Hotărârea nr. 60/2018

Hotărârea nr. 60/29.03.2018 privind modificarea Anexei 1 la HCL Sector 5 nr. 23/26.01.2018 privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei I a H.C.L. Sector 5 nr. 23 / 26.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local

din subordinea Consiliului Local Sector 5, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2018;

Având în vedere Raportul comun de specialitate al Direcției Generale Educație si Cariera și al Direcției Generale Economice nr. 28210 / 22.03.2018, precum si Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 2821 1 / 22.03.2018 ;

în baza prevederilor art. I I din Legea - Cadru nr. 153 /2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;

Conform prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice ;

Având in vedere Hotărârea Guvernului României nr. 846 din 29 Noiembrie 2017- pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;

Având in vedere art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - începând cu data de 01.04.2018 se modifică Anexa I a HCL nr. 23 / 26.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 23/26.01.2018 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, rămân in vigoare.

Art. 3 - Direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează

p. Secre Elena Lunii/i


tor 5,


Retrese uNr.6© /29.03.2018

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 5 nr. ^0/>o5/

SALARIILE DE BAZA DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 5 Stabilite conform Legii - Cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice incepand cu 01 aprilie 2018

Funcția

Grad/Treapta

profesională

Nivel studii

Gradație

Salariul de bază

01 ianuarie 2018

Secretar Sector

II

S

8512

Director General

II

S

13110

Arhitect Șef

II

s

13110

Director General Adjunct

11

s

12046

Director Executiv

II

s

11134

Șef Serviciu

II

s

9177

Șef Birou

II

s

8512

Auditor / Inspector / Consilier / Consilier juridic

Superior

s

5

6931

s

4

6762

s

3

6597

s

2

6282

s

1

5983

s

0

5565

Principal

s

5

6083

s

4

5720

s

3

5580

s

2

5314

s

1

5061

s

0

4708

Asistent

s

5

4892

s

4

4772

s

3

4665

s

2

4433

s

1

4222

s

0

3927

Debutant

s

5

3906

s

4

3810

s

3

3717

s

2

3540

s

1

3370

s

0

3135

Superior

M

5

3525

M

4

3488

M

3

3353

M

2

3192

M

1

3040

M

0

2827

Referent

Principal

M

5

3079

M

4

3004

M

3

2930

M

2

2789

M

1

2654

M

0

2473

Asistent

M

5

2801

M

4

2733 .

M

3

2667

M

2

2539

M

1

2418

M

0

2250

Debutant

M

5

2682

M

4

2617

M

3

2553

M

2

2461

M

1

2316

M

0

2154

Referent de specialitate

clasa II, grad profesional superior

SSD

5

4270

SSD

4

4166

SSD

3

3968

SSD

2

3779

SSD

1

3516

SSD

0

3270

Superior

S

5

6931

S

4

6762

S

3

6597

S

2

6282

S

1

5983

S

0

5565

Principal

S

5

6083

S

4

5720

S

3

5580

S

2

5314

S

1

5061

S

0

4708

Polițist local I

S

5

4892

S

4

4772

Asistent

S

3

4665

s

2

4^*33

s

1

4222

s

0

3927

s

5

3906

s

4

3810

s

3

3717

Debutant

s

2

3540

s

1

3370

s

0

3135

Polițist local III

Superior

M

5

3525

M

4

3488

M

3

3353

M

2

3192

M

1

3040

M

0

2827

Principal

M

5

3079

M

4

3004

M

3

2930

M

2

2789

M

1

2654

M

0

2473

Asistent

M

5

2801

M

4

2733

M

3

2667

M

2

2539

M

1

2418

M

0

2250

Debutant

M

5

2682

M

4

2617

M

3

2553

M

2

2461

M

1

2316

M

0

2154

PERSONAL CONTRACTUAL

Administrator Public

II

S

14402

Consilier Cabinet Primar / Consilier IA, Inspector de specialitate IA

II

S

5

5500

s

4

5366

s

3

5235

s

2

4985

s

1

4748

s

0

4417

Șef Serviciu

II

s

8778

Șef Birou

II

s

8132

I

s

5

3853

s

4

3759

s

3

3666

s

O

Inspector specialitate

Z

s

1

3324

s

0

3092

II

s

5

3302

s

4

3221

s

3

3142

s

2

2992

s

1

2849

s

0

2650

III

S

5

3031

S

4

2910

s

3

2789

s

2

2668

s

1

2546

s

0

2425

Programator ajutor / referent

I A

M

5

3152

M

4

3075

M

3

3000

M

2

2857

M

1

2720

M

0

2530

Programator ajutor / referent

I

M

5

2946

M

4

2873

M

3

2803

M

2

2670

M

1

2542

M

0

2365

Programator ajutor / referent

II

M

5

2671

M

4

2606

M

3

2542

M

2

2421

M

1

2306

M

0

2145

Programator ajutor / referent

Debutant

M

5

2423

M

4

2364

M

3

2307

M

2

2197

M

1

2092

M

0

1946

Secretar dactilograf

M

5

2753

M

4

2685

M

3

2619

M

2

2494

M

1

2475

M

0

2209

Muncitor

I

M/G

5

2753

M/G

4

2685

M/G

3

2619

M/G

2

2494

M/G

1

2475

M/G

0

2209

Muncitor

II

M/G

5

2642

M/G

4

2577

M/G

3

2514

M/G

2

2394

M/G

1

2279

M/G

0

2120

Casier

M/G

5

2979

M/G

4

2906

M/G

3

2836

M/G

2

2455

M/G

1

2572

M/G

0

2393

Curier / îngrijitor

M/G

5

2753

M/G

4

2685

M/G

3

2619

M/G

2

2494

M/G

1

2475

M/G

0

2209

Nota :

1. Personalul care exercita activitate de contro financiar preventiv beneficieaza de o majorare a salariului de baza cu 10 %;

2. Personalul care deține titlul științific de doctor beneficieaza de o indemnizație lunara de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care deține titlul;


3. Salariul de baza pentru funcțiile de conduce

vechime in munca la nivel maxim .


PREȘEDI M