Hotărârea nr. 98/2018

Hotărârea nr. 98/21.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a optsprezece obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți a optsprezece obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 21.05.2018;

Având în vedere

•    Raportul de specialitate nr.48917/18.05.2018 al Direcției Generale Operațiuni, precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Ținând cont de :

•    HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

•    OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

•    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici cuprinși în Anexa 2 pentru reabilitarea termică a 18 imobile, a căror adrese sunt cuprinse în Anexa 1, părți integrante ale acestei hotărâri.

Art. 2 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5, de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, sau din alte fonduri legal constituite.

Art. 3 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează, p. Seci/ețar Sector 5

ANEXA 1 Ia H.C.L. Sector 5 nr. <?<F    Z21.05.2018

Nr.

crt.

Obiectivul de Investiții

Valoare Totală (TVA inclus)

Valoare C+M (TVA inclus)

1

Calea Rahovei nr.319, bl.30 Sc.l

1530917,56

1143030,28

2

Strada Iacob Andrei nr 36, bl.5 sc2+3

940368,84

695053,31

3

Strada Iacob Andrei nr.36, bl.5, sc.l

574214,03

435808,63

4

Aleea Bacau nr.9, bl.HIG

833338,76

611266,45

5

Strada Zamfir Olaru nr.8, bl.87D

1280291,27

962966,68

6

Strada Iacob Andrei nr.40, bl.6

1428789,75

1074186,09

7

Strada Iacob Andrei nr.16, bl.Z2

538867,75

387241,99

8

Aleea Livezilor nr.24, bl.35

1557114,13

1168805,17

9

Strad Mihail Sebastian nr.17, bl.S21

1625775,71

1234243,77

10

Strada Mihail Sebastian nr.29, bl.S7

4411191,32

3381811,10

11

Șoseaua Alexandriei nr. 100, bl. L28

2152104,39

1647415,43

12

Strada Mihail Sebastian nr.l l,bl.S30,sc.3

1406977,02

1082084,39

13

Strada Mihail Sebastian nr.21,bl.S12,sc.l+2

2593417,81

1958408,17

14

Calea Rahovei nr. 307, bl. 44A

1666332,27

1269955,52

15

Calea Rahovei nr. 330, bl. 57

3159214,88

2402734,20

16

Calea Rahovei nr. 344, bl. 31

3287134,73

2498284,32

17

Aleea Livezilor nr.33,bl.9

1630953,43

1241274,20

18

Aleea Livezilor nr.5,bl.23

1134359,72

854767,69

Anexa 2 la H.C.L. Sector 5 Nr. 7^ /21.05.2018

Indicatorii tehnico-economici

ai obiectivelor de investiții : reabilitarea termică a unui număr de 18 imobile situate în Sectorul 5

Calea Rahovei nr.319, bl.30 Sc.l

1.530.917,56

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.530.917,56

din care:

construcții-montaj (C+M)

1.143.030,28

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

53

Strada Iacob Andrei ne 36, bl.5 sc2+3

940.368,84

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

940.368,84

din care:

construcții-montaj (C+M)

695.053,31

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

40

Strada Iacob Andrei nr.36, bl.5, sc.l

574.214,03

Valoare

Denumire

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

574.214,03

din care:

construcții-montaj (C+M)

435.808,63

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

41uni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

20

Aleea Bacau nr.9, bl.HIG

833338,76

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

833.338,76

din care:

construcții-montaj (C+M)

611.266,45

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

41uni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

84

Strada Zamfir Olaru nr.8, bl.87D

1.280.291,27

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.280.291,27

din care:

construcții-montaj (C+M)

962.966,68

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

41uni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

35

Strada Iacob Andrei nr.40, bl.6

1.428.789,75

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.428.789,75

din care:

construcții-montaj (C+M)

1.074.186,09

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

41uni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

60

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

538.867,75

din care:

construcții-montaj (C+M)

387.241,99

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

41uni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

20

Aleea Livezilor nr.24, bl.35

1.557.114,13

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.557.114,13

din care:

construcții-montaj (C+M)

1.168.805,17

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

41uni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

168

Strad Mihail Sebastian nr.17, bl.S21

1.625.775,71

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1.625.775,71

din care:

construcții-montaj (C+M)

1.234.243,77

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

41uni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

36

strada Sebastian nr.29, bl.S7

4.411.191,32

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

4.411.191,32

din care:

construcții-montaj (C+M)

3.381.811,10

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

170

Șoseaua Alexandriei nr. 100, bl. L28

2.152.104,39

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2.152.104,39

din care:

construcții-montaj (C+M)

1647415,43

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

4 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

44

strada Mihail Sebastian nr.ll,bl.S30,sc.3

1406977,02

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1406977,02

din care:

construcții-montaj (C+M)

1082084,39

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

41uni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

27

strada Mihail Sebastian nr.21,bl.S12,sc.l+2

2593417,81

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

2593417,81

din care:

construcții-montaj (C+M)

1958408,17

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

61uni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+8

3.2. număr total de apartamente

64

Calea Rahovei nr. 307, bl. 44A

1666332,27

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1666332,27

din care:

construcții-montaj (C+M)

1269955,52

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

41uni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

43

Calea Rahovei nr. 330, bl. 57

3159214,88

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

3159214,88

din care:

construcții-montaj (C+M)

2402734,20

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

61uni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

97

Calea Rahovei nr. 344, bl. 31

3287134,73

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

3287134,73

din care:

construcții-montaj (C+M)

2498284,32

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

6 luni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+10

3.2. număr total de apartamente

106

Aleea Livezilor nr.33,bl.9

1630953,43

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1630953,43

din care:

construcții-montaj (C+M)

1241274,20

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

41uni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente

60,00

Aleea Livezilor nr.5,bl.23

1134359,72

Denumire

Valoare

(lei)

1. Indicatori valorici

1.1 valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA-total,

1134359,72

din care:

construcții-montaj (C+M)

854767,69

2. Indicatori fizici

2.1 durata de execuție a lucrărilor de intervenție

41uni

2.2 durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție

3 ani

3. Indicatori tehnici

3.1. regim de înălțime

S+P+4

3.2. număr total de apartamente —

40

PREȘE]

MELNI