Proces verbal din 15.11.2018

Proces verbal ședința ordinară din data de 15.11.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

5

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței ordinare a Consiliului Local Sector 5

J                J

din data de 15.11.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 99591/09.11.2018

Lucrările ședinței încep la ora 1220.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și Secretarul Sectorului 5 - dna Elena Luminița Petrescu.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 24 consilieri din numărul total de 27.

Lipsesc următorii consilieri: Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Vanghelie Marian Daniel.

în sală sunt prezenți și dl Cristian Crivăț, dl Adrian Voloc și dl Cristinel Buznicea.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Bună ziua, declar ședința deschisă. Dau citire ordinii de zi după cum urmează:

 • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25.10.2018;

 • 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 30.10.2018;

 • 3. Proiect de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare Piațetă? insulă- de dirijare lâ. intersecția Ștr. Dr. Grigore Romniceanu, Str. Dr. Dimitrie'Drăghicscu, Sti\ Dr. Petre Herescu;

 • 5. Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea demarării întocmirii studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5, pentru activitățile de salubrizare stradală , salubrizare menajeră și serviciul de iarnă;

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de asigurare a salubrizării și igienizării terenurilor virane din Sectorul 5;

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ” Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste- B.LOVED”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”;

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” REABILITARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ SI

’                                                                                                                                                                                          5

A TROTUARELOR PIETONALE ÎN SECTORUL 5”;

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” LUCRĂRI DE REPARAȚII A INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI A TROTUARELOR PIETONALE DIN SECTORUL 5”;

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Mache Eftimiu, nr.12, Sector 5.

 • 11. Diverse.

Proiecte de Hotărâri ce vor suplimenta ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 15.11.2018

 • 1. Proiect de hotărâre privind achiziționarea terenului situat în strada Șerbota nr.lA, Sector 5, București;

 • 2. Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Străzii Dr. Petre Gâdescu în Strada Gheorghe Gruia;

 • 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr.l 13/31.05.2018 privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București a proiectului ”Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 - învățământ primar, cu modificările și completările ulterioare;

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și a măsurilor educative care însoțesc distribuirea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate, în anul școlar 2018-2019;

 • 5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale ale H.C.L. Sector 5 nr. 237/28.09.2018 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a anumitor categorii de vehicule staționate neregulamentar pe carosabil, spații verzi și trotuare din Sectorul 5 al Municipiului București .

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

în primul rând vă propun suplimentarea ordinii de zi cu aceste puncte. Dl Geamănă, vă rog!

Dl consilier Geamănă Dragoș

Vreau să spun că la diverse am și eu o interpelare.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Și evident după aprobarea dumneavoastră a ordinii de zi, punctul 1 de pe suplimentară va deveni punctul 11, punctul 2 va fi punctul 12, și tot așa, 16 devenind diverse.

Vă supun la vot suplimentarea. Dl Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Mulțumesc! Rugămintea mea și a colegilor mei este ca punctul 3 de pe ordinea de zi, respectiv punctul nr. 11 în noul format să fie scoase de pe ordinea de zi. Urmare a acelorași argumente pe care le-am adus și data trecută.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Care? Nu am reușit să vă urmăresc.

Dl consilier Melnic Constantin Ton

Șerbota!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Punctul nr. 3 de pe ordinea de zi, cu care am fost convocați, și punctul nr. 11. Este propunerea noastră.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ok. Vă supun la vot, stimați colegi, dacă sunteți de acord să scoatem de pe ordinea de zi cele două puncte, conform propunerii dl Jelea. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 9 voturi pentru (Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Bîrsan Mihai, Pop Ramona Claudia, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai) și 15 împotrivă (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin fon, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), propunerea domnului consilier Jelea Bogdan Ion a fost respinsă.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Rămân cele două puncte pe ordinea de zi pe care urmează să o aprobăm. în continuare vă supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu aceste puncte. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin fon, Ploscaru George Alexandru, Danciu loan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 9 împotrivă (Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Bîrsan Mihai, Pop Ramona Claudia, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai) suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Și acum vă supun la vot întreaga ordine de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

9

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Bîrsan Mihai, Pop Ramona Claudia, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai), ordinea de zi cu proiectele suplimentare a fost aprobată.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Primul punct pe ordinea de zi - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25.10.2018, Dacă avem comentarii? Atunci să mergem la

ZX

vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 20 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai) și 4 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina și Pop Ramona Claudia), procesul verbal din data de 25.10.2018 a fost aprobat.

Punctul 2 - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.10.2018. Dacă avem discuții. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Bîrsan Mihai, Pop Ramona Claudia, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai), procesul verbal din data de 30.10.2018 a fost aprobat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul trei referitor Pru/ec/ de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București.Na rog frumos!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Aaa... Aș dori să vă spun câteva lucruri. în primul vă mulțumim pentru faptul că ați colaborat și ați suplimentat documentația corespunzătoare acestui punct. Din punct de vedere a proiectului însă, în continuare considerăm că nu este o investiție bună. Pentru construcții noi din cartierul Ferentari am găsit pe site-ul firmelor imobiliare oferte de prețuri pentru apartamente în blocuri nou construite, adică după anul 2010 pornind de la prețul de 630 euro pe mp și destul de multe oferte la prețul de 800 euro pe mp. Remarcăm faptul că în cazul apartamentelor noi, prin prețul pe mp utili, dezvoltatorul trebuie să își recupereze și investiția în teren, și investiția în construcție, adică instalație, casa scării, etc., dar și să realizeze un profit. în cazul blocului propus spre achiziție pe ordinea de zi de astăzi, blocul și terenul pe care este construit însumează aproximativ 630.000 euro

la o suprafață utilă de aproximativ 1.870 m.p., rezultă un preț de aproximativ 330 euro pe m.p.. Știm din cazul prețurilor pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic că astfel de lucrări pot depăși 300 de euro pe m.p., iar în cazul de față avem și complicații datorate faptului că vor fi necesare lucrări suplimentare de recompartimentare și crearea de facilități și anume băi și bucătării proprii. Ne apropiem nepermis de mult de prețul unui apartament dintr-o locuință nouă. Știți foarte bine de altfel că există cazuri în care se recomandă demolarea și realizarea unei construcții noi în loc de consolidarea si reabilitarea construcțiilor existente.

5                                                                                                  5                                                                          »

Este cazul școlii nr. 141 în care,prin expertiza tehnică s-a recomandat demolarea. Există riscul real ca de fapt starea blocului să facă efectiv imposibilă reabilitarea acestuia. în ceea ce privește prețul de 1.200 m.p. alăturați blocului, putem să vă spunem că la simplă căutare pe site-urile imobiliare por fi găsite oferte mai bune decât cei 112 euro pe m.p. în cazul de față. Considerăm deci că nu putem să votăm în favoarea acestui proiect. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna director Kalogerakos, vă rog!

Dna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Vă mulțumesc pentru aprecierea pentru expunerea argumentelor, am înțeles și de la colega dumneavoastră că este optim ceea ce s-a prezentat în conformitate cu cele solicitate. Ceea ce mă deranjează pe mine este faptul că aruncați niște teze neconfirmate de un specialist. Eu v-am explicat din ședințele anterioare că înainte de demararea procedurii de negociere, s-a deplasat la fața locului un expert tehnic autorizat. încadrarea vizuală pe care a făcută este RS3, da și cu carotare ca să se vadă exact, cu vizualizarea subsolului, cu tot. Sistemul constructiv al acestui imobil sunt acele prefabricate. Din punct de vedere al rezistenței, dacă știți, sunt cele mai bune. Prețul de achiziție pentru imobil este de 200 și ceva de euro pe m.p., da? Prețul terenului din zonă, eu aș fi vrut să-mi arătați..., pentru că și doamna Coroblea, legat de Șerbota, a vehiculat niște date care nu s-au confirmat.

Terenul în zona Ferentari , sub 220 de euro pe m.p., eu personal nu am găsit. Dacă puteți să-mi indicați dumneavoastră exact un ați găsit sub 112 euro este minunat. Faptul că nu reușim să facem niște locuințe sociale care sunt atât de necesare și nu vrem să ridicăm construcții noi, este un argument pe care eu nu-1 pot accepta și nu-1 pot înțelege. Adică dacă se vine cu argumente de genul..., nu știu, putem achiziționa de pe piața liberă cu 100 de euro pe mp pe apartament, atunci poate fi o discrepanță. însă între ce vehiculați dumneavoastră - 800 de euro pe mp și 200 de euro pe mp mi se pare o diferență semnificativă, în condițiile în care v-am spus, am făcut demersurile către Ministerul Dezvoltării pentru că, v-am spus, finanțarea va veni de la Ministerul Dezvoltării. Nu înțeleg de unde am face noi un efort bugetar de la bugetul local, să facem o investiție de la zero cu mult peste aceste valori. Nu reușesc eu să înțeleg.

Dna Consilier Niculescu Jacqueline Christina

Puteți să ne spuneți care este anul construcției?

Dna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Anul construirii este 1974 sau 1976.

Dna Consilier Niculescu Jacqueline Christina

Deci 40 de ani. înainte de cutremurul din 1977. După standardele, după expertiză seismică...

Dna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Spuneți-mi, spuneți-mi, spuneți-mi, că discutăm și despre normele de proiectare, nu este o problemă, dar haide-ți să vorbim în termeni tehnici. Dacă mi s-ar aduce un argument fezabil, domnule costă 3.000 euro pe m.p., este inacceptabil în condițiile în care la momentul în care mi-ați dat împuternicire pornind de la 1.400.000 de euro și CGMB și dumneavoastră a fost ok și acuma când ajungem la 630.000 de euro, deodată nu mai este bine. Ni s-au argumentat cu tot ce ați solicitat dumneavoastră. Asta este rugămintea, ori avem niște argumente reale, plauzibile, pentru care nu-1 putem reda ca și locuință socială și stiti foarte bine că nu avem asa ceva la nivelul sectorului 5, dacă nu...

5      9                                                                                       5                                                                                                 7

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Da, domnule.

DI consilier Ploscaru George Alexandru

Miza este terenul pe care se poate construi încă un bloc de la zero...

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Ați ridicat mâna.

Dl consilier Ploscaru George Alexandru

Asta este toată chestia.Terenul din zona respectivă.

Dl consilier Matei George

Ba da, chiar era nevoie.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Avem două cazuri în sectorul 5: școala nr. 141 care a fost reabilitată și apoi s-a prăbușit tavanul și școala nr. 126 care a fost reabilitată, ignifugată și apoi a luat foc...și încă nu este gata.

Dna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Una este consolidarea și reabilitarea.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mă scuzați că vă întrerupt, dar chiar dumneavoastră ați propus la un moment dat că avem nevoie de locuințele pentru oamenii străzii.

Dl consilier Geamănă Dragoș

In ianuarie am depus un proiect care se bazează pe o soluție modernă, pe construcție formată din containere maritime, este un sistem...

Dl consilier Ploscaru George Alexandru

Important este spațiul.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Este un sistem care poate fi construit..

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dar utilitatea este aceeași să ajutăm oamenii care au nevoie de astfel de locuințe pe care în momentul de față noi nu le avem.

Dna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Eu țin să vă spun că în programul de locuințe sociale derulate în Ministerul Dezvoltării, a existat un municipiu care a aplicat aceste soluții și nu vreau să vă spun unde s-a ajuns.

Dl viccprimar Marian Țigănuș

Este plecat în Madagascar.

Dna director Kalogerakos Mihaela Emilia

S-a ajuns la pușcărie.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Bun. Cum? Este plecat în Madagascar.

Dna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Vă rog nu veniți cu astfel de soluții. Putem să discutăm pe parte tehnică.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Vă rog să nu mai discutăm în contradictoriu. Mai este ceva. Domnule Bîrsan, vă rog.

Dna director Kalogerakos Mihaela Emilia

Așa facem contact, întindem cortul și rezolvăm problema locuințelor sociale.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Doamna Kalogerakos, gata, vă rog! Domnul consilier vă rog.

DI consilier Bîrsan Mihai

Deci aș vrea să știu dacă există raportul de expertiză care trebuia făcut înainte, nu există, este clar. Un proiect de compartimentare a acelor camere de cămin care știm foarte bine că...

5

DI președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cred că poate să vă răspundă doamna Kalogerakos, punctul dacă puteți.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Cred că este a cincea oară când discutăm proiectul cu expertiza, dacă îmi permiteți, domnul președinte!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Da, așa este!

DI consilier Melnic Constantin Ion

Deci știu că doamna director a explicat de câteva ori că sunt bani publici. Putem să facem acea expertiză după ce cumpărăm clădirea nici de cum înainte, nu vindem pielea ursului din pădure. Acea clădire, din experiența pe care o am, este foarte bine construită. S-a construit foarte bine, au trecut cutremure peste ea și a fost ăla de curând și nu a fost afectată. Nu văd niciun impediment ca să cumpăra aceea clădire s-o transformăm în locuințe pentru oameni.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Nu pe banii noștrii!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Nu pe banii noștri, încă o dată spun- pe bani europeni de la Ministerul Dezvoltării. Lăsați-mă să termin, eu v-am ascultat, da. Bun, dumneavoastră ați inițiat un proiect pentru locuințe sociale care este viabil sau nu este viabil, vă bateți cu pumnii în piept că vrem să ajutăm oamenii, acum încercăm să-i ajutăm și de vreo trei ședințe încoace tot încercăm să-i ajutăm și călcăm apa pe loc, scuzați-mi această expresie neacademică. Eu v-aș propune să demarăm acest proiect și vedem după aia ce se întâmplă și sunt convins că va ieși foarte bun. Numai dați-ne girul de încredere. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Jelea!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Da, deci rămăsesem să termine domnul Bîrsan care a fost întrerupt de către domnul Melnic, dar până la urmă suntem colegi și trebuie să avem o înțelegere. Eu nu mă mai gândisem că voi lua cuvântul la subiectul ăsta. Sunt de acord 99,9% din ceea ce a spus domnul Melnic, singura nedumerire, și aici discutăm pe legalitate și deci pe o succesiune de acte care trebuie întocmite. Dacă prin absurd și Doamne ferește, această expertiză că nu este în regulă! înțeleg că s-a deplasat un expert care nu-i contestăm experiența, care în mod informai a zis că este în regulă. Noi aici, din păcate, nu putem să luăm hotărâri pe discuții informale ci trebuie să luăm hotărâri în măsura în care avem acoperi legale pentru tot, întrucât dacă Doamne ferește s-ar întâmpla ca acolo să nu se poată construi, nu mai intru în discuții legate de bani, le-am mai făcut, doamna director general le-a explicat, și nu vreau să revin dar dacă, prin absurd raportul acesta de expertiză ar spune că se poate și nu prea, atunci ar fi deja o sumă de bani care ar fi cheltuită de către noi pentru o abordare discutabilă. Am încheiat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Domnul Bârsan, vrea doamna director să răspundă, vreți să vorbiți acum dumneavoastră, sau așteptați să...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Dar pot să pun altă întrebare: având în vedere că toate zidurile sunt din beton, sunt ziduri de rezistență, din prefabricate, cum va compartimenta pentru living, băi, bucătării și dormitor. Cum? Schița celor 881 de m.p., că cine a avut curajul și bunăvoința să meargă acolo, este o curte a blocului de jur împrejur și unde se vor face acele... doi plus mansardă, fabulație că terenul acela este în jurul blocului sunt trei metri în față, trei metri în spate, în lateralul din dreapta doi metri jumătate, în lateralul din stânga, e un teren de... hai să zic, de 200 de metri cel mult. Păi aia 881 de mp sunt în jurul blocului. Cum construiești acolo ... că vine și ni se spune că vom face nu știu ce clădiri, 2 plus mansardă, pe acel teren. Care? N-am văzut o schiță a terenului. Să ne spună și nouă, să-l vedem!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Deci, întrebarea mai succint ca să putem să vă urmărim...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Schița terenului!

s

Dl consilier Matei Ton

Terenul de fapt nu există! De jur împrejurul lui și undeva în partea stângă,

diferența până la 1400 mp dar, nu știu câți sunt...,sunt 200 de m.p..

DI consilier Bîrsan Mihai

Dacă există cererea de finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale. Că noi tot dăm aici că finanțăm de acolo, dar noi...

Dna director Kalogerakos Mihaela

Vi s-a pus la dispoziție toate adresele și solicitările Ministerului de a intra în program cu aceste imobile în ședința...

Dl consilier Bîrsan Mihai

Și s-a dat aprobarea?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Păi dacă ei au cerut-o!

Dl consilier Melnic Constantin

Păi ei s-au adresat către noi!

Dna director Kalogerakos Mihaela

Deci, atât pentru locuințe sociale, cât și pentru ...

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Haideți doamna Kalogerakos, răspundeți domnului consilier. Cu schița...

Dna director Kalogerakos Mihaela

Pentru suprafața aceea de teren, ați avut inclusiv la dispoziție extrasul de carte funciară, unde este definită foarte clar suprafața de teren. Imobilul de P+2 +M, soluția este dată de către Direcția de Urbanism care n-ar fi putut să dea soluția aceasta, pe un teren de cât spuneți dumneavoastră, de 200 mp, pentru că se ține cont întotdeauna de P.O.T și P.U.D.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Nu am putea cere Primăriei Generale să facă toate aceste expertize de risc seismic și așa mai departe... ca să putem să ne asigurăm că se va putea ...

Dl consilier Melnic Constantin

Ba da, marțea și joia are doamna Firea audiențe..

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Eu nu zic că mă duc eu personal,... în calitate de consilier..

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă putem să rezolvăm noi problema aici, de ce să...

Dna director Kalogerakos Mihaela

Nu putem utiliza fonduri publice pe un imobil care este în proprietatea altcuiva. Că nici eu astăzi dacă aș vrea pe locuința dumneavoastră, pe un imobil al dumneavoastră pe care aș intenționa să-1 achiziționez, nu voi putea utiliza bani publici, decât după ce este...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Păi nu, dar, Primăria Generală nu face aceste expertize, înainte de a...

Dna director Kalogerakos Mihaela

Păi nu au tot fonduri publice?

Dl consilier Melnic Constantin

Păi nu au tot bani publici? Nu e tot ban public? Este aceeași poveste!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Este aceeași lege!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Să facă vânzătorul, dacă vrea să vândă!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Ok! Vom verifica si vom vedea!

5

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Cu fiecare tergiversare, riscăm șansele să pierdem bani!

Dl consilier Bîrsan Mihai

Pe care oricum nu-i avem!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Păi dacă nu aprobăm proiectul, nu-i avem!

Dna director Kalogerakos Mihaela

Da, este și o altă speță, îmi pare rău că nu este d-ra secretar a Comisiei. Cei de la Industria Iutei ne-au și anunțat de altfel, urmează să și primim în scris că mai există și alte persoane interesate de acest imobil. Deci, probabil, dacă mai tergiversăm mult...

Din sală!

Să-l cumpere!

DI viceprimar Țigănuș Marian

Stimați colegi, am două nelămuriri, probabil că cei doi neuroni ai mei, nu se lipesc ca lumea și nu înțeleg! In calitate de președinte al Comisiei de repartizare a locuințelor, am 1200 de dosare pentru locuințe sociale. 1200! V-aș invita pe dumneavoastră, domnii consilieri să veniți la o audiență joia, de la ora 16.00, care sunt pe solicitări de locuințe sociale. Ca să vedeți ce tragedie! Trebuie să ascultăm acolo ... cu copii cu handicap, ... și cu toate acestea, onorabila Administrație a Fondului Imobiliar, o instituție extraordinară a Primăriei Municipiului București, care în ultimul an jumate, nu ne-a dat nicio, ... Ba nu, mint, ne-a dat un singur apartament, pe care ni l-a retras după două zile. Și eu la oamenii ăștia, trebuie să le spun în permanență, că se vor rezolva problemele, că ei îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 114. Acum vin cu ... să mă lămuriți și pe mine! Dacă nu era utilă, de ce am mai votat domnule să facem Comisie, să ne întâlnim cu oamenii ăia, să negociem. Negocierile astea nu s-au făcut așa, ... hai că am căzut la pace, ne cunoaștem noi, și voi ziceți o sumă... Nu! Au fost destul de dificile! Oamenii cereau 1.300.000 euro! Ne-am chinuit zile întregi ca să putem să aducem la o limită rezonabilă! Avem finanțare de la Ministerul Dezvoltării pe care nu putem să accesăm, că este prea mult. Probabil că dacă cumpăram în altă parte, probabil că acolo mergea. Probabil! Zic și eu! Cine știe? Probabil că așa o fi! Cât ați zis că costă metru pătrat? 112? Păi vă duc la mine pe Șoseaua Alexandriei, la margine și vă costă 112 euro mp. Nu aveți cum să luați cu 112 euro mp,., la margine!

Dna director Kalogerakos Mihaela

Fiabilizat! Atentie!

5

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Da, așa mă duc și iau un hectar la Cornetu! Nu e nicio problemă, dar nici acolo nu iau cu...

Dna consilier Niculescu Jacqueline Cliristina

Cu 59 euro mp! în Ferentari!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

A

In Ferentari unde?

Dl consilier Dragoș Geamănă

Pe strada Humulesti!

5

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Unde domnule, și ce suprafață are! Dacă are 50 mp ... Haideți să fim serioși!

Vă rog, lăsa-ți-mă, eu v-am lăsat! Ați vorbit toți! Am stat ultimul! Vreau și eu să mă lămuriți și pe mine! Respingerea acestui proiect, să mă lămuriți v-am zis, nu mă duce mintea,... Respingerea proiectului este consecința respectării disciplinei de partid sau vrem s-o facem în beneficiul cetățenilor pentru care am jurat pe Constituție și Biblie că noi vrem să dezvoltăm și facem treaba asta! Să ni se spună și nouă! Domnule, este consecință de partid sau nu? Sau, mai dau o variantă, a treia: este pe antipatie și simpatie, fiindcă n-aș vrea să enumerez altele care au fost, ... mă rog! Să ni se spună clar! Domnule, nu e, asta e, și n-avem ce să facem! Am făcut un proiect, ați muncit proștilor degeaba...! O expertiză tehnică într-un cartier construit, deci, acolo sunt 200 de blocuri la fel, construite în același timp, în Sălaj! Dacă nu cunoașteți zona, eu o cunosc, pentru că am trăit foarte multi ani aici! Atât! Vă mulțumesc!

5                                                                               3

Dl consilier Danciu Ioan Bogdan

Eu ca și consilier nou și sunt uimit de ce se întâmplă aici, și îmi pare rău că se întâmplă așa ceva, aș ruga colegii consilieri, să aducă argumente contra, dar, care să fie serioase si întemeiate!

3

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă este cazul!

Dl consilier Danciu Ioan Bogdan

Deci am o mare rugăminte! Sunt onorat că sunt alături de acești oameni minunați și am pretenții mari de la dânșii! Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Se supune la vot proiectul de hotărâre privind achiziționarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București.

/X

Cine este pentru ? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Bîrsan Mihai, Pop Ramona Claudia, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Bătaie de joc! Eu propun mai bine să dizolvăm Consiliul Local, că-i mai bine! Pe cuvânt! Haideți să ne dăm demisia cu totii! E cel mai bine!

5                                                                                                    5

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Primul tu!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Eu îmi dau demisia primul, dar cu toți o dată, că e cel mai bine! Pentru care motiv există Consiliul Local Sector 5? Propun să demisionăm cu toții în bloc că e cel mai bine!

Dl consilier Melnic Constantin

Deci, aș vrea să rețin atenția distinșilor consilieri colegi, cu problema aia, cu blocul care a ars, care s-a vândut cum s-a vândut. Deci, în clipa când te duci, apropo, că găsești cu prețuri mai ieftine, pe piața de profd, la diverși "dezvoltatori", îți cumperi o locuință de două camere cu 20.000 - 30.000 de euro, după care se întâmplă ce se întâmplă și vii la Primărie să te ajute.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Si cum au luat autorizațiile de construire?

5                                                                          5

Dl consilier Melnic Constantin

Păi n-a dat nimeni autorizație!

5

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Si cum s-a construit în Sectorul 5 un bloc fără autorizație?

5                                                                                                                                                                                    »

Dl consilier Melnic Constantin

A, acum ați aflat? Bună dimineața! Bine ați venit în mijlocul nostru!

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Știți câte blocuri are dl Zorilă în Sector?

DI consilier Melnic Constantin

Bine ati venit domnișoară!

5                                              5

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Cum apare un bloc fără autorizație?

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Nu cumva încurajăm ilegalitățile în construcții?

Dl consilier Melnic Constantin

Și apare pe site-ul de imobiliare "vând la preț nemaipomenit" \

Dl consilier Gheorghe Ștefan

Acelea nu se vând!

Dna director Dragnea Florina

Se discută situația lucrărilor ... nu l-a oprit, s-a făcut plângere penală! I.S.C.-ul a dat în judecată să desființeze, s-a suspendat dosarul pentru că el ne-a dat pe noi în judecată să emitem autorizația. De abia acum s-a pronunțat Tribunalul București în sensul respingerii cererii de emitere a autorizației iar I.S.C-ul urmează să pună pe rol dosarul privind desființarea construcției.

Dl consilier Melnic Constantin

Deci, încercăm de ... 6 luni au muncit colegii noștri de la Direcția Urbanism pentru acest proiect și nici acum nu e bun? Haideți să-l demarăm, să dăm drumul! Vreți să ajutați oamenii cum îi ajutăm? Ne abținem? îi mutăm în containere și după aia plecăm în Madagascar?

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mai devreme sau mai tîrziu, o să ne vină la toti bilanțul. Peste vreo doi ani, o să-i întrebe oamenii ce au făcut si ce n-au făcut.

5

Punctul 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărîre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare Piațetă- insulă de dirijare la intersecția Str. Dr. Grigore Romniceanu, Str. Dr. Dimitrie Drăghiescu, Str. Dr. Petre Herescu.

Cine este pentru amânare? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Bîrsan Mihai, Pop Ramona Claudia, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost aprobat.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Eu aveam o întrebare!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Păi am votat deja!

Trecem la punctul 5: Proiect de hotărâre privind necesitatea și oportunitatea demarării întocmirii studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5, pentru activitățile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă.

Dl consilier Dragoș Geamănă

Legea nr. 51/2006, la art. 22, alin. 3, zice că modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative în baza unui studiu de oportunitate. Deci, ca noi să stabilim modalitatea de gestiune a serviciilor de salubrizare, ar trebui să avem un studiu de oportunitate.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Păi asta votăm!

Dna director Kalogerakos Mihaela

Asta trebuie făcut! Acest studiu de oportunitate conform prevederilor legale!

DI consilier Dragoș Geamănă

Și avem studiu de oportunitate?

Dl consilier Melnic Constantin

Asta se votează acum domnul Geamănă!

Dl consilier Dragoș Geamănă

Păi legea spune că avem nevoie de studiu!

Din sală

Păi asta facem!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Domnul Geamănă, noi la ora actuală avem contract în salubrizare pe un an! Ca să avem contract de salubrizare și după epuizarea acestui an, trebuie să inițiem formalități de achiziționare servicii de salubrizare, conform legii pe care ați citat-o. Pentru a demara procesul, ne trebuie un studiu de oportunitate care privește un viitor contract, nu actual! Actualul este adjudecat ! Ați înțeles și noi votăm acum pentru ce ne cere legea!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Știm cât costă deci punctul 1! A doua întrebare: Este cumva inclus sau centrat și pe colectarea selectivă?

Dna director Kalogerakos Mihaela

/V

In mod cert este Ordonanța nr.74 care din anul acesta care ne va obliga și la colectare selectivă. Acest studiu de oportunitate în mod cert, obligatoriu va cuprinde așa ceva.

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Mulțumesc frumos!

5

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Prin urmare, vă propun să trecem la vot!

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail, Geamănă Dragoș, Niculescu Jacqueline Christina, Bîrsan Mihai, Pop Ramona Claudia, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Scripcaru Lucian Mihai ), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Punctul 6- Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de asigurare a salubrizării și igienizării terenurilor virane din Sectorul 5. Avem discuții? Domnul Cursaru, vă rog!

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

Mulțumesc! Aș avea câteva nelămuriri pe care le-am extras din Raport, înțeleg așa, un deținător de teren care nu-și salubrizează eficient, primește notificare, după care primește amendă, după care...sau înainte primește și creșterea impozitului cu 500% și după aceea, după cum scrie aici, va fi salubrizat și igienizat de S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. Și va fi facturat, întrebarea care reiese, pentru că este un pic... depășim un spațiu vizavi de ce înseamnă dreptul de proprietate, cum reușește S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. să pătrundă pe proprietate sau să încalce proprietatea privată a unei persoane, persoană fizică sau juridică fără acordul acesteia, efectuând diverse acțiuni, activități pe terenul acestuia, urmând a fi facturat respectivul/respectiva persoană. A doua chestiune este, întrevedem o situație, cumva dacă vreți prin rotație, cumva de neconceput. în ideea că un teren al unei persoane care are posibilități financiare modeste, să ne închipuim că o persoană care a moștenit un teren, care suferă de anumite probleme, este sărac, va veni o dată creșterea impozitului cu 500%, va veni o dată peste el amendarea, pentru că nu a reușit să-și facă îngrădire sau ce a făcut să și le eficientizeze și va veni poate și A.E.S.-ul care îi va da tot odată factură de prestări servicii. Drept pentru care el va rămâne într-o situație în care îi va fi imposibil să plătească, se vor supune penalități și atunci i se va.. .pur și simplu prin acțiunea normală care se întâmplă acum în cazul DITL, acel pământ a fost pus la licitație, va fi proprit ș.a.m.d. Și ne transformăm într-o situație, într-un Consiliul Local care foarte ușor, în termen de șase - nouă luni de zile poate să pună mâna pe un teren pe care nu îl deține. Cum reușim sau cum reușește A.E.S.-ul, eu așa am înțeles din proiect, și dacă nu este așa, să găsim exact o formulă corectă și normală pentru ca să înțelegem bine proiectul. Deci scrie, aici, în Raportul de Specialitate: „în cazul în care nici după aplicarea sancțiunilor, proprietarii terenurilor insalubre, nu vor proceda la salubrizarea și igienizarea acestora, propunem luarea măsurilor în vederea salubrizării și igienizării terenurilor virane de către S.C. A.E.S. După fiecare operațiune efectuată, contravaloarea serviciilor prestate se va factura corespunzător cantităților și tarifelor aprobate prin H.C.L.

DI președinte dc ședință Lazarov Alexandru

Domnule consilier, dacă îmi permiteți! Puteți să-l întrebați pe colegul dumneavoastră, domnul Liviu Negoiță. Liviu Negoiță a făcut lucrul acesta în sectorul 3.

DI Viceprimar Marian Țigănuș

Te rog, las-o pe dna Kalogerakos!

DI consilier — Cursaru Paul Gabriel

Haideți să nu facem politică! .... O întrebare, cine să-mi răspundă ca să înțeleg situația. Mulțumesc!

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Deci primul punct, legat cum să intervenim: cel care aruncă gunoiul pe un teren privat, cum a încălcat dreptul de proprietate- ar fi întrebarea mea pe care v-o adresez. Doi: este invocată acolo Hotărârea Consiliului General, din nefericire pot să vă spun este o eroare este numărul 120, nu 121, este o eroare de scriere, care obligă exact la salubrizarea acestor terenuri virane pe care se înregistrează depozite spontane de gunoi. In al doilea rând, există plângeri nenumărate și vi le voi pune la dispoziție, legate de ceea ce înseamnă protecția mediului, focare de infecție de către cetățenii care locuiesc în vecinătatea acestor terenuri. Amenajarea Edilitară salubrizează când sunt astfel de focare de infecții, nefacturând, pentru că nu se poate factura. Ceea ce noi am spus este că avem temei legal, există acea Hotărâre de Consiliu General, prin care să putem salubriza aceste terenuri. Mai întâi îi somăm, dacă nu se duc la îndeplinire- nici împrejmuire, nici salubrizarea, atunci este momentul la care intervenim. Aveți, deja, aprobate tarifele pentru aceste prestări de servicii. Deci cred că v-am răspuns la întrebări.

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

Nu mi-ați răspuns, pe HCL sunt date, este Regulamentul cadru care privesc toate entitățile pe Municipiul București, cetățeni și persoane juridice. Dumneavoastră nu mi-ați răspuns cum intrați pe proprietatea privată a unei persoane fizice. Cum reușiți să intrați acolo neavând niciun drept asupra acelei proprietăți. Și cum îl și facturați, dacă el nu vrea să lucreze cu dumneavoastră. Chiar dacă am dat somații, mie teamă că o să intrăm într-un șir de contestări, chiar dare în judecată privind abuzuri, și atunci orice intenție bună pe care am avea-o noi, viitoare, de a salubriza terenul, de a încerca să venim în sprijinul oamenilor care îsi doresc curățenie, să se lovească de aceste cereri de anulare, de contestare și poate chiar de încălcare a limitei de proprietate. Pentru că m-ați întrebat, cum, cine aruncă într-un coș? Ok, cineva poate să arunce pe un teren, dar noi nu știm cine este acele, în schimb știm că A.E.S.-ul poate să vină să facă salubrizare. Deci știm cine a încălcat proprietatea a unei persoane fizice sau juridice. Și cred că trebuie să definim un pic mai bine sau să definiți un pic mai bine acest proiect, pentru a nu cădea mai departe în derizoriu, în care conducerea A.E.S-ului vrea să facă un lucru bun și de fiecare dată este oprită în plângeri penale, în contestații ș.a.m.d. Ne blocăm propria activitate, când poate încercăm să găsim o soluție mai clară. Asta, atât am spus...

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Care ar fi soluția pe care o propuneți dumneavoastră?

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

Dumneavoastră sunteți executivul!

Dl Viceprimar Marian Țigănuș

Dați-ne și nouă un sfat, că de aceea suntem în Consiliu.

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

.. .igienizez pentru sănătatea celor din jur.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

E foarte simplu. Dăm amendă, dăm un ordin judecătoresc sau îl chemați în judecată.

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Nu am rezolvat infecția, mizeria de pe teren, am rezolvat-o.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Dacă-mi permiteți! Eu am avut o speță, în calitatea de avocat, obligația de a face, tot așa cu igienizarea. A refuzat să facă curățenie în apartament, în imobil, locuia într-o vilă. Am obținut hotărâre judecătorească. Am pus hotărârea judecătorească în aplicare și l-am obligat pe respectivul să-și facă curățenie.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Si si-a făcut?

5       5

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Nu a făcut, am făcut împreună cu... Dar noi nu avem calitate, în ce calitate facem noi igienizarea? Nu avem nicio calitate.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Cât a durat povestea asta?

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

Ce calitate legală avem noi? Legea e mai importanta decât ce crezi dumneata. Ce calitate am eu să intru la tine în casă să-ți fac curat.

Dl director Marian Lupașcu

Domnule consilier, dacă este un cadavru de animal și îl lăsăm și copiii se îmbolnăvesc...Ce facem? 11 lăsăm asa?

5

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

Da, dar nu putem să facturăm! Ați igienizat, dar nu să-l facturezi.

Dl director Marian Lupașcu

Nu A.E.S-ul facturează că nu are cum.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Dumneavoastră ați spus că îi somați, amendați și că după aceea îi mai și facturați.

5

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

Trebuie să fim atenți că pe urmă o să vă treziți dumneavoastră cu plângeri penale.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Domnul Danciu, vă rog!

Dl consilier Danciu loan Bogdan

Avem de ales între un principiu umanitar, că ăla săracul are terenul și nu are cum să-și facă curat sau cum să împrejmuiască sau nu are bani. Și aici o paranteză. Mă întreb, cum ne-ar putea da el pe noi, Consiliul Local sau Primăria în judecată, dacă el nu are bani să-și facă curat? Pentru că știți bine cât costă procesele și avocații ș.a.m.d. Deci avem de ales între principiul umanitar și cel de a combate un focar de infecție. Și eu cred că aici avem dreptul să intervenim, dat fiind..., considerând că este un caz de forță majoră pentru sănătatea publică.

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Mai mult de cât atât, Consiliul Local are atribuții, în respectarea...

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Alea sunt directive, în baza...

Dna secretar Elena Luminița Petrescu

Nu, nu, nu...este în Legea 215/2001!

Dl consilier Danciu loan Bogdan

Să ne gândim cum să facem ca să iasă mai bine. Să îmbolnăvim lumea sau să-l mângâiem pe ăla pe cap, că săracul are un teren și nu poate să-l îngrijească.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Doamna Niculescu, vă rog!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Am fost recent în Aleea Livezilor, acum vreo două sau trei săptămâni și am văzut, acolo focar de infecție.

7                                                                     5

Din sală

Suntem zilnic acolo!

Dna consilier Niculescu Jacqueline Christina

Sunteti zilnic acolo, deci...?

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Prin Dispoziția Primarului General nr. 335/2012 pentru terenurile virane de pe raza sectorului 5 pe care s-a constatat că se formează în mod frecvent depozite necontrolate de deșeuri, pentru a preîntâmpina dezvoltarea unor focare de infecție se vor lua măsuri în vederea salubrizării, igienizării și împrejmuirii acestora cu operatorul care prestează în sector.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Ați citit bine, terenurile virane. Spune și unde. Unde se poate face?

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Eu nu intru pe un teren împrejmuit, oricum pe teren împrejmuit nu se duce nimeni să arunce.

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

în corpul proiectului se spune „terenuri nesalubrizate de proprietari”.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Exact. Care poate să fie interpretat și intri în curtea mea. Intri în curtea mea și faci salubrizare pe banii mei.

Da, e salubrizat de proprietar. Nu prezintă niște condiții.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Domnul Cursaru, ce scrie aici? „igienizării terenurilor virane din Sectorul 5”. Scrie pe ordinea de zi.

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Exact asta spune și Dispoziția: „pentru terenurilor virane de pe raza Sectorul 5 pe care s-a constatat că se formează depozite necontrolate de deșeuri, pentru a preîntâmpina formarea de focare de infecție...” ce încercam să vă spun.

Dna consilier Pop Claudia Ramona

Atunci, am o singură întrebare. Dacă dumneavoastră spuneți „pe terenuri virane proprietate publică”, atunci de ce îl pune pe cel care are...că trebuie să plătească amenda...

Dna director Kalogerakos Emilia Mihaela

Nu am spus, am spus că...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Vă propun să mergem la vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de asigurare a salubrizării și igienizării terenurilor virane din Sectorul 5, a fost adoptat cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Pop Claudia Ramona, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihai).

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru

Punctul 7- Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste-B.LOVED”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”. Avem discuții? Domnul Cursaru, vă rog!

Dl consilier - Cursaru Paul Gabriel

înțeleg așa, de la acest proiect, pe care anul trecut, știu, că a fost aprobat. Asociația Pro Familia, trimite o solicitare de implementare a unui proiect, în care cât de cât sunt scrise căteva beneficii, de departe drăguțe, spunând că le trebuie 200 000 lei. întrebarea noastră este: noi, de fapt, întrebarea mea și totodată pot să vă aduc aminte, pot să vă aduc la cunoștință, dar nu ar trebui să vă spun asta, dar știți foarte bine, noi aici operăm cu fonduri publice. Bani publici, când cheltuim un ban public, întotdeauna știm pe ce îl cheltuim. Aici, cred că ar trebui, nimeni din direcție nu poate contrazice acest lucru că întotdeauna în ceea ce întreprindem, trebuie să știm cu adevărat ceea ce cheltuim, nu suma totală. Pentru că suma totală înseamnă valoarea totală a proiectului sau a bugetului, iar conținutul este foarte important. în cadrul acestui proiect constat, iar, ca de obicei la Ștefan Iordache că ni se spune doar o sumă, dar nu și un conținut al bugetului. Mi-ar fi plăcut să știu, da, pentru acest proiect, care pare a fi un proiect destul de bun, să știm exact... avem suma de 200 000 de lei, noi contribuim cu 30 000 de lei, înseninând asta, iar 200 000 de lei se vor duce, se vor cheltui pe următoarele capitole: lumini etc, etc, etc. Așa, oricine... înțeleg bine, la Primăria Sectorului 5 spune „Vreau să fac și eu un proiect, cât costă? 300 000. Să fie primit, 300 000 facem, pe urmă vedem bugetul.”

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Am înțeles! Domnul...

s

Am rugat pe viitor, și pe viitor tot timpul rugăm, ca să ni se prezinte... nu puteți să acceptați doar o cerere din partea unei entități ONG, sau ce o fi, fără să aibă un buget în care să ne spună pe cum și-a planificat cheltuielile, ca să știm și noi aici ce aprobăm. Apoi, în al doilea rând, nu cunosc unde se desfășoară acest proiect.

Dna director Stoica Mariana

La Liberty Mall.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Mulțumesc!

J

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ok, mulțumim pentru întrebare și răspuns. Vă propun să votăm - Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste -B.LOVED”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mergem mai departe spre punctul 8 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare infrastructură rutieră și a trotuarelor pietonale în

Sectorul 5” dacă sunt întrebări? Dacă nu, vă supun votului. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mai departe, punctul 9 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații a infrastructurii rutiere și a trotuarelor pietonale din Sectorul 5”. Dacă sunt discuții?

9

Dna consilieri Niculescu Jacqueline Christina

Da!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Vă rog, doamna Niculescu!

Dna consilieri Niculescu Jacqueline Christina

Eu înțeleg că strada Ion Creangă este în regulă. Nu are gropi, trotuarele sunt ok, sau făcut niște liste, cu niște străzi, cu niște alocări de bani... cum s-au stabilit aceste... cum au fost...?

Dl director Antoncscu Vincențiu

în urma sesizărilor primite din Sector.

Dna consilieri Niculescu Jacqueline Christina

Asa...

5

Dl director Antonescu Vincențin

Și datorită faptului, sau din cauza faptului că acestea nu au mai fost reperate de 7-8 ani si....

9

Dna consilieri Niculescu Jacqueline Christina

Deci doar în baza sesizărilor au fost alese acestea...?

Dl director Antonescu Vincențin

Nu, și a vizitelor pe teren. Au fost oamenii noștrii pe teren și...

Dna consilieri Niculescu Jacqueline Christina

Deci, și străzile de la marginea Sectorului neasfaltate? Că nu am... de exemplu strada Ghidigeni este...

Dl director Antonescu Vincențiu

Este pe ... ori este pe listă.

Dna consilieri Niculescu Jacqueline Christina

Am înțeles!

9

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dl Cursaru, vreți să spuneți ceva?

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aceste este un proiect legendar, pe care tot îl așteaptă Sectorul 5 să se implementeze. Aș vrea să vă întreb, domn director, am urmărit toate..., dar nu am înțeles foarte clar, precis, dacă este vorba de vreo stradă nouă, care va fi proiectată, ridicată, așezată, de la zero? Deci nu, doar reabilitată, nu avem nicio stradă nouă,

nu e nevoie de nicio stradă nouă în Sector? Am înțeles! Si al doilea lucru este: J                    5

având în vedere suma mare cheltuită, iar faptul că aceste investiții nu sunt multianule și prinse doar în acesta, considerați că în 45 de zile, până la încheierea exercițiului bugetar, având în vedere că va urma iarna, și va fi o iarnă destul de grea, veți putea să puteți să absorbiți, să cheltuiți toți acești bani? Mulțumesc!

Dl director Antonescu Vincențiu

Cu sigurtanță lucrurile, mă rog... se vor demara la începutul primăverii anului viitor, pentru că... mă rog, urmează să se întâmple partea de proiectare și de... deci oricum mai este o lună până la...

Dl consilier Boloș Florinei

Deci urmează faza de pregătire, urmează ca pe parcurs, în următoarea perioadă de doi ani de zile să facă aceste 36 de luni.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Și când ne permite vrea să intervenim. Haideți să mergem spre vot, vă rog frumos, Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicipentru obiectivul de investiții „Lucrări de reparații a infrastructurii rutiere și a trotuarelor pietonale din Sectorul 5”. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

J

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 10 de pe ordinea de zi -Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P. U.D.) Strada Mache Eftimiu nr. 12, Sector 5. Dacă nu avem discuții să votăm! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 11 de pe ordinea de zi, sau punctul 1 de pe suplimentare - proiect de hotărâre privind achiziționarea terenului situat în strada Șerbota nr. IA, Sector 5, București. Dacă avem discuții la el, dacă nu să mergem spre vot. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian), 3 voturi împotrivă (Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail) și 6 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre nu a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 12, sau 2 de pe suplimentară - Proiect de hotărâre privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliului General al Municipiului București de schimbare a denumirii Străzii Dr. Petre Gâdescu în Strada Gheorghe Gruia. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Deci avem în unanimitate pentru, da? Dacă aveam așa la toate ce bine ar fi.

Cu 24 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 13 de pe ordinea de zi, sau 3 de suplimentară - Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 /?/'. 113/31.05.2018 privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București a proiectului „Școală după școală” în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 - învățământ primar, cu modificările și completările ulterioare. în unanimitate pentru.

Cu 24 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 14 de pe ordinea de zi, sau 4 de pe suplimentare - Proiect de hotărâre privind aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și a măsurilor educative care se însoțesc distribuirea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate, în anul școlar 2018-2019. Vă rog!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Vreau să fac si eu o...

5

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Aici, la 14, 4 de pe suplimentare, da?

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Da, cu aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ok!

Dl consilier Udescu Șerbănel Mihail

Onorată asistență, dragi colegi, constat că Ordonanța Guvernului este din 2017, numărul 13/2017. în acest moment noi suntem în data de 15.11.2018. Anul școlar a început de peste două luni de zile. întrebare: care este motivul pentru care nu s-a demarat acest proiect de la începutul anului școlar? Noi vom vota pentru acest proiect, pentru că considerăm că este benefic pentru elevii din Sectorul 5, dar nu înțelegem de ce s-a întârziat așa de mult, două luni peste începutul anului școlar? Mulțumim!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Doamna Nedescu!

Dna director Nedelcu Roxana

Suntem în derularea procedurilor. Programul intră din al II-lea semestru al anului școlar. A fost o problemă în sensul că din acest an intră și învățământul particular, și am așteptat să vină toate acreditările.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ok. Mergem spre vot! Proiect de hotărâre privind aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și a măsurilor educative care se însoțesc distribuirea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate, în anul școlar 2018-2019. Cine este pentru? Avem unanimitate! Mulțumim!

Cu 24 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Șerbănel Mihail, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Punctul 15 de pe ordinea de zi, sau 5 de pe suplimentară- Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale ale H.C.L. Sector 5 nr. 237/28.09.2018 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a anumitor categorii de vehicule staționate neregulamentar pe carosabil, spații verzi și trotuare din Sectorul 5 al Municipiul ui B ucurești.

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

O discuție!

9

Dl Cursaru!

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Aș fi vrut să fi fost acest proiect... ne-ar fi plăcut să-l avem în ședința ordinară să putem...

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

îl avem în ședință ordinară.

9               9

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

în sensul în care să nu fie pe lista suplimentară, mă scuzați! Să nu ni-1 aduceți astăzi cu 5 minute înainte, cum obișnuiți de regulă. Poate la un astfel de proiect ar fi bine să facem... Să-l fi făcut un pic mai din timp să-1 avem... să putem să ne uităm mai cu atentie la el. Mulțumesc frumos!

9                                         9

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Ok! Mergem spre vot! - Proiect (le hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale ale H.C.L. Sector 5 nr. 237/28.09.2018 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a anumitor categorii de vehicule staționate neregulamentar pe carosabil, spații verzi și trotuare din Sectorul 5 al Municipiului București. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 15 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Danciu Ioan Bogdan, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Țigănuș Marian) și 9 abțineri (Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona, Scripcaru

Lucian Mihai, Niculescu Jacqueline Christina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihail), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Acum intrăm la diverse, unde am înțeleg că colegii de la USR au de luat un cuvânt, și pe urmă am și eu să vă citesc două...

Dl consilier Geamănă Dragoș

Vreau să vă întreb, la Școala 124, ce-a care a ars, au fost câteva luni în care s-au întrerupt lucrările și vreau să...

Dl vicepriinar Marian Țigănuș

Da, din cauza ISC-ului.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Am înțeles!

9

Dl viceprimar Marian Țigănuș

ISC-ul nu a venit să dea aviz favorabil pe ce s-a făcut acolo. A venit după șase săptămâni, ca și cu piața Rahova. Ei trebuie să vină la faze să își dea avizul, și nu au venit. Da?

Dna director Mihaela Kalogerakos

Sunt niște... probabil la fazele determinante în cazul proiectării, se stabilesc fazele determinate în...

Dl consilier Cursaru Paul Gabriel

Și stă lucrarea până îți dă.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Păi nu ai voie.

Normal!

DI viceprimar Marian Țigănuș

încâlci legea!

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Vreți să vă dau definiția de la faza determinantă? Este acea fază de la care nu se poate continua lucrarea, dacă nu trece.

Dl consilier Geamănă Dragoș

Și cel de-al doilea lucru pe care vreau să îl întreb: pe strada Popa Ștefan, mai precis pe segmentul dinspre Calea Ferentari și strada Bachus, deci partea cealaltă, care înțeleg, de la cetățenii de acolo, că ar fi mereu aglomerată, nu sunt limitatoare de viteză. Și pentru că pe străzile adiacente sunt montate limitatoare de viteză, înțeleg că trec mașini foarte rapid. Problema este că sunt foarte mulți copii mici pe strada aceea.

Dl viceprimar Marian Țigănuș

Administrația Străzilor, asa știam si eu.

Dna director Mihaela Kalogerakos

Vă spun că limitatoare de viteză..., de astă vară am trimis către Administrația Străzilor să monteze în dreptul unităților școlare. S-au făcut reveniri peste reveniri. Am înțeles că au fost într-o reorganizare cei de la Administrația Străzilor, că nu li se anulase nu știu ce contract cu cei care montau. Noi am refăcut pentru toate unitățile de învățământ. îi rugasem ca până la începerea anului școlar să aibă grijă să pună: unde circula ratb-ul, să pună benzi rezonatoare, pe unde se poate limitatoare de viteză, nu s-a întâmplat, nu este singurul aspect adus la

cunoștința celor de la Administrația Străzilor. Probabil că dacă se termină când s-or organiza o să se întâmple minunea, unde s-au solicitat în mod expres.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă nu mai avem altceva aș vrea să dau și eu citire la două Adrese care au venit de la Curtea de Conturi a României. Nu este o lectură prea lungă, două minute durează.

Dl președinte de ședință dă citire adreselor Curții de Conturi cu nr. 1865/08.11.2018, înregistrată la Primăria Sector 5 sub nr. 99847/12.11.2018, respectiv 1815/02.11.2018, înregistrată la Primăria Sector 5 sub nr. 98438/07.11.2018.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă vreți să consultați hârtiile, le găsiți la Secretariat.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

O rugăminte, am putea ca hârtiile din spate să le primim și noi pe email?

Dna Secretar Sector 5 Elena Luminița Petrescu

Sigur!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Pentru că ar fi important să avem informațiile astea, mai cu seamă că din câte înțeleg din adresă, ar trebui în formula aceasta de Consiliu Local, să solicităm cu o anumită ritmicitate informări asupra celor care s-au dispus măsurile, ca să ne asigurăm că ele sunt implementate.

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Copiile vă stau la dispoziție!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Deci le primim pe mail? Ni le pot trimite doamnele de la Secretariat Consiliu?

Dna Dună Mariana

Să știți că nu s-a trimis decizia de bază, doar măsurile care s-au luat în acea decizie. Sigur că da!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion

Ar fi un început! Mulțumim tare mult!

Dl președinte de ședință Lazarov Alexandru Sebastian

Mulțumim! Declar ședința închisă!

5                                                  5               5

Lucrările ședinței se închid la ora 13l7.

5                5

SECRE


R SECTOR 5,


ELENA LUMINIT