Proces verbal din 10.04.2018

Proces verbal ședința extraordinară din data de 10.04.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5

9    9

din data de 10.04.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 34365/05.04.2018.

La ședință au participat domnul primar - Daniel Florea, domnul viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

A mai fost prezent Rectorul (Comandantul) Academiei Tehnice Militare-Col.Prof.Univ.Dr.Ing. Constantin Iulian Vizitiu.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 18 consilieri din numărul total de 27.

Au lipsit domnii consilieri: Niculescu Jacqueline Christina, Coroblea Cristina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Pop Claudia Ramona și Scripcaru Lucian Mihai.

Dl Primar - Daniel Florea

Bună ziua! Hristos a înviat!

Din sală

Adevărat a înviat!

Dl Primar - Daniel Florea

îmi pare rău că nu suntem mai mulți. Aș vrea să vă mulțumesc că ați venit în a treia zi de Paști! Avem câteva chestii foarte importante și aș vrea ca la sfârșit, la diverse, să vă prezint o situație puțin deosebită pe care o avem la nivelul

sectorului și va veuem cum o putem rezuiva. ni arata uc aara mai suni uuua punuic pe care aș vrea să le adăugăm ordinii de zi, o să vi le spună domnul președinte de ședință. Sunt două puncte foarte importante. Pe unul dintre ele chiar sunt foarte mândru dacă vom reuși să îl aprobăm, cred că este din nou o premieră pentru învățământul românesc după 1989. Vă rog frumos!

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Bună ziua! începem ședința. Dau citire ordinii de zi existentă:

1.    Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.03.2018;

2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentului în suprafață totală de 900 mp către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții CNI SA, în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot — Sala de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, sector 5;

3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentului în suprafață totală de 900 mp către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Pubice, prin Compania Națională de Investiții CNI SA în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot- Sala de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, sector 5;

4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții "Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 (nivel preșcolar)”;

5.    Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții "Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport la Școala Gimnazială Luceafărul”, din Str. Doina, nr.l, sector 5, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent;

6.    Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 208/14.12.2017;

7.    Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu să semneze actul de alipire cu privire la terenul identificat prin numărul cadastral 202059 în suprafață de 15 291 mp și terenul identificat prin numărul cadastral 231842, în suprafață de 1 395 mp.

La cele 7 puncte pe care vi le-am citit, se mai adaugă încă 2 puncte la ordinea de zi pe care le voi citi:

8.    Proiect, de hotărâre nrivind anrobarea Statului de Funcții. Oreanieramei si

11    9    '    5

Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5;

9.    Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a Consiliului Local Sector 5 asupra imobilului în suprafață de 13,7578 ha aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Local Sector 5, înscris în CF nr. 218783 a Municipiului București;

10.Diverse. Avem o scrisoare de la Curtea de Conturi (adresa nr.

602/30.03.2018 înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub    nr.

33385/04.04.2018).

Astea sunt! Dacă sunteți de acord, eu aș supune la vot ordinea de zi cu cele două puncte suplimentare. Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Udescu Șerbănel Mihail, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Vanghelie Marian Daniel și Geamănă Dragoș) ordinea de zi așa cum a fost suplimentată, a fost aprobată.

Deci putem trece la ședința propriu zisă, da? Punctul 1 - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.03.2018. Vă ascult! Vreți să luați cuvântul, da?

Dl consilier Geamănă Dragoș

Da! Vă rog să se consemneze că la punctul 8 - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului privind realizarea primului număr al revistei ”București Eroic”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” a fost consemnat în mod greșit votul meu, Dragoș Geamănă. Dacă o să vă uitați pe filmare o să vedeți că eu am votat "pentru”, colegii mei au votat "abținere”.

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Trecem la punctul leu modificarea respectivă. Ați notat? Deci supunem la

A.

vot, da, punctul 1. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Udescu Șerbănel Mihail, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Vanghelie Marian Daniel și Geamănă Dragoș) procesul verbal a fost aprobat.

Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentului în suprafață totală de 900 mp către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții CNI SA, în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sala de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr.

131, Str. Gutuilor, nr. 1, sector 5. Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă?

Abțineri?

»

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Udescu Șerbănel Mihail, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Vanghelie Marian Daniel și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentului în suprafață totală de 900 mp către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Pubice, prin Compania Națională de Investiții CNI SA în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot- Sala de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, sector 5. Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Udescu Șerbănel Mihail, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Vanghelie Marian Daniel și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții "Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământpreuniversitar de stat din sectorul 5 (nivelpreșcolar)". Trecem la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Udescu Șerbănel Mihail, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Vanghelie Marian Daniel și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții "Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport la Școala Gimnazială Luceafărul", din str. Doina, nr.l, sector 5, a indicatorilor tehnico-econoniici și a devizului general aferent. Trecem la vot! Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Vanghelie Daniel Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Punctul 6: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Sector 5 nr. 208/14.12.2017. Trecem la vot! Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Vanghelie Daniel Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian) și 2 voturi împotrivă (Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Punctul 7: Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu să semneze actul de alipire cu privire la terenul identificat prin numărul cadastral 202059 în suprafață de 15 291 mp și terenul identificat prin numărul cadastral 231842, în suprafață de 1 395 mp.

Trecem la vot! Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Vanghelie Daniel Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Punctul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale DGASPC Sector 5. Trecem la vot! Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Cu 16 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Vanghelie Daniel Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian) și 2 abțineri (Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

DI președinte de ședință Melnic Constantin Ion

Punctul 9: Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a Consiliului Local Sector 5 asupra imobilului în suprafață de 13,7578 ha aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Local Sector 5, înscris în CF nr. 218783 a Municipiului București;

La punctul 9, supun aprobării să ia cuvântul domnul Rector al Academiei

A

Tehnice Militare. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Vanghelie Daniel Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), propunerea a fost aprobată.

Dl Rector al Academiei Tehnice Militare Constantin Iulian Vizitiu

în primul rând, Hristos a înviat și vă mulțumesc frumos că ați acceptat să vin la ședința dumneavoastră. Am fost rugat de domnul Ministru al Apărării Naționale să susțin în fața dumneavoastră cedarea unei suprafețe de teren în Ghencea pentru un proiect al Ministerului Apărării Naționale și mă refer aici la noul campus universitar al Academiei Tehnice Militare. O investiție majoră realizată de Ministerul Apărării Naționale, o primă estimare, undeva înjur de 50 de milioane euro. De aceea, am ajuns și avem nevoie de acel teren pentru a încerca să folosim la maxim Complexul Sportiv Steaua care există deja în zona respectivă, astfel încât costurile noului campus, vor fi degrevate de sala de sport, bazin și alte facilități, mai ales în domeniul sportiv și militar. Academia Tehnică Militară este una din instituțiile emblematice ale Ministerului Apărării Naționale. Sunt convins că și dumneavoastră acceptați și considerați că Universitatea, chiar dacă aparține de Ministerul Apărării Naționale -Academia Tehnică Militară fiind o Universitate emblematică sau un brand și în zona Sectorului 5, dorim să dezvoltăm un proiect, un pol de excelență în domeniul educațional și al cercetării științifice în zona Ghencea. Am discutat cu domnul Primar de ce trebuie să plecăm din această locație, din George Coșbuc, pentru că cifra de școlarizare a instituției, ținând cont și de bugetul alocat în prezent Ministerului Apărării Naționale, cerințele care au apărut în ultima perioadă, duc la creșterea cifrelor de școlarizare iar locația actuală a devenit improprie din perspectiva școlarizării a peste 2 500 de studenți și peste 500 de cadre care vor trebui să locuiască aici. Atunci cerința noului campus este cumva și din această perspectivă, una firească. Vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați dat posibilitatea să vă adresez câteva cuvinte și să vă solicit în același timp, în speranța unui răspuns pozitiv din partea dumneavoastră, să vă mulțumesc anticipat pentru sprijinul dumneavoastră. Este un proiect de suflet al domnului ministru al Ministerului Apărării Naționale dar, încă o dată, generat de nevoile curente existente la nivel național. Vă mulțumesc!

9    9

Dl consilier Dragoș Geamănă

Să înțeleg că terenul va fi tot în Antiaeriană, nu? Știu că se intenționează construirea unor facilități acolo, cartierul justiției, și așa mai departe. Se contrazic cumva...

Dl Primar Daniel Florea

Nu, nu se contrazic! Chiar nu se contrazic și chiar se completează. Voiam să vă rog să votați! Sunt foarte mândru că facem noi lucrul acesta, pentru că este prima oară după Revoluție, când facem un campus universitar.. .de o instituție de stat. Acolo va fi si noul sediu al Academiei Tehnice Militare, vor fi si facilități de cazare si de masă si în condițiile în care Academia Tehnică Militară are rezultate

5    9    4

atât de bune încât este o mândrie pentru noi să începem dezvoltarea urbană a zonei Antiaeriană cu un campus universitar, mai ales, având în vedere numărul mare de militari si de scoli militare care există în Sectorul 5. Cred că este un motiv de mare

9    9

mândrie pentru noi toți și vă rog să le dăm posibilitatea să meargă mai departe în domeniul educațional și să votați cu toții acest proiect.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

A

Trecem la vot! Cine este pentru? Abțineri? împotrivă?

Punctul 9: Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare a Consiliului Local Sector 5 asupra imobilului în suprafață de 13,7578 ha aflat în domeniul public al statului si in administrarea Consiliului Local Sector 5, înscris în CF nr. 218783 a Municipiului București.

Cu 18 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Gheorghe Ștefan, Vanghelie Daniel

Marian, Ploscaru George Alexandru, Lazarov Alexandru Sebastian, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Dl președinte de ședință Melnic Constantin Ion

La Diverse, avem o scrisoare de la Curtea de Conturi prin care se ordonă o serie de măsuri prin care executivul Primăriei le vor duce la îndeplinire, referitor la Direcția de Taxe și Impozite Locale, colectare de fonduri. Se dă citire Deciziei nr.16/30.03.2018.

Dl Primar - Daniel Florea

Stați un pic! Voiam să vă mai spun ceva. Am ajuns, din păcate, într-o situație extraordinară, pe care nu știu cum să o gestionez. Aș vrea să fac apel la colegii de la U.S.R., îmi pare rău că nu sunt și colegii de la P.N.L., au spus că vin, până la urmă nu au mai venit niciunul. Avem următoarea problemă: în Consiliul General al Municipiului București am avut mai multe solicitări pentru a lua în administrare spațiile verzi ca să le putem reface. Am băgat de patru ori pe ordinea de zi, nu s-a întrunit necesarul de două treimi. în ședința trecută de Consiliu General, ar fi trebuit să le preia în administrare Compania Municipală care a fost înființată de Consiliul General. Nu s-a întrunit votul necesar de două treimi, astfel încât, în acest moment, noi, sectorul 5, suntem în imposibilitatea de a interveni pe ele și de asemenea și compania înființată în acest scop de Consiliul General e în imposibilitatea de a interveni pe ele. Ceea ce înseamnă, că în acest an, ele nu vor beneficia de niciun fel de întreținere. Rugămintea mea este să vorbiți cu colegii dumneavoastră. Așa o să le adresez rugămintea, atunci când mă voi întâlni, dacă vor veni la ședință colegii de la P.N.L. Trebuie neapărat să găsim o modalitate de a putea reface aceste spații verzi. Din păcate, toate sunt în administrarea Primăriei Generale de mai mulți ani. A.L.P.A.B.-ul (Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București) nu prea s-a preocupat de el, arată foarte rău oricum și e necesară o intervenție. Rugămintea mea este să vorbiți cu colegii dumneavoastră, în următoarea ședință de Consiliu General, eu o să o rog pe doamna Primar General să bage pe ordinea de zi ambele variante pentru că, așa cum este acum, este o situație fără ieșire și nu putem interveni în niciun fel. Vreau să spun că noi am demarat deja, cei de la P.S.D., un amplu proces de strângere de semnături pentru refacerea acestor spații verzi. Avem în acest moment 50 000 de semnături, a oamenilor din sector care doresc refacerea acestor spații verzi. Am vrut să particip la ședința de Consiliu General, am văzut ce s-a întâmplat și că nu se putea constitui cvorumul necesar și atunci am așteptat să am această discuție cu dumneavoastră. Suntem totuși reprezentanții acestei unități administrativ teritoriale și este păcat, ca nici în acest an, cetățenii sectorului să nu beneficieze

de același tip de tratament cum au ceilalți locuitori din București. Suntem totuși în centrul Capitalei, avem 300 000 de locuitori și, din păcate, nu putem intervenii pe spațiile verzi. Noi vom începe în această săptămână, să urcăm pe site documentația pentru cele 70 de parcuri și locuri dejoacă și va fi o diferență foarte mare, pe cât de frumos vor arăta acele spații și cât de neîngrijit vor arăta celelalte. Oricum este foarte târziu și acum, pentru că după aceea va trebui făcută documentație, indiferent de cine se ocupă, fie că suntem noi, fie că este Compania Municipală de la Primăria Generală. Timpul este foarte scurt pentru a putea face toată documentația si anul ăsta să arate bine. Dar o intervenție minimală, astfel încât să nu mai fie aceste zone galbene, nu verzi, trebuie neapărat făcută și o putem face. Asta voiam să vă spun. Sper că în următoarea ședință de Consiliu General să putem să avem aceste două variante, mă voi duce și cu semnăturile. Este o situație imposibilă din care trebuie să ieșim neapărat. Asta voiam să vă aduc la cunoștință. Dacă vă întreabă cetățenii sectorului 5 de ce arată în felul ăsta, să le puteți răspunde că nu s-a putut interveni în acest moment, din cauză că nu s-a întrunit cvorumul de două treimi. Asta era chestiunea pe care voiam să v-o aduc la cunoștință. încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru modul în care ați înțeles să vă exercitați dreptul de vot și să dăm posibilitatea Academiei Tehnice Militare să aibă un sediu nou și să școlarizeze în cele mai bune condiții, ofițeri de elită ai Armatei Române. Mulțumesc foarte mult și Hristos a înviat!

Dl președinte de ședință - Melnic Constantin Ion

Sigur va fi ceva de referință acest campus.

Lucrările ședinței se declară închise la ora 1422.

4    4

p. Secretar Sector,

9