Proces verbal din 27.12.2018

Proces verbal ședința de îndată din data de 27.12.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței de îndată a Consiliului Local Sector 5

9              9

din data de 27.12.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 112042/27.12.2018

Lucrările ședinței încep la ora 14:10.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian, Secretarul Sectorului 5 d-na Elena Luminița Petrescu și din partea Instituției Prefectului d-na Bondoc Viorica.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 18 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Geamănă Dragoș.

DI președinte de ședință Boloș Florinei

Mulțumim pentru participare și pentru modul interfestiv de a participa la această întâlnire, presupun că poate conține și un moment de pauză vis a vis de momentele care vor urma, în ceea ce privește viața de familie și relația cu prietenii.

Suntem o familie, ne permitem să întrebăm ce și cum, dacă putem veni. Mulțumim încă odată pentru participarea dumneavoastră.

O să dau citire ordinii de zi:

1 .Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.

Se suplimentează ordinea de zi cu:

  • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al Ecomomat Sector 5 S.R.L.

  • 2. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Deci, cine este de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu cele două puncte.

A

împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

Suplimentarea ordinii de zi a fost votată cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ion Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și două abțineri( Niculescu Jacqueline Christina și Udescu Șerbănel).

în acest context supunem la vot, ordinea de zi a celor două proiecte enunțate. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Ordinea de zi a fost votată cu 16 voturi pentru(Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ion Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și două abțineriț Niculescu Jacqueline Christina și Udescu Șerbănel).

Referitor la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, înainte de a supune discuțiilor acest punct, pentru edificare aș ruga-o pe doamna Isabela să ne spună.

Dna director Isabela Disăgilă

Având în vedere că la data de 31 decembrie 2018 se încheie anul bugetar, Trezoreria Sector 5 ne-a comunicat asta, avem excedent la nivel de Sector 5. în urma notelor de fundamentare primite de la unități le...în jur de 60 de milioane de lei. Trezoreria încă lucrează, încă se mai fac și azi conturi de execuție. Poate să fie cu 2-3 milioane cu plus, sau cu 2-3 milioane în minus. Având în vedere notele de fundamentare primite de la unitățile din subordine, propun în Consiliul Local Sector 5, utilizarea excedentului pentru parcuri și pentru amenajare piețe. Deci, rectificarea de buget este legată de cele două hotărâri care vor veni pe ordinea de zi cu majorarea...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și merge o parte din astea și către datoriile pe care le avem?

Dna director Isabela Disăgilă

Nu, datoriile către credite le-am achitat din bugetul local. Vă referiți la refinantarea celor trei credite...

9

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Da, da, 770 milioane.

Dna director Isabela Disăgilă

Acelea le-am achitat din bugetul local. Deci la sfârșit de an....

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Să înțeleg că în august s-au ...

Dna director Isabela Disăgilă

în august s-a făcut refinanțarea pe cele trei credite și...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și nu s-a folosit nimic din excedentul bugetar..

Dna director Isabela Disăgilă

Nu, nu, nici nu avem voie, utilizarea excedentului se folosește pentru cheltuieli de capital. Anul acesta a fost o derogare și pentru cheltuieli de personal, noi nu i-am folosit la cheltuielile de personal, noi i-am folosit pe cheltuieli de capital.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

De ce ședință de îndată? vă întreb pe dumneavoastră sau pe domnul....președinte de ședință

Dna director Isabela Disăgilă

E ședință de îndată pentru că așa e la fiecare sfârșit de an, de ce ne comunică Trezoreria. Mâine probabil o să fie ....

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Și nu se putea ține ședința...

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

înțelegem că este vorba de operativitate în a da răspunsuri vis a vis de acest subiect și ziua de mâine, că și noi am încercat să facem acest lucru, să mutăm această suplimentare pentru mâine, dar e nevoie să se facă acest pas astăzi, și mai avem mâine ziua în care se pot face înregistrările de rigoare

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Credeți că acest mod de lucru de a cere hârtii, documente de pe o zi pe alta, de a lega de pe o zi pe alta, nu se întâmplă doar în primărie, se întâmplă și în instituțiile din subordinea dumneavoastră.

»

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Astăzi am primit informațiile, astăzi le-am și executat! Pentru că suntem interesați..

»

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nu luati niciun fel de măsuri de a îmbunătăți acest mod de lucru? Nu

J                                                                                                                         9

credeți că ar fi nevoie?

9

Doamna Director Florina Dragnea

Deci toate aceste demersuri au fost întreprinse în urma discuției cu Trezoreria de azi dimineață, astăzi trebuie dus bugetul pe care dumneavoastră o să-l votați acum, ca să se facă și operațiunile bancare, mâine până la oia 12 lucrează Trezoreria, iar mâine este închiderea de an, vis a vis de plățile care se mai fac astăzi. Mâine nu se mai face nicio operațiune bancara prin Trezorerie, asta este urgența.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Deci legea vă obligă prin aparatul acesta să facem această.... de pe o zi o alta, neputând să ne dați nici un document.

Doamna Director Florina Dragnea

Sunteți în al doilea an consilier local și de fiecare dată așa se întâmplă. Al treilea , exact.....faceți dumneavoastră demersuri la nivel înalt, Guvern, Ministere

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Este exact aceeași problemă ca atunci când nu primim documentele. Atât doamna Coroblea cât și domnul Geamănă au cerut diverse documente în primărie legate...am înțeles că la ședința de îndată se poatei De îndată.

Din sală.

Să trecem la vot!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Cu precizările făcute, sper că sunt destul de clare și de ce au apărut ele în acel moment. Supunem la vot punctul 1 - privind rectificarea bugetului de

A.

venituri și cheltuieli. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim.

Proiectul privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a fost adoptat cu 16 voturi pentru(Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ion Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și două abțineri( Niculescu Jacqueline Christina și Udescu Șerbănel).

Punctul 2 - privind modificarea actului constitutiv la S.C. Econ ornat Sector 5 S.R.L. Supunem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Mulțumim.

5

Proiectul a fost adoptat cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ion Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și două abțineri( Niculescu Jacqueline Christina și Udescu Șerbănel).

Punctul 3 - privind modificarea actului constitutiv S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Totuși, ce se modifică?

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Este vorba despre alocarea unei sume, da, care v-a precizat-o doamna A

Isabela, în aceste... Supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? împotrivă? Proiectul - privind modificarea actului constitutiv S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A a fost adoptat cu 16 voturi pentru(Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ion Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Vanghelie Marian Daniel) și două abțineri( Niculescu Jacqueline Christina și Udescu Șerbănel).

La punctul 4 al ordinii de zi, la diverse, avem ceva probleme?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Dl Ștefan are.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Bună ziua, stimați colegi! Având în vedere că astăzi este o zi deosebită, Sf. Ștefan, cea mai frumoasă zi din an, a mea, sunteți invitații mei la etajul 1, în cabinetul domnului Viceprimar, la un pahar de șampanie. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință Boloș Florinei

Ne vedem mâine la ora 10, cu care ocazie, sper să fiți în număr mai mare.

Acestea fiind spuse, declar închisă ședința și în continuare, multă sănătate și împliniri!

Lucrările ședinței au fost închise la ora 14:19.

SECRETAR SECTOR 5,

ELENA LUMINIȚA PETREȘCU

7