Proces verbal din 27.08.2018

Proces verbal ședința de îndată din data de 27.08.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

5    9

din data de 27.08.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 76378/21.08.2018.

Lucrările ședinței încep la ora 1l05.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 25 consilieri din numărul total de 27.

Au lipsit doamna consilier Coroblea Cristina și domnul consilier Vanghelie Daniel Marian.

în sală este prezent și domnul comisar Sava Lavinus - Șef Birou la Centrul Regional Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, Biroul nr. 3.

Ordinea de zi stabilită prin convocator este:

1.    Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni;

2.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25.07.2018;

3.    Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din data de 02.08.2018;

4.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării contractelor de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate, cu specificarea persoanelor împuternicite să semneze contractele de credit și cele de garanții;

6.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 str. Cornea Ion nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

7.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 str. Prelungirea Ferentari nr. 87, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

8.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 str. Dretea nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

9.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 str. Eternității nr. 44, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

10.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 str. Serg. Turturica nr. 41, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;

11.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 str. Drumul Ghindari, nr. 22-32, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrij it;

12.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 Drumul Ghindari nr. 50, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;

13.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 Drumul Ghindari, nr. 46-48, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;

14.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5, str. Spațiului, nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

15.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5, str. Elena și Vasile Cojocaru, nr. 51, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

16.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 str. Marc Aureliu nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit;

17.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiului București, sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 157A, proprietatea SC BERE BĂUTURI BUCUREȘTI SRL, CUI: 413210, ca urmare a constatării stării tehnice de imobilul (teren/clădire) neîngrijit;

18.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiului București, sectorul 5, Șos. Panduri, nr. 77, proprietatea SC EURO CONSTRUCT TRADING 98, CUI: 10742031, ca urmare a constatării stării tehnice de imobilul (teren/clădire) neîngrijit;

19.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiului București, sectorul 5, Str. Luceafărului, nr. 11, proprietatea BCN CONSTRUCȚII ȘI PROMOVĂRI SRL, CUI: 17746839, ca urmare a constatării stării tehnice de imobilul (teren/clădire) neîngrijit;

20.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiului București, sectorul 5, Str. Samuil Vulcan, nr. 12, proprietatea SC STRATEGIC LAND INVESTMENTS SRL, CUI: 19090420, Lichidator Judiciar - EVOINSOL SRL, B-dul Ghencea, nr. 134, et. 1. Ap. 58, Sector 6, București, ca urmare a constatării stării tehnice de imobilul (teren/clădire) neîngrijit;

21.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiului București, sectorul 5, Str. Uranus, nr. 144, proprietatea S.C. HISPAROM IMOBILIARE SRL, CUI: 16039708 ca urmare a constatării stării tehnice de imobilul (teren/clădire) neîngrijit;

22.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiului București, sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 157, proprietatea SC

RAHOVA HALLS - AMERICAN MALL S.R.L., CCI: 12660736, ca urmare a constatării stării tehnice de imobilul (teren/clădire) neîngrijit;

23.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiului București, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 31, proprietatea SC ROMILEXIM TRADING LIMITED SRL, CUI: 6717641, ca urmare a constatării stării tehnice de imobilul (teren/clădire) neîngrijit;

24.    Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA TREIME GHENCEA), în anul 2018;

25.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 21 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica

S.A. și Primăria Sector 5;

26.    Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unui patinoar acoperit pe terenul excedentar al Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, situat în Calea Rahovei, nr. 315, sector 5, București;

27.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL S5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

28.    Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL S5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;

29.    Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a autorizației/acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5;

30.    Proiect de hotărâre privind „Proiect de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5” cu materialele termoizolante noi, cu performanțe superioare soluției de termoizolare cu polistiren, soluții și tehnologii noi de aplicare și fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare și a indicatorilor tehnico-economici estimați;

31.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata de execuție a lucrărilor, a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Sector 5, situat administrativ în București Str. Antiaeriană nr. 6, sector 5, precum și asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborării documentației tehnico-economice si execuției utilităților

5    5    »    î

aferente, în vederea realizării investiției „Construcții locuințe de serviciu”, precum și a contractului-cadru;

32.    Proiect de hotărâre privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 201 8;

33.    Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” pe anul 2018;

34.    Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 55/3 1.07.2013, modificată și completată prin HCL nr. 129/31.08.2017;

35.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Antidrog a Sectorului 5 pentru perioada 2013-2020 și a Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 5 pe perioada 2017-2020;

36.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Municipiul II al orașului Roma din Republica Italiană;

37.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Municipiul Ungheni din Republica Moldova;

38.    Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Arondismentul 5 al Municipiului Paris din Republica Franceză;

39.    Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenți în mod legal pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social;

40.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5;

41.    Diverse.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Am înțeles că, la ședința de îndată, s-a cerut o prezentare a proiectului Antiaeriană, dl Rareș Hopincă vă va face rapid această prezentare, după care intrăm în dezbateri.

La ora Îl06 iese din sala domnul consilier Jelea Bogdan, prezenți 24 de consilieri.

La ora 1106 intră în sală doamna consilier Coroblea Cristina, prezenți 25 de consilieri.

Dl director Rareș Hopincă

Bună ziua! Au existat unele solicitări din partea Consiliului, la ședința de îndată, de data trecută, de informare asupra stadiului realizării proiectelor pe care ni le propunem, în zona Antiaeriană. O să vă fac o scurtă desciere, pentru informarea corectă a Consiliului: după cum bine știți, Sectorul 5 deține în administrare aproximativ 100 ha de teren în zona Antiaeriană, teren care a fost dat în administrarea Sectorului 5 prin două Hotărâri de Guvern din 2008 și 2011, Hotărâri de Guvern modificate în 2017, în sensul de a permite dezvoltare urbanistică din orice sursă legală atrasă. Ca să vă faceți o idee, până în anul 2017, Sectorul 5 putea face dezvoltare urbanistică în zona Antiaeriană doar prin intermediul ANL, motiv pentru care era foarte greu de crezut, sau foarte puțin realist să credem că cele 100 ha, din București, pot fi dezvoltate într-un ritm cât de cât susținut și pe care ni-1 dorim cu toții prin intermediul ANL, pentru că necesarul de investiții în acea zonă este imens, în consecință trebuie mobilizat capitalul în foarte multe zone, fie că vorbim despre bugetul local, fie că vorbim despre bugetul național, dar altul decât bugetul ANL, fie că vorbim despre fonduri europene, fie că vorbim chiar de fondul privat atrase în cadul unui mecanism de parteneriat public-privat cum permite legea începând din iunie anul acesta. în urma modificării Hotărârilor de Guvern care a survenit în decembrie 2017, Sectorul 5 al Municipiului București a demarat PUZ-ul (Planul Urbanistic Zonal) coordonator de sector, parte componentă a PUG-ului (Planul Urbanistic General), deja primele dezbateri publice pe acest PUZ au avut loc. Procesul de elaborare, după cum știți, este unul destul de îndelungat, sperăm ca în prima parte a anului viitor PUZ-ul coordonator de sector să fie finalizat, acesta fiind documentul fundamental prin care putem face dezvoltări urbanistice oriunde în Sector, dar mai cu seamă în zona Antiaeriană din Municipiul București. între timp, Sectorul 5 a făcut niște demersuri foarte importante către instituțiile statului, și sunt în măsură să vă anunț că astăzi, când vorbim, avem aprobate pentru zona Antiaeriană următoarele investiții: prin Ordinul Prim-Ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu nr. 133/17.01.2018 avem aprobată construirea unei maternități în zona Antiaeriană, Sector 5, București, prin Ordinul de Ministru nr. 5 195/29.06.2018 avem aprobată, și aici o să vă rog... avem aprobată construirea unei Săli Polivalente, pe strada Antiaeriană (fosta nr. 38) actuala nr. 6, desființarea generică a zonei Antiaeriană din București, deci vorbim despre o Sală Polivalentă, și prin Ordinul de Ministru nr. 4 547/18.04.2018 avem aprobată construirea unui număr total de 14 760 de unități locative, vorbim de locuințe pentru specialiști și locuințe pentru tineri, prin Ministerul Dezvoltării, respectiv Agenția Națională pentru Locuințe, deci vorbim despre Ordin de Ministru emis, după cum spuneam, în aprilie. Sigur că, și mai important vreau să vă spun că aceasta reprezintă aproximativ 25% din totalul proiectelor bugetate de Agenția Națională pentru Locuințe pentru perioada următoare. Sigur că 14 760 de locuințe nu se pot face deodată, nu se pot face într-un timp foarte scurt, și se vor face etapizat. Prima etapă, după cum bine știți, presupune cosntruirea a 248 de unități locative, demers pe care noi vrem să îl începem cât mai curând. De asemenea, tot în zona Antiaeriană, suntem în curs de emitere a unui Ordin de Ministru pentru construirea unui bazin olimpic de înot, viziunea urbanistică asupra zonei fiind un ax verde cu activități de relansare și sportive, în jurul căruia să concentrăm o zona de business si o zonă de locuire. De asemenea, suntem în ... toate planurile, vreau să vă spun că le-am făcut împreună cu cei de la Banca Mondială în interiorul acordului de asistență tehnică, în principal tema de proiectare pentru amenajarea de urbanistică, lucru pe care eu consider că nu-1 puteam face la nivelul Administrației Publice Locale și nici un caz cu specialiști din România, am beneficiat de suportul unor specialiști din Japonia și Statele Unite ale Americii, iar în luna octombrie vom participa la cel mai mare târg de investiții imobiliare, unde vrem să lansăm un concurs internațional de arhitectură pentru partea de parteneriat public-privat. O parte din aces teren va fi alocat proiectelor din PPP (Parteneriat Public Privat). Am avut deja discuții cu Ministerul de Finanțe, care a fost inițiatorul Ordonanței de Guvern, iar pentru această amenajare vom implica arhitecți internaționali. Asta este ce facem până la acest moment, sigur că dacă sunt completări vă stau la dispoziție, pentru orice discuție, orice întrebare. Mulțumesc! Vă rog!

Dl consilier Melnic Constantin Ion Am o simplă întrebare, concret: când începem? Ca să audă toată lumea!

Dl director Rarcș Hopincă

Prin implicarea Consiliului Local primele 248 de locuințe vor începe în acest an.

La ora 1112 intră în sală domnul consilier Jelea Bogdan Ion, prezenți 26 de consilieri.

La ora 1 113 iese din sala domnul consilier Jelea Bogdan, prezenți 25 de consilieri.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Da, vă mulțumim mult, domnii' director!

Dna consilier Florea Alexandra Cristina

Ați luat la cunoștință ordinea de zi, sunt 41 de puncte, și am să vă supun atenției lista suplimentară ce va completa ordinea de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind susținerea participării lotului de performanță al Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM la stagiul de pregătire tehnică din Thailanda;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de organizare a apărării împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat în unitatea administrativ teritorială a Sectorului 5;

3.    Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiul București, Sectorul 5, str. Ioachim Gheorghe nr. 18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

4.    Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii de Consiliu Local Sector 5 nr. 60/29.03.2018 privind modificarea a Hotărârii de Consiliu Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, cu modificările și completările ulterioare;

5.    Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții;

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3 și Anexei nr. 4 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București nr.

5    5

45/28.02.2018 modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 București nr. 147/06.07.2018;

7.    Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 5;

8.    Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul HCL S5 nr. 86/21.05.2018 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Nadia Sport Experience”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”.

10.    Proiect de hotărâre privind componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5;

11.    Proiect de hotarare privind achiziționarea cu titlu gratuit a modulului de centralizare informații financiare de la subordonate ale Consiliului Local Sector 5;

12.    Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții pentru "Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei".

Acestea sunt cele 12 proiecte care vor suplimenta ordinea de zi, pe care le supun la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra

Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona) punctele suplimentare de pe ordinea de zi au fost aprobate.

Acum să vă supun la vot ordinea de zi cu lista suplimentară. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 25 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra

Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai,

Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona) ordinea de zi suplimentată a fost aprobată.

La ora 1114 intră în sala de ședință domnul consilier Jelea Bogdan Ion, prezenți 26 de consilieri.

Trecem la primul punct de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni. Cele trei luni ale mele, în calitate de președinte de ședință a Consiliului Local Sector 5 au trecut. Vă mulțumesc pentru oportunitate și vă rog să veniți cu propuneri pentru alegerea următorului președinte de ședință. Domnul consilier Melnic!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Propun ca președinte de ședință pe domnul Lazarov Alexandru Sebastian.

Dna consilier Florea Alexandra Cristina

Mulțumesc! Mai sunt și alte propuneri?

Dl consilier Scripcaru Lucian Mihai

Propun pe colegul nostru Cursaru Paul Gabriel.

Dna consilier Florea Alexandra Cristina

Alte propuneri? Vă supun la vot propunerea făcută pentru domnul Lazarov Alexandru. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Domnul consilier Lazarov Alexandru a obținut 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona).

Vă supun la vot propunerea făcută pentru domnul Paul Cursaru. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Domnul consilier Cursaru Paul a obținut 11 voturi pentru (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș,

Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona) și 15 voturi împotrivă (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian).

Domnul Lazarov Alexandru este președinte de ședință.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Vă mulțumesc pentru votul de încredere acordat de către colegi, sunt sigur că vom avea în continuare rezultate frumoase împreună. Când și colegii de la PNL se vor alătura ședinței aș vrea să mergem mai departe. E ok? Bine! Punctul 2 de pe ordinea de zi Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25.07.2018. Obiecții? Atunci să trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 23 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona) și 3 abțineri (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Niculescu Jaqueline Christina), procesul verbal din data de 25.07.2018 a fost aprobat.

Punctul 3 de pe ordinea de zi Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată din data de 02.08.2018. Sunt obiecții? Dacă nu să trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 17 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș,) și 9 abțineri (Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Jelea Bogdan Ion, Giurcă Augustin

Răzvan, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), procesul verbal din data de 02.08.201 8 a fost aprobat.

Punctul 4 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018, dacă există... doamna Coroblea, vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, am niște lămuriri de cerut: 1. Ar fi... am observat niște modificări la autorități executive de pildă, unde apar niște... deci este o schimbare totală de 500 de lei, dar dacă m-aș... o clipă, în interiorul capitolului schimbările sunt mai mari.

Dna director Isabela Disăgilă

Da, doamna consilier, pot să vă răspund? îmi permiteți?

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, da, da, sigur!

Dna director Isabela Disăgilă

Deci, având în vedere că următorul punct de pe ordinea de zi este semnarea contractelor, s-a făcut refinanțare pe cele trei credite contractate din 2005, 2007 și 2008, s-a modificat bugetul la 51.02.03.01. - Autorități executive, în sensul că s-au prins rambursări de credite 13 000 și de asemenea s-a modificat bugetul și pe capitolul 55 - Dobânzi, unde s-a mărit de asemenea bugetul. Vrem să vă comunicăm că prin refinanțarea la care am reușit să luăm și avizul de la CAIL (Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale), vom face o economie înjur de 35.000.000 la bugetul local.

Dna consilier Coroblea Cristina

Si mai văzusem la...

5

Dna director Isabela Disăgilă

Deci nu o să mai plătim comisioane de gestiune. BCR-ul renunță la comisioanele de gestiune, înjur de 15 000 000 va fi economie, iar rambursările la ratele lunare de capital erau trimestriale, începând de acum, din luna septembrie, o să le avem lunar.

Dna consilier Coroblea Cristina

Și la Cultură, Recreere și Religie există o modificare de vreo 6 000 000 reprezentând transferul, dacă puteți să îmi dați...

Dna director Isabcla Disăgilă

Da, este o modificare reprezentând transferul, este conform bugetelor pe care le-am primit și le-am centralizat.

Dna consilier Coroblea Cristina

Dar ce, de unde sunt...

Dna director Isabela Disăgilă

Cultură, Recreere și Religie.

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi nu, dar... dar ce că nu ne dați, ca întotdeauna, detaliile.

Dna director Isabela Disăgilă

Deci la partea de Cultură, Recreere și Religie intră și partea cu grădini, cu parcuri...

Dna consilier Coroblea Cristina

Deci la spații verzi se duc?

Dna director Isabela Disăgilă

Exact!

Dna consilier Coroblea Cristina

Cele 6 000 000? înspre amenajare edilitară și salubrizare.

Dna director Isabela Disăgilă

Da, da, da. Da, doamna consilier!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Mulțumim frumos! Să trecem la vot! Proiectul (le hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Loca! Sector 5 pe anul 2018. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei

Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 1 1 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem mai departe la punctul 5 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării contractelor de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate, cu specificarea persoanelor împuternicite să semneze contractele de credit și cele de garanții. Dacă sunt discuții? Dacă nu să trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

După cum știți, consultând ordinea de zi, urmează să avem de la punctul 6 la punctul 23 niște proiecte de hotărâre foarte asemănătoare, care are la bază o Hotărâre de Consiliu pe care tot noi am adoptat-o, așa că v-aș propune pentru a eficientiza, dacă există discuții per ansamblu să le avem acum, iar după aceea să mergem cât mai repede la vot cu fiecare proiect. Vă rog!

Dna consilier Coroblea Cristina

Deci, noi avem niște... la fiecare avem niște observații. Sunt unele clădiri care sunt clădiri de patrimoniu, de pildă, cum ar fi cel de Bere Rahova, Calea Rahovei 157, Calea Rahovei 157A, Samuil Vulcan, iarăși face parte din patrimoniul industrial.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

O secundă, vă rog frumos! Este cineva de la D.I.T.L. care poate să îi răspundă doamnei Coroblea?

Dna director Săvulescu Reli

Proiectele de hotărâre au fost întocmite pe baza documentației făcute de comisia de control care, conform metodologiei, asta face, verifică în teren și întocmește fisa aceea de evaluare si notele de constatare. Pe baza acestor note de

5    5    5

constatare noi am...

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, am înțeles asta! Problema este că, acelea fiind clădiri de patrimoniu, totuși, doar a mări impozitul cu 500% nu ajută prea mult, adică este în interesul comunității ca acele clădiri să fie recondiționate și păstrate în stare bună. Ori pentru aceasta este nevoie, mai degrabă, de un cumul de măsuri, și pozitive dar și de încurajare a recondiționării clădirilor și este exemplul Primăriei Oradea, de pilda, unde este implementată o metodologie care are și măsuri de încurajare și măsuri pozitive. Iarași mai avem niște locații acolo care sunt cazuri sociale, adică oamenii aceea stau în locații modeste, nu zone ultracentrale sau mai știu eu ce, și clădirile sunt absolut în ultimul hal... fără de hal... si totuși locuiesc acolo, adică mi se pare clar că e clar că ei nu au unde să se ducă, și nici nu o să-și poată plăti, dacă nu au plătit până acum, nu o să poată plăti nici mărit impozitul, deci nu... pentru unele clar este o măsură bună, credem noi, cum ar pentru terenuri, avem terenurile din Str. Ghindari, în clipa în care iei un teren, dacă nu poți să îl întreții, îl vinzi! Nu este corect să îl transformi într-un focar de infecție pentru toți vecinii.

Dl vicepriniar Marian Țigănuș

Este valabil și pentru clădiri!

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, dar uitați, de exemplu unde sunt cazurile sociale... este vorba despre a ajuta... nu au unde să se ducă mai prost.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Doamna Coroblea, dacă există... Mă scuzați! Deci, dacă este vorba de proprietar, nu mai putem vorbi despre cazuri sociale.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Dar ce patrimoniu industrial există la Berărie Rahova? Este încă în discuție cine este proprietarul aici! Despre ce patrimoniu industrial vorbiți?

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu, Samuil Vulcan, face parte din aria protejată la...

Dl consilier Cursaru Paul Gabricl

Ați spus Berăria Rahova.

Dna consilier Coroblea Cristina

Berăria Rahova face parte și din zona protejată a...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Mă ascultați puțin? Singura problemă, una cu Samuil Vulcan... la Samuil Vulcan au mai rămas trei stâlpi, în rest este un câmp de mizerie. Este fosta fabrică Fraga, da? Se făcea susan pe vremea aia.

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, a rămas foarte puțin într-adevăr!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Bere Rahova, în ciuda tuturor demersurilor, știți că au reprezentat și un pericol public, au avut întrerupere pe... Bere Rahova nu a făcut nici măcar un demers, cât de mic, fiind clădire de patrimoniu trebuie să ceară aprobarea Comisiei Naționale pentru Clădiri de Monumente ș.a.m.d. de la Ministerul Culturii, dar nici măcar un demers nu s-a făcut. Măsuri pozitive noi am luat, le-am dat amenzi, le-am făcut sesizare penală, nu se poate altfel! Este adevărat ce spune domnul Cursaru, există un litigiu civil între moștenitorii familiei Bragadiru și statul român, nu proprietarul actual, privind modul de privatizare a fabricii de bere prin metoda MEBO (Management Employee Buyouts).

Dna consilier Coroblea Cristina

Plus că în afară... uitați de exemplu, cum este și... dacă nu mă înșel Luceafărul nr. 11, unde este tot așa, o clădire veche care... recondiționată ar fi... pare că a fost lăsată să se degradeze intenționat...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Tocmai asta urmărim și noi, ca să împiedicăm lucrul ăsta!

Dna consilier Coroblea Cristina

Noi pentru clădirile de patrimoniu ar trebuie să... am avea propunerea, de exemplu, să organizăm o întâlnire cu proprieterii și să vedem cum să ajungem la o soluție.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Proprietarii dacă sunt găsibili.

Dna consilier Coroblea Cristina

Dacă sunt găsibili, dar...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Aia din Slaiul Independenței nu găsiți proprieterul, vă spun eu, aia de unde stau ăia acolo, a fost casa unui academician. Da, am luat notă, mulțumim! Mai sunt?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Acestea fiind spuse putem să trecem la vot, da?

Dna director Săviilescu Reli

Pot să fac o mențiune?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Vă rog!

Dna director Săviilescu Reli

La punctul 13 Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 Drumul Ghindari, nr. 46-48, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit, dintr-o eroare materială s-a trecut o adresă greșită, „Drumul Cooperativei” în loc de „Drumul Ghindari 46-48”. Am făzut corecturile.

Dna consilier Coroblea Cristina

Dacă mă scuzați! O mică observație, si anume că mai sunt si alte terenuri în zonă, de exemplu cum este... în aceeași situație, Strada Ghindari, bănuiesc că se va...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Sunt în procedură toate, dar trebuie îndeplinită procedura, d'aia nu intră toate odată.

Dna consilier Coroblea Cristina

Ok! Ok!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Acestea fiind spuse vă propun să mergem la vot! Puntul 6 Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 str. Corn ea Ion nr. 13, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită, cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Ok!

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Fazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Fucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 7 proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 str. Prelungirea Ferentari nr. 87, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Fazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Fucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 8 proiect de hotărâre privind majorarea cu 500%) a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 str. Dretea nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 9 proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 str. Eternității nr. 44, ca urmare a constatării stării tehnice

9    7    9    7

de clădire neîngrijită. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 10 proiect de hotărâre privind majorarea cu 500°% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 str. Serg. Turturica nr. 41, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jaqueline Christina) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 11 proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 str. Drumul Ghin dări, nr. 22-32, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanei u Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jaqueline Christina) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 12 proiect de hotărâre privind majorarea cu 500%o a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 Drumul Ghindari nr. 50, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jaqueline Christina) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 13 proiect de hotărâre privind majorarea cu 500%> a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 Drumul Ghindari, nr. 46-48, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă

Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș) și 7 abțineri (Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 14 proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5, str. Spațiului, nr. 10, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jaqueline Christina) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 15 proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5, str. Elena și Vasile Cojocarii, nr. 51, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jaqueline Christina) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 16 proiect de hotărâre privind majorarea cu 500°/o a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în Municipiului București, sectorul 5 str. Marc Aureliu nr. 3, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Fazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jaqueline Christina) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Fucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 17 proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiului București, sectorul 5, Calea Rahovei, nr. I57A, proprietatea SC BERE BĂUTURI BUCUREȘTI SRL, CUI: 413210, ca urmare a constatării stării tehnice de imobilul (teren/clădire) neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Fazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 1 1 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Fucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 18 proiect de hotărâre privind majorarea cu 500°/o a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiului București, sectorul 5, Șos. Panduri, nr. 77, proprietatea SC EURO CONSTRUCT TRADING 98, CUI: 10742031, ca urmare a constatării stării tehnice de imobilul (teren/clădire) neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Fazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Niculescu Jaqueline Christina) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 19 proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiului București, sectorul 5, Str. Luceafărului, nr. 11, proprietatea BCN CONSTRUCȚII ȘI PROMOVĂRI SRL, CUI: 17746839, ca urmare a constatării stării tehnice de imobilul (teren/clădire) neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescarii Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 20 proiect de hotărâre privind majorarea cu 500°% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiului București, sectorul 5, Str. Samuil Vulcan, nr. 12, proprietatea SC STRATEGIC LAND INVESTMENTS SRL, CUI: 19090420, Lichidator Judiciar - EVOINSOL SRL, B-dul Ghencea, nr. 134, et. 1. Ap. 58, Sector 6, București, ca urmare a constatării stării tehnice de imobilul (teren/clădire) neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 21 proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiului București, sectorul 5, Str. Uranus, nr. 144, proprietatea S.C. HISPAROM IMOBILIARE SRL, CUI: 16039708 ca urmare a constatării stării tehnice de imobilul (teren/clădire) neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Fazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 1 1 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Fucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 22 proiect de hotărâre privind majorarea cu 500°/o a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiului București, sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 157, proprietatea SC RAHOVA HALLS - AMERICAN MALL S.R.L., CUI: 12660736, ca urmare a constatării stării tehnice de imobilul (teren/clădire) neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Fazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 1 I abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Fucian Mihai și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 23 Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500°/o a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiului București, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 31, proprietatea SC ROMILEXIM TRADING LIMITED SRL, CUI: 6717641, ca urmare a constatării stării tehnice de imobilul (teren/clădire) neîngrijit. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 19 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanei u Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș) și 7 abțineri (Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mergem mai departe, punctul 24 proiect de hotărâre privind acordarea

s\

sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA SFANTA TREIME GHENCEA), în anul 2018. Dacă există colegi care să adreseze o întrebare, dacă nu, să trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mă scuzați, acesta este proiectul legat de parohie? Ok. Mulțumesc frumos!

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Rămâne valabil votul.Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Bîrsan Mihai, Jelea Bogran Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri, (Niculescu Jaqueline Christina, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Proiectul 25 proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 21 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5. Există vreo discuție? în cazul acesta vă supun la vot. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina,

Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihai 1, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai)proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 26 proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unui patinoar acoperit pe terenul excedentar al Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, situat în Calea Rahovei, nr. 315, sector 5, București.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Să o lăsăm pe doamna Coroblea.

Dna consilier Coroblea Cristina

Mulțumesc, nu am văzut care ar fi suma prevăzută în buget la proiectul acesta?

Dna Director Nedelcu Roxana

Hotărârea se referă la începutul demersurilor în vederea efectuarea studiilor tehnice, abia după ce avem SF-urile (Studii de Fezabilitate) vom veni cu indicatorii în fata consiliului.

5

Dna consilier Coroblea Cristina

Dar nu aveți un buget estimativ....

Dna Director Nedelcu Roxana

Momentan ,nu!

Dna consilier Coroblea Cristina

Dacă vă rezultă 100 de milioane... măcar o idee trebuie să fie,

Dna Director Nedelcu Roxana

Este o sumă care...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Da, dar indicatorii tot hotărârii Consiliului Local sunt supuși.

Dna consilier Coroblea Cristina

Bun, deci nu există un buget. Și o altă observație, era faptul că deși suntem de acord că vor trebui tot felul de facilități, considerăm că fată de anumite probleme care există în sector, aceasta nu este o prioritate și putea aștepta acest proiect și un an sau 2 până sunt reparate școlile, adică să ne concentrăm eforturile în altă parte până sunt...

Dl vicepriniar Țigănuș Marian

Dar ne concentrăm, că sunt băgate în reparații 28 de unități de învățământ.

Dl consilier Cursaru Paul Gabricl

în primul rând trebuie să corectăm titlul acestui proiect de hotărâre, așa cum l-am primit și noi pe net a fost și în ședința de comisie, este doar proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unui patinoar acoperit, corectarea ar fi, construirea unui complex format din patinoar și bazin, și dacă nu venea această corectură, urma să întreb care e diferența între patinoar și complex și de ce trebuia să fie două proiecte nu unu? Atunci propun ca să intrăm normal așa cum ni s-a dat de la secretariat, proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unui complex format din patinoar și bazin pe terenul excedentar al Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, situat în Calea Rahovei nr. 315, sector 5 București.

Dl consilier Ploscaru George Alexandru

Și automat modificarea art. 1, atunci propun modificarea art. 1, cu mențiunea care a propus-o și colegul nostru, se aprobă demararea construirii unui patinoar acoperit pe terenul excedentar al Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, situat în Calea Rahovei, nr. 315, sector 5, București în demararea construirii unui complex format din patinoar și bazin pe terenul excedentar al Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, situat in Calea Rahovei nr.3 15, sector 5 București.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Rămâne pe terenul excedentar, deci același titlu, unul e proiect de hotărâre și unul este demararea procedurii.

Dl vicepriniar Țigănuș Marian

Excedentar fată de ce?

J

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Excedentar al liceului teoretic. Noi trebuie să spunem și care e terenul. Nu știu dacă e așa de important EXCEDENTAR, cum ziceți dumneavoastră.

DI director Hopincă Rareș

Deci în primul rând modificarea a survenit în urma discuțiilor cu CNI (Compania Națională de Investiții). Știți foarte bine că au fost discuții cu construirea unui bazin de înot la liceul Bolintineanu.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mai am o întrebare, puteți să ne spuneți, mă scuzați dacă vă întrerup, dacă acest patinoar are legătură cu Federația Internațională de Hochei cu proiectul respectiv.

Dl director Hopincă Rareș

Poate avea , dar acolo e vorba de surse de finanțare. Discuțiile si modificarea au venit în urma întâlnirilor cu cei de la CNI, pentru că cei de la CNI pot asigura finanțarea și pentru complexul multifuncțional. Există posibilitatea tehnică de a face un complex care să conțină și un bazin și un patinoar. De aceea propun și eliminarea cuvântului „excedenta” că nu-și mai are locul. Se va construi pe terenul liceului.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Vă mulțumim! Se supune la vot modificarea.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

în cazul acesta supunem la vot modificarea propusă de domnul Ploscaru și domnul Hopincă. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Modificarea a fost votată cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Bîrsan Mihai, Jelea Bogran Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri, (Niculescu Jaqueline Christina, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș)

Acum vă supun la vot punctul 26 modificat proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unui patinoar acoperit pe terenul excedentar al Liceului Teoretic Diniitrie Bolintineanu, situat în Calea Rahovei, nr. 315, sector 5, București. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Fazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescarii Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Bîrsan Mihai, Jelea Bogran Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Fucian Mihai) și 5 voturi împotrivă (Niculescu Jaqueline Christina, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mergem mai departe la punctul 27 proiect (le hotărâre privind modificarea și completarea HCL S5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. Dacă există discuții în baza lui.

DI consilier Cursaru Paul Gabriel

Am vrea să înțelegem exact unde, care sunt schimbările necesare pentru că am mai avut, am mai trecut, și o să mai avem și la proiectele care vor urma, să ni se explice acolo, unde au apărut noile modificări. Dacă țineți minte, în urmă cu o lună si jumătate, două luni, am discutat vis a vi de retragerea aceea față de trecerile de pietoni și am crezut că acelea l-am votat și s-au încheiat, acum ...ce s-a schimbat acuma?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Aia rămâne.

Dna Dan Adriana

Fa punctul 27 s-a modificat anexa 3, respectiv anexa 2, a prezentului regulament, în sensul în care există un Regulament European privind protecția datelor cu caracter personal astfel încât anexa 2 a proiectul de hotărâre s-a refăcut, în momentul în care petentul semnează cererea în vederea eliberări acordului de

funcționare.....sau autorizația de funcționare, el semnează că a fost înstiintat cu

privire la acest regulament.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am înțeles, deci are legătură cu G.D.R.P -ul

Dna Dan Adriana

La fel și pentru punctul următor, 28

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Am înțeles.

J

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acestea fiind spuse, vă supun la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCL S5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -Restaurante și 563 -Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mergem mai departe cu punctul 28 Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL S5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Sunt aceleași mize? Deci 27, 28 si 29...

Dna Dan Adriana

Deci 29 este regulamentul privind....

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Haideți să ajungem acolo!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Deci mai întâi să trecem la 28, cine este pentru punctul 28?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

îmi cer scuze, nu m-ați lăsat sa termin întrebarea, mi-ați spus că pot să vorbesc, înțeleg că și 27 și 28 au legătură cu implementarea și organizarea locală a acelei directive. Si 28 si 29, dacă e adevărat sau nu?

s    5    y

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da , eu asa am înțeles.

7    5    î

Dna Dan Adriana

Referire la acest Regulament European privind protecția datelor cu caracter personal le găsiți atât în punctul 27 cât și în 28.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumim!

Dna Dan Adriana

O să găsiți și la punctul următor, 29.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Deci și 29 are aceeași miză, ca să nu mai iau cuvântul.

Dna Dan Adriana

Da.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim! Perfect! Să votăm, punctul 28 în cazul acesta Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL S5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 a! Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Lazarov

Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescarii Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

La punctul 29 Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a autorizației/acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniu! public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5, mai este vreo întrebare? Nu? în cazul acesta supunem la vot! Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei fon, Melnic Constantin fon, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan fon, Niculescu Jaqueline Christina, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 30 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind „Proiect de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5” cu materialele termoizolante noi, cu performanțe superioare soluției de termoizolare cu polistiren, soluții și tehnologii noi de aplicare și fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare și a indicatorilor tehnico-economici estimați.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Aș avea o întrebare, dacă este cineva să ne răspundă, am mai ridicat subiectul acesta, până la momentul de față, nu odată. Cu privire la faptul că din câte știm, celelalte sectoare au reușit să obțină finanțare de la Primăria Capitalei. Suntem în același gen de situație? Și acum, din nou cheltuim sau ne dorim să cheltuim din Bugetul Local niște sume pe care altminteri le-am fi putut obține de la Primăria Capitalei. Este o întrebare. Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Domnul Hopincă cred că vă poate...răspunde.

Dl director Hopincă Rareș

Avem mai multe surse de finanțare pentru programul de reabilitare termică. E Program Operațional Regional, este Ministerul Dezvoltării, este Bugetul Local și sigur este și Bugetul Municipiului București. Avem un calup de 130 de blocuri care vor intra în acest an în reabilitare pe Buget Local și Bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, și avem și 399 de blocuri care sunt prevăzute la Primăria Municipiului București. Ne cunoaștem între noi și colegii noștri sunt în permanență cu cei de acolo. Pentru cele 399 solicităm finanțare de la Primăria Municipiului București. în ceea ce privește strict proiectul de față, acesta se referă la aprobarea unei soluții...este proiect pilot pentru că există o soluție tehnologică... care nu e prevăzută de legislația în vigoare. Prevede o fațadă ventilată, costurile se încadrează în standardul de cost doar că acest proiect nu poate fi inclus în programul local de reabilitare termică, cel care este construit după Ordonanța 18. Prin urmare, ne propunem să facem un proiect pilot.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

O locație.

Dl director Hopincă Rareș

O locație. Soluția ni se pare foarte bună și cost eficience, din acest motiv fiindcă nu poate fi inclus în programul sectorului, se solicită aprobarea...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Vă mulțumesc frumos, o singură întrebare dacă îmi permiteți, după ce criterii a fost aleasă locația?

Dl director Hopincă Rareș

A fost propusă o locație de către Aparatul de Specialitate spre analiză și aprobarea Consiliului Local.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

După ce criterii,,,

Dl director Hopincă Rareș

După criterii obiective. Vechimea cererilor depuse... Colegii de la Operațiuni au o întreagă procedură...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Adică argumentația de până acum mi se pare foarte corectă. Mulțumesc pentru asta pentru că e limpede, înțeleg că nu se încadra în legislația respectivă, această soluție de natură tehnică, altminteri soluție care se încadrează în limitele de cost din Ordonanță, adică nu vom cheltui mai mult, ci dimpotrivă am putea obține beneficii în sensul, de a avea o natură tehnică mai calitativă. Ar fi ok din toate punctele de vedere. întrebarea este, pe ce criterii s-a ales locația.

Dl director Hopincă Rareș

Știți foarte bine că există o procedură legală. Se depun cereri, concrete, pentru documentație și în ordinea în care se depun se lucrează dosarele.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Asta înseamnă că această locație ați ales-o ..după criterii,.,..

Dl director Hopincă Rareș

Din cele 399 de blocuri care urmau să intre în reabilitare la Adunarea Generală.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

De acord, dacă este unul din cele 399, teoretic înseamnă că este locația care a avut numărul de documentație nr. 1 cu documentația completă. Deci acesta a fost criteriul. Cel mai probabil așa este. E în regulă, mulțumesc foarte mult.

Dl director Hopincă Rareș

Da, asa este!

Dna consilier Coroblea

Eu am... dacă se poate care sunt acele materiale, superioare, care se ...

Dl director Hopincă Rareș

E vorba de o fațadă ventilată din aluminiu cu o spumă poliuretanică cu o densitate mai mare care se prinde cu holșuruburi de fațadă, să vă explic în termeni...

Dna consilier Coroblea

Și... deci acesta va fi un proiect pilot și e posibil să se folosească același tip de materiale și pentru următoarele blocuri.

Dl director Hopincă Rareș

Este posibil, pentru că noi avem posibilitatea să finanțăm Programul Național Regional care acceptă această soluție spre deosebire de Ministerul Dezvoltării. Și atunci dacă acest proiect nu funcționează facem cerere de finanțare POR, cu această soluție tehnică.

Dna consilier Coroblea

A, deci o să fie cu Fonduri Europene. Va fi foarte bine! Și ....deci se vor implementa... și acuma pentru acest bloc, cum va fi finanțarea, doar de la Consiliul Local si Asociație, sau

Dl director Hopincă Rareș

Inclusiv și pentru acest bloc... e o chestie tehnică, pe POR (Programul Operațional Regional) noi putem depune cereri de finanțare retroactive. Dacă fac un obiectiv, o școală să zicem, lucrez la ea, se deschide linia de finanțare pentru acest obiectiv. Inclusiv acest obiectiv va fi cuprins

Dna consilier Coroblea

Olc mulțumesc!

'    5

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim, să supunem la vot atunci Proiectul de hotărâre privind „Proiect de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5” cu materialele termoizolante noi, cu performanțe superioare soluției de termoizolare cu polistiren, soluții și tehnologii noi de aplicare și fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare și a indicatorilor tehnico-economici estimați. Cine este pentru? împotrivă! Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescarii Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Niculescu Jaqueline Christina, Coroblea, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Giurcă Augustin Răzvan, Cursaru Paul Gabriel, Bîrsan Mihai, Jelea Bogran Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai).

Mergem mai departe la punctul 31 proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata de execuție a lucrărilor, a terenului aflat în administrarea Consiliului Loca! Sector 5, situat administrativ în București Str. Antiaeriană nr. 6, sector 5, precum și asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborării documentației tehnico-economice și execuției utilităților aferente, în vederea realizării investiției „Construcții locuințe de serviciu”, precum și a contractului-cadru. Dacă există discuții...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da, eu ași avea o întrebare la dumneavoastră sau la persoana care se ocupă de acest subiect, este altminteri absolut lăudabil, e chiar unul dintre... e una dintre inițiative, sau unul dintre proiectele inițiate de colegii noștri, încă de acum 1 0 ani în legătură cu exploatarea eficientă a acelui teren. Am în schimb următoarea întrebare, pentru ca noi Consiliul Local al Sectorului 5 să putem să facem transmiterea în folosință gratuită către ANL, a respectivei locații, având din ce-am citit aici în proiect nr. cadastral 234938. Din câte știu ar fi trebuit să avem întâi aprobarea Consiliului General. în ședința de săptămâna trecută a Consiliului General, acest lot nr. 2 având nr. cadastral 234938, acel proiect nu a fost aprobat, întrebarea mea este, noi nu suntem împotriva acestei inițiative, este lăudabil mai ales că este un proiect inițiat de PNL de acum 10 ani. întrebarea este noi avem capacitatea sau îndreptățirea mai corect spus, din punct de vedere legal să votăm, să dăm în folosință gratuită ceva pentru care încă nu avem dezmembrarea aprobată de către Consiliul General? Și repet în ședința de săptămâna trecută știu că nu s-a aprobat lucrul acesta.

Dl președinte de ședință Alexandrii Sebastian Lazarov

Mulțumesc frumos, domnul Hopincă a fost la ședința respectivă de săptămâna trecută și poate să ne lămurească.

Dl director Hopincă Rareș

Dl consilier Jelea, bună întrebarea dumneavoastră trebuie să verific în fata consiliului, tocmai că acest proiect important la care înțeleg că și colegii dumneavoastră au avut o contribuție să poată fi aprobat și să poată demara. E ca la radio EREVAN. A fost un proiect de hotărâre la Consiliul General dar nu are legătură cu ăsta. Se solicita Consiliului General aprobarea unor dezmembrări și toate procedurile necesare în vederea ducerii la îndeplinirea unor Hotărâri de Guvern. Noi astăzi predăm un amplasament. Sigur că știți Consiliul Local al

Sectorului 5, ca toate consiliile din București au predat amplasamente la CNI ca să construim bazine de înot, săli de sport și așa mai departe. Aceeași situație avem și aici. Nu avem nevoie de nici o încredințare din partea nimănui. Predăm un amplasament pe care se vor construi blocuri, în preluăm cu blocurile construite.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

înțeleg ce spuneți, singurul lucru asupra căruia mă gândesc a fi necesar să reflectăm, este faptul că în acest proiect de hotărâre există numărul cadastral respectiv. Adică dumneavoastră ne spuneți că noi am putea să aprobăm acest proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către ANL a terenului cu destinația respectivă, fără aprobarea Consiliului General.

Dl director Hopincă Rarcș

Sigur că da!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Sunt de acord, nu vă contrazic. S-ar putea să aveți dreptate, vreau doar să înțeleg de ce s-a mai făcut solicitare Consiliului General?

Dl vicepriinar Țigănuș Marian

Aprobarea Consiliului General s-a făcut solicitare pentru dezmembrare. Dezmembrare e una, predarea este numai cu aprobarea Consiliului General. Exact ca la școli cu terenul de sport... stai puțin Rareș.

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

îmi cer scuze, pentru Hotărârea nr. 163, Consiliului Local al Sectorului 5 deja a aprobat dezmembrarea. Ați aprobat-o în ședința trecută, cu acel număr cadastral...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu vă contrazic,

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Ulterior noi am solicitat împuternicirea și vom face opinie separată către Consiliul General pentru că nu era nevoie de majoritate de 2/3, în opinia noastră... Hotărârea este... validă.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Din câte înțeleg... asta nu avea legătură cu majoritatea, dar din câte am înțeles noi, chestiunea este în felul următor, că și la Cadastru și la Prefectură s-ar fi invocat lipsa calității Consiliului Local al Sectorului 5, pentru a demara acțiunea de solicitare pentru dezmembrare.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Domnule Jelea, dacă eu am administrarea prin Hotărâre de Guvern, specificată... Hotărâre de Guvern se dă în administrarea Sectorului 5. Nu spune se dă în administrarea Consiliului General al Municipiului București. Din moment ce eu am drept de administrare care e un drept subiectiv, am dreptul să-l administrez de ce îmi trebuie avizul unui alt for, când eu îl administrez. Eu ca administrator din punct de vere juridic și trebuie să iau toate măsurile ca acea locație să fie îngrijită ca un bun gospodar, așa îmi spune la Codul Civil. Că sunt opinii separate vizavi de dezmembrare, deci încă odată nu e înstrăinarea proprietății.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da, da înțeleg...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Da, să fim bine înțeleși!

7    »    5

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Dacă îmi permiteți..

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Scuză-mă lasă-mă să-mi termin ideea și după aceea...înstrăinarea proprietății este un act de dispoziție pe care nu pot să-l fac eu în calitate de administrator și alt proprietar. Nu faptul că eu despart niște terenuri în vederea efectuării cu dezvoltare edilitară. Dezmembrarea este una, încredințarea, exact cum am făcut la Școala 131, la Școala 146, unde am dat CNI-ului terenul cât construiește, după care ni-1 dă înapoi cu construcția gata.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Dezmembrarea este una, încredințarea, exact cum am facut-o la Școala nr. 139, la Școala nr. 146, unde am dat CNI-ului terenul, cât construiește, după care ni-1 dă înapoi cu construcția ca atare.

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Mai mult decât atât, noi... hotărârea nr.163 este întemeiată pe art. 81 din legea nr. 215, alin. (2), care spune de „dezvoltarea sectorului...”, tot ce ține de construcții...

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a acceptat solicitarea făcută de noi, în urma hotărârii respective a Consiliului Local sau au spus că aveam, sau nu aveam calitate. E o întrebare.

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Dar nu e relevant la acest moment.

Dl director Rareș Hopincă

Nu, e altă hotărâre, domnule consilier! Dacă vreți să dezbatem dezmembrările, le dezbatem. Acum dezbatem predarea plasamentului în vederea construirii unor blocuri. Despre asta e vorba.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Am înțeles.

9

Dna consilier Coroblea Cristina

Mă iertati! întrebasem de data trecută si rămăsese că lămurim în ședința de

’    5    9    5

astăzi. întrebasem câte locuințe, câte apartamente vor fi cedate către alte ministere, pentru că erau niște protocoale inițiale.

Dl director Rareș Hopincă

Se va face o procedură internă, prin care vom solicita ministerelor eligibile: Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării, Ministerului Educației. Vom solicita cereri din partea dumnealor, cu niște criterii. Cel mai probabil această procedură va trebui supusă aprobării Consiliului Local în perioada de până la recepția acestor blocuri. Și le vom da, în limita cererilor, după un punctaj obținut. Știți foarte bine că orice tip de locuință ANL se încredințează pe baza unor punctaje. Această procedură va fi supusă Consiliului Local și va trebui să avem și cereri de la cei eligibili pentru a se muta acolo. Deci, prin urmare, la momentul de față, nimeni nu vă poate răspunde la această întrebare. Trebuie să vedem ce ne cer ministerele personal eligibile.

Dna consilier Coroblea Cristina

Am înțeles, dar totuși există o prevedere, adică luați în considerare faptul că trebuie să asigurăm...adică noi ne-am dori să fie acordate, aceste locuințe, către doctori, profesori, etc.

Dl director Rareș Hopincă

Și noi ne dorim la fel!

Dna consilier Coroblea Cristina

Și, ne este teamă că ne trezim cu faptul că, de exemplu, ... să zicem, că personalul de HR din Ministerul Apărării...sunt tot tineri specialiști și nu avem nimic contra lor.

Dl director Rareș Hopincă

Ce pot să vă spun? Astea sunt criterii pe care le putem introduce într-o procedură, le vom respecta întocmai și ad litteram. Mai departe, să vedem. Adică dacă e cineva eligibil, nu pot să-l exclud că e un abuz, să știți.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Deci selecția se va face tot prin hotărâre de consiliu.

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi da, dar înainte existau niște proceduri... nu știu cât erau, 25%.

Dl director Rareș Hopincă

Bun, astea pot fi reglementate. Dar portalul fiecăruia, că e de HR în minister, că e militar combatant, eu nu pot să...

Dna consilier Coroblea Cristina

Nu, dar aceste procentaje trebuie acordate Ministerului Sănătății...

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Am tinut cont de ele, absolut!

Dl director Rareș Hopincă

Acestea vor fi acordate. Dacă vor face cerere până la plafonul care li se acordă.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos, domnule Hopincă! Supun la vot -proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata de execuție a lucrărilor, a terenului aflat în administrarea Consiliului Loca! Sector 5, situat administrativ în București Str. Antiaeriană nr. 6, sector 5, precum și asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborării documentației tehnico-economice și execuției utilităților aferente, în vederea realizării investiției „Construcții locuințe de serviciu”, precum și a contractului-cadru. Cine este pentru? împotrivă? îmi cer scuze! Să mai repetăm odată. Cine este pentru?

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

îmi îngăduiți, dacă tot s-a făcut această întrerupere. Cu permisiunea dumneavoastră, vreau să mă lămuresc despre un aspect. Exista o hotărâre din luna mai, prin care se hotărâse, în legătură cu această locație, solicitarea împuternicirii de la Consiliul General sau mă înșel?

5

Dna Director Florina Dragnea

Nu, în luna mai a existat dezmembrarea terenului din Antiaeriană, de 10 hectare dezmembrare care s-a înscris la OCPI (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București). Deci așa a fost hotărârea din mai de dezmembrare a întregii suprafețe de 3 ha, în trei loturi, dezmembrare care s-a realizat în OCPI.

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

La ședința trecută ați aprobat dezmembrarea lotului 2.

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

S-a...! De ce s-a mai solicitat săptămâna trecută de către Consiliul General?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Pentru că era vorba de alt lot.

Dna director Florina Dragnea

Era vorba de alt lot.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Sunt 110 ha.

Dna director Florina Dragnea

Un teren, în Hotărârea de Guvern nr. 1481 este dat în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 5, iar diferența de o sută si ceva de mii hectare este dat direct în administrarea

J    5

Consiliului Local Sector 5, fără Municipiul București.

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Prin Hotărârea nr. 291(2011).

Dna director Florina Dragnea

De Guvern...

Dl consilier - Jelea Bogdan Ion

Am înțeles. Mulțumesc! Eu am văzut, s-ar putea să greșesc sau să fie o eroare materială în documente, în aceea propunere de hotărâre din Consiliul General, lotul nr. 2 inclus în...Votam săptămâna trecută același număr cadastral cu cel din propunerea de proiect de astăzi. Asta este nedumerirea pe care o avem. Pentru că singura chestiune care ne preocupă, este să fim în legalitate. Asta aș încerca să mă lămuresc. Nu vreau să insist cu discuția asta, să nu mă înțelegeți greșit.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Hotărârea, ce a fost la Consiliul General, se referea la dezmembrare. în folosință, acuma, e de încredințare a terenului în vederea efectuării construcției. Una-i una, alta-i alta.

Dl consilier - .Jelea Bogdan Ion

Aveți perfectă dreptate. Dezmembrarea e una, a da în folosință ca oamenii ăia să construiască, să edifice ceva, e cu totul altceva. Cu precizarea că, dacă nu mă înșel, a putea construi, a putea edifica, presupune ca și condiționalitate, dezmembrarea. Ori, înțeleg că, săptămâna trecută, același teren, cu același număr cadastral, care a fost solicitat către Consiliul General aprobarea, nu a trecut. Nu din rațiuni de natură politică, ci pentru că înțeleg că a venit tot pe ordinea suplimentară în loc să fie pe ordinea de zi ordinară, ș.a.m.d.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Da. Hai să supunem la vot!

Dna Secretar Elena Luminița Petrescu

Consiliul Local al Sectorului 5, deja a aprobat dezmembrarea. E o chestiune doar de interpretare și de nuanță a Consiliului General, care nu a înțeles că de fapt, deși s-a intervenit chiar cu propunerea Prefectului să introducem toate actele materiale ce urmează dezmembrării, ca să nu mai avem nevoie de împuterniciri succesive să rezolvăm...e o chestiune doar de nuanță, înțeleg că până la urmă, majoritatea a fost problema, deși noi nu aveam nevoie de majoritate de două treimi. De aceea încercăm să remediem situația si să fie...

î    5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles.

J

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Propun să trecem la vot!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supun la \o\-proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata de execuție a lucrărilor, a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Sector 5, situat administrativ în București Str. Antiaeriană nr. 6, sector 5, precum și asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborării documentației tehnico-economice și execuției utilităților aferente, în vederea realizării investiției „Construcții locuințe de serviciu”, precum și a contractului-cadru. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina-Alexandra, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost respins.

Punctul 32- proiect de hotărâre privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018. întrebări? Vă rog!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Nu aș vrea neapărat să vă pun o întrebare, am înțeles, am vrut să fac doar o precizare că se continuă și în continuare, eu,cred că acest Centenar al României, puteam să-l sărbătorim și altfel, cu bani mai puțini și să introducem în școli și în alte activități, toti banii care au fost cheltuiti aici. Mulțumesc!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Dacă tin bine minte, noi votasem ca în fata Hotelului Marriott se va construi Statuia Ecaterinei Teodoroiu.... După care s-a modificat asta. A fost o propunere să facem statuia Reginei Maria, un alt personaj important. Acum înțeleg că vom face o statuie undeva în sectorul 5. Atunci ce se modifică? Că am votat deja.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Cine e de la Centrul Cultural? Rares!

5

Dl director Rareș Hopincă

Modificările propuse prin punctele 32 și 33 de pe ordinea de zi, nu sunt modificări de substanță, ci sunt modificări punctuale. Referitor la întrebarea dumneavoastră, statuia Ecaterinei Teodoroiu, după ce am avut discuții împreună cu Asociația Militarilor Rezerviști, a fost preluată de Primăria Generală, care o face în altă locație, nu corespunde, dar a fost indicată de dumnealor. Prin urmare, se impune modificarea acestei Anexe, cu anumite prevederi, care să ne permită, edificarea statuii Reginei Maria, care nu era în programul inițial.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Am înțeles, dar am votat, deja, la ședința de data trecută că se va face statuia Reginei Maria.

Dl director Rareș Hopincă

Este vorba și de amplasamente, pentru că în aceea Hotărâre de Guvern era indicat obiectivul de investiții și amplasamentul. Amplasamentul nu-1 putem indica la momentul acesta, el nu întrunește planuri urbanistice care să ne arate mai clar amplasamentul. De asta am și trecut Sectorul 5. Ca să reușim să facem aceste studii urbanistice să ne arate unde se construiește cel mai bine.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Deci la momentul acesta știm că vom face statuia Reginei Maria, dar nu mai știm unde...

Dl director Rareș Hopincă

Nu știm amplasamentul pentru că este obiectul unor studii de urbanism.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supun la vot- proiectul de hotărâre privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina-Alexandra, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian), 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Udescu Șerbănel Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 33: Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de activități al Centrului Cultura! și de Tineret „Ștefan Iordache” pe anul 2018. întrebări?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion îmi permiteți? Aș avea eu o întrebare.

Dna consilier Coroblea Cristina

Dacă se poate! Iartă-mă Bogdan, te rog! Nu eram singură dacă s-a consemnat la punctul anterior, cu statuia, că noi (USR-ul) am votat împotrivă. îmi cer scuze!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Da, am înțeles. Domnul Jelea, vorbeați!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc! Ce modificări au fost înregistrate la programul de activități? Există cineva din partea Centrului Cultural?

Dl director Rareș Hopincă

Eu sunt!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Auziți, vă rog frumos, domnule președinte, chiar îmi retrag întrebarea, iar l-am deranjat pe domnul Hopincă, astăzi, chiar exagerat de mult. Aș vrea să se consemneze ca să rămână scris. Să fie limpede, nu avem nimic cu ANL-ul în Antiaeriană, vrem să votăm doar cu respectarea tuturor etapelor legale. Toată lumea își va face datoria, în mod instituțional și va depune hârtiile din timp, vă asigur că și colegii noștri de la Primăria Capitalei din Consiliul General, vor vota dezmembrarea, după care vom putea merge mai departe cu încredințarea. Domnul Hopincă aveți cuvântul, dar mai am multe, ca o Iernă, dacă îmi permiteți! O întrebare premergătoare, dumneavoastră mai coordonați Centrul Cultural?

Dl director Rarcș Hopincă

Da, printr-o notă internă a Primarului Sectorului 5 am calitatea de coordonare si control a Centrului.

5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

O notă internă, însemnând un document scris, semnat și ștampilat?

Dl director Rareș Hopincă

Da.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos! Vă ascult.

Dl director Rareș Hopincă

Punctul 33 de pe ordinea de zi, v-am spus că este similar cu celălalt, modifică, doar perioada de implementare a anumitor proiecte din lista de activități a Centrului Cultural.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Din acea lungă listă de activități foarte scumpe, dacă nu greșesc. Noi am mai ridicat aceste...

Dl director Rareș Hopincă

Din acea lungă listă de activități foarte bine venită pentru Sectorul 5.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supun la vot punctul 33: Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pe anul 2018. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina-Alexandra, Fazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescaru Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 1 1 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Fucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 34: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 55/31.07.2013, modificată și completată prin HCL nr. 129/31.08.2017, îl supun la vot! Cine este pentru?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am o întrebare, dacă-mi îngăduiți, vă rog! Am văzut că aici este vorba despre hotărârea Consiliului Focal cu privire la componența Comisiei de selecție, pentru implementarea Ordonanței nr. 109, probabil și 11 1 ș.a.m.d. întrebările ar fi, unu: de ce trebuie înlocuită doamna Violeta Dobre cu doamna Raluca Militam? Mulțumesc! Aștept răspunsul.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Doamna Frunză!

Dna director Denisa Frunză

Doamna Violeta Dobre este în concediu, noi am început procedura, am introdus scrisoarea de așteptări și avem nevoie de un alt președinte de Comisie să terminam în cel mai scurt timp...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

înțeleg și vă mulțumesc! Dar vreau să mă asigur că am înțeles și corect. Dumneavoastră spuneți că o Comisie, cu o componență, a demarat o activitate... respectiva scrisoare?

Dna director Denisa Frunză

Nu am demarat-o! O demarăm în funcție de votul în Consiliul Local. Dar, noi, am făcut un draft și nu putem să mergem mai departe dacă nu este toată Comisia prezentă.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles! Vă mai aduceți cumva aminte, domnișoară, când a fost discuția inițială, acum câteva luni, dar nu știu exact când?

Dna director Denisa Frunză

A fost în ultima ședință de Consiliu.

5    5

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu, nu aceasta! A fost o discuție cu privire la Raportul Comisiei. Vă mai amintiți când a fost?

Dna director Denisa Frunză

Da, a fost în iarnă.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Undeva în iarnă, spuneți! La începutul anului, ziceți? în tot cazul la începutul anului, ianuarie, februarie, martie? Vă mai amintiți?

Dna director Florina Dragnea

Ianuarie!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ianuarie! Acum suntem în luna august. A durat șapte luni să elaborați o simplă scrisoare de așteptări?

Dna director Denisa Frunză

Nu, procedura. Tocmai de asta, îl înlocuim acum, ca să mergem mai departe.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

îl înlocuiti acum sau 1-ati înlocuit atunci?

5    S

Dna director Denisa Frunză

Nu, acum. în urma votului din Consiliu.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Bun! întrebarea este: dacă era necesară această modificare a doamnei Dobre, înlocuirea dumneaei, de ce nu s-a făcut atunci?

Dna director Denisa Frunză

Acum s-a făcut.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Au survenit niște probleme. Doamna Dobre are niște probleme. Doamna Raluca Militaru este directoarea generală care coordonează direcția, inclusiv cea de Resurse Umane. De aceea.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Este foarte corect ce spuneți.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Doamna Dobre are o problemă personală care implică să lipsească de la serviciu.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles! Dumneaei nu își poate exercita în condiții bune. întrebarea este, dacă-mi îngăduiți? Aș vrea să mă lămuresc asupra unui aspect. De ce a durat șapte luni, timp în care abia acum demarăm această procedură?

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Atât a durat, domnul Jelea! Dacă sunteți supărat pe mine mă puneți la colț pe coji de nucă!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu sunt supărat, doamne ferește! Vreau doar să mă lămuresc.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Atâta s-a făcut!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă supun la vot- proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 55/31.07.2013, modificată și completată prin HCL nr. 129/31.08.2017. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Coandă Mihai, Florea Cristina-Alexandra, Fazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Matei George, Melnic Constantin Ion, Păpușă Valentin, Pescarii Maria-Cristina, Ploscaru George Alexandru, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Gheorghe Ștefan și Țigănuș Marian) și 11 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Fucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 35: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Antidrog a Sectorului 5 pentru perioada 2013-2020 și a Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 5 pe perioada 2017-2020. Există întrebări?

Dl director Ciprian Barbărasă

Dacă-mi permiteți, vă rog! Fa punctul 35...Ciprian Barbărasă mă numesc, pentru cei care nu mă cunosc, director la Evidența Persoanelor și Evidență Electorală din cadrul Direcției Generale al Poliției Focale! Am avut plăcerea să fiu omul de legătură din cadrul Direcției Generale al Poliției Locale și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sector 5.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Domnul președinte, nu vă supărați, îmi cer mii de scuze că vă întrerup eu de data asta, cum ne-ați întrerupt și dumneavoastră pe noi toți! Unu: cuvântul se ia doar de către consilieri și doar cu aprobarea domnului președinte! în al doilea rând, deja trecusem la vot și toată lumea era de acord. Mulțumesc frumos!

Dl director Ciprian Barbărasă

Voiam să fac un amendament foarte important! E vorba de un amendament foarte important, proiectul de hotărâre cuprinde și Strategia Antidrog 2013-2020, care a fost votată anterior si amendamentul este ca în ședința de Consiliu Local

9    5    9

de astăzi să se voteze doar „Planul de Acțiune pentru implementarea Strategiei Antidrog 2017-2020” și dacă domnul președinte și domnii consilieri sunt de acord, pentru două, maxim trei minute, aș da cuvântul persoanei din dreapta mea care este Comisarul Lavinus Sava este Șef de Birou în cadrul Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog. Repet, dacă am permisiunea?

PI consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos! Aș vrea să știu, ce punct de vedere, pe acest subiect, pe această propunere de modificare, are domnul Agheorghiesei? Că dumnealui este președintele Comisiei!

DI consilier Agheorghiesei Emil

Având în vedere că în proiectul care a fost supus spre aprobare Consiliului și a Comisiei, noi am dat Avizul, conform Raportului și rămâne acela.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Adică așa cum s-a formulat! Favorabil, nu?

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Favorabil!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dacă e vorba despre vreo modificare, atunci ori se reia în Comisie...

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Deocamdată, noi, am aprobat așa.

Dna director Florina Dragnea

Problema era, astăzi, se supune spre vot adoptarea Strategiei, Strategie pe care ați votat-o în 2012, dar dacă doriți să o votați și acum este problema dumneavoastră, dar modificarea de care se spunea, era de aprobare a Planului de Acțiune.

Dl director Ciprian Barbărasă

Acesta era un amendament, să se aprobe doar Planul, atâta tot. Nu sunt alte modificări, Anexa 2, care este Planul de Acțiune, rămâne integral așa cum este.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Atunci rămâne așa, să nu-1 mai modificăm.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Dacă există vreun coleg din Consiliul Local, care să-și asume amendamentul propus de domnul, atunci supunem la vot. în consiliu ei pot face amendamente, din câte știu. Dacă nu...

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Revenim cu propunerea dumnealui în altă ședință de consiliu.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Deci, domnul Agheorghiesei, a propus, dacă înțeleg bine, să se scoată de pe ordinea de zi acest punct.

Dl consilier Agheorghiesei Emil

Nu, nu! Planul de acțiuni se votează și amendamentul pe care vrea să-l facă domnul director de la Poliția Locală, îl facem în altă ședință.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Acesta era amendamentul, să nu se voteze și una, și alta, că una era deja votată.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion Eu am înțeles foarte bine!

Dna consilier Pop Claudia Ramona Strategia a fost votată!

Dna secretar Elena Luminița Petrescu Strategia a fost votată!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Atunci, dle președinte, să facă un coleg de la dumneavoastră...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Bine, atunci fac eu amendamentul de aprobare a planului de acțiuni pentru implementarea strategiei ...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Modificarea titlului proiectului!

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Și modificarea titlului proiectului. Sigur că da ... și a articolului 1 bănuiesc. Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Se aprobă planul de acțiune pentru implementarea strategiei antidrog.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă supun la vot amendamentul făcut de dl Viceprimar!

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), amendamentul a fost votat.

Și acum vă supun la vot punctul nr. 35 cu amendamentul votat anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Trecem mai departe, la punctul nr. 36: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Municipiul II al orașului Roma din Republica Italiană.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Trecem mai departe, la punctul nr. 37: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Municipiul Ungheni din Republica Moldova.

/\

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 22 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Udescu Șerbănel Mihail) și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 38: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Arondismentul 5 al Municipiului Paris din Republica Franceză.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 22 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian

Mihai și Udescu Șerbănel Mihail) și 4 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

DI președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 39: Proiect de hotărâre privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenți în mod legal pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 40: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului

de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale

DGASPCSector 5. Dacă sunt discuții...

»

Dna director Florentina Popescu

Cu permisiunea dumneavoastră, vizavi de statul de funcții care a fost deja prezentat, am două modificări. La pagina 6, la serviciul juridic, consilierul juridic din superior modificăm în principal, iar la Registratură pe aceeași pagină, modificăm, propunem spre modificare studiile de la inspectorul de specialitate din Psihologie în Administrație Publică.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Care a fost motivul modificării?

Dna director Florentina Popescu

Acestea sunt propunerile șefilor de servicii. La Registratură, șeful de serviciu apreciază că prezența inspectorului de specialitate să aibă studii de Administrație Publică, ... la serviciul juridic, am scos la concurs în repetate rânduri postul de consilier juridic superior și șeful serviciului apreciază că un grad ulterior la această funcție, poate ar face să existe mai multe ...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ok, mulțumim frumos!

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Cine face propunerea la amendament...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Propunem modificarea dnei director...

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă supun la vot amendamentul făcut de dl consilier Cursaru Paul Gabriel! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), amendamentul a fost votat.

Și acum vă supun la vot proiectul nr. 40 cu amendamentul deja votat. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Vă propun stimați colegi, ca punctul nr. 41 de la Diverse, să devină ultimul punct de pe ordinea de zi. Și acum să continuăm lista cu punctele suplimentare. Și din momentul acesta, punctul 1 de pe suplimentare a devenit punctul 41 de pe ordinea de zi.

Punctul nr. 41: Proiect de hotărâre privind susținerea participării lotului de performanță al Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM la stagiul de pregătire tehnică din Thailanda.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 42: Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de organizare a apărării împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat în unitatea administrativ teritorială a Sectorului 5.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 26 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 43; Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în

Municipiul București, Sectorul 5, Str. Ioachint nr. 18, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Fazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin) și 11 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Fucian Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 44; Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii de Consiliu Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, cu modificările și completările ulterioare.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Care este argumentația sau temeiul... ne-a venit foarte târziu și n-am apucat să ne uităm.

Dna director Denisa Frunză

Este vorba de sporul pentru persoanele care operează în Registrul Electoral, înainte erau stabilite prin Fegea cadru nr. 284/2010, iar acum în Fegea nr. 153, legea salarizării stabilește altceva, adică trebuie date prin Dispoziție de Primar, pentru persoanele care operează în Registrul Electoral.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Despre ce număr de persoane este vorba?

Dna director Denisa Frunză

Este un număr redus, de 8 persoane.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Supunem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 45: Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Aici cine ne dă câteva explicații privind modificarea organigramei? Aș avea două întrebări!

întrebarea nr. 1: Din anul 2016 până astăzi, a câta modificare de organigramă și stat de funcții este?

întrebarea nr. 2: Ce prevede?

Dna director Denisa Frunză

în urma ședinței de Consiliu, v-am prezentat modificarea organigramei, ați votat-o și am trimis mai departe la ANFP. Cei de la ANFP au analizat, ne-au dat și avizul pentru noua organigramă și am fost nevoiți să-l trecem din nou prin ședința de Consiliu. Nu au fost... deci toate...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

A fost vreo greșeală?

Dna director Denisa Frunză

Nu, n-a fost nicio greșeală!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Păi și atunci de ce... Adică noi întâi votăm organigrama, merge la ANFP și după aia o votăm din nou?

Dna director Denisa Frunză

Așa se face de fiecare dată! Noi nu putem să trimitem modificările la ANFP până nu trece prin Consiliu Local. Au fost mici modificări la modul că la compartimentul Poliția Animalelor, a fost mutat un polițist local la Serviciul Evidența Populației și ceva de genul ăsta.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

E posibil ca eu să nu înțeleg bine! Ca procedură, aici dumneavostră sunteți cea mai autorizată în materie. Ca procedură, lucrurile stau așa: Nouă în Consiliu Local, ne supuneți spre aprobare sau în sfârșit cum apare un astfel de proiect. Se modifică organigrama prin aprobarea Consiliul Local, după care dumneavoastră o înaintați la ANFP care trebuie să dea un aviz ..

9

Dna director Denisa Frunză

Cei de la ANFP sunt persoanele avizate să ne dea avizul final!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aveți nevoie de mici corecturi! Asta era interpretarea!

Dna director Denisa Frunză

Da!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Așa spuneți!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ați spus că n-a fost nicio corectură! Asta încerc să înțeleg! Adică în mod sigur, ce pot să spun, doar în baza unei logice elementare, este faptul că imposibil este ca orice fel de procedură legală sau de succesiune instituțională, să ne solicite să votăm, să luăm un aviz, iar dacă avizul este favorabil, să votăm din nou același lucru. N-are cum, n-are logică! Trebuie să înțelegem care este cauza!

Dna director Denisa Frunză

Așa este procedura în urma modificărilor din Legea 156/2018 care a fost... asta este procedura!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Adică de astăzi înainte, dacă executivul, domnul Primar, se va mai întâmpla vreodată să aibă în inițiativă să facă o modificare în organigramă, din ce-mi spuneți dumneavoastră, înseamnă că va veni Consiliul Local, se va aproba ac

ea propunere de către Consiliul Local, vă duceți cu ea la ANFP, luați un aviz care probabil că va fi favorabil, după care reveniți cu același proiect de hotărâre pentru a fi încă o dată votat de Consiliul Local?

Dna director Denisa Frunză

Asta este procedura!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles! Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Mulțumim frumos dna Frunză! Supunem la vot!

A

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin) și 1 1 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 46: Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3 și Anexei nr. 4 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București nr. 45/28.02.2018 modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 București nr. 147/06.07.2018.

• /\

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei

Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin), 5 împotrivă (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail) și 6 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 47: Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 5.

f    t

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin) și 1 1 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 48: Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul HCL Sector 5 nr. 86/21.05.2018 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Noi aici suntem pentru!

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă

Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 49: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Nadia Sport Experience”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 50: Proiect de hotărâre privind componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 51: Proiect de hotărâre privind achiziționarea cu titlu gratuit a modulului de centralizare informații financiare de !a sobordonate ale Consiliului Local Sector 5.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 21 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Punctul nr. 52: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții pentru ”Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sf Andrei”.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Marian Țigănuș, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin) și 11 abțineri (Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Bîrsan Mihai, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre, a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acum mergem la Diverse\

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Să cerem aprobarea să ia cuvântul dl comisar Sava!

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Stimați colegi, sunteți de acord să ia cuvântul dl comisar Sava Lavinus? Din sală: Da!

Dl comisar Sava Lavinus

Bună ziua domnule viceprimar, doamna secretar și mulțumesc Consiliului Local, domnilor consilieri, sunt sociolog,... comisar de Poliție și șef al Centrului Regional Prevenire Antidrog Sector 3. Am profitat de ocazia de a mă prezenta... Este primul meu contact cu Autoritatea Publică Locală care ne va gestiona și superviza activitatea de aici în colo. Vă mulțumesc că ați fost de acord cu propunerile noastre. îl am deasemenea cu mine pe domnul care gestionează strict la Sectorul 5 activitatea, pe dl doctor Laurențiu Dobre, cel care coordonează Centrul de Prevenire și Evaluare Antidrog. In Sectorul 5 avem tratament cu metadonă pentru consumatorii de heroină care primesc zilnic în acest centru, asistență specializată pentru integrare. Vă mulțumesc încă o dată pentru tot sprijinul, vă mulțumesc pentru că ne-ați întâmpinat și sper că de aici în colo să venim cu permisiunea dumneavoastră, într-o primă fază cu informări asupra activităților noastre, ca să ... la nivelul Sectorului 5, poate la capitolul acela Diverse, pe care înțeleg că l-ați înființat, și punctual când va fi cazul, pentru proiecte mari de anvergură, și care necesită avizul dumneavoastră și cu comisia de consultare a celor pe care îi aveți în subordonare, vă rugăm să ne acordați de acum un fel de ... cu misiunea de a vă deranja din când în când și să vă supunem în atenție aceste tipuri de proiecte. Vă mulțumim foarte mult pentru oportunitate!

Din sală: Si noi vă mulțumim!

5    »

Dl președinte de ședință Alexandru Sebastian Lazarov

Acestea fiind spuse, declar ședința închisă!

Lucrările ședinței se închid la ora 12.19!


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

65