Hotărârea nr. 67/2018

Hotărârea nr. 67/10.04.2018 privind împuternicirea directorului Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu să semneze actul de alipire cu privire la terenul identificat prin numărul cadastral 202059 în suprafață de 15 291 mp și terenul identificat prin numărul cadastral 231842, în suprafață de 1 395 mp.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind împuternicirea directorului Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu să semneze actul de alipire cu privire la terenul identificat prin număr cadastral 202059, în suprafață de 15.291 mp și terenul identificat prin număr cadastral 231842, în suprafață de 1.395 mp

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 10.04.2018;

Având în vedere:

-    Raportul Direcției Generale Educație și Carieră, înregistrat sub nr. 34.332/05.04.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 34.333/05.04.2018;

în baza H.C.G.M.B. nr. 151/2001, precum și a HCGMB nr. 118/29.03.2017;

în temeiul art. 45 alin. 1 și a art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația

Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1 Se împuternicește directorul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu să semneze actul de alipire cu privire la terenul identificat prin număr cadastral 202059, în suprafață de 15.291 mp și terenul identificat prin număr cadastral 231842, în suprafață de 1.395 mp, aparținând Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu.

Art. 2 Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Educație și Carieră, directorul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. G~G iJQcQt/ 2018