Hotărârea nr. 62/2018

Hotărârea nr. 62/10.04.2018 privind aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentului în suprafață totală de 900 m2 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții CNI SA., în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sala de educație fizica Școlară în cadrul școlii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentului în suprafață totală de 900 m2 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții CNIS. A., în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot -Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 10.04.2018;

Având în vedere:

-    Raportul Direcției Generale Educație și Carieră, înregistrat sub nr. 33615/04.04.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 33616/04.04.2018;

-    HCLS 5 nr. 195/27.11.2017

în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului tir. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI S.A;

în temeiul Legii nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 3 și art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă protocolul de predare-primire a amplasamentului în suprafață totală de 900 m2 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A., în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 - Se mandatează Primarul Sectorului 5 să semneze Protocolul de predare-primire a amplasamentului prevăzut în anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, și Direcția Generală Economică - Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.


//0.04.2018
BENEFICIAR    Ministerul Dezvoltării Regionale

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5    și Administrației Publice

Nr............/.............. Nr............/..............

prin

Compania Națională de Investiții — CNI S.A.

Nr............/..............

PROTOCOL

ÎNCHEIAT ASTĂZI.......

1.    Beneficiarul, Consiliul Local Sector 5, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, sector 5, reprezentat prin Primar Daniel Florea, în calitate de predător,

Și

2.    Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, Latura Nord, sectorul 5, prin Compania Națională de Investiții „CNI”- S.A., cu sediul în municipiul București, Piața Națiunile Unite nr. 9, bloc 107, sectorul 5, în calitate de primitor,

în baza HCLS 5 nr......../................, am procedat la predarea-primirea unui amplasament, în

suprafață totală de 900 m2, identificat potrivit Cărții funciare nr. 231280, nr. topografic 231280, în scopul executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sală de educație fizică școlară, după cum urmează:

Nr. crt.

Amplasamentul

Suprafața

Categoria de investiții

1

Școala Gimnazială nr. 131

900 m2

Sală de educație fizică școlară

Prezentul Protocol a fost încheiat în două exemplare de valoare juridică egală, câte un

exemplar pentru fiecare parte.

Am predat,

Am primit,

Compania Națională de Investiții „CNI” S.A.


Director General MANUELA IRINA PĂTRĂȘCOIU

Director Investiții Eduard Adrian Cefălan


Beneficiar

Consiliul Local Sector 5

Primar,

DANIEL FLOREA

Direcția Generală Juridică Florina Dragnea

Direcția Generală Economică Maria Ramona Chivu

Direcția Generală Educație și Carieră Raluca-Dana Militaru

Contrasemnează, p. Secretar/Șector 5, Elena Luminiț

etrescu

Prezenit i! ,-u?”:—,-----------------------

vaJabiUnsoin re^PPonaî .. sîe'i re îotj Ur ’.Z/^ Sil -erbal d®l
A.M.C.P.i.

'foiut us Cadastru și Publiciste !rnobiIlară !

București    ' <Inventar de coordonate corp proprietate IE: 231280

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,l+1)

XQ

Yfl

500

322873.726

584094.713

12.16

501

322861.575

584095.199

3.13

502

322858.977

584096.938

12.25

503

322857.806

584109.128

3.11

504

322855.414

584111.119

13.38

505

322842.132

584109.467

22.60

506

322819.663

584107.038

6.18

507

322817.014

584101.450

3.02

508

322814.807

584099.393

3.08

509

322812.239

584097.685

14.75

510

322797.711

584095.136

5.51

511

322792.309

584094.036

50.79

512

322797.719

584043.539

66.98

513

322856.105

584010.725

1.77

514

322857.834

584010.331

3.10

515

322860.754

584011.375

30.10

516

322875.131

584037.823

20.03

517

322885.381

584055.031

23.82

518

322897.113

584075.765

9.73

519

322894.524

584085.144

2.48

520

322892.206

584086.024

15.20

521

322877.066

584084.702

9.11

522

322876.450

584093.794

2.87

S = 6755mp


Inventar de coordonate corp Construcție C1

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i.i+1)

XQ

YD

523

322815.039

584050.459

2.47

524

322813.837

584048.297

3.81

525

322817.168

584046.444

2.60

526

322818.588

584048.625

36.88

527

322850.614

584030.340

6.42

528

322854.036

584035.772

2.63

529

322856.368

584034.561

3,96

530

322858.343

584037.994

3.04

531

322855.734

584039.551

28.76

532

322870.020

584064.512

9.47

533

322861.896

584069.378

30.11

534

322847.002

584043.208

12.81

535

322835.903

584049.611

2.90

536

322837.354

584052.126

5.93

537

322832.148

584054.965

2.76

538

322830.826

584052.541

9.76

539

322822.376

584057.417

30.79

540

322837.499

584084.242

9.39

541

322829.420

584089.019

40.46

542

322809.454

584053.825

6.52

S = 1062mp


Inventar de coordonate corp Construcție C2

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

XO

YO

543

544

545

546

322806.089

322801.904

322800.687

322804.498

584042.988

584045.031

584042.456

584040.319

4.66

2.85

4.37

3.11

S = 13mp


Executant:

S.C.ReGe CADS.R.L

Masurat

Ferent Madalin-lonut

Desenat

Ferent Madalin-lonut '

w

Verificat

Talpeanu Marian

£ >


322900


322850


322800


Lucrarea.

PLAN ANALOGIC SI DIGITAL IN VEDEREA

AVIZĂRII P.A C

Beneficiar Municipiul București prin Adm. Școala Gimnaziala nr. 131

PLAN TOPOGRAFIC

Adresa: Strada Gutuilor, nr. t, sector 5 Municipiul București

Sc. 1:500 februarie ' 2018


;>’/    / Zcr/J