Hotărârea nr. 79/2018

Hotărârea nr. 79/27.04.2018 privind aprobarea proiectului ”Susținerea Asociației Flori de Gheață pentru realizarea Festivalului Concurs Național de interpretare muzică pop, etno și populară pentru copii”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Susținerea Asociației Flori de Gheață pentru realizarea Festivalul Concurs Național de interpretare muzică pop, etno și populară pentru copii”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2018.04.04-12 /04.04.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 33982 / 04.04.2018,

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Proiectul depus de Asociația „Flori de Gheață” înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub nr. CCTSI-2018.04.03-13 / 04.03.2018,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Susținerea Asociației Flori de Gheață pentru realizarea Festivalul Concurs Național de interpretare muzică pop, etno și populară pentru copii”, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” - 20.01.09.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. Ti 127.04.2018

privind „Susținerea Asociației Flori de Gheață pentru realizarea Festivalului Concurs Național de interpretare muzică pop, etno și populară pentru copii”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

„Susținerea Asociației Flori de Gheață pentru realizarea Festivalului Concurs Național de interpretare muzică pop, etno și populară pentru copii”

a.    Organizator: Clubul Copiilor Sector 5 București în parteneriat cu Asociația „Flori de Gheață”;

b.    Descriere: Festivalul Național „Ministar Cireșar” este unul dintre cele mai îndrăgite și longevive concursuri de interpretare a muzicii pentru copii, fiind inclus în calendarul activităților educative naționale. Se desfășoară după următorul program: concurs și gala laureaților și se adresează copiilor și tinerilor cu multiple calități vocale având vârste cuprinse între 5 și 18 ani. Scopul proiectului este de a evidenția cei mai talentați copii ai țării.

Din dorința de a susține și stimula creativitatea elevilor, de a încuraja talentele manifestate în domeniul artistic, de a oferi copiilor cu înclinații muzicale posibilitatea să-și dezvolte aptitudinile, dezvoltarea personalității și încrederii în sine și încurajarea activității extrașcolare, Asociația „Flori de Gheață” solicită sprijinul financiar pentru închirierea sălii „Tinerimea Română” unde va avea loc ediția a XX-a a festivalului și achiziția a 15 telefoane mobile ca premii pentru câștigători.

c.    Perioada: 9 iunie 201 8.

d.    Beneficiari dirccți: 150 elevi interpreți individual și 50 copii din grupuri de acompaniament.

e.    Buget alocat: 13.500 lei

ELENA LUMINITi


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR 5, LUMINIT/A PETRESCU


INȚĂ,

&JLNIC