

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Doamna Isabela!

Dna director Isabela Disăgilă

Da!

Dl VicePrimar - Marian Țigănuș

Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Se crește la cultură, recreere și religie de la 130 și ceva la 285. Sunt niște modificări imense față de luna trecută.

Dna director Isabela Disăgilă

Nu știu ce buget aveți dumneavoastră.

Dna consilier Coroblea Cristina

Cel pe care ni l-ați trimis dumneavoastră.

Dna director Isabela Disăgilă

Nu știu ce buget aveți dumneavoastră. Eu nu văd modificările așa de mari. Deci eu știu că modificări au fost pe: Grădinița 53, Școala 135, Grădinița 168, Liceul Teoretic Ion Barbu, Grădinița 35, Grădinița 242, Școala 128, Școala 150 unde s-a pus centrală termică. De asemenea, la ADP am avut o creștere de capital, s-a prins o autovidanjă, un rezervor motorină și un sistem de iluminat. Modificări au mai fost de asemenea la Centrul Cultural, unde s-a mai pus o sumă în vederea asigurării plății furnizorilor. Deci nu sunt modificări așa mari cum spuneți dumneavoastră.

Dna consilier Coroblea Cristina

Comparat cu luna trecută, cu ce ne-ați trimis în ianuarie. Așa și în ianuarie, la învățământ erau 231 de milioane, acum sunt vreo 89.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Au scăzut.

Domnul președinte, am o întrebare dacă se poate!

Dl Președinte de ședință - Mclnic Constantin Ion

Stați să termine!

Dna director Isabela Disăgilă

Deci eu nu văd. Aici la învățământ am la cheltuieli de personal 2 336,32 cheltuieli materiale 27505,40, finanțare învățământ preuniversitar de stat particular sau profesional 1 660, burse 16250, lapte și corn 6 560, cheltuieli de capital 34249 și programe de finanțare nerambursabile 800 000 lei. Astea sunt sumele pe care le văd.

Dna consilier Coroblea Cristina

Pot să vă arăt?

Dna director Isabela Disăgilă

Da! Da, doamna consilier, înțeleg despre ce spuneți dumneavoastră, alea au fost o previziune. Ce v-am pus noi pe data de 26 Ianuarie proiectul, înainte cu 7 zile sau 10 zile, cum spune legea, a fost o previziune, da?

Dna consilier Coroblea Cristina

Privind aprobarea bugetului...

Dna director Isabela Disăgilă

Da, doamna consilier, dar a fost o previziune. Pe sumă, totalul a rămas la fel și s-a repartizat pe fiecare unitate în parte, da, s-a mai tăiat la învățământ, s-a mai pus la Primărie, la alte unități.

Dna consilier - Coroblea Cristina

Dar, totuși luna trecută ați făcut niște previziuni pe baza cărora s-a votat bugetul.

Dna director Isabela Disăgilă

Da! Dar pe baza acelui buget...

Dna consilier Coroblea Cristina

231 de milioane...

Dna director Isabela Disăgilă

Deci suma corectă pentru învățământ este de 89,360, nu 231 de milioane. La momentul ăla au fost niște previziuni puse pe site. S-a făcut centralizarea acelui proiect de buget. S-a cerut din nou la toate unitățile de învățământ bugetul și s-a făcut corect. Deci suma reală este de 89 nu de 231. Dacă vreți, după ce se termină ședința, vă pun la dispoziție bugetul care a plecat și la Trezorerie... și ăla a fost un proiect!

Și a fost aprobat.

Dna director Isabela Disăgilă

Și ăla a fost un proiect! Am înțeles că a venit și s-a spus că au mai fost modificări, da? S-a rămas pe aceeași sumă totală 201 443.

Dna consilier Coroblea Cristina

Adică dumneavoastră spuneți că ala nu a fost bugetul.

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

V-a răspuns doamna director. Poftiți domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am și eu două întrebări.

Dna director Isabela Disăgilă

Proiectul a fost în dezbatere pe site.

Dna consilier Coroblea Cristina

Cum adică? Și ce s-a votat atunci?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dacă... Am o întrebare pentru doamna director Disăgilă. Două întrebări de fapt. Unu: vreau întâi să mă lămuresc, pentru că ce ridică colega noastră ca nelămurire, este corect și pertinent. Vreau și eu să văd dacă am înțeles bine. Dumneavoastră ați spus că a fost o previziune, un proiect, care a fost afișat, s-a dezbătut, s-a votat, dar aceea nu a fost ultima formă, care s-a votat, luna trecută. Corect?

Dna director Isabela Disăgilă

Forma care s-a votat luna trecută s-a rămas pe total suma aceea și la venituri și la cheltuieli, dar au fost modificări între capitole.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

La conținut mă refert, nu la...

Dna director Isabela Disăgilă

La învățământ este mai puțin pentru că, din centralizarea datelor numai de la învățământ, exploda bugetul.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

întrebarea mea este: luna trecută, când s-a votat bugetul pe anul 2018 s-a votat la

învățământ 89 sau cu 200 și?

Dna director Isabela Disăgilă

Nu cu 200 și. Deci bugetul când s-a votat atunci, s-a votat mai puțin, deci la învățământ a fost acum creștere de 5 298, da?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Atunci sau acum?

Dna director Isabela Disăgilă

S-a votat cu 81. Și acum cu 89, este bugetul corect.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Adică doamna Coroblea se raportează la o altă informație care nu a fost supusă la vot ședința trecută. Corect? Sau...

Dna consilier Coroblea Cristina

Luna trecută s-a votat bugetul. Dacă vă uitați pe numele proiectului este votarea bugetului de venituri și cheltuieli. Și la învățământ era...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Aș mai avea o întrebare, dacă îmi îngăduiți, doamna director. A doua întrebare: dumneaei spune că au scăzut sumele alocate pentru învățământ la capitolul corespunzător.

Dna director Isabela Disăgilă

Da, au scăzut sumele, pentru că erau foarte mari și nejustificate.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nejustificate după ce ați centralizat, ok. Ce înțeleg eu este că dumneavoastră...

Dna director Isabela Disăgilă

De exemplu la cheltuieli materiale reieșeau 65 de milioane, din centralizarea lor.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Eu nu pun la îndoială lucrurile astea.

Dna director Isabela Disăgilă

Sumele primite de la bugetul de stat sunt de 13 milioane.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Corect!

Dna director Isabela Disăgilă

Și s-a adus bugetul acum la învățământ.

Sumele pentru salarii, nu?

Dna director Isabela Disăgilă

Nu, pe cheltuieli materiale. Salarii, ce mai vedeți dumneavoastră la învățământ, sunt pentru programul ”Școală după școală”.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles! pentru că alminteri știu că nu Primăria...

Dna director Isabela Disăgilă

începând cu 1 Ianuarie, au trecut la I.S.M.B.(Inspectoratul Școlar al Municipiului București) cheltuielile de personal.

Dna consilier Coroblea Cristina

La salarii au rămas cam la fel.

Dna director Isabela Disăgilă

Da, da! Deci au scăzut sumele la cheltuieli materiale și la cheltuieli de capital.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

în regulă! A doua întrebare și cu asta mă opresc: dumneavoastră ne-ați spus acum, ne-ați înșirat o listă de școli unde înțeleg că pentru realizarea unor obiective...

Dna director Isabela Disăgilă

Acolo s-au făcut modificări. Și s-au făcut pe cheltuieli materiale la Grădinița 53...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

S-au adăugat, sau s-au scăzut? Eu vă întreb.

Dna director Isabela Disăgilă

Nu, s-au adăugat, dar sume mici.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mici, mici.

Dna director Isabela Disăgilă

S-au adaugat pentru...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Aici era lucrul pe care eu nu l-am înțeles.

Dna director Isabela Disăgilă

Domnul consilier, sumele acum s-au adăugat pentru furnituri de birou și materiale de curățenie, obiecte de inventar.

La lista respectivă de școli.

Dna director Isabela Disăgilă

Exact! Țin să precizez că s-a pus o sumă și pe Școala 146, acolo au mobilier foarte

vechi.

Dna consilier Coroblea Cristina

S-au adăugat față de ce știați dumneavoastră. Nu față de ce ne-ați trimis nouă vreodată. Nouă nu ne-ați trimis nimic din astea. Și aici s-au votat 231 de milioane. Haideți nu mai spuneți că s-au adăugat.

DI VicePrimar - Marian Țigănuș

Putem să trecem la vot? Supuneți la vot!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Supunem la vot punctul respectiv de pe ordinea de zi. Vă rog! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), 5 împotrivă (Șerbănel Mihail Udescu, Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jacqueline Christina și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 4 al ordinii de zi, "Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia”. întrebări? Bun!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Păi trebuie să facem niște propuneri, nu? Care sunt propunerile aici?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și dacă, de fapt, se modifică componența comisiei din partea Consiliului Local cu toți cei trei membri sau avem doar de adăugat? Din câte știu se...

Dna Director Dună Mariana

Nu, nu, și componența comisiei.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu, la punctul 4 este modificarea componenței și aprobarea regulamentului. Deci avem și modificarea comisiei și regulamentul.

Aș avea o întrebare, domnul Președinte.

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Din punct de vedere legal, noi avem în același proiect de hotărâre, la punctul patru, modificarea componenței și aprobarea regulamentului. Nu ar trebui să fie două proiecte separate?

Dna Dună Mariana

Nu este niciun impediment!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ok! Era o întrebare. Mulțumesc frumos!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Au fost deja numiți! A fost deja o dată! De ce facem modificarea? Deci, întotdeauna, la începutul mandatului...

Dl consilier Bîrsan Mihai

A fost aleasă această comisie!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Sunt câteva comisii care sunt alese pe toată durata mandatului, printre care și această comisie! Acum, întrebarea este, având în vedere că această comisie avea trei membri, consilieri locali, vrem să știm de ce se modifică componența? Adică, nu mai sunt cei trei? Pleacă cei trei? Pleacă doar unul? Trebuie să ne explicați lucrul acesta!

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Se schimbă Directorul General al Poliției Locale!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Asta voiam să știm!

Dl. Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Asta este la componența comisiei!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

îngăduiți-mi o secundă! în această situație? în felul în care s-a redactat acest proiect de hotărâre, era obligatoriu ca la componența comisiei, acolo unde la ultimele trei poziții scrie „membru al Consiliului Local”, să fie nominalizați, pentru că nu schimbăm nimic, este vorba de domnul Bîrsan de la noi, de la dumneavoastră parcă era domnul Agheorghiesei sau dacă greșesc...

Dl consilier Cursaru Paul Gabricl

Dar trebuia să fie în raportul de specialitate..., să fie precizată și menționată nominalizarea și...cum se spune...sau...poate...nu neapărat motivul, dar nominalizarea noului membru!

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Nu ai de ce, te rog!

Dl Țincu Marius

Bună ziua! Dacă îmi permiteți, din partea Poliției Locale, vizavi de acest proiect, Marius Țincu mă numesc. Când s-a înființat Comisia Locală de Ordine publică...

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Un pic mai tare, vă rugăm!

Dl Țincu Marius

Comisia de ordine publică s-a înființat în anul 2010, sub prevederea Legii nr. 155/2010, ca în interiorul fiecărei poliții locale, să funcționeze și o Comisie de Ordine Publică. Această Comisie de Ordine Publică, principalul ei obiectiv este să întrunească anual planul de acțiune, de ordine și siguranță publică a Poliției Locale Sector 5, în cazul nostru. Având în vedere că în momentul în care s-a înființat Comisia, nu s-a adoptat un regulament și nu a funcționat, cinstit să spunem, nu a funcționat cum trebuie. Din acest motiv s-a ajuns acum să se redacteze în felul acesta, propunerea de hotărâre cu cei trei consilieri, să se voteze, tocmai pentru că s-a adăugat și regulamentul. Este practic o schimbare necesară și legală care trebuia să se facă.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

De fapt se introduce regulamentul, că până acum nu a fost!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Nu a avut un regulament de funcționare!

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Bun, dumneavoastră vă referiți la nominalizare, mai mult! Componența nu se schimbă, cu excepția Directorului Poliției Locale!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Atâta tot! Rămân cei care au fost aleși au fost aleși în 2016 și se adoptă de asemenea și regulamentul! Am înțeles! Acum, din punctul meu...al nostru de vedere, cred că este o chestiune intuitivă.Regulamentul, e limpede și e clar că pentru a putea funcționa, dacă până acum, cum ne spune dumnealui, nu au mers lucrurile cum era cazul...asta și poate pentru că nu a fost un regulament! în schimb, la modificarea componenței...e doar o curiozitate! Atâta vreme cât nu discutăm de domnul X, în calitatea dumnealui de șef al poliției locale, ci discutăm de șeful poliției locale! Deci șeful poliției naționale a Sectorului 5, de Primarul Sectorului 5...câtă vreme avem acești oameni, presupun că vor mai apărea anumite modificări în viitor, fie că de la IGP sau de la capitală, se schimbă șeful poliției de sector sau la sectorul 5 se schimbă Șeful Poliției Locale a Sectorului 5, nu o să mai facem din nou un proiect de hotărâre! Persoana care este pe acel scaun, automat devine membru al Comisiei, pentru că noi aici am votat, conform legislației, acele funcții!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Asta încercăm să facem!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Când a fost domnul Dragotă, nu am făcut ședințe să îl punem! Asta e o bălărie!

Dl Președinte dc ședință - Melnic Constantin Ion

Putem trece la vot?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da! Vă rog! Supuneți la vot, e limpede!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Cine este pentru?

Dna Director Dună Mariana

Un moment, vă rog! Având în vedere că proiectul de hotărâre a fost redactat cu persoane, consilieri locali în funcție...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da, asta am discutat cu domnul Țigănuș! Bun, supuneți la cu vot persoanele respective care au fost în ultima...

Dna Dună Mariana

Să fie aceleași persoane!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Era domnul Bîrsan...

Dna Dună Mariana

în 2016, luna a 7-a s-a constituit aceasta Comisie, dacă nu mă înșel!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Bun, atunci supuneți la vot, cu mențiunea că persoanele care sunt membri ai Comisiei, în calitatea dumnealor de membri ai Consiliului Local rămân aceleași care au fost votate...

Dna Director Dragnea Florina

Nu au cum să rămână, pentru că anul trecut, unui consilier local i s-a încetat mandatul, mă scuzați! Deci trebuie văzut cine a fost nominalizat în hotărârea din 2016, știu clar că era domnul Șuhan! Nu mai este consilier local la noi, deci trebuie desemnată altă persoană!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi dacă trebuie văzut, de ce nu am venit cu proiectul așa cum trebuie? Dacă trebuie, de ce nu am venit cu proiectul acum, să știm! Ce trebuia? Trebuia să spună!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Domnul Șuhan, fiindu-i încetat mandatul de drept...o secundă! Și a venit alt domn consilier în locul lui, automat...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Automat, nu! Dar noi suntem de acord să îl înlocuim, nu e nicio problemă! Dar haideți să stabilim...deci avem două...ascultați-mă o secundă! Avem două ipoteze! Ori amânăm, ceea ce nu e cazul, pentru că e o chestie utilă, constructivă, care trebuie făcută! Ori, varianta numărul doi! în afară de domnul Șuhan...doamna Florina Dragnea, fiți amabilă, mai știți cine este?

Dna Director Dragnea Florina

Mă scuzați! Nu am văzut acest proiect!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Domnul consilier, aici de față, subsemnatul!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Bun! Atunci, vă rog frumos, pe dumneavoastră...presupun că nu aveți nevoie de o perioadă lungă de timp, puteți face asta acum, să nominalizați din partea grupului dumneavoastră pe cineva, în locul domnului Șuhan! Două persoane se știu, domnul Bîrsan de la noi și...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Adică să adăugăm...

Dna consilier Coroblea Cristina

Să ni se spună foarte clar...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

îngăduiți-mi o secundă! Dacă vreți să amânăm, amânăm! Eu nu am nimic împotrivă! Dar atâta vreme cât în locul domnului Șuhan, căruia i-a încetat mandatul de drept, grupul dumneavoastră politicNă ne spună acum pe cine nominalizează în locul dumnealui, astfel încât să putem duce la bun sfârșit acest proiect de hotărâre! Pe componența anterioară, domnul Bîrsan la noi, domnul Agheorghiesei de la PDS și din partea PSD-ului pe cine puneți?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Era domnul Melnic, nu era Agheorghiesei!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Așa ați spus! Uitați, colegii dumneavoastră confirmă!

Dl. Viceprimar - Țigănuș Marian

Stimați colegi, stimați colegi! Vă propun următoarea...hai să devansăm...nu să-l devansăm...să îl lăsăm la urmă!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dar problema este în felul următor, haideți să trimitem pe cineva să verifice...exact cum au fost nominalizările tăcute la data respectivă.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

în sensul ăsta am făcut propunerea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ok!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Deci! Supunem la vot decalarea...decalarea, nu amânarea! Decalarea la sfârșit! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 25 de voturi pentru (Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Cursaru Paul Gabriel, Florea Cristina-Alexandra, Geamănă Dragoș, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jacqueline Christina, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Udescu Șerbănel Mihai, Țigănuș Marian), amânarea acestui proiect pentru finalul ședinței, a fost aprobată.

Îl35- intră în sală domnul consilier Agheorghiesei Emil. în sală sunt prezenți 26 de consilieri.

DI consilier Jelea Bogdan Ion

La punctul numărul 5? Domnul președinte?

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Imediat!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Trecem la următorul punct. Punctul 5. „Proiect de hotărâre privind constituirea ta nivelul Sectorului 5 a Grupului Consultativ Civic Sector 5 și aprobarea Regulamentului de Funcționare acesteia”. Poftiți, doamna consilier!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Dacă îmi permiteți, conform proiectului de hotărâre, este legea care prevede aspectele de voluntariat. Chiar în acest proiect de hotărâre sunt menționate și articolele de lege care prevăd...care ne arată modalitatea prin care se poate forma sau poate să existe voluntariat. Am întrebat, poate mă înșel eu sau poate am înțeles greșit, acest regulament, conform articolului 3 din Legea nr. 78/2014, se poate...poate exista activitate de voluntariat, doar sub forma unei organizații. întrebarea mea este: această propunere privind Grupul Consultativ Civic, este legal constituită? Pentru că dacă ne uităm pe lege, nu poate fi decât sub forma unei organizații, ca persoană juridică. Această organizație poate colabora, conform art.7 alin. (2) ...poate colabora cu autoritatea publică locală.

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Deci, grupul acest consultativ se vrea a fi un „sfat al bătrânilor”! Constituirea unui grup, format din cetățeni total apolitici, tară nicio încadrare politică...

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Neafiliați!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Dar nu ne putem prevala de Legea 78/2014, că aici spune cu totul altceva!

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Doamna Dragnea...

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Dacă studiem Legea 78/2014, ne arată cu totul altceva!

Dl. Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Doamna consilier, dăm... doamna Cristina Popa!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Nu, deci dacă ne uităm la art.3 punctul c. Deci, articolul 3 este...din lege, stați că vă citesc! Articolul 3, din lege, care ne spune foarte clar. Deci articolul 3, punctul c, spune cine poate să existe, în sensul prezentei legi...cine poate să existe, cum poate exista voluntariatul. Articolul 3, punctul c ne spune: voluntariatul reprezintă persoana...reprezintă participarea...mă scuzați. Organizația gazdă este persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care organizează și administrează activități de voluntariat. Prin urmare, trebuie să existe o organizație gazdă cu personalitate juridică. întrebarea mea este, în care text de lege vă încadrați ca să putem să instituim, să formăm acest grup civic? Pentru că din Legea nr. 78 nu reiese nicăieri! Legea nr. 78 spune că organizația gazdă poate colabora cu autoritatea publică locală! Dar nicidecum să se formeze un grup civic! Pentru că nu are personalitate juridică! Nu se poate constitui legal!

Dna Director Popa Cristina

Are caracter consultativ!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Consultativ, da! Poți să fii consultativ, da, ne și spune! Articolul 7, tot aici la lege, spune, articolul 7, dacă îmi permiteți, spune că se poate consultativ dacă vreți să așteptați un minut...chiar am studiat legea, m-am uitat foarte atent și nu am găsit nicăieri..."Autoritățile administrației publice locale se întâlnesc anual cu reprezentanții legali ai organizației-gazdă, pe raza unităților administrativ-teritoriale pe care le conduc, în vederea organizării unei cooperări efective". Deci aici spune foarte clar, articolul 7, alineatul 1 și 2, spune foarte clar că autoritatea publică poate colabora cu această organizație gazdă, care are personalitate juridică, ori acest grup nu are personalitate juridică, conform Legii nr. 78, poate pe alte legi, dar pe legea asta, nu! Deci pe Legea nr. 78/2014 nu se poate înființa juridic! Adică nu poate să existe!

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Doamna consilier, stați așa un pic, ca să pot să înțeleg și eu. Deci, primarul în calitate de șef al autorității locale nu se poate întâlni cu cetățenii?

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Se poate întâlni...

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Sau nu se poate întâlni cu o parte din cetățeni în mod voluntar, tară obligații, tară personalitate juridică, tară toată treaba asta?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, dar în numele lui, nu formând un grup civic, care să trebuiască să aibă în spate o susținere juridică legală!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Deci se poate, autoritățile publice locale pot susține voluntariatul! Deci pot colabora, pot susține...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Este o prevedere...mă scuzați o secundă! Este întradevăr o prevedere, în proiectul de hotărâre în care se spune că persoanele care se remarcă în mod deosebit, prin activitatea desfășurată ca voluntar, pot fi...pot beneficia de recompense materiale și morale.

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Intenția a fost alta, constituirea unui grup civic...

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Da, dar facem abatere de la lege!

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Un grup civic, cu care primarul să se întâlnească periodic, cu problemele care sunt în

sector.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi să își înființeze ei grupul civic și să îl invite pe Primar sau să ceară invitație la Primar, să se discute, nu să îl facă primăria! Și de asemenea, de ce trebuie să fie din Consiliul Local? Cum să aprob eu, ca și consilier, în calitatea mea de consilier local, o astfel de asociație care să vină să vorbească cu primarul! Asta este o altfel de acțiune! Plus, că dacă exista...avem consultații, nu? Aveți program de consultații și de vizită legale, la care pot cetățenii să participe!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Există și o contradicție!

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu are niciun sens! Mă scuzați, dar nu are niciun sens hotărârea! Nu poți să vorbești despre un grup civic, organizat și controlat de stat! Nu mai este grup civic! Adică, aceasta este o discuție a statului care vrea să organizeze un grup de cetățeni, pe care să-i selecteze, cărora să le organizeze modul de funcționare, deci să îi selecteze în niște grupuri mai mari, apoi în niște grupuri mai mici! Să le organizeze modul de funcționare, să le organizeze modul în care...

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Bun! Am înțeles, doamna consilier, ce spuneți! Vă pot citi un articol din regulament? Un singur articol! Art. 16, membrii grupului consultativ civic Sector 5, vor participa la dezbateri pe teme stabilite și vor putea propune măsuri și recomandări, din diferite situații administrative, cu care se confruntă comunitatea locală!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

De cine stabilite? Dezbateri stabilite, de cine?

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Punându-și la dispoziție, în beneficiul comunității experiența și cunoștințele! Adică oamenii, dacă se vor constitui, vor vrea să ne ajute!

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu să îi constituim noi! Ei să se constituie! Care e rolul nostru, să participăm, să îi constituim pe oameni? Ei ar trebui să se constituie!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Conform articolului 3, punctul c, din Legea nr. 78/2014, nu se poate institui această...nu poate să existe!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Nu poate o instituție a statului să constituie o organizație privată, nu se poate! Așa ceva se întâmpla la prăbușirea imperiului rus cu comitetele de muncitori...

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Și de asemenea, dacă ne uităm pe Legea nr. 78 conform articolului 10, spune că nu poate fi voluntar orice persoană...

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Da! Mai are cineva?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Haide treceți la vot, vă rog!

Dl. consilier Cursaru Paul Gabriel

Păi dacă ai nevoie de cetățean, lasă-1 să vină el! De ce nu își face el?

Dl consilier Bîrsan Mihai

Ieși pe stradă, în întâmpinarea cetățeanului și îl întrebi ce vrea!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Gata, domnul consilier!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu există așa ceva! întâlniți-vă cu cetățenii! Faceți ședințe!

Dna Director Popa Cristina

Renunțăm la prevederile Legii nr. 78 și rămânem cu statutul aleșilor propuși locali!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnule președinte, este o discuție care...dacă îmi îngăduiți, cu acordul dumneavoastră! Aș avea rugămintea să, unu: amânăm discuția și votul, pe acest proiect, până la ședința următoare. Până la ședința următoare, există timp suficient ca să se pună în concordanță cu legislația în vigoare, iar atunci dacă va fi necesar să îl dezbatem și să îl supunem la vot, o să o facem! Până la ora asta, eu din câte am înțeles, nefiind jurist de meserie, intuiesc faptul că există, unu: o neconcordanță cu legislația invocată în expunerea de motive, în primul rând, iar în al doilea rând, ceea ce presupun că dincolo de faptul că este o inițiativă pe care nu o pot condamna ca nefiind de bună credință a priori, însă haideți să nu uităm faptul că, totuși, chestiunile de natură civică trebuie să fie...să izvorască din liberul arbitru și inițiativa cetățenilor care vor să acționeze ca voluntari, nicidecum ca inițiativă a primăriei! M-aș bucura mult mai tare ca primăria să organizeze, primăria în sensul executivului primăriei, să organizeze întâlniri cu acele ONG-uri care există în Sectorul 5, câte sunt, unu, cinci, o sută, o mie, și să vadă ce soluții sau ce solicitări și eventual ce soluții la problemele cu care se confruntau!

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Eu vă propun altceva!

Dna Director Popa Cristina

Pe același principiu funcționează și la alte sectoare!

Dl. consilier Jelea Bogdan Ion

Nu contest lucrul acesta! Eu ani spus că din punctul nostru de vedere, acțiunea civică în momentul în care ai adus-o într-o formă sau alta, în subordonarea sau coordonarea unei instituții, va pierde caracterul ei de civism, adică de neimplicare politică...

Dna Director Popa Cristina

Dacă sunteți de acord cu mine, mă scuzați că vă întrerup, unele dintre proiectele pe care le pot propune acești oameni care vin și participă ca și voluntari, ar putea fi...ar putea deveni proiecte de pe ordinea de zi...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Incontestabil! Sigur că da! N-am pus la îndoială lucrul ăsta! Eu am ridicat o problemă de principiu și una de legalitate, mai departe, consiliul va hotărî! Eu am solicitat domnului președinte, să supună la vot amânarea!

Dna Director Popa Cristina

Anulăm modificările legii respective și rămâne cu statutul aleșilor locali!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Stați puțin! Nu punem modificări fără să le studiem...cum nici dumneavoastră nu le-ați studiat înainte! Deci apropo de ce ați spus mai devreme. Sunteți de acord că pentru a obține informații valoroase, nu este nevoie de o organizație civică? De concurs de proiecte, de dezbateri publice, invitații adresate! Este nevoie doar de o deschidere...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnul președinte, supuneți la vot amânarea!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Păi îl aveți pe colegul dumneavoastră, hotărâți-vă!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Vreau să zic următorul lucru, consultarea civică este foarte importantă! Că ne batem joc și încercăm să mimăm că facem chestia asta, mai bine nu o facem deloc! Există organizații non-guvernamentale! Haideți să le identificăm și haideți să intrăm în dialog cu ele!

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Bun! Am înțeles! Mai aveți ceva de...ok! Am înțeles! Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Există deja grupuri constituite, pe care...care nu prea sunt consultate și ar trebui să facă parte automat din orice altă asociație pe care...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Supuneți la vot amânarea, în primul rând, cum am solicitat eu!

Dl. Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Bun! Doamna Coroblea...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnul vice, dacă oricum o votați azi, supunem la vot și o votați. Noi nu votăm și cu asta basta! Nu am nimic împotrivă! Doar că spun ca e ilegal! Temeiul legal din expunerea de motive, nu este corect!

Dl Viceprimar - Țigănuș Marian

Dați-mi voie! Vă propun să lăsăm la fel ca proiectul anterior, mai spre sfârșit! Da?

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Deci supunem la vot tot așa, reluăm discuția astăzi, la sfârșitul ședinței!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Două secunde, dacă...și vă las să vă continuați ideea! Dacă în proiectul anterior, am înțeles că avem nevoie să ne luminăm, să citim hotărâre de consiliu, ca să vedem de ce lăsăm la sfârșit, ce putem să vedem până la sfârșit, în cadrul acestui proiect, care de la început, el nu sună corect și nu este...nu respectă legea! Adică ce putem să vedem la sfârșit?

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Da, deci îl discutăm la sfârșitul ședinței acest proiect!

Dl. consilier Bîrsan Mihai

Eu propun mâine...

Dl Președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Da! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina-Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Țigănuș Marian), 5 împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), amânarea proiectului pentru finalul ședinței, a fost aprobată.

Trecem la următorul punct! Punctul 6! Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5. Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina-Alexandra, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 7 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Liceu! Teoretic "Dimitrie Bolintineanu” pentru susținerea participării trupei de teatru Dor fără sațiu la Festivalul Internațional de Teatru Francofon FITE 2018. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rugăm, votați!

Cu 26 de voturi pentru, (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 8, Proiect de hotărâre privind finanțarea activităților ce vor fi desfășurate de Trupa de teatru ”AS”, din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, pe parcursul anului 2018. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rugăm, votați!

Cu 26 de voturi pentru, (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 9, Proiect de hotărâre privind încheierea protocolului-cadru de colaborare dintre Ministerul Apărării Naționale și Primăria Sectorului 5. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rugăm, votați!

Cu 26 de voturi pentru, (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan,

Jelea Bogdan Ion, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 10, Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finațări rambursabile interne/externe în valoare de 777.126.555,97 lei pentru refinanțarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 5 a! Municipiului București de la BCR.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Fiți amabil, dacă se poate, la acest punct, dacă există o persoană din partea executivului care să ne dea câteva lămuriri, ar fi super! Mulțumim frumos!

Dna director Chivu Maria Ramona

Se dorește o refinanțare ... este o persoană numită prin Consiliu care să țină evidența...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ați putea repeta vă rog, nu am înțeles!

Dna director Disăgilă Isabela

N-are nicio legătură Ramona, dar vin și completez!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mă iertați, nu vreau să vă întrerup, dar câtă vreme eu am ridicat această problemă, cu permisiunea dlui președinte de ședință,...

Dna director Disăgilă Isabela

Da, și vă dau răspunsul, m-am ridicat și vă dau răspunsul! După cum bine știți, Primăria Sectorului 5, a contractat 3 credite: 2005, 2007 și 2008 cu Banca Comercială Română. La momentul actual, se dorește o refinanțare a acestor credite... și cu Banca Transilvania ... Creditele contractate pentru reabilitare, infrastructură stradală și reabilitare termică blocuri de locuit. Și se dorește o refinanțare a acestor credite. Refinanțarea, se merge pe două căi: refinanțare sau prin emitere de obligațiuni. Am încheiat cu Banca Transilvania un contract cu ei, și ne fac un studiu prin care să vadă ce metodă adoptăm. Poate să le adoptăm și pe amândouă metodele. Să intrăm pe piață și cu refinanțare și cu emitere de obligațiuni.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Obligațiunile, dacă nu greșesc, dacă greșesc, mă corectați dumneavoastră, de la o anumită sumă și în anumite condiții prevăzute de legea Finanțelor Publice Locale, va necesita o aprobare de la Capitală sau de la Guvern, dacă nu mă înșel!

Dna director Disăgilă Isabela

Refinanțările înseamnă...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu refinanțarea, ... emiterea de obligațiuni am spus! Este adevărat, știu că erau niște limite legate de buget, de încasări.

Dna director Disăgilă Isabela

Cred că da! La refinanțare știu că vor intra din nou la Comisia împrumuturilor locale, să luăm aviz, să nu depășim gradul de îndatorare de 30 %.

Dl consilier Boloș Florinei

Să înțeleg că este în studiu!

Dna director Disăgilă Isabela

Da! Este în studiu! Și noi propunem Consiliului Local ... exact! O procedură mai complicată! Vrem să refmanțăm acele credite, să le ducem pe o perioadă mai îndelungată.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Domnule consilier, v-a mulțumit răspunsul dnei director?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Răspunsul dnei director ne mulțumește de fiecare dată, pentru că dumneaei are experiență și lucrează de mult.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Deci supunem la vot prezentul proiect de hotărâre.

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Deci creditul ăsta e moștenire de la altă guvernare! Noi îl ducem!

Dna director Disăgilă Isabela

Exact! Noi acum vrem să-l refmanțăm!

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Trecem la punctul 11, Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "susținerea campionului național de tineret la box Cătălin Burcea" înregistrat la Centru! Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rugăm, votați!

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 12 -Proiect de hotărâre privind susținerea Orchestrei Române de Tineret - proiect înregistrat la Centru! Cultura! și de Tineret "Ștefan Iordache”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rugăm, votați!

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 13- "Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindromul Down "înregistrat !a Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Vreau și eu să iau cuvântul, în legătură cu aceste puncte, pe care deja le-am votat și acesta pe care urmează să-l votăm. Vreau să-i felicit pe colegii care se ocupă de Centrul Cultural, spre deosebire de alte perioade în care am văzut că, cel puțin teoretic se alocaseră sume exorbitante pentru niște festivități mai mult sau mai puțin oportune sau necesare, de data asta, văd că avem o sumă de lucruri foarte bune, foarte bine gândite, incontestabile atât ca oportunitate cât și din punct de vedere al costurilor. Am fost foarte critici de fiecare dată și vreau ca de data asta, să-i dau cuvântul dlui Cursaru. Poate să spună același lucru!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, da., o singură întrebare aveam eu aici, deși n-am nimic cu acest proiect care sună foarte bine. Cunosc foarte mult aceste persoane care... cunosc foarte multe persoane care... de ce a fost prin Centrul Cultural și de Tineret așa pentru o curiozitate, deși putea fi prin DGASPC. Era mult mai bine!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da, asta este o întrebare ... suntem de acord, îl votăm, dar vrem să înțelegem pentru ce Centrul Cultural și de Tineret...

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Am un răspuns ... vă rog dl director!

Dl director Rareș Hopincă

Mă numesc Rareș Hopincă, sunt coordonator la Centrul Cultural, aș vrea să vă răspund la această întrebare. Sunt două dimensiuni: Unu - formal, Asociația a venit la Centrul Cultural și nu ne-am dorit să o plimbăm între instituții, ci s-o anunțăm!

Și doi-, prima dată când au venit, ne-au solicitat să-i ajutăm cu un program artistic susținut de colaboratorii noștri. Avem o trupă de călușari, o trupă de teatru, pentru evenimentul lor. Intrând într-o discuție cu ei, am ajuns să le oferim și acest sprijin pentru transport, masă și...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles! Ok!

DI președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Mai avem un domn consilier! Vă rog dle consilier!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Voiam să întreb dacă Organizația Guvernamentală din Sectorul 5 vrea un astfel de parteneriat cu Centrul Cultural "Ștefan Iordache”, se poate adresa formal Centrului Cultural și poate să obțină finanțarea în funcție de... Există niște criterii?

Dl director Rareș Hopincă

Deci, orice instituție de drept privat, orice ONG, poate să facă solicitări către Primărie, către Centrul Cultural. Este o echipă tehnică la Centrul Cultural care analizează aceste propuneri și le supune pentru oportunitate spre dezbatere Consiliului Local. Evident că poate, oricine poate!

DI președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Supunem la vot prezentul proiect de hotărâre!

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Trecem la punctul 14- ”Proiect (le hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asistență tehnică dintre Primăria Sectorului 5 a Municipiului București și Banca Mondială

Dl director Rareș Hopincă

Este vorba despre propunerea de încheiere a unui Acord cu Banca Mondială. Noi am discutat începând cu luna Decembrie cu reprezentanții Băncii Mondiale din România, pe marginea încheierii unui Acord de asistență tehnică, prin care Sectorul 5 să aibă acces la expertiză tehnică de cea mai bună calitate pentru planificare strategică, prioritizare și implementare de proiecte. Vorbim despre proiecte complexe pe care cu siguranță și dumneavoastră le cunoașteți și cu perioadă de maturitate destul de îndelungată. Toate discuțiile s-au concretizat luna trecută prin încheierea unui Acord pe care dumneavoastră l-ați primit marți sau miercuri în convocator. Banca Mondială , fiind un organism birocratic feroce, trebuie să transmită aceste propuneri de acorduri în votul de la Washington pentru validarea lor. La fel cum și executivul vine în legislativul de la noi. Alaltăieri, de la Washington, acest draft de Acord de colaborare a venit cu mici adnotări pe care am încercat să le prezint și înainte de ședință doamnelor și domnilor consilieri. Practic, pe fond nu se schimbă nimic, în schimb la obiective, aveam trei categorii de obiective. S-au comasat! Există două categorii de obiective, dar pe fond, toate țintele noastre rămân aceleași. Formal, dumnealor, din perspectiva organizării lor interne, pentru că sunt patru sau cinci instituții componente ale Grupului Băncii Mondiale, ne-au propus această formă de Acord. Prin urmare, noua formă de Acord, prezentată și înmânată de mine la începutul ședinței grupurilor politice, aș vrea să fie cea pe seama căreia se dezbate astăzi.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Deci supunem la vot propunerea ...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Vă rog frumos, cu scuzele de rigoare, mai devreme îi explicam colegului meu, ca la școală, discutam despre lecție. îi explicam colegului meu, ce ne explicase dl Hopincă mai devreme, vă rog frumos să supuneți la vot acest proiect de hotărâre cu modificările expuse de dumnealui. Aceasta este varianta legală și procedurală pentru a putea vota. Nu putem să supunem la vot o informare. Am luat act, dumnealui ne-a informat și la început noi eram, mărturisesc, noi eram în dubiu vizavi de acest proiect. Am înțeles și oportunitatea și am înțeles și despre conținut.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Deci supunem la vot proiectul cu modificările aduse de dl Hopincă!

Cu 26 de voturi pentru, (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul L5,”P/yuVc/i/e hotarărrprMnd modificarea și completarea IICLS 5 nr. 35/2017, privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației de funcționare a piețelor, târgurilor și a altor locuri specia! amenajate de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, precum și a persoanelor fizice și juridice care își desfășoară activitatea în cadru! acestora”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rugăm, votați!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 16,”Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 5 nr. 88/30.09.2016, privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin HCLS 5 nr. 34/2017și HCLS 5 nr. 98/2017”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rugăm, votați!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 11,” Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561- Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 a! Municipiului București, modificată și completată prin HCLS 5 nr. 36/2017 și HCLS 5 nr. 99/2017”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rugăm, votați!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Revenim la punctul 4,”Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia. ” Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rugăm, votați!

DI Viceprimar Marian Țigănuș

Dl consilier Bârsan Mihai rămâne...

Dl consilier Matei George

Vreau să propun pentru a schimba, pentru a suplini locul dlui consilier Șuhan Valeriu, ... și vreau să il propun pe dl consilier Ploscaru George Alexandru.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Supunem la vot acel proiect de hotărâre care a fost amânat de la începutul ședinței cu mențiunea că în locul dlui consilier Șuhan Valeriu, o să fie dl consilier Ploscaru George Alexandru. Restul membrilor rămân aceeași!

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Cine este pentru?

Dna Dună Mariana

Este vot secret, mă scuzați!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Haideți să lăsăm la final și votul secret! Hai să terminăm ședința și votăm la final! Iar acum ne ajută secretariatul!

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Punctul 5, "Proiect de hotărâre privind constituirea la nivelul Sectorului 5 a Grupului Consultativ Civic Sector 5 și aprobarea Regulamentului de Funcționare a acestuia". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rugăm, votați!

Dl consilier Boloș Florinei

Așa cum era, da?

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Așa cum era, da! Bun!

Cu 15 voturi pentru ( Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 împotrivă (Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Bun! TrecemHa^iele cu patru puncte suplimentare. Deci, ce punct era? Am uitat numărul!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu contează!

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Punctul \ ti,"Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.S 5 nr. 38/30.03.2017 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului - C.T.U.A.T. - Sector 5". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rugăm, votați!

Dl Arhitect Șef - Ion Marian

Bună ziua! Era o hotărâre cu o componență de comisie cu alt Artitect Șef ca președinte și cu persoane pe care nu am putut să le contactăm pentru a lucra efectiv. Am avut o depunere de P.U.Z-uri săptămâna trecută, evident le-am returnat înapoi pentru că nu respectau prevederile legale, dar ne-am trezit în situația în care efectiv nu puteam să avansăm cu aprobarea P.U.Z-urilor. Până acum, la Sectorul 5, din câte am înțeles nu s-a aprobat niciun P.U.Z, toate fiind trimise la Capitală. Ăsta este momentul în care și Sectorul 5 poate să își aprobe... și Regulamentul anexat este un Regulament în care o să vedeți că dacă se îndeplinesc toate, cam într-o lună, sau să zic, hai două ...

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Mulțumim! Deci supunem la vot componența...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Componența este că s-a modificat... Supuneți la vot!

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Deci supunem la vot! Cine este pentru? Bun, unanimitate!

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Bun! Punctul 19 este "Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.S 5 nr. 127/31.08.2017, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului și Urbanism ". Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rugăm, votați!

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

O singură observație! La primul proiect, comisia se numește într-un fel, la al doilea în

alt fel.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Asta ar putea fi o greșeală de redactare! Se va îndrepta greșeala de redactare!

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Bun! Următorul punct "Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării la nivelul unităților școlare ale Sectorului 5 a Programului "Copiii noștrii, în siguranță".

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Ne descrie și nouă cineva proiectul ăsta?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Este un proiect privind... O să găsim... Proiectul se referă la sisteme electronice de protecție. Da! Ne vom stabili!... Deci vom veni în fața Consiliului cu anumite soluții pe care le vom promova ulterior.

Dl consilier Bîrsan Mihai

De ce nu ați venit cu ele până acum?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Ca să pornim procedura trebuie să avem o hotărâre de consiliu pentru proiectul respectiv!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și în cadrul acestei hotărâri de consiliu!...

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

în cadrul acestei proceduri o să stabilim exact ce anume, care este formula tehnică, nu știm acum!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și noi ce votăm acum?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Demararea proiectului!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

în ce constă?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Puteam să votăm deja, avem achiziționarea camerei, cum a fost atunci proiectul acela măreț, achiziționarea de servicii ...

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Când va fi vorba de achiziții și de astea, vom prezenta ...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu este în regulă! Cu tot respectul pentru dumneavoastră, pentru susținătorul sau pentru cine este inițiatorul acestui proiect. Dar orice proiect așa cum așa bine știți, de susținut, trebuie să-l avem, pentru ce votăm, care sunt limitele bugetului și care sunt acțiunile următoare. Așa doar să votăm că noi cândva vom veni cu cinci soluții, este un pic deplasat, din punctul meu de vedere ....

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Avem probleme în școli și de aceea vrem să demarăm acest proiect!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Da, și eu cred că identificarea problemelor veneau în spate și cu o analiză tehnică în care vedeam soluția. Asta este soluția pe care o avem, vrem să facem proiectul, vrem să-l demarăm!

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Să supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Ultimul punct al ordinii de zi "Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului Medico-Social ”Sf Andrei” - unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Loca!Sector 5”. Propuneri, obiecțiuni? Nu sunt. Vă rugăm, votați!

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Detalii! Cine dă detalii?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Se va face un centru socio-medical de imagistică, adică un loc unde copiii până la o anumită vârstă și persoanele de la o anumită vârstă, de la 65 de ani, cu venituri mici, pot face anumite analize: RMN-uri, tomografe, va fi și stomatologie. Toate aceste activități, pentru a ... Bine, se vor face și încasări, dar încasări la prețul materialelor care vor fi folosite. Da? El are un rol preponderent social, nu are altă... fiindcă este medico-social.

Dl președinte de ședință - Mclnic Constantin Ion

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Trecem la Diverse!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

La Diverse vreau să-i pun o întrebare dlui Viceprimar, dacă s-au luat măsuri în ceea ce privește copiii străzii, având în vedere de vremea de afară! Dacă s-au dus la adăpost!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

începând cu duminică, de sâmbătă, iertați-mă, de când s-a dat codul portocaliu, Poliția Locală prin echipajele ... vă spun că eu personal am fost și am controlat străzile, au monitorizat tot sectorul în privința identificării persoanelor fără adăpost, având în vedere condițiile meteo nefavorabile. Știți foarte bine că s-a dat cod portocaliu de ger! în noaptea de duminică spre luni, au fost identificate opt persoane. Trei persoane au fost duse la adăpostul Sfântul Luca, pe raza Sectorului 4. Cinci persoane au refuzat ducerea lor la adăpost. Noaptea trecută au mai fost identificate 12 persoane. 6 persoane au fost duse la adăpost, iar celelate 6 au refuzat. Știți foarte bine că nu putem să-i luăm să-i ducem acolo... numai dacă vor... S-au făcut toate procedurile! Nouă ni s-a comunicat de la Capitală în ședința, ... în Comandamentul de iarnă de către dna Primar General împreună cu toți Primarii de Sector și locurile care sunt disponibile la adăposturile din Sectorul 1, din Sectorul 4, din Sectorul 3, ș.a.m.d. S-a dat centralizat pe Capitală! După cum bine știți, la Primăria Generală s-a pus la dispoziție un tel verde pentru cazuri deosebite. Noi ținem legătura prin dispeceratul Poliției Locale și cu grupa operativă constituită la nivelul Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București în sediul ISU, aici, în 13 Septembrie. Primim sesizări și de la ISU, primim sesizări din dispeceratul nostru și din monitorizarea efectivă a Poliției Locale. Dacă doriți, vă pot comunica și numărul polițiștilor locali și echipaje care au acționat în această perioadă. Ei sunt repartizați în medie, să acționeze cu 6 echipaje pe timp de zi și 5 echipaje pe timp de noapte la care se mai adaugă și echipajele de intervenție care au principala sarcină monitorizarea oamenilor străzii, (oamenilor aflați în dificultate), monitorizarea panourilor publicitare care nu sunt bine ancorate, având în vedere intensificarea vântului. Și bineînțeles, modul de deszăpezire, de împrăștiere a materialului antiderapant, ș.a.m.d. Deci, aceste lucruri sunt monitorizate de către noi!

Dl consilier Cursaru Paul Gabricl

O propunere! înainte să începem discuțiile pe fond, și aș vrea să le discutați la Diverse, haideți să votăm și cât timp faceți numărătoarea votului, așa cum trebuie să fie procedural, dumneavoastră discutați.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Sunteți de acord cu propunerea dlui consilier?

Propunerea dlui consilier Cursaru Paul Gabriel a fost votată cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bârsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș).

Se trece la procedura votului secret.

După exercitarea votului, membrii comisiei de validare se retrag în scopul numărării voturilor și consemnării rezultatului în procesul verbal al comisiei.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Mergem la Diverse, adresa DGASPC nr. 2316/08.02.2018, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 12018/08.02.2018.

Avem adresa nr. 191/19.01.2018 emisă de Curtea de Conturi a României/Camera de Conturi București, înregistrată la Primăria Sector 5 sub nr. 7233/25.01.2018.

Altă adresă nr.280/06.02.2018 emisă de Curtea de Conturi a României/Camera de Conturi București, înregistrată la Primăria Sector 5 sub nr. 13029/12.02.2018.

Și adresa grupului consilierilor locali ai Partidului Național Liberal înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 13313/13.02.2018.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Stimați colegi, luați loc vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dle președinte, în primul rând, așteptam o informare legată de adresele Curții de Conturi, în al doilea rând, să dezbatem adresa pe care am trimis-o noi.

Dl Consilier Cursaru Paul Gabriel

Vă supun atenției, trebuie să vă citesc Procesul Verbal de validare a voturilor. Având în vedere art. 45, alin. 5 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, membrii Comisiei de Validare s-au întrunit în scopul numărării voturilor privind desemnarea domnului Ploscaru George Alexandru în Comisia Locală de Ordine Publică a Sectorului 5. Au fost în total- 25 de voturi pentru, niciun vot nul sau împotrivă.

Mult succes!

Dl Președinte de Ședință-Melnic Constantin Ion Felicitări, domnul Ploscaru!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Acum, pentru validitatea componenței Comisiei v-aș ruga... Stimați colegi, să supunem la vot aprobarea hotărârii în ansamblul ei.

Dl Președinte de ședință-Melnic Constantin Ion

Ați auzit ce a spus domnul Viceprimar? Cine este pentru? Mulțumesc!

Cu 26 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Pescaru Cristina Maria, Scripcaru Lucian Mihai, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia, a fost adoptat.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Ați ascultat cele două adrese?

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Informări? Da, așteptăm să ni le expună pe cele de la Curtea de Conturi.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Se vorbea și de aceea... Le-a citit domnul președinte.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Nu vreau să ni le citiți ca două informări. Vreau să ne răspundă cineva din cadrul executivului primăriei dacă sunt măsuri de luat, dacă s-au luat ș.a.m.d.. Le-am citit că le-am avut pe e-mail. Am înțeles ca informări. Eram curios care este în urma adresei... Dacă nu este aici, data viitoare

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Bun. Cu privire la punctul 3. Sunt mandatat de domnul Primar să vă dau următorul răspuns pe care îl veți primi și în scris pentru interpelările dumneavoastră.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumim!

Dl Vicepritnar Țigănuș Marian

Care este stadiul realizărilor investițiilor din cele cinci patinoare anunțate pentru cele cinci parcuri din sector. S-a inițiat procedura simplificată, număr adus de participare 420 309/20.12.2017. Procedura a anulat în mod automat la data limită de depunere a ofertelor, deoarece nu s-a înscris niciun ofertant.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Asta înseamnă că... Mă scuzați, îmi dați voie, numai o secundă! Vreau să mă asigur că am înțeles corect. Evident că am fi fost cu toții bucuroși să-l avem și pe domnul Primar în mijlocul nostru, dar poate data viitoare. Să înțeleg că în legătură cu achiziția.. .pentru cele cinci patinoare care s-au prevăzut inclusiv în proiectul de buget pe anul 2017, s-a demarat o procedură de licitație?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Nu.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion La care nu s-a prezentat nimeni?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian Da, asta da! Nu s-a prezentat nimeni.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Asta înseamnă că acele investiții vor fi abandonate, acele demersuri? Nu știu, este o întrebare. Vreau să mă lămuresc.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Nu aș putea să vă dau un răspuns la o chestie unde nu sunt mandatat. Nu sunt mandat. Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles. Adică la ora asta investițiile nu se realizează.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Să mă înțelegeți. Nu pot să-mi depășesc mandatul.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Corect. Mulțumesc! Am înțeles.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Punctul 2- Stadiul procedurii selecției administratorilor pentru Economat S.A. și AES S.A.. Deci, toată procedura se reia.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Toată procedura se reia. De ce?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Pe ceea ce am argumentat atunci. Că nu s-a respectat, luată de la zero. Să respectăm toate prevederile legale.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Aș avea o întrebare pentru doamna Secretar în acest caz. în măsura în care în Consiliul Local în luna august a anului 2017 s-a votat o Comisie de selecție cu persoane specializate în domeniul resurselor umane ș.a.ș.m.d. Rolul acestei comisii era să implementeze pentru aceste două societăți, având acționariat Consiliul Local, prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificări, completări ș.a.ș.m.d. Aceea comisie a desfășurat o activitate, urmează să aflăm dacă a fost sau nu remunerată pentru respectiva activitate, conform aceluiași proiect de hotărâre. Vreau să știu dacă din punct de vedere legal, există repercusiuni sau consecințe vizavi de faptul că acea Comisie nu și-a îndeplinit atribuțiile pentru care a fost mandatată și dacă reluarea acestei proceduri va fi derulată sau desfășurată de către aceeași Comisie aprobată atunci în aceeași componență.

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

în opinia mea, faptul că nu și-au realizat mandatul, probabil că și Comisia... Procedura antrenează și schimbarea Comisiei. Ceilalți vor răspunde pentru ceea ce nu au reușit.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Vă mulțumesc. în acest caz am speranța că nu se depășește acel mandat de care mi-a spus domnul Viceprimar, aș vrea să știu dacă reluarea acestei proceduri se face sau se va face cu aceeași comisie sau cu altă comisie.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Nu știu. Vă vom comunica. Vă vom comunica scris.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Eu sunt mai mult decât mulțumit și vă sunt recunoscător pentru faptul că avem acest dialog, nu e vorba de a avea pe hârtie, doar că, din păcate, nemaivăzându-l pe domnul Primar de câteva luni, nu puteam discuta decât în ședința de consiliu. Pentru că în acest caz, asta sigur se va consemna în procesul verbal și întrebarea mea, și răspunsul doamnei Secretar pentru care li mulțumescrînaceăfTazThred că va trebui să avem din nou, într-o ședință de consiliu, stabilirea unei alte comisii.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Domnul consilier, eu când am zis că se reia toată procedura, e clar că se ia pe toate etapele sale._în principiu, proceduri și...

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Vă mulțumesc. Nu, eu mă gândeam doar și aici... în felul în care eu am formulat această întrebare de la punctul 2, am spus așa: care este stadiul procedurii selecției? Prin urmare, aș fi putut intui din punct de vedere etimologic, faptul că discutăm despre procedura de selecție, nu despre reluarea întregii proceduri care, în sensul spuselor doamnei Secretar, am fi ajuns la început. Și ultima întrebare și vă mulțumesc.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Doamna Coroblea, numai o secundă ca să termin. In baza prevederilor legale a fost transmis locuitorilor sectorului 5 alături de înștiințările de plată de la D.I.T.L., calendarul și imaginea dumneavoastră. în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1723/2004, anexa 2 se dă obligativitatea Primarului de a transmite formula scrisă, se dă formula. De ce s-au dat prin D.I.T.L.? Oricum D.I.T.L.-ul, prin lege este obligat să facă înștiințări cu privire la... și am economisit bani.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Acesta este un lucru pentru a economisi bani, asta am înțeles.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Calendarul s-a dat, având în vedere pornindu-se de la premisa că este un an Centenar, este un an aniversar pentru români.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Și producția calendarului s-a realizat tot_cu bani de la bugetul local? Și dacă da, în baza cărei legislații? Eu sunt de acord cu dumneavoastră.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Ei asta nu...Eu v-am dat un răspuns și aș putea să vă mai dau încă o dată. Eu am un mandat, pe care îl duc la îndeplinire. Nu pot să vă dau mai multe... A treia problemă pe care aș vrea să v-o aduc la cunoștință.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Asta era a treia problemă.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Am primit de la Ministerul Culturii și Identității Naționale cu privire la solicitarea pe care am facut-o noi-A.E.S- ul „dacă pentru lucrările de desființare a pieselor de mobilier amplasate fără autorizație de construcție în locuri dejoacă în Parcul Romniceanu, aveți sau nu aveți nevoie de avizul Ministerul Culturii și Identității Naționale? Și ni se răspunde: în conformitate cu art. 33, alin. 2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea, coroborate cu Dispoziția art. 62 din normele de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul nr.

839/2009 cu completările următoare: "construcțiile/lucrările executate fără autorizație de construire, incluziv lucrările cu caracter provizoriu-executate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al stalului, județelor, municipiilor, orașelor și comunelor vor putea fi desființate pe cale administrativă și de către autoritatea administrației publice de pe raza unității administrativ -teritoriale unde se află construcția fără emiterea unei autorizații de desființare, fără sesizarea instanțelor judecătorești și pe cheltuiala contravenientului ”, în consecință-„Desființarea mobilierului amplasat fără autorizație de construcție în locul dejoacă pentru copii din Parcul Romniceanu poate fi făcută pe cale administrativă fără alte proceduri prealabile, respectiv fără emiterea unei autorizații de desființare și alte avize”. Cu considerație semnează Director Executiv, Frăsineanu. Nu știu cine este. Bun, v-am adus la cunoștință.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumim. îmi puteți spune, răspunsul respectiv urmează să îl primim și în scris?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Sigur că da.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Fără discuție fiindcă este obligație legală.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Nu de alta, dar fiind acest subiect în discuție, nu vreau să vă împovărez cu o chestiune la care știu că nu mă puteți ajuta.

Dl Președinte de Ședință-Melnic Constantin Ion

Da, vă ascult.

Dna consilier Coroblea Cristina

Eu voiam să întreb ceva în legătură cu Consiliile de Administrație pentru A.E.S. și Economat. Având în vedere că se reia procedura, cum veți îmbunătăți anunțul, promovarea acestuia, pentru că am înțeles că data trecută au fost propuși aceeași oameni pentru că nu se știa că există acest.. .nu s-a prezentat nimeni...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Doamna Coroblea, ceea ce pot să vă asigur este că se va urma procedura prevăzută de

lege.

Dna consilier Coroblea Cristina

Adică doar un anunț în...

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Când spun conform procedurii prevăzută de lege, asta e. Eu sunt om de drept. Eu respect

legea.

Dna consilier Coroblea Cristina

Unde vom putea vedea acest anunț?

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Probabil că va fi pe site. Bănuiesc.

Dna consilier Pop Claudia-Ramona

Conform legii, trebuie publicat pe site.

Dl Președinte de Ședință-Melnic Constantin Ion

Și sigur la gazeta de perete la intrare.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Haideți să atacăm și ultimul punct să terminăm.

Dna consilier Coroblea Cristina

Bugetul nu era, apropo, să știți.

Dl Președinte de Ședință-Melnic Constantin Ion

Nu încăpea tot pe perete.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

V-am zis, veți primi anexele, aveți garanția mea. Mai mult de atât, nu am ce să vă zic. Că nu pot să vă dau în format electronic este cu totul altceva.

Dl Președinte de Ședință-Melnic Constantin Ion

Mai trebuia să ia o doamnă cuvântul.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Vă rog, doamnă!

Dna Rodica Păun-cetățean al Sectorului 5

Numele meu este Rodica Păun și sunt membră a grupului de inițiativă din Ferentari -Clubul Mamelor, format din 20 de mame cu care ne întâlnim în fiecare joi la ora 17,00 la Școala nr. 136 să discutăm tot felul de probleme și de nevoi. Pe lângă nevoia lor cea mai gravă, actuală este situația subsolurilor inundate din zona Aleea Livezilor și Iacob Andrei. Sunt niște garsoniere confort 111 din 17 mp. unde locuiesc de la 3,4,5,7 persoane. Asta nu-i problema, asta e, nu sunt locuințe, oamenii sunt mulțumiți și cu atât. Problema este că toate subsolurile sunt pline cu apă, pă până sus, până la gura canalului. Acolo este un focar de infecție, nu ne afectează numai pe noi, afectează toți copilașii. Copilașii se joacă în balta care izvorăște din acele subsoluri. Este un pericol pentru comunitatea noastră din Iacob Andrei și Aleea Livezilor.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Altceva?

Dna Rodica Păun

Asta este problema cu care am venit astăzi. Am și o petiție pe care o s-o depun probabil și la Protecția Copilului, este adresată către domnul Primar.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Ca să vă răspund. Aici avem două situații. în funcție de imobilul respectiv, dacă este proprietate privată, sarcina rezolvării acestei probleme este a Asociației de Proprietari, nu a Primăriei. De ce? Foarte simplu. Noi nu putem să băgăm bani, să cheltuim bani pe ceva care nu se află în administrarea noastră. Dacă locuințele respective sunt de stat, în speță, proprietate Primăriei Municipiului București, această problemă revine Administrației Fondului Imobiliar al Municipiului București. încă o dată, pe aceleași considerente, noi nu avem administrarea acestor imobile. Problema e să vorbim dacă prin Social se poate face așa ceva, dar să găsim o formă, o variantă cum că aicea am substratul economic, adică cheltuirea banilor publici și știți foarte bine Curtea de Conturi. E foarte bine că ați făcut memoriu. își va urma cursul firesc și vom găsi o soluție. Sunt multe blocuri în situația asta?

Dl Consilier Gheorghe Ștefan

Sunt foarte multe. Dacă îmi permiteți domnule Viceprimar!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Din punctul meu de vedere, eu vă mai spun ceva. Noi mergem și zicem că vidanjăm acolo, problema acolo este tehnică. Subsolurile acelea nu sunt inundate că a cărat cineva apă cu găleata. înseamnă că instalațiile sunt defecte. Și aici v-am zis, sunt două probleme. Una: dacă sunt Asociații de Proprietari, eventual repararea subsolurilor se va face numai dacă intră Programul de Eficientizare Energetică de Anvelopare, cum este numit, pentru că în operațiunea asta intră repararea teraselor și a subsolurilor.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Eu știu că le-ați introdus.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Nu știu dacă sunt toate la care se referă doamna. Știu lista, dar nu le știu pe dinafară. Dacă sunt ale lui A.F.I. și nu intră... A.F.I. trebuie să facă, din păcate. A.F.I. nu se ocupă numai de încasare și de închirierea, numai de chirii. Normal trebuie să se ocupe... Când se vorbește de sintagma administrată, dreptul de administrare conferă niște drepturi și obligații pe care trebuie să le îndeplinești. Asta mă depășește pe mine, nu ține de resortul...Lăsați la registratură, ca memoriul dumneavoastră să-și urmeze cursul firesc. Să vedem dacă vom găsi... dar încă o dată vă spun, chiar dacă găsim soluția de vidanjare a subsolurilor respective, tot nu rezolvă problema, acolo este problema tehnică și de reparații. Ori, noi nu putem repara pentru că nu sunt în administrarea noastră sau în proprietatea noastră. Sper că am fost destul de explicit.

Dna consilier Coroblea Cristina

Sunt cuprinse în zona de Regenerare Urbană Ferentari. Adică sunt un tip de măsuri prevăzute pentru acea zonă.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Vom găsi, doamna Coroblea, vom încerca! Nu am zis că nu putem. încercăm, dar încă o dată, trebuie să ținem cont de aceste două considerente.

Dna consilier Coroblea Cristina

Este o zonă cu foarte mari probleme sociale, trebuie intervenit cât mai repede.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Eu știu. Avem probleme cu blocuri care sunt.. .li s-a tăiat apa rece.

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu este o zonă...Nu este ca blocul în care locuiesc eu.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Stimată doamnă, dacă nici eu nu cunosc zona aia. Sunt născut...

Dl Consilier Gheorghe Ștefan

Dacă-mi permiteți, domnule Viceprimar!

Dl Președinte de Ședință-Melnic Constantin Ion

Dânsul nu, poate eu!

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Doar domnul președinte de ședință vă poate da cuvântul.

Dl Consilier Gheorghe Ștefan

Am avut o discuție cu domnul Primar pe această situație. Se poate implica primăria, în speță Consiliul Local, cu participarea cetățenilor la muncă în folosul comunității. Am fost în Zăbrăuțiului. Vă dau un exemplu, s-a oprit apa rece cum a spus și domnul Viceprimar. Le-am cerut să facă un tabel, o persoană din fiecare cameră, știți că sunt garsoniere, 85 de garsoniere pe bloc. Le-am cerut ca din fiecare cameră să iasă o persoană în folosul comunității ca să putem să le plătim ...au peste două miliarde de plătit la Apa Nova.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Bună inițiativa asta.

Dl Consilier Gheorghe Ștefan

Domnul Primar a spus: da, le dăm bani, dar cu participarea în folosul comunității. Răspunsul a fost: nu. Nu vor să participe la muncă în folosul comunității.

Dl Consilier Cursaru Paul Gahriel

Vor să primească.

Dl Consilier Gheorghe Ștefan

Ați înțeles? Dar vor să primească în schimb. Eu am fost în teren, vă cer acum sfatul dumneavoastră.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Hai să încercăm și în situația doamnei. S-ar putea ca dincolo să existe receptivitate. Inițiativa este excelentă. „Domnule, ca să fim acoperiți legal, vă ajutăm cu bani, muncind în folosul comunității”.

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Lăsați memoriul să-și urmeze cursul. Vom căuta soluții.

Dl Consilier Jelea Bogdan Ion

Domnul Ștefan ca lider al comunității mă gândeam că poate să vină cu soluția asta și să facă discuție cu domnul Primar.

Dl Președinte de Ședință-Melnic Constantin Ion

Ok! Declarăm ședința închisă. Vă mulțumesc pentru răbdare și amabilitate. Lucrările ședinței au fost declarate închise, la ora 12,38.

ELENA LUMIN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, MELNIC CONSTANTIN ION


50