Hotărârea nr. 96/2018

Hotărârea nr. 96/21.05.2018 privind alegerea doamnei consilier Florea Alexandra Cristina președinte de sedință al Consiliului Local pe o perioadă de cel mult trei luni.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind alegerea doamnei Florea Alexandra Cristina președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 21.05.2018;

Luând în considerare propunerea domnului consilier local Lazarov Alexandru Sebastian privind alegerea ca președinte de ședință a doamnei consilier Florea Alexandra Cristina precum și rezultatul votului consemnat în procesul verbal al ședinței;

In conformitate cu art.35 alin.(l) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și art.9 alin.l din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale;

In temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

A

Art.l. - începând cu data de 27.05.2018, se alege doamna Florea Alexandra Cristina președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5, pe o perioadă de cel mult 3 luni.

Art.2. - Primarul Sectorului 5 și Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează p. Secirâtar Sector 5, Elena Luminița Petrescu

Nr.    /21.05.2018