Proces verbal din 02.08.2018

Proces verbal ședința de îndată din data de 02.08.2018

PROCES VERBAL

al ședinței de îndată a Consiliului Local Sector 5

9    9

din data de 02.08.2018

Ședința a fost convocată de Primarul Sectorului 5 prin Convocatorul înregistrat cu nr. 71 860/01.08.2018.

Lucrările ședinței încep la ora 1723.

La ședință participă domnul Primar - Daniel Florea și doamna Elena Luminița Petrescu - Secretarul Sectorului 5.

In sală sunt prezenți doamna Speranța Cliseru - Prefectul Municipiului București și domnul Ciprian Lucian Roșea - Secretar de Stat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

La ședință au participat un număr de I 7 consilieri din numărul total de 27.

Au lipsit următorii consilieri: Bîrsan Mihai, Cursaru Paul Gabriel, Giurcă Augustin Răzvan, Niculescu Jacqueline Christina, Pîrtoacă Bogdan Sergiu, Pop Claudia Ramona, Jelea Bogdan Ion, Scripcaru Lucian Mihai, Țigănuș Marian și Vanghelie Daniel Marian.

Domnul Primar - Daniel Florea

Bună ziua! Vă mulțumesc că ați venit! Avem onoarea astăzi, de a avea prezenți pe doamna Prefect al Municipiului București, doamna Speranța Cliseru și pe domnul Ciprian Lucian Roșea - Secretar de Stat la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, de asemeni președintele Comisiei de aprobare a PUG-lor (Plan Urbanistic General).

Domnul Ciprian Lucian Roșea

Da, Comisia Națională de Dezvoltare Teritorială!

Doamna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Ședința a fost deschisă. Dau citire ordinii de zi:

1.    Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil teren în suprafață de 5 1.948 m.p. identificat cu număr cadastral 234655, situat în Municipiul București, Str. Antiaeriană nr. 6 (fost nr. 38), Sector 5;

2.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata de execuție a lucrărilor, a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Sector 5, situat administrativ în București, Str. Antiaeriană nr. 6, sector 5, precum și asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborării documentației tehnico-economice și execuției utilităților aferente, în vederea realizării investiției „Construcții de locuințe pentru tineri-specialiști, destinate închirierii prin Programul A.N.L.”, precum și a contractului cadru.

Domnul Primar - Daniel Florea

Din păcate, din motive de cvorum, sunt prezenți 17 consilieri din 27 și pentru punctul 2 avem nevoie de cel puțin 18, de două treimi, ne vedem nevoiți să retragem de pe ordinea de zi, punctul 2. Este un lucru dureros, îmi pare rău că nu este niciunul din consilierii PNL aici. Au fost înștiințați, li s-a spus că vine și doamna Prefect și domnul Ministru. Din cauza absenței dumnealor, suntem nevoiți să amânăm demararea construcției de locuințe de serviciu, pentru medici, pentru profesori și pentru cadre militare, pentru următoarea ședință de Consiliu Local, care probabil va avea loc pe 27 august. E dureros pentru că există bani, există toate aprobările necesare de la Guvern, dar suntem nevoiți să facem acest lucru, deci, rugămintea mea este să aprobați ordinea de zi cu un singur punct, și anume punctul 1.

Doamna Președinte de ședință - Florea Alexandra Cristina

Stimați colegi, supun la vot retragerea punctului 2 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 17 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Coroblea Cristina, Udescu Șerbănel Mihail, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Păpușă Valentin și Geamănă Dragoș) a fost aprobată retragerea punctului 2 de pe ordinea de zi.

Acum o să vă propun la vot aprobarea ordinii de zi. Da, doamna consilier!

Doamna consilier Coroblea Cristina

în expunerea de motive se face referire la niște Hotărâri de Guvern prin care se propune să se dea un anumit număr de apartamente unor ministere, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, SRI, SIE, mai multe instituții. Se face de asemenea referire la un număr minim de apartamente care trebuie făcute ...un procent, dar nu mai puțin de... Atunci, întrebarea mea ar fi: câte dintre aceste apartamente vor fi predate către alte ministere și câte vor fi date într-adevăr către profesori, medici ș.a.m.d.

Domnul Primar - Daniel Florea

Astea au fost, inițial, în baza unor protocoale, în Hotărârea de Guvern inițială. în urma modificării Hotărârii de Guvern, anul trecut, nu s-a mai încheiat niciun fel de protocol, nu se mai face referire la un număr de apartamente pentru fiecare instituție în parte. Acesta este motivul pentru care, după ce vom demara construirea lor vom ști câte construim. în Consiliul Local vom aproba încheierea unor protocoale cu instituțiile, în funcție de solicitările pe care ei le vor face. Vom avea discuții, vom veni în fața Consiliul Local și vom spune: atâtea locuințe pentru medici, atâtea pentru profesori, atâtea pentru administrație, atâtea pentru poliție, dar abia după ce vom avea proiectul, în sine, aprobat.

Doamna consilier Coroblea Cristina

în clipa de față, se știe câte apartamente se vor construi și nu există nicio estimare câte vor ajunge la medici și la profesori?

Domnul Primar Daniel Florea

în acest moment avem aprobat să construim, în această fază 8 blocuri a câte 24 de unități locative, 12 garsoniere și 12 apartamente cu 2 camere, pe fiecare bloc, deci aproape 200 de apartamente, urmând ca... eu vă spun despre ce este deja aprobat. Deci avem un Ordin de Ministru din 17.01.2018 să construim maternitate, avem un Ordin de Ministru din 29.06.2018 să construim sală polivalentă, avem un Ordin de Ministru din 18.04.2018 să construim locuințe pentru tineri și locuințe de serviciu 14 760 de unități locative. Avem..., în acest moment suntem pe lista Sinteză să construim cu ajutorul CN1 bazinul de înot de la Bolintineanu și bazinul olimpic de înot de la Antiaeriană. Deci astea sunt chestiuni deja aprobate.

Domnul Secretar de Stat Ciprian Lucian Roșea

Și PNDL-ul (Programul Național Dezvoltare Locală), domnul Primar, să nu uităm, avem deja 3 sau 4 contracte semnate deja cu...

Domnul Primar Daniel Florea

Avem deja contracte semnate cu...

Domnul Secretar de Stat Ciprian Lucian Roșea

Programul Național Dezvoltare Locală.

Domnul Primar Daniel Florea

Dar astea imediat, în momentul în care vom discuta la punctul 1. De asta vă spun că din 14760 de unități locative este spațiul destul ca să putem să...

Doamna consilier Coroblea Cristina

Dar acum sunt doar 12 blocuri?

Domnul Primar Daniel Florea

Acum sunt numai 8 blocuri a 24 de unități locative fiecare, 192 de apartamente, astăzi , ceea ce discutăm astăzi.

Domnul consilier Geamănă Dragoș

Dacă se poate, am și eu o întrebare.

Doamna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Vă rog!

Domnul consilier Geamănă Dragoș

Eu știu că proiectul ăsta este destul de vechi și dacă s-ar putea, domnule primar, ca la ședința următoare să ne prezentați aici, în Consiliu, care este situația în acest moment? Pentru că înțeleg că a apărut această oportunitate să luăm niște bani, și am impresia că lucrurile s-au făcut destul de rapid, s-a lucrat puțin...

Domnul Primar Daniel Florea

Lucrăm de foarte mult timp la ele.

Domnul consilier Geamănă Dragoș

Asta ar fi rugămintea mea, dacă se lucrează de foarte mult timp, încercați să spuneți și Consiliului: Care este stadiul? La ce se lucrează? De unde avem în vedere să obținem bani? Ca să avem și noi o imagine despre ce se întâmplă ca să nu fim luați prin surprindere...

Domnul Primar Daniel Florea

Toate aceste investiții sunt făcute prin CNI, adică prin Ministerul Dezvoltării Regionale. Sunt bani de la Guvern, va face Guvernul, noi vom preda amplasamentul, le va face Guvernul, după care, prin Hotărâre de Consiliu se vor...

Domnul consilier Geamănă Dragoș

Eu am înțeles! Ceea ce vă spuneam este că poate ar fi nevoie să avem o imagine de ansamblu cu privire la ce se întâmplă acolo, pentru că sunt o parte din bani de la Minister, probabil că va veni o altă parte, pentru celelalte terenuri din alte părți, și întrebarea noastră, rugămintea mea este: dacă puteți să veniți să ne spuneți ce s-a făcut până acum, ce aveți de gând să faceți și care sunt, nu știu, problemele care există, ca să existe o imagine de ansamblu și pentru Consiliu și pentru cetățeni.

Domnul Primar Daniel Florea

în ședința ordinară din 27.08.2018 o să vă facem o prezentare completă a ceea ce se întâmplă în acest moment pe Antiaeriană, ce avem de făcut, ce obiective de investiții, care sunt aprobate, de unde vin banii.

Doamna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Mulțumim! Continuăm! Am retrast punctul 2 de pe ordinea de zi, iar acum vă supun la vot aprobarea ordinii de zi cu punctul 1 (Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil teren în suprafață de 51.948 mp identificat cu număr cadastral 234655, situat în Municipiul București, str. Antiaeriană nr. 6 (fost nr. 38), Sector 5). Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 17 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Mari lena Daniela, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Păpușă Valentin și Udescu Șerbănel Mihai) ordinea de zi a fost aprobată.

Dacă sunt discuții pe acest subiect? Pentru primul punct al ordinii de zi?

Domnul consilier Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă se poate, am eu un amendament referitor la singurul punct de pe ordinea de zi, și anume: aș propune ca hotărârea să intre în vigoare doar după ce avem aprobarea CGMB-ului (Consiliului General al Municipiului București).

Domnul Primar Daniel Florea

Și ar mai trebui să știți, pentru că avem în vedere... și dacă vreunul dintre consilieri își asumă să formuleze un amendament în acest sens, ar trebui să solicităm o împuternicire, în cadrul aceleiași Hotărâri, de la Consiliul General, ca să ne lase, să mă mandateze pe mine și pe domnul viceprimar Țigănuș Marian, să

semnăm actele de dezlipire necesare îndeplinirii obiectivelor prevăzute în Hotărârea de Guvern, dezvoltare urbană, din orice sursă de finanțare legală.

Domnul consilier Lazarov Alexandru Sebastian

Dacă îmi permiteți, v-aș mandata să faceți ce ați spus mai devreme, dumneavoastră și domnul viceprimar.

Domnul Primar Daniel Florea

Vă însușiți un amendament?

Domnul consilier Lazarov Alexandru Sebastian

Vă propun!

Doamna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Vă supun la vot amendamentul făcut de colegul nostru...

Domnul Primar Daniel Florea

Cele două amendamente, unul cu obținerea aprobării...

Doamna Prefect al Municipiului București Speranța Cliseru

Este un singur amendament cu două subpuncte.

Doamna președinte de ședință Florea Alexandra Cristina

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 14 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescaru Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela și Păpușă Valentin ) și 3 abțineri (Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș și Udescu Șerbănel Mihai).

Domnul Primar Daniel Florea

Atunci, re formulăm hotărârea în sensul că, se mandatează primarul și viceprimarul să semneze acte de dezlipire necesare îndeplinirii obiectivelor, conform Hotărârii de Guvern...Prezenta Hotărâre de Consiliu Local intră în vigoare după obținerea aprobării de la proprietarul terenului, adică Consiliul General al Municipiului București. Și atunci Hotărârea de Consiliu va avea 5 puncte (articole) în loc de 3, da?.....Perfect. Vom supunem la vot în totalitate.

Doamna președinte de ședință Cristina Alexandra Florea

Da. Vă supun la vot proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi, cu amendamentul făcut. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Cu 17 voturi pentru (Agheorghiesei Emil, Boloș Florinei, Florea Cristina-Alexandra, Coandă Mihai, Gheorghe Ștefan, Lazarov Alexandru Sebastian, Matei

Ion, Melnic Constantin Ion, Ploscaru George Alexandru, Pescarii Cristina-Maria, Matei George, Stanciu Andreea Cristina, Stroescu Marilena Daniela, Coroblea Cristina, Geamănă Dragoș, Păpușă Valentin și Udescu Șerbănel Mihai) proiectul de hotărârea a fost adoptat.

Domnul Primar Daniel Florea

Vă rog frumos, aș vrea să-i dăm cuvântul și doamnei Prefect și domnului Secretar de Stat.

Doamna Prefect Cliseru Speranța

Bună ziua! Mulțumesc pentru invitația de a participa la ședința dumneavoastră, chiar dacă a fost o notificare scurtă, fiind de îndată, prin natura ei. Regret și eu că sunt colegi de-ai dumneavoastră mandatați prin votul cetățenilor să le reprezinte interesele și dumnealor înțeleg să absenteze de la astfel de ședințe importante. Dacă era o absență, două, înțelegeam că poate...Fiind notificarea foarte scurtă, nu se află în apropiere și nu puteau veni, dar văzând că lipsesc cu toții, probabil că este o acțiune de grup, ca să zic așa. Este regretabil. Eu vreau să-1 felicit pe domnul Primar și pe dumneavoastră pentru proiectele pe care văd că le aveți în pregătire. Ele vor schimba total...toată fața, să spunem așa, a sectorului și vor crea și pentru cetățenii din sector o calitate a vieții prin aceste investiții, fie că sunt tineri, fie că sunt în vârstă. Vor fi cu toții beneficiarii acestor proiecte, care vor avea un mare impact. De asemeni, Municipiul București se va implica în realizarea unui bulevard în prelungirea străzii Brașov, care va închide inelul

central.....acest teren, practic și Municipiul București va realiza infrastructură și

va contribui cu fonduri tocmai pentru a se putea racorda și a putea avea o cale de acces și acces la utilități pentru toate construcțiile care vor fi pe acest teren și pe străzile adiacente. Vă promit că o să vă fiu alături, o să vă sprijin. Am luat decizia să înființez niște Oficii Prefecturale. Oficiile Prefecturale, înseamnă că niște colegi se vor ocupa de fiecare sector din București. Vom avea niște colegi care se vor ocupa și vor asigura și îndrumare dar și control de legalitate. Am primit așa, verbal, promisiunea domnului primar că se va crea un spațiu la dumneavoastră ca să poată acești colegi să vină să lucreze câteva zile pe săptămână, asigurând consultanță și sprijin colegilor din primărie, astfel încât să nu mai fie niciun fel de probleme cu controlul de legalitate. De asemeni, în îndrumare, în general, pentru fel de fel de proiecte pe care le aveți în vedere să fie reprezentate consiliului. Deci activitatea se va îmbunătăți. Relația dintre Instituția Prefectului și Consiliu, nu este una de subordonare, însă există un rol de verificare și control, va fi mai eficientă de acum încolo. Deci eu voi da un Ordin pentru a înființa aceste oficii care nu au fost până acum. Voiam să spun acum, chiar dacă au fost prevăzute în lege de ani de zile nu s-au înființat de atâta timp și vă voi asigura că...colegii noștri vor veni și vă vor sprijini cu tot ce pot ei! Mulțumesc mult și vacanță plăcută celor care veți pleca și probabil că ne vom vedea pe 27!

Domnul Primar Daniel Florea

Abia așteptăm! Chiar voiam să vă adresez invitația acum, pentru că va fi foarte interesant! Vom prezenta exact proiectul de dezvoltare pentru sector și toate lucrurile pe care le-am făcut...și de asemenea și pe dumneavoastră vă invit (adresându-i-se domnului Secretar de Stat - Ciprian Lucian Roșea) cu plăcere, pe 27, dacă sunteți!

Domnul Secretar de Stat Ciprian Lucian Roșea

Mulțumesc! Nu voi fi în țară. Am deja rezervate...Mulțumesc în primul rând domnului primar pentru invitație! Mărturisesc că eram pregătit să plec, la unsprezece și ceva am fost invitat. Trebuia să ajung în alt oraș din țară...municipiu și am considerat că e mai important, mai ales că este prima oară. Am fost și eu ales local, am fost consilier județean două mandate și jumătate, la lași. Eu vă promit să vă ajut și nu numai cu aceste proiecte! Sunt și vicepreședinte în consiliul tehnic economic al ministerului, sunt membru și în consiliul interministerial cu proiectele foarte mari. De asemenea, după cum am precizat aici, nu este în această listă și PNDL-ul (Programul Național de Dezvoltare Locală)...primăria are deja 3 programe aprobate, cred că mai trebuie semnate unul sau două. Programul nostru se derulează pe 3 ani, până în 2020, deci puteți să obțineți finanțări și la anul și în 2020. Tot ce ține de mine ați zis...bazinul de înot, la CNI, cu sala de sport la fel. Ajutăm oricând, cu orice problemă. Aveți ușa deschisă, domnule primar. Și directorii dumneavoastră!

Domnul Primar Daniel Florea

Vă mulțumesc frumos! Dacă mai aveți un minut, te rog să detaliezi puțin PNDL-ul până pe 27 când o să facem o prezentare extinsă!

Domnul director Rareș Hopincă

In principiu, l-am prezentat consiliului în repetate rânduri, doar că acum este aprobat, am semnat finanțarea...

Sunt semnate contracte de finanțare, după cum unii dintre dumneavoastră știți, pentru 3 obiective de investiții. Ne referim la grădinița 205, la o grădiniță ce va fi construită la școala 125 și la reabilitarea grădiniței nr. 55- Floarea Soarelui.

Sunt niște proiecte ia care am lucrat împreună cu aparatul de specialitate al primarului sectorului 5 și cu Ministerul Dezvoltării de asemenea...am lucrat foarte de aproape! Am reușit redistribuirea unor fonduri pentru școala nr. 135 din Ferentari, ceea ce și pentru noi este o realizare importantă pentru că, după cum bine știe consiliul, sectorul 5 are prima și singura, după știința mea, Strategie de Regenerare Urbană din România, aprobată astăzi. Este vorba despre Strategia de Regenerare Urbană Ferentari, aprobată împreună cu Ministerul...creată împreună cu Ministerul Dezvoltării și cu Agenția Națională pentru Regenerare Urbană din Franța, iar partea acestei strategii de regenerare urbană era și reabilitarea, extinderea Școlii nr. 135. Prin urmare, am fost foarte dinamici în a profita de orice oportunitate de finanțare pe care o avem în momentul de față și sigur că consiliul este informat îndeaproape. De asemenea, avem 3 obiective de investiții, 2 grădinițe și o școală depuse în cadrul Programul Operațional Regional și avem mari speranțe că vom primi finanțare și pe acele fonduri, iar pentru prezentarea extinsă a proiectelor domnului primar din zona Antiaeriană, sunt sigur că ne vom reîntâlni în curând și vom avea ocazia să le detaliem pe fiecare în parte, pentru că de-o parte s-a muncit foarte mult, pe de altă parte sunt niște programe vizionare pe care domnul primar le-a construit împreună cu unul dintre cei mai buni specialiști din lume la momentul ăsta, dar sigur, mai multe detalii vă va da domnul primar. Mulțumesc!

Domnul Primar Daniel Florea

Pe 27 o să fie o ședință foarte frumoasă!

Domnul consilier Gheorghe Ștefan

îmi permiteți? îmi cer scuze că sunt în pantaloni scurți, vin de la tratament! Mă numesc Gheorghe Ștefan, am o propunere pentru dumneavoastră, doamna prefect! Având în vedere și vă mulțumim pentru acele centre sau cum le veți spune, teritoriale.

Din sală

Oficii!

Domnul consilier Gheorghe Ștefan

Oficii teritoriale...vă rog mult ca reprezentantul Comisiei mixte pentru rromi să vină și el prin primărie, vă rog foarte mult! Este foarte important! Nu să stea o dată pe lună în cadrul prefecturii și să venim la dumneavoastră! Să vină și dumnealui, reprezentantul rromilor în comisie, să vină alături de noi.

Doamna Prefect Sperența Cliseru

Am să mă ocup! Vă mulțumesc!

Domnul consilier Gheorghe Ștefan

Da? Să meargă cu noi în teritoriu, să audă din teritoriu toate datele de care are nevoie, să vi le aducă la cunoștință! Mulțumesc foarte mult!

Doamna Prefect Sperența Cliseru

Foarte important! Mulțumesc!

Doamna președinte de ședință Florea Cristina Alexandra

Mai sunt discuții? Dacă nu, mulțumim pentru prezență și pentru colaborare doamnei Prefect și domnului Ministru Secretar de Stat, mulțumim și colegilor care au înțeles importanța ședinței de astăzi și au fost prezenți! Declar ședința închisă!

Lucrările ședinței au fost declarate închise la ora 174\

10