Hotărârea nr. 58/2018

Hotărârea nr. 58/29.03.2018 privind aprobarea proiectului ”Academia de Training pentru Elevii din Sectorul 5” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Academia de Training pentru Elevii din Sectorul 5” proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural si de Tineret „Ștefan lordache” nr. CCTSI-2018.03.21-10 / 21.03.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 28207 / 22.03.2018,

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Cererea Asociației Tinerilor Bucureșteni și a Uniunii Studenților din România înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” sub nr. CCTSI-2018.03.21-01 /21.03.2018,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Academia de Training pentru Elevii din Sectorul 5” desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în cursul anului 2018, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” -20.01.09.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


:ză


PREȘE

CONSTSEMNEZ?

AR SECTO drr a dctd


OR 5


ANEXA la Hotărâra Consiliului Local Sector 5 Nr. /29.03.2018

privind aprobarea proiectului „Academia de Training pentru Elevii din Sectorul 5” proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

1. „Academia de Training pentru Elevii din Sectorul 5”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” și Uniunea Studenților din România, în parteneriat cu Asociația Tinerilor Bucureșteni;

b.    Descriere: Uniunea Studenților din România este cea mai mare federație studențească din țară, reunind un număr de 108 organizații din 17 centre universitare. Uniunea a dezvoltat o serie proiecte anuale cu impact național, devenite evenimente de referință în rândul studenților: Festivalul UNIFEST, Congresul Studenților din România, USR Summer Câmp, Academia de Training, Gala Studentului. Zeci de mii de studenți au fost beneficiarii direcți sau indirecți ai acestor programe și proiecte, menite să contribuie la dezvoltarea lor personală.

„Asociația Tinerilor Bucureșteni” este constituită ca o asociație non- profit ce își propune să sprijine și să contribuie la dezvoltarea și implicarea tinerilor și studenților în evenimente sociale, culturale, artistice, educative, sportive și de mediu, reprezentând un suport pentru promovarea, derularea și susținerea inițiativele tinerilor și studenților din București.

Proiectul „Academia de Training pentru Elevii din Sectorul 5” are ca scop principal creșterea numărului de tineri care urmează studii universitare, prin activități de dezvoltare personală și profesională menite să-i motiveze. Participanții, elevii claselor IX-XII din 9 licee din Sectorul 5, vor beneficia de un program de dezvoltare personală și orientare în carieră, care să-i ajute în mediul pre-universitar. Programul de anul acesta cuprinde traininguri de actualitate precum Motivare și încredere, Managementul Timpului, Educație Financiară, Leadership & Educație Civică.

Acest proiect a fost selectat cu scopul a pregăti elevii din Sectorul 5 pentru mediul universitar, pentru a le oferi noi perspective în alegerea unui loc de muncă, de a le livra noi metode de dezvoltare și de a-i determina să ajute comunitatea pe mai departe.

c.    Perioada: Aprilie-Mai 2018;

d.    Beneficiari direcți: elevi din Sectorului 5;

e.    Buget alocat: 4.940 lei.