Proces verbal din 09.01.2018

Proces verbal ședința extraordinară din data de 09.01.2018

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE

1    9

09.01.2018

Lucrările ședinței încep la ora 1020 și se desfășoară în sala de ședințe a

5    5    1    5    5    5    5

Primăriei Sectorului 5.

Ședința a fost convocată de către Primarul Sectorului 5 prin Dispoziția nr. 36/05.01.2018.

În sală sunt prezenți 24 de consilieri. Lipsesc următorii consilieri: Pop Claudia-Ramona, Coroblea Cristina și Vanghelie Marian Daniel.

Din partea executivului sunt prezenți dl Viceprimar Țigănuș Marian și dna Florina Dragnea care înlocuiește Secretarul Sectorului 5 pe perioada absenței acestuia.

Dl președinte de ședință Matei George deschide ședința precizând că din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 24, deci ședința este statutară și poate să-și înceapă lucrările.

Ordinea de zi stabilită prin Dispoziția nr. 36/05.01.2018 este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București

a deficitului secțiunii de dezvoltare;

5    ~

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 14.12.2017;

3. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 22.12.2017;

4. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 29.12.2017;

5. Diverse: Adresa Curții de Conturi a României nr. 1909/21.12.2017

5

transmisă și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 71629/27.12.2017.

Dl președinte de ședință Matei George: Declar ședința deschisă! Ordinea de zi o aveți primită, trecem direct la vot ca să mergem mai repede. Vreau să aprobăm întâi ordinea de zi! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Ordinea de zi a fost aprobată cu 24 de voturi pentru.

Dl președinte de ședință Matei George: Trecem la punctul 1 - Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare. Cine este pentru? Întrebări? Adică, ... dacă aveți...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Noi nu avem o întrebare, doar un punct de

vedere! Ne-a lămurit foarte bine doamna director Disăgilă Isabela înainte. Este o

chestie imperativă, d'aia ne-am și deplasat până aici în număr mare, asigurând, dacă nu mă înșel, și cvorumul.

Dl președinte de ședință Matei George: Mulțumim din suflet!

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Nu este nici o problemă! Este

responsabilitatea noastră față de cetățeni. Rugămintea ar fi dacă se poate pe viitor să începem la ora fixă. Știind că apar lucruri deosebite, uneori sunt discuții de făcut, dar nu pe ordinea asta de zi. Dacă existau alte subiecte de discutat puteau fi discutate ori înainte, ori după. Asta era o ședință de cinci minute! Este o lipsă de respect față de timpul nostru și nu este, ... Doamne iartă-mă! Nu vă impun nimic dumneavoastră, domnule președinte de ședință! Să mă ierte Dumnezeu! Spun doar că este pentru a ”n” oară, nu știu, a cincea, a șaptea, a zecea oară, când solicităm. Să începem la timp! Știți când se spune că punctualitatea este politețea regilor! Nu ne așteptăm neapărat la politețea regilor, dar, la un respect reciproc așa cum noi v-am dovedit. Iar în legătură cu subiectul ăsta, pentru că știu că domnul Primar cu siguranță o să citească procesul verbal de la ședință, în afară de faptul că noi astăzi trebuie să aprobăm, în fapt, o simplă operațiune contabilă însemnând rostogolirea excedentului bugetar din anul 2016 pe anul 2017, pentru a se putea închide la Trezorerie. Ne exprimăm încă o dată speranța că în anul 2018 vom reuși

să avem și contract de salubrizare și investiții atât în educație cât și în

5    5    5    5    5

infrastructură, lucruri pe care le solicităm, lucruri asupra cărora cu toții cei din Consiliu, indiferent de culoarea politică, am fost de acord. Vă mulțumesc!

Dl președinte de ședință Matei George: Cine este pentru? Împotrivă?

Abțineri?

5

Proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare a fost adoptat cu 20 de voturi pentru și 4 abțineri (Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Serbănel Mihail și Pîrtoacă Bogdan Sergiu).

Dl președinte de ședință Matei George: Punctul 2 - Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 14.12.2017. Cine este pentru? Împotrivă?

Abțineri?

5

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 14.12.2017 a fost aprobat cu 19 voturi pentru și 5 abțineri (Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Serbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu și Bîrsan Mihai).

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Avem o observație de făcut! Am remarcat că aproximativ din luna septembrie nu mai sunt afișate pe site înregistrările video ale ședințelor de Consiliu. Și am fi vrut să știm...

Dna director Cristina Popa: Am avut o mică problemă tehnică cu site-ul! Încercăm să remediem problema cât mai repede.

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Să înțeleg că se vor urca ședințele?

Dna director Cristina Popa: Da! Facem tot posibilul!

Dl consilier Pîrtoacă Bogdan Sergiu: Mulțumesc!

Dl președinte de ședință Matei George: Punctul 3 - aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 22.12.2017. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 22.12.2017 a fost

5    5

aprobat cu 18 voturi pentru și 6 abțineri (Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Serbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Augustin Răzvan și Bîrsan Mihai).

Dl președinte de ședință Matei George: Punctul 4 - aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 29.12.2017. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Noi nu am fost! D'aia ne abținem!

Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 29.12.2017 a fost

5    5

aprobat cu 17 voturi pentru și 7 abțineri (Niculescu Jaqueline Christina, Geamănă Dragoș, Udescu Serbănel Mihail, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion și Bîrsan Mihai).

Dl președinte de ședință Matei George: Și la diverse, aveți adresa Curții de Conturi a României nr. 1909/21.12.2017 transmisă și înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 71629/27.12.2017.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Am citit! ... Da, mulțumesc! Am citit

materialul, presupun că aparatul de specialitate va da curs Dispozițiilor Curții de Conturi așa cum se întâmplă de obicei. Acum, nu știu, poate ședința viitoare vom avea și noi o informare. Am văzut că sunt sume ... mă rog, este o chestie la punctul unu, relativ minoră să îi spunem. În sensul în care au fost niște sume cheltuite pentru amenzi, fără a se face cercetare disciplinară și a se îndeplini procedurile administrative, de a verifica, în ce măsură acea sumă este imputabilă unui salariat. Caz în care, probabil se va face o negociere cu respectivul, de reținere din salariu până la acoperirea sumei, dar la cealaltă am văzut că este vorba de niște chirii pe anul 2016, niște întârzieri, penalități și așa mai departe. Ne poate lămuri cineva dacă discutăm despre un număr mai mare sau mai mic de obiective, sau de imobile sau de ce sunt, în baza căruia s-a constatat chestia cu întârzierea la chirii? Asta mă gândesc că ar fi o chestie utilă să știm vizavi de constituirea sumelor la bugetul local, pentru că în fond, dacă sunt bani de încasat de către Primărie, este în interesul nostru, al tuturor să-i încasăm astfel încât, să existe sume de cheltuit pentru dezvoltare, pentru educație și pentru ce mai beneficiem cu toții.

Dna Florina Dragnea: O să vorbim cu cei de la Adminstrația Piețelor să facă un punct de vedere și Directorul...

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Un punct de vedere de jumătate de pagină să știm și noi despre ce este vorba. Aici nu este explicat foarte limpede! În adresa

Curții este doar decizia!

5

Dna Florina Dragnea: Asta se comunică și este obligatoriu a se prezenta Consiliului Local, decizia.

Dl consilier Jelea Bogdan Ion: Vă mulțumesc frumos!

Dl președinte de ședință Matei George: Spuneți!

Dl consilier Geamănă Dragoș: Vreau să ... am rugămintea ca în momentul în care sunt identificate motivele să fim și noi informați în Consiliu despre măsurile care s-au luat.

Dl președinte de ședință Matei George: Bine! Întrebări? Ok! Declar ședința închisă!

La ora 1026 dl președinte de ședință declară închise lucrările ședinței.

1    5    5    5    5    5

5