Proces verbal din 06.07.2018

Proces verbal ședința extraordinară din data de 06.07.2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

PROCES VERBAL

al ședinței extraordinare a Consiliului Local Sector 5 din data de 06.07.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 62926/02.07.2018.

Lucrările ședinței încep la ora 1 l24.

La ședință au participat domnul Viceprimar - Marian Țigănuș și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

Au fost invitați să participe directorii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

La ședință au participat un număr de 17 consilieri din numărul total de 27.

Au lipsit domnii consilieri Bîrsan Mihai, Boloș Florinei, Cursaru Paul Gabriel, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Giurcă Augustin Răzvan, Jelea Bogdan Ion, Niculescu Jaqueline Christina, Pop Claudia Ramona, Scripcaru Lucian Mihai și Vanghelie Daniel Marian.

în sală este prezent și domnul Ciurciubiși Constantin în calitate de reprezentant al Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”.

Dna Președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Bună ziua! Declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 5 de astăzi, 06.07.2018. Dau citire ordinii de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind asigurarea serviciilor de pază externă la unitățile de învățământ preuniversar de stat din sectorul 5, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;

2.    Diverse

Mai avem cinci puncte suplimentare, pe care am să le citesc:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 11CL S5 nr. 45/28.02.2018, privind înființarea Centrului Medico-Social „Sf. Andrei” -unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5 ;

2.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Arondismentul 5, Paris, Franța;

3.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Municipiul II, Roma, Italia;

4.    Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Municipiul Ungheni, Republica Moldova.

5.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5;

Vă supun la vot... doriți să spuneți ceva, doamna Coroblea?

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, un lucru: unu, că aș vrea să pun două întrebări la diverse eventual. Așa...

Dna Președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Când ajungem acolo, da!

Dna consilier Coroblea Cristina

Și în al doilea rând, am înțeles că este vorba despre o urgență totuși, nu este acceptabil să se pună rectificare bugetară și să ni se dea documentația în timpul ședinței practic, adică cu 2 minute înainte de ședință. Se putea face această ședință mâine, și să ne dați macar astăzi ca să avem timp să... luni, pardon! Deci, nu era vorba de ceva ce nu poate aștepta trei zile.

Dna Președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Am înțeles! Supun la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele cinci proiecte pe care le-am citit anterior. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Contantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, și Țigănuș Marian) și 3 voturi împotrivă (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihai 1 și Geamănă Dragoș), suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată.

Acum vă sipun la vot întreaga ordine de zi, cu mențiunea că punctul 1 de pe suplimentare va deveni punctul 2, și tot așa până la punctul 7 să devină Diversele. Vă supun la vot! Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Contantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), ordinea de zi suplimentată a fost aprobată.

Trecem la primul punct al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind asigurarea serviciilor de pază externă la unitățile de învățământ preuniversar de stat din sectorul 5, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ. Dacă sunt întrebări? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 17 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Contantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, Țigănuș Marian, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 2 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL S5 nr. 45/28.02.2018, privind înființarea Centrului Medico-Social „Sf. Andrei" - unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5. Dacă sunt întrebări? Dacă nu vă supun la vot!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Numai puțin! Flaideți să vă dau eu o explicație: vizavi de trânsa, modificăm Hotărârea Consiliului Local S5... noi am trimis hotărârea inițială la Prefectură și schimbăm... este vorba de o schimbare de termeni. Adică va fi „Centrul Multifuncțional”, nu va fi Centru Medico... ok? Și de asemenea trebuie să specificăm cu exactitate sursa de finanțare, s-o individualizăm, pentru asta a fost și rectificarea, doamna Coroblea, ca să știți, nu este vorba de cum mi-e drag, este vorba doar de un termen, de schimbarea unui cuvânt. Da?

Dna consilier Coroblea Cristina

Deci, care este modificarea? Mă scuzați!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Deci nu este... uitați-vă în... se înființează „Complex Multifuncțional Sf. Andrei” nu Centrul Socio Medical „Sf. Andrei”.

Dna consilier Coroblea Cristina

Și aceasta este rectificarea?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu! Aceasta este modificarea de Hotărâre de Consiliu și se va preciza sursa de finanțare bugetul local al Sectorului 5 și venituri proprii. Trezoreria așa ne-a solicitat, este o modificare de termeni nu de pagini.

Dna consilier Coroblea Cristina

Da, care putea aștepta până luni și ni se putea da în mod civilizat documentația.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Bun, eu v-am dat explicații.

Dna consilier Coroblea Cristina

Așa totul făcut, dar... Mulțumesc! Dar, nu se poate lucra încontinuu așa, pe genunchi, totuși...

Dna Președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Vă supun la vot Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL S5 nr. 45/28.02.2018, privind înființarea Centrului Medico-Social „Sf. Andrei" - unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului

A.

Local Sector 5. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Contantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 3 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Loca! Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Arondismentul 5, Paris, Franța. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Contantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș), proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 4 al ordinii Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliu! General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Municipiul II, Roma, Italia.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Contantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Mai departe! Punctul 5 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul Genera! al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 a! Municipiului București, România și Municipiul Ungheni, Republica Moldova. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Contantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 6 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Florea Alexandra Cristina, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Contantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin, și Țigănuș Marian) și 3 abțineri (Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail și Geamănă Dragoș) proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Punctul 7 Diverse. La diverse dacă dorește cineva să ia cuvântul. Doamna consilier Coroblea?

Dna consilier Coroblea Cristina

Da! O întrebare ar fi: Ce se planifică pentru parcurile din Sectorul 5? Adică dacă există un plan al lucrărilor care urmează să se efectueze în aceste parcuri, și care ar fi acele? Mă refer la Romniceanu, Humulești, Pecineaga, Sebastian, Ferentari. Și o altă întrebare, ar fi tot legată de parcuri, dacă în cadrul acestor lucrări de intervenție s-a ținut cont de ceea ce au cerut cetățenii din zonele respective, mă refer de exemplu la Romniceanu, unde cetățenii au exprimat diverse opinii, și obiecții și sugestii, și... inclusiv prin grupul din Cotroceni, dacă s-a ținut cont de acestea și care ar fi fost acele opinii ale cetățenilor?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Domnul Lupașcu!

Dl director Lupașcu Marian

Săptămâna viitoare studiile de fezabilitate vor fi gata pentru locurile de joacă și parcuri. S-a ținut cont de opiniile cetățenilor, toată proiectarea și execuția ce va fi făcută, va fi făcută în conformitate cu legea și cu cerințele cetățenilor.

Dna consilier Coroblea Cristina

Și ne puteți transmite și nouă...

Dl director Lupașcu Marian

Da! Când sunt gata studiile de fezabilitate de spătămâna viitoare... după aceea va începe proiectarea și execuția. Vom scoate la licitație...

Dna consilier Coroblea Cristina

Trebuie sa facem o cerere scrisă pentru a primi studiile de fezabilitate? Sau ni le veți trimite ...

Dl director Lupașcu Marian

Asta nu știu cum este legal... doamna secretar. Este legal să transmitem studiile de fezabilitate? Doamna Florina?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Păi, dar studiile nu sunt ocrotite cu drepturi de autor?

Dna director Florina Dragnea

Toate documentațiile vor fi încărcate în SEAP, în momentul inițierii » " »

procedurii

Dl viceprimar Țigănuș Marian în SEAP vor fi publice.

Dl director Lupașcu Marian

Adică în momentul în care se ridică în SEAP, bănuiesc că acolo se vor...

Dna consilier Coroblea Cristina

Bun! Și atunci, în ceea ce privește dezbaterea publică, ne puteți trimite un acord cu ceea ce au obiectat cetățenii si cum ati tinut cont de ele de obiectile si

9    9    5    5    5    5

sugestiile cetățenilor?

Dl director Lupașcu Marian

Da. Momentan este la nivel de fezabilitate, bănuiesc când or începe... înainte de proiectare și de execuție cred că ....

Dna consilier Coroblea Cristina

Bine, mulțumesc!

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Stimați colegi, mai am de făcut un anunț! Deci, vă transmite domnul Primar, luni la ora 14°°, probabil vom convoca o ședință de îndată, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la Școala nr. 124, școala care a ars. Luni de dimineață întreaga documentație tehnică este gata, și pentru a putea demara de urgență lucruările astea, astfel încât să ne încadrăm în timp, să putem să reparăm școala, practic o construim, de la 0, nu mai e de reparat că nu se poate rapara.

Dna consilier Stroescu Marilena Daniela

Este în reabilitare.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Reabilitare! Va trebui să adoptăm în regim de urgență documentație tehnico-economică, deci prin Secretariatul Consiliului veți fi anunțați. Ne păstrăm o anumită rezervă vizavi de întreaga documentație.

Dl consilier Melnic Constantin Ion

Dl vice, în a doua parte a zilei? După 12°°?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Da! In mod cert în a doua parte a zilei.

Dl consilier Agheorghiesei Emil

în orice caz până în ora 13°°.

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Deci urmează să vă transmitem în timp operativ, depindem de încheierea întregii documentații tehnice ca să putem să aprobăm, astfel încât să putem să demarăm de urgență lucrările.

Dl consilier Păpușă Valentin

Păi astăzi nu putem să aprobăm?

Dl viceprimar Țigănuș Marian

Nu, pentru că nu avem documentația tehnică. Atât timp cât nu avem indicatorii nu putem aproba nimic, fără documentație nu se poate. Da? Bine. Vă mulțumesc!

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 1 13\

p. SECRETAR SECTOR 5, ELENA LUMINIȚA PETRESCU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

FLOREA ALEXANDRA CRISTINA

fer


8