Proces verbal din 27.04.2018

Proces verbal ședința ordinară din data de 27.04.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 27.04.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 39176/20.04.2018.

Lucrările ședinței încep la ora 10()7.

Din partea executivului, le ședință au participat domnul viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 24 consilieri din numărul total de 27.

Au lipsit domnii consilieri: Agheorghiesei Emil, Vanghelie Marian Daniel și Scripcaru Lucian Mihai.

Dl președinte de ședință Mclnic Constantin Ion

Declar ședința deschisă. Dau citire ordinii de zi:

In temeiul art. 39 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului București, în ziua 27.04.2018, orele 10.°°, în sala de ședințe situată la etajul 3, camera 1, din sediul Primăriei Sectorului 5, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, cu următoarea ordine de zi:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 16.04.2018 ;

2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul

2018;

3.    Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.6/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

4.    Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.7/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliu! General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

5.    Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.8/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. h) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

6.    Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.9/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit.

p)    din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

7.    Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 10/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit.

q)    din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

8.    Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Trupei de Teatru "Ștefan Iordache”, proiect inițiat de Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”;

9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Susținerea Asociației Flori de Gheață pentru realizarea Festivalului Concurs Național de interpretare muzică pop, etno și populară pentru copii”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”;

10.    Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 - Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5, a unui număr de cinci obiective de investiții;

11.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a cinci obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

12.    Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu către Asociația Reprezentativă a Părinților Școlii cu cls. I-VIII nr. 139 Mircea Sântimbreanu', ”Baie publică și Spălătorie Socială”, aflat în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5. Vreți să spuneți ceva, domnule consilier Gemănă?

Dl consilier Geamănă Dragoș

Aș vrea să spun că... aș vrea să zic și eu ceva despre parcarea din fața Primăriei.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Sigur că da! Când ajungem la diverse, luați cuvântul. Deci, supun la vot ordinea de zi. inclusiv cu suplimentarea, cu punctul 15 pe care l-am citit. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Gdescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș) ordinea de zi cu suplimentarea intervenită a fost aprobată.

Bun! Trecem la ședința propriu zisă, supun la vot punctul 1 Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 16.04.2018. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 19 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescarii Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Geamănă Dragoș) și 6 abțineri (Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona) procesul verbal a fost aprobat.

Punctul 2 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.

Dna director Isabela Disăgilă

Dl consilier, la punctul 2 se mai aplică o completare. La bugetul pus pe site, o să mai venim la... deci, venim în momentul de față... la Direcția Generală Economică, implementăm programul Sistem Informatic Integrat. Din 56 de unități la învățământ doar 18 au același program. Vrem să cuprindem și la celelalte 38. Suma de 6 700 - modul de contabilitate bugetară plus servicii de mentenanță. Deci, suma pe care o vedeți dumneavoastră de -1 114, cât este în raport, va fi suplimentată. De asemenea, astăzi am mai primit rectificări pentru Școala Gimnazială ”1. G. Duca”, pentru Grădinița Paradisul Verde și pentru Colegiul Economic Viilor. Cu acordul dumneavoastră, o să facem modificările! Deci, suma nu o să rămână cum o vedeți încă acolo. E corect să vă informăm!

Dl președinte de ședință Mclnic Constantin Ion

Mulțumim, doamna director! Vreți să vorbiți?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Cu permisiunea dumneavoastră! Noi, în legătură cu rectificarea bugetului, ca și în ultimele rânduri... De la început, întotdeauna am fost extrem de complianți. Am vrea să spunem că totuși, la doi ani de zile de la alegeri se văd extrem de puține lucruri, atât în partea de investiții, în infrastructură cât și pe partea de educație. O să facem o evaluare pe timpul verii să vedem, într-adevăr, dacă se vor întâmpla lucruri satisfăcătoare în legătură cu școlile. în concluzie, ne vom abține! Mulțumesc!

Dl președinte tic ședință Mclnic Constantin Ion

Bun! Vă pot informa că la ultimele două ședințe, la care nu ați fost, am dat drumul la reabilitarea a douăzeci de unități de învățământ din Sector. Asta apropo că nu vedeți!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Vă mulțumesc pentru informare!

Dl vicepriniar Țigănuș Marian

Le-am pus pe SEAP!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Super! Doamne ajută!

Dl vicepriniar Țigănuș Marian

A fost și anveloparea blocurilor, vă garantez!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Asta nu înseamnă că sunt! Sunt proceduri!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Nu s-a demarat! Este mai mult decât nimic!

Dl președinte de ședință Mclnic Constantin Ion

Dacă este pusă pe SEAP, înseamnă că am mers înainte, s-a demarat. Bun! Supun la vot punctul 2 Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 cu modificările propuse și anunțate de doamna director Isabela Disăgilă. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescarii Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 10 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Geamănă Dragoș,

Niculescu Jaqueline Christina, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Trecem la punctul 3 Proiect (le hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.6/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Loca! Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală. Aveți comentarii?

Dl consilier .Jelea Bogdan Ion

Avem doar o întrebare! Dacă este cineva,... evident că nu vom lua fiecare punct, să ne explime motivul abrogării, sau care sunt motivele. Să ne spuneți ca principiu, probabil că este același pentru fiecare.

Dna secretar sector 5 Elena Luminița Petrescu

A fost solicitat un mandat general...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Un mandat general? Mă scuzați!

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Da, pentru cele trei puncte! Adică pentru a fi de acord Consiliul General...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Pentru cele cinci nu? De ia punctul trei la punctul șapte!

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Da, exact! Și bineînțeles că ni s-a răspuns! Acum trebuie să abrogăm aceste hotărâri!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles!

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Și trebuie să reluam...

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Punct cu punct! Ei vor specific. Deci, fac o asociere, un protocol de colaborare, o asociere. Vor exact punctul q) și să știe despre ce este vorba.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Cine face un protocol de asociere? Mă scuzați!

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Nu, v-am dat un exemplu! Dacă eu... nu pot să cer de la începui un mandat general consiliului, da? să mă abiliteze pentru toate asocierile sau toate protocoalele pe care, le voi încheia pe parcursul unei anumite perioade de timp. Ei vor să știe ce anume.

Dl președinte dc ședință Mclnic Constantin Ion

Punct ochit, punct lovit!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Aceste proiecte de hotărâre privind aprogările respective, sunt un rezultat al faptului că noi am solicitat, dar a fost respins. Am înțeles! Mulțumesc!

Dl președinte dc ședință Mclnic Constantin Ion

Bun! domnul Geamănă!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Vreau să vă spun următorul lucru: scrie în expunerea de motive, este foarte clar acolo, că acest consiliu a solicitat aceste împuterniciri generale, da? Și Prefectul a spus că hotărârile respective încalcă prevederile legale. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că în 18.09.2017, în acest Consiliu, s-a făcut propunerea de Hotărâre a Consiliului Local care a fost adoptată și a devenit Hotărârea nr. 136/18.09.2017, (privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art. 81 alin. (2 ) lit. c)-h), p) și q) din Legea nr. 215/2001). Eu, atunci m-am ridicat, eu personal, și v-am spus ca nu putem vota așa ceva, pentru că e ilogic. Atât timp cât legea nr. 215 (legea administrației publice locale) solicită în mod expres pentru fiecare din aceste puncte, să obținem împuternicire expresă, nu avem cum să cerem noi, ca și Consiliu, să ni se dea o împuternicire generală. V-am spus atunci asta, iar acest Consiliu, majoritatea din Consiliu, a decis să treacă peste. Ați votat Hotărârea nr. 136/18.09.2017, după care, în ianuarie ați venit și ați spus că nu este bine. Că trebuie să luam fiecare punct, și am votat cinci Hotărâri de Consiliu, iar acum veniți cu decizia Prefectului și vă spune ce v-am spus eu la început, că nu avem cum să votăm așa ceva! Și acum vreau să vă spun că nu mă aștept ca de aici înainte, majoritatea din Consiliu, să țină cont de ce spun eu cu colegii mei, dar am rugămintea la dumneavoastră să fiți atenți, să nu mai puneți Consiliul ăsta în poziția de a vota abrogări a unor Hotărâri care încalcă prevederile legii.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

S-a notat! mai aveți ceva de adăugat?

Dl consilier Geamănă Dragoș

Cred că este suficient!

Di președinte dc ședință Mclnic Constantin Ion

Ok! Deci prefectul a luat antecunoștință despre ceea ce ați spus și a solicitat abrogarea Hotărârilor.

PI consilier Geamănă Dragoș

Nu a luat antecunoștință! A luat parte despre ceea ce scria în lege, domnule consilier.

Dl consilier Boloș Florinei

Ok! Eu mă gândesc la faptul că această încercare pe care noi am facut-o la un moment dat, cu acest risc, este foarte adevărat. A fost de bună intenție de a putea scurta perioada pentru implementarea unor posibile colaborări și așa mai departe. Faptul că s-a întâmplat și cu studiul pe care l-ați tăcut dumneavoastră la un moment dat, e posibil să... Să știți că această intenție nu a fost tăcută pur și simplu de capul nostru, ca altă dată. Pentru bună intenție, efectiv și pentru faptul că în anumite locuri, această administrație.. .vorbesc în general, au reușit să facă aceste lucruri cu o bună înțelegere în...cei care analizau această solicitare. Faptul că s-a întâmplat, nu cred că este un caz major!

Dl Viccprimar Țigănuș Marian

E o chestie doar de interpretare, domnule Geamănă, fiindcă precedent a existat!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Departamentul juridic vă poate oferi consultanță!

Dl Viccprimar Țigănuș Marian

Există precedent! A existat precedent!

Dl președinte dc ședință - Melnic Constantin Ion

Trecem la vot! Supun la vot punctul 3-Proiectul (le hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 6/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Loca! Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Geamănă Dragoș) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Ciiurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Supun la vot punctul 4- Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Loca! Sector 5 nr. 7/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul Genera! a! Municipiului

București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) Ut. J) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Geamănă Dragoș) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Supun la vot punctul 5-Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Loca! Sector 5 nr.8/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General a! Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) Ut. h) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Geamănă Dragoș) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Punctul 6- Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Loca! Sector 5 nr. 9/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliu! General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Loca! Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. p) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Geamănă Dragoș) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Punctul 7- Proiect (le hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 10/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Loca! Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 al in. (2) lit. q) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Niculescu Jaqueline Christina. Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian și Geamănă Dragoș) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Punctul 8- Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Trupei de Teatru "Ștefan lordache”, proiect inițiat de Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”. Aveți comentarii? Supun la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Punctul 9- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Susținerea Asociației Flori de Gheață pentru realizarea Festivalului Concurs Național de interpretare muzică pop, etno și populară pentru copii”, proiect înregistrat la Centru! Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”. Comentarii? Trecem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Gheorghe Ștefan, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion. Ploscaru George Alexandru, Pop Claudia Ramona, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina. Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Niculescu Jaqueline Christina și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Punctul 10- Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 -Programai local de creștere a eficienței energetice a condoininiilor din Sectorul 5, a unui număr de cinci obiective de investiții. Comentarii? Vă rog!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Eu aș avea o întrebare! Probabil că ar fi fost binevenită și prezența domnului Primar. Am urmărit acum o lună de zile aproximativ o ședință a Consiliului General, în urma căreia, doamna Primar General a anunțat faptul că din partea Consiliului General se vor aloca spre sectoarele Municipiului București niște sume, în acest scop, pentru anveloparea tehnică a blocurilor. Din această listă anunțată de dumneaei, lipsea Sectorul 5. Am vrea să știm dacă Sectorul 5 nu a depus solicitări către Consiliul General, mă refer la executivul Primăriei sau dacă a depus, acestea au fost respinse.

Dl Vicepriinar Țigănuș Marian

Doamna Kalogerakos! Doamna director, vă rog!

Doamna Kalogerakos Mihacla Emilia

Bună ziua! S-au depus pentru 399 de blocuri pentru care existau solicitările de includere în programe Sa Asociațiile de Proprietari. Culmea este că am depus! Am fost primul sector care am depus, personal le-am dus! Nu știu motivele! Nu-mi cereți motivele că nu am...

Dl Vicepriinar Țigănuș Marian

Eu vă certific, pentru că eu am semnat adresa!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ok!

Doamna Kalogerakos Mihacla Emilia

Aceste liste a celor 399 de blocuri, primul sector care a depus, noi am fost cei care le-am depus.

Dl Vieeprimar Țigănuș Marian

Documentație completă!

Dl președinte tic ședință - Melnic Constantin Ion

Și nu a fost luat în considerare!

Doamna Kalogerakos Mihacla Emilia

Și nu s-a luat în considerare!

Dl Viceprimar Țigănuș Marian

Hai să nu facem speculații!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc pentru răspuns! în acest caz, să înțelegem că executivul Primăriei Sectorului 5 nu a primit un răspuns cu privire la motivele pentru care... Pentru că dacă nu mă înșel, sper să nu mă înșel, astfel de declarație care poate fi verificată, a doamnei Primar General, dumneaei a spus că așteaptă și din partea celorlalte sectoare să depună solicitări... dacă nu greșesc. Nu, îmi confirmați? Ori, din această formulare a doamnei Primar General, ar reieși faptul că Sectorul 5 nu a depus, nu că a depus dar nu au fost avizate sau luate în discuție.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Deci, noi am depus o listă cu 399 de blocuri ...

Dna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Această speță a fost publicată pe site-ul Primăriei Sectorului 5, documente depuse la PMB și care nu au avut rezolvare ..., deci, cu număr de înregistrare de la PMB ...

Deci, asta înseamnă că informația furnizată de către doamna Primar General, este inexactă!

Deci, eu îmi exprim un punct de vedere cu ceea ce declarați... în situația de fapt, această adresă trimisă, a tuturor blocurilor, a fost dată către PMB, există și numărul de înregistrare ...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Eu nu contest! Vă mulțumim pentru explicații!

Voiam să mă lămuresc ...

Dl consilier Aghcorghiesci Emil între salariați și Consiliu, nu e bine ...

Dl consilier Cursaru Paul Gabricl

De ce nu e bine?

Dl consilier Aghcorghiesci Emil

Pentru că ai primit deja răspuns ...

Di consilier Cursaru Paul Gabricl

Dar poate vrea trei răspunsuri ...

Dl consilier .Jelea Bogdan Ion

Noi putem să concluzionăm faptul că executivul Primăriei Sectorului 5 și-a făcut datoria, am fost chiar campioni, în sensul că am fost primul Sector care a depus aceste solicitări, în schimb declarația doamnei Primar General infirmă acest lucru, spunând că așteaptă și celelalte Sectoare. Corect?

Dl Viccprimar Marian Țigănuș

Eu nu pot să pun concluzii, pe ceva ce nu-mi aparține! Asta este concluzia dumneavoastră, nu a mea! Eu vă spun ce am făcut eu!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Am înțeles! Vă mulțumesc!

Dl Președinte tle ședință Mclnic Constantin Ion

Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Punctul nr. 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 -Programul local de creștere a eficienței energetice a condoniiniilor din sectorul 5, a unui număr de cinci obiective de investiții.

Cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Punctul nr. 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a cinci obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Punctul nr.12: Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Mir cea Sântimbreanu către Asociația Reprezentativă a Părinților Scolii cu cls. I-VII1 nr. 139 Mircea Sântimbreanu.

f    >

Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 25 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI Președinte de ședință Melnic Constantin Ton

Punctul nr. 13: Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația Lumea Copiilor Veseli.

Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 25 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Punctul nr. 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții din Sectorul 5, constând în amenajarea liniilor de tramvai prin înierbare și instalarea de sisteme de irigații.

Dna consilier Coroblea Cristina

O singură întrebare! Este vorba de iarbă sau gazon, pentru că în titlul proiectului se spune că este vorba despre înierbare și în interiorul proiectului se spune că este vorba despre ...

Dna director Kalogerakos Mihacla Emilia

înierbarea se face cu gazon!

Dna consilier Coroblea Cristina

Ok, mulțumesc!

Dl Președinte dc ședință Melnic Constantin Ion

Deci, v-a lămurit doamna director!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

In primul rând, aș vrea să vă aduc la cunoștință că suntem exact într-un sens invers și opus. Nu avem sisteme de irigație, nu avem parcuri finanțate, terminate, nu avem amenajări în locurile de joacă, acolo unde banii ar trebui cu adevărat să se ducă, și după ce vom li terminat aceste amenajări, apoi să ne gândim și la liniile de tramvai. în schimb, începem în sens opus! O să punem iarbă și gazon pe linia de tramvai, pentru ca copiii să se joace în praf, în continuare să se joace pe ciment și pe asfalt. Este un proiect care este bun, dar, este bun după ce vom avea într-adevăr spațiu verde. Astfel de poziția și cheltuielile care vor fi mai departe anunțate pentru această înierbare, noi ne abținem și nu ni se pare corect față de copiii și locuitorii Sectorului 5. Să începem să aducem spațiul verde pe linia de tramvai, acolo unde este total inaccesibil!

Dl consilier Ghcorghe Ștefan

Dar avem hotărârea Consiliului General ca să administrăm spațiile!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Din punctul nostru de vedere, opinia noastră ..., și anume că..., noi considerăm că înainte de a ne apuca de înierbarea liniilor de tramvaie ..., bănuiesc că este vorba de linia de tramvai 32, ar trebui ...

Dl Președinte tle ședință Mclnic Constantin Ion

Aveți explicitate în anexă!

Dna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Pe partea de tot ce înseamnă ..., există și un protocol încheiat pentru predare și pentru aceste lucrări. După cum știți, tot ce înseamnă mijloace de transport...

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Da, în sensul că ar trebui! Am discutat cu RATB-ul pentru reabilitarea abia după aceea, poate fi oportun astfel de proiect. Dacă veți merge să observați... vă recomand să mergeți să vedeți cu ochiul liber linia de tramvai, a tramvaiului 32.

Din sală:

în ce zonă?

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Scrgiu în zona unde este decopertată, unde se văd ...

Dna director Kalogerakos Miliaela Emilia

Scuzați-mă pentru că vă întrerup, tocmai de aceea, pentru a ne asigura că nu se fac niște investiții proaste, a fost încheiat acest protocol prin care noi am solicitat RATB-ului ... Oameni buni, în următorii ani, veți investi, pentru că nu are sens să mă apuc eu de înierbare ... Atâta timp cât RATB-ul a spus că în planul de investiții pe următoarea perioadă, nu există această investiție, este firesc ...

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu

Am înțeles! Dacă mergem, putem observa cu ochiul liber, eu nu sunt specialist, dar liniile nu sunt paralele nici în planul frontal, nici în planul orizontal. Mergeți și priviți cu atenție!

Dna consilier Coroblca Cristina

Acum o observație! Considerăm că, atâta vreme cât Primăria Sectorului 5 nu poate să ... spațiile verzi pe care ...

Dl Președinte de ședință Mclnic Constantin Ion

Aveți același punct de vedere! Da, am înțeles! S-a consemnat! Mulțumesc!

Dl Viccprimar Marian Țigănuș

Spațiile verzi pe care le avem începem reabilitarea lor!

Dna consilier Coroblca Cristina

Nu chiar! S-au făcut niște ...

Dl Viccprimar Marian Țigănuș

Normal că mai sunt multe de făcut, nu se pot face toate! Se lucrează la ele!

Dna consilier Niculcscu Jaqucline Christina

Și parcul Romniceanu?

Dl Viccprimar Marian Țigănuș

Vom vedea ..., s-au făcut studii de fezabilitate, se fac licitații!

Dna consilier Niculcscu Jaqucline Christina

Arată ..., am văzut poze...

Dl Viccprimar Marian Țigănuș

Vă informez că, sâmbăta trecută, am fost la o întâlnire cu Asociația din Cotroceni, organizată de Ordinul Arhitecților din România, Sucursala București.

Dl Președinte tic ședință Melnic Constantin Ion

Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru și Lazarov Alexandru Sebastian), 5 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Niculcscu Jaqucline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) și 5 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Punctul nr. 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea expertizei tehnice și a lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului social "Paie Publică și Spălătorie Socială”, aflat în subordinea DGASPC Sector 5.

Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 de voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian,

Gheorghe Ștefan, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Pop Claudia Ramona) și 5 abțineri (Coroblea Cristina, Niculescu Jaqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Udescu Șerbănel Mihai 1 și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl Președinte de ședință Melnic Constantin Ion

La Diverse, ia cuvântul dl consilier Dragoș Geamănă!

Dl consilier Dragoș Geamănă

Am primit o sesizare de la cetățeni, că se deplasează mașinile pe trotuar și am văzut că s-a tăcut amenajare, ca să intre ...

Dl consilier Emil Agheorghicsei

Centenarul, l-am aprobat în ședința de Consiliu extraordinară ...

Dl consilier Dragoș Geamănă

Nu este niciun Centenar ..., este vorba de parcarea din fața Primăriei, este vorba de modul în care a fost construită. Se încalcă Regulamentul de aplicare a Codului Rutier, pentru că mașinile urcă pe trotuar și ca să ajungă în locul de parcare trebuie să treacă pe trotuar. Am făcut sesizarea acesta scrisă și am depus-o la Registratură.

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Unde vă referiți? Aici în fața Primăriei?

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Parcarea din fața Primăriei..., ca locație!

Dna director Kalogcrakos Mihacla Emilia îmi permiteți un punct de vedere?

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Vă rog!

Dna director Kalogerakos Mihacla Emilia

Dacă ați observat, s-a eliminat un aspect negativ, pentru că intrarea în parcaj, cum era cu câteva săptămâni în urmă, o lună, se făcea de pe ..., dacă ați remarcat. Deja, acel inconvenient a fost remediat. Vom analiza următoarele aspecte și vorbind, din punct de vedere tehnic, ne gândeam să mai lăsăm niște borduri, astfel încât să mai creeze încă două accese de intrare-ieșire, astfel încât accesul autoturismelor pe trotuar, să fie extrem de scurt. Problema este așa: numărul n-ar fi fost și nu se poate realiza în mod real ... De ce? Mașinile care parchează deja, observăm că opturează intrările, deci, am lăsat bord urile în jos, numărul de locuri de parcare ..., nu putem rezolva! Chiar voi analiza, să vedem dacă vom lăsa o portiță de acces intrare-ieșire ...

Dl consilier Dragoș Geamănă

Ați putea să-mi spuneți ..., construcția parcării este conformă cu Regulamentul cadru de Urbanism al Municipiului București, cu Planul Urbanistic General?

Dl Președinte de ședință Mclnic Constantin Ion

Vreți să vă lămuresc eu? Vedeți că este o hotărâre generală, nr. 66 a Consiliului General al Capitalei, care prevăd locurile de parcare. Și vă dau un exemplu: pentru o reședință, la 10 apartamente, automat ai nevoie de 10 locuri de parcare, când ai aprobare plus 0,2 %. Asta înseamnă 12 locuri ... pentru musafiri!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

20% nu 0,2% !

Dl Președinte de ședință Mclnic Constantin Ion

20% da! Deci, încă 12 locuri! Aici cum s-a amenajat parcarea ..., s-a amenajat conform acesteia și este insuficientă. Deci este insuficientă!

Dl consilier Dragoș Geamănă

Eu am întrebat doar dacă se respectă Planul Urbanistic General. Din informațiile pe care le am, el nu se respectă ...

Dl Președinte dc ședință Mclnic Constantin Ion

Deci, se respectă! A fost curte și din curte s-a transformat în parcare. Deci, încă o dată vă spun, inițial această clădire, a avut curte.

Dl consilier Dragoș Geamănă

Deci, am depus această sesizare și în scris la Registratură .... o să vreau un răspuns în

scris!

Dl Președinte dc ședință Mclnic Constantin Ion

Ok, foarte bine! Mai aveți ceva?

Dl consilier Dragoș Geamănă

Deocamdată nu!

Dna consilier Niculescu Jaquclinc Christina

Am putea să amenajăm și loc de parcare pentru biciclete dacă se poate? Dacă nu...

Dl Viccprimar Marian Țigănuș

Cum să nu! Doamna Kalogerakos notați ideea să vedem dacă ...

Dna consilier Niculescu Jaquclinc Christina

Am înțeles de la domnii de la Poliția Locală că ...

Dl Viccprimar Marian Țigănuș

O să facem un stativ,... un rastel, ar trebui să-l plasăm undeva. Am notat-o ca propunere!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

O întrebare! Doamna Secretar a fost definitivată pe această funcție? Dacă nu greșesc, în ședințele anterioare, dumneaei semna pentru Secretar Sector 5 înțelesesem că a fost o detașare sau ceva de felul ăsta .... a doamnei care a fost Secretar înainte. înțeleg că acum ...

Dna Secretar Elena Luminița Pctrescu

A fost suspendată!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

A fost suspendată un an de zile, pe motive medicale!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Dacă nu greșesc, la alte ședințe, la semnătura dumneavoastră, era cup înainte ..., pentru Secretar Sector 5 ..., dacă nu greșesc, și voiam să știu dacă ...

Dna Secretar Elena Luminița Pctrescu

Dl Prefect, ne-a atras atenția cu privire la faptul că doamna lîind suspendată, să nu mai folosim acest pentru ... s-ar fi folosit dacă era în concediu medical sau ...

DI consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc frumos!

Dl Președinte de ședință Mclnic Constantin Ion

Declară lucrările ședinței închise, la ora IO40.

18