Proces verbal din 16.04.2018

Proces verbal ședința extraordinară din data de 16.04.2018

MINICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

9    9

din data de 16.04.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 35948/12.04.2018.

Lucrările ședinței încep la orele 1015.

La ședință au participat domnul viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

9

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 18 consilieri din numărul total de 27.

Au lipsit domnii consilieri: Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jacqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Păpușă Valentin și Vanghelie Marian Daniel.

Ordinea de zi stabilită prin Convocator, este următoarea:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 10.04.2018;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții "Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5”;

3.    Diverse.

DI președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Bună ziua, începem ședința! Dau citire ordinii de zi... înainte să citesc ordinea de zi, a mai apărut un punct suplimentar. Sunteți de acord să completăm ordinea de zi cu acel punct suplimentar?

A

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Țigănuș Marian și Geamănă Dragoș) ordinea de zi suplimentată a fost aprobată.

Ordinea de zi pentru astăzi:

1.Aprobarea proces’uîui verbal al ședinței extraordinare din data de 10.04.2018;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții "Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5”;

3.    Proiect de hotărâre privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân și constituirea comisiei responsabile cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân;

4.    Diverse.

Supun la vot ordinea de zi suplimentată! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra

Cristina, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Țigănuș Marian și Geamănă Dragoș) ordinea de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Trecem la punctul 1 '"Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 10.04.2018". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Udescu Șerbănel Mihail, , Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Țigănuș Marian și Geamănă Dragoș) și 2 abțineri (Coroblea Cristina și Pîrtoacă Bogdan Sergiu) procesul verbal a fost aprobat.

Punctul 2 "Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții "Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5". Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Țigănuș Marian și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Punctul 3 ” Proiect de hotărâre privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân și constituirea comisiei responsabile cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân”.

Și acum aștept propuneri pentru cei trei consilieri care vor face parte din comisie. Domnul consilier Matei!

Dl consilier Matei Ion

Din comisia de trei, noi avem două propuneri: pe doamna consilier Stroescu Marilena Daniela și pe doamna consilier Pescaru Cristina Maria. Iar colegii de la USR pot face și ei o propunere.

Dna consilier Coroblea Cristina

Din partea grupului USR propunem pe domnul consilier Geamănă Dragoș.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Ok! Mai sunt propuneri? Nu! Supunem la vot aceste propuneri!

La ora IO18 se solicită redactarea și imprimarea buletinelor de vot pentru exercitarea votului secret.

DI viceprimar Țigănuș Marian

Cât se fac buletinele, am o rugăminte mare pentru colegii de la USR: pe data de 19.04.2018... știu că domnul Primar a mai vorbit cu dumneavoastră, la ședința trecută. Aceeași rugăminte, ... iar se supune la vot proiectul cu spațiile verzi. La ora actuală, spațiile verzi, acelea care sunt ale capitalei, ... știți pe principalele căi de comunicație, pe unde merg mijloacele RATB, sunt în imposibilitate de a fi întreținute. De ce? Fiindcă ALPAB-ul nu poate acționa fiindcă s-a făcut propunere de delegare de gestiune la compania aceea și s-a respins, ... mă rog, ... nu este treaba mea, este treaba Consiliului General, ... iar nouă ne-au fost respinse de două ori delegarea de gestiune către noi, de la ALPAB. Suntem într-o situație groaznică. Suntem în luna Mai și noi nu putem să plantăm un ghiocel acolo, nu putem să punem iarbă, nu putem să facem nimic, ... nu putem să tundem iarba, ... nu mai zic de plantare.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

De toaletat pomii!...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

De toaletat pomii și toate astea!... Rugămintea domnului Primar la dumneavoastră este: să vorbiți la partid la dumneavoastră, la conducerea municipală, ... vă transmit încă o dată rugămintea dânsului, pe care am mai transmis-o domnului consilier Geamănă și colegului dumneavoastră. Trebuie să găsim o soluție cu privire la treaba asta, fiindcă arată groaznic,... și nu avem nicio soluție. Știți foarte bine că nu putem să facem nimic acolo, că ne ia Curtea de Conturi că nu avem delegare de gestiune.

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, reținerea noastră legată de acest lucru era: 1) deocamdată nu am văzut ca Sectorul 5 să poată să administreze cum trebuie spațiile pe care le are deja în administrație...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Deci le-am băgat pe licitație!

Dna consilier Coroblea Cristina

Deci asta era 1); 2) modul de a prioritiza ... Sunt 31 de străzi neasfaltate, de exemplu, în Sectorul 5. Nimeni nu încearcă să le ia pe acelea, unde este vorba de mult mai mult decât necesitatea de a tunde iarba, de exemplu. Acolo sunt oameni care trăiesc în condiții de evul mediu și le prioritizăm ca să nu ...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

A

Știu cum este! Știți care este marea problemă? încă avem mari dubii cu privire la cine sunt! Eu cunosc trei cazuri de străzi neasfaltate pe care noi am promis că le facem, dar care nu figurează la noi, figurează la Administrația Străzilor, și iar nu putem să intrăm pe ele.

Dna consilier Coroblea Cristina Dar nu se prioritizează...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu este vorba de prioritizare, este vorba dacă ai dreptul de administrare sau nu, și dacă nu îl ai?

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion Dacă nu-i la noi în gestiune?

Dna consilier Coroblea Cristina

Păi da, dar vreau să văd, ... să zic că văd, ... că se depune foarte mult efort pentru a lua spațiile verzi, deci, acolo se depune efort în schimb pentru a aduce oamenii un pic în secolul XXI, ... nu prea este interes.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Știți, sunt de acord cu dumneavoastră, ambele sunt importante, nu putem merge "domnule hai să lăsăm aia, s-o facem ... ”, și ambele sunt fezabile, ... se pot face!

Problema este următoarea: nu ține de noi, de Sector, v-am zis, problema este că nu se știu, ... de exemplu, eu cunosc cazul a trei străzi care sunt neasfaltate și țin de Administrația Străzilor, si am făcut adresă în sensul ăsta. Deci, noi am făcut corespondență, am comunicat, dar din păcate, nu am găsit audieri, și vă spun eu una dacă vreți să știți: la rond la Alexandria, dintre toate cele șapte străzi, toate sunt asfaltate cu canalizare, numai una singură nu! Am făcut asta! Pe Măgurele este la fel, lângă terenul de fotbal, strada aceea... Am făcut adresă la Administrația Străzilor ... ”Da, da, da!”... Ni se spune ”Da, da, da!”, mai mult de atât nu ni se spune! V-am zis,... nu e rea voință,... încă o dată, nu avem delegare de gestiune pe ele și nu putem băga bani, pentru că vine Curtea de Conturi și ne pune să plătim banii din buzunar.

Dna consilier Coroblea Cristina

Dar dumneavostră aveți... deci, toate primăriile din București ..... ați putea să

discutați, nu este vorba că...

Dl viceprimar Țigănuș Marian Mă abțin să fac alte comentarii nepotrivite!

Dna consilier Coroblea Cristina    „

Deci toate, cum să vă zic eu... executivul capitalei îl dețineți!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu avem probleme cu celelalte primării de sector, ... nu acolo $ste problema!

Dna consilier Coroblea Cristina Nu, dar inclusiv Primăria Capitalei...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Problema este marea birocrație de la noi, ... nu înseamnă că dacă ai,... în fine.

Dna consilier Coroblea Cristina

Dar am reținut ce ați spus și o să mai discutăm și noi...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Discutați și dumneavoastră, trebuie să găsim o soluție. O facem pentru oameni, nu o facem pentru mine sau...

La ora 1 028 se trece la procedura votului secret!

După exercitarea votului, membrii comisiei de validare se retrag în scopul numărării voturilor și consemnării rezultatului în procesul verbal al comisiei.

La ora IO37 membrii comisiei de validare se întorc în sala de ședință pentru a da citire procesului verbal privind desemnarea membrilor Consiliului Local Sector 5 în comisia responsabilă cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

în urma voturilor liber exprimate, dna consilier Stroescu Marilena Daniela a obținut 17 voturi pentru și 1 vot împotrivă, dna consilier Pescaru Cristina Maria a obținut 18 voturi pentru și domnul consilier Geamănă Dragoș a obținut 18 voturi pentru.

Acum supunem la vot comisia în întregimea ei, deci:

-    Doamna Stroescu Marilena Daniela - consilier local;

-    Doamna Pescaru Cristina Maria - consilier local;

-    Domnul Geamănă Dragoș - consilier local.

Ceilalți trei:

-    Grigore Niculae Cristian - inspector de specialitate, Serviciul Mecanizare, Administrația Domeniului Public Sector 5;

-    Cristina Niculad1 - polițist local, Serviciul Circulație, Direcția Generală de Poliție Locală;

-    Aurel Tănase - Șef Serviciu - Serviciul Circulație, Direcția Generală de Poliție Locală.

Și mai sunt doi supleanți:

-    Militaru Daniel - inspector de specialitate, Serviciul Mecanizare, Administrația Domeniului Public Sector 5;

-    Cristian Stemate - Director Executiv - Direcția de Siguranță a Cetățeanului, Direcția Generală de Politie Locală.

S    9

A

Supun la vot comisia! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Țigănuș

Marian și Geamănă Dragoș) comisia responsabilă cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau tară stăpân, a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion Se supune la vot proiectul de hotărâre în ansamblul său.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Țigănuș Marian și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mai avem o adresă de la Curtea de Conturi nr. 34467/10.04.2018 privind decizia de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 7 din 04.01.2017. Atât!

Dna consilier Coroblea Cristina Este printat? II putem primi și noi?

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion*

Da!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

II veți primi!

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Declar ședința închisă!

5    »

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora IO40.

■*