Hotărârea nr. 367/2018

Hotărârea nr. 367/28.12.2018 privind aprobarea Proiectului „În universul şahului – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi.”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Proiectului “în universul șahului - proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară, astăzi, 28.12.2018,

Având în vedere:

Expunerea de motive a Primarului sector 5;

Raportul de specialitate nr.                      întocmit de către directorul general al

DGASPC sector 5,

în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1), art. 53 alin. (2) si art. 113 din Legea nr. 272/2004, privind protecția si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 64 din Legea nr.24/2000, privind normele de tehnica legislativă, republicată 2, cu modificările si completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. 1 si 81 alin. 2 lit. „n„ din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă proiectul,, în universul șahului - proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați”, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre parte integrantă a acesteia.

ART.2. în vederea implementării proiectului menționat la articolul 1 al prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5 pentru ca în numele și pentru Consiliul Local sector 5 să semneze un acord de parteneriat cu Asociația Clubul Sportiv „Mașter Mind„ în termen de 30 de zile de la data prezentei hotărâri.

ART.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Local sector 5 nr. 26/29.11.2012, privind aprobarea Proiectului „ în universul șahului- proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați,,.

1. DESCRIERE

  • 1.1 Titlul ”ÎN UNIVERSUL ȘAHULUI - proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați”

  • 1.2 Localizare - BUCUREȘTI, SECTOR 5, Prel. Ferentari, nr. 72-74, în incinta Clubului Centrului de Primire în Regim de Urgență “Cireșarii II”

1.3 Rezumat

Proiectul “în universul șahului - proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați”, a fost inițial, aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 26/29.11.2012, iar ulterior a fost aprobat și prelungit, an de an, prin act adițional, având ca obiectiv principal dezvoltarea personală a copiilor defavorizați, beneficiari ai Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 5, descoperirea timpurie a copiilor cu înclinații în sportul minții și susținerea lor pentru practicarea șahului de preformanță.

Competiții și medalii/trofee obținute, ca urmare a participării la acestea, în intervalul 2013-2018:

Anul 2013, un număr de 9 competiții, unde s-au obținut: Cupa 1 Iunie, Cupa Toamnei, Cupa Open București, Locul I -1 medalie, Locul II - 2 medalii;

Anul 2014, un număr de 13 competiții, unde s-au obținut: Locul 1-1 medalie, Locul II - 4 medalii, Locul II- 3 medalii;

Anul 2015, un număr de 9 competiții, unde s-au obținut: Locul 1-9 medalii, Locul II- 7 medalii Locul III - 4 medalii;

Anul 2016, un număr de 19 competiții, unde s-au obținut: Locul I- 5 medalii, Locul II - 10 medalii Locul III - 11 medalii, Locul IV-2 medalii;

Anul 2017, un număr de 5 competiții, unde s-au obținut: Locul II - 3 medalii, Cupe - 2, Locul III- 1 medalie;

Anul 2018, un număr de 10, unde s-au obținut: Locul II - l medalie.

Scopul proiectului

Dezvoltarea personală a copiilor, beneficiari de măsură de protecție specială în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, creșterea motivației intrinseci de frecventare a mediului școlar și îmbunătățirea rezultatelor școlare; identificarea timpurie a copiilor cu abilității în sportul minții și susținerea acestora în practicarea șahului de performanță.

Parteneri

Asociația Clubul Sportiv ”Master Mind”

Grupul (grupurile țintă)

Minim 30 de copii, cu vârste cuprinse între 6-17 ani, beneficiari ai

sistemului de asistență socială din sectorul 5

Rezultate

Așteptate

20 de copii beneficiari ai proiectului sunt legitimați la Federația Română de Șah și vor urma șahul de performanță.

înscrierea în cadrul proiectului, respectiv în grupul de performantă și a altor copii.

Participarea copiilor din lotul de performanță al clubului nostru cu șanse la medalii la concursurile naționale și internaționale.

Formarea unei atitudini favorabile practicării șahului în rândul copiilor aflați în sistemul de protecție al DGASPC sector 5.

îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru toți copiii participanți la proiect, prin creșterea abilităților cognitive, abilităților numerice, verbale, comunicării și relaționării interumane.

îmbunătățirea comportamentului copiilor, beneficiari de măsură de protecție specială, participanți la proiect, prin creșterea toleranței la frustrare, autodisciplinarea, luarea deciziilor și acceptarea consecințelor.

Principalele activități

Selecția participanților în funcție de interes și aptitudini.

Efectuarea a minim două antrenamente săptămânale cu 3 antrenori de șah, maeștrii internaționali de șah, arbitrii internaționali de șah.

Participarea copiilor la un turneu open din calendarul Federației Române de Șah

Organizarea și susținerea financiară de evenimente de către DGASPC Sector 5 în cadrul acestui proiect (organizarea de concursuri, simultane de șah, invitarea unor somități în domeniu și altele asemenea)

1.4. Costul proiectului

Finanțarea proiectului se va realiza, în integralitate, de la bugetul local. Costul anual al proiectului, va fi următorul:

  • 1.  Cursuri de pregătire: 3 antrenori x 12 luni x 1.400 lei

  • 2.  Costuri generate de participarea copiilor, beneficiari de măsură de protecție specială, în structurile DGASPC Sector 5 la concursurile naționale și internaționale, respectiv transport, cazare, masă și plata taxei de participare pentru copiii care vor fi selectați să participe la competițiile naționale și internaționale prevăzute în calendarul Federației Naționale de Șah.

1.5 Obiective

  • a) . Identificarea, inițierea și susținerea pentru practicarea șahului de performanță pentru minim 30 de copii, din sistemul de protecție specială de tip rezidențial din sectorul 5.

  • b) . Diseminarea șahului ca activitate educativă, sportivă și ludică în rândul copiilor și al personalului de îngrijire din sistemul de protecție al DGASPC sector 5.

  • c) . îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru toți copiii participanți la proiect, prin creșterea abilităților cognitive, abilităților numerice, verbale, comunicării și relaționării interumane.

  • d) . Constituirea unei oferte de petrecere a timpului liber pentru copiii și vârstnicii aflați în -dificultate pe raza sectorului 5, prin organizarea unui turneu intergerenațional cu premii.

  • e) . Dezvoltarea personală a copiilor participanți la proiect în sensul îmbunătățirii gândirii logico-combinative, a atenției distributive, eliminarea tracului și antrenarea capacității de a lua decizii în termen scurt, precum și acceptarea consecințelor.

1.6 Justificarea

Lucrul cu copiii care prezintă riscul de a dezvolta un comportament deviant a evidențiat necesitatea unor metode educative speciale, care să le ofere o modalitate de integrare mai ușoară, aflată în concordanță cu modul lor de viață.

Experiența anilor anteriori a arătat că aceste programe le oferă un cadru adecvat pentru dobândirea unor modele de comunicare, de cooperare, de rezolvare a conflictelor și pentru preluarea cu ușurință a unui set de reguli și norme ceea ce îi poate ajuta ulterior la învățarea și acceptarea normelor sociale, în general.

Astfel, am constatat că, pe de o parte, activitățile sportive pot constitui o posibilitate pentru a monitoriza situația școlară a acestor copii, iar pe de altă parte, de a realiza un proces educativ nonformal (prin respectarea unor reguli și a unui program prin apartenența la o echipă, etc.).

Ținând cont de virtuțiile educative ale șahului (de exemplu: dezvoltarea gândirii logico-combinatorii, a atenției distributive, a memoriei vizuale, a rapidității și flexibilității gândirii, antrenarea capacității de a lua decizii într-un interval de timp foarte scurt, cultivarea spiritului de competiție și integrarea rapidă în atmosfera de concurs, formarea spiritului de echipă și a fair-playului) am decis extinderea proiectelor educative bazate pe practicarea sportului, prin încercarea stimulării interesului copiilor pentru “sportul minții”.

1.7 Descrierea detaliată a activităților

Constituirea echipei, selecția copiilor și organizarea antrenamentelor.

Copiii cărora le place șahul, fără a fi avut o inițiere specializată, care se află în sistemul de protecție al DGASPC sector 5 (incluzând aici toate asociațiile partenere de pe raza sectorului 5 și toate centrele de plasament), vor fi invitați să participe la cursuri și antrenamente. Cei într-adevăr interesați și talentați vor fi selectați pentru a fi beneficiarii direcți ai proiectului. Ne vom orienta cu precădere spre copii cu vârsta între 6-17 ani, deoarece ei pot avea acces la șahul de performanță.

Copiii selectați pentru practicarea șahului de performanță vor face cursuri de pregătire cu un antrenor plătit, minim de două ori pe săptămână.

Participarea copiilor la un turneu open din calendarul Federației Române de Șah.

Organizarea și susținerea financiară de evenimente de către DGASPC sector 5 în cadrul acestui proiect (organizarea de concursuri, simultane de șah, invitarea unor somități în domeniu și altele asemenea).

1.8 Metodologia

Ținând cont de tripla calitate a șahului, ca sport, joc dar și activitate educativă, proiectul “în universal șahului” este structurat pe 3 niveluri. în primul nivel suntem interesați de atragerea copiilor spre “sportul minții” pentru descoperirea unor talente, care să fie susținute și pregătite psihic și ethnic, pentru practicarea șahului de performanță.

La al doilea nivel, dorim să facem cunoscută frumusețea acestui joc, cât mai multor copii, părinți sau educatori ca o modalitate sănătoasă și benefică de petrecere a timpului liber. în al treilea rând dorim să oferim o bună intrare în lumea celor 64 de pătrate pentru virtuțile educative pe care le duce practicarea acestui sport.

în acest sens putem menționa: dezvoltarea gândirii logico-combinatorii, a atenției distributive, a memoriei vizuale, a rapidității și flexibilității gândirii, antrenarea capacității de a lua decizii într-un interval de timp foarte scurt, cultivarea spiritului de competiție și integrarea rapidă în atmosfera de concurs, formarea spiritului de echipă și a fair-playului.

2. REZULTATE AȘTEPTATE

■S 20 copii beneficiari ai proiectului sunt legitimați la Federația Română de Șah și vor urma șahul de performanță.

înscrierea în cadrul proiectului, respectiv în grupul de performanță și a altor copii.

Participarea copiilor din lotul de performanță al clubului nostru cu șanse la medalii la campionatele naționale și internaționale.

Formarea unei atitudini favorabile practicării șahului în rândul copiilor aflați în sistemul de protecție al DGASPC sector 5.

îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru toți copiii participanți la proiect, prin creșterea abilităților cognitive, abilităților numerice, verbale, comunicării și relaționării interumane.

■S îmbunătățirea comportamentului copiilor, beneficiari de măsură de protecție specială, participanți la proiect, prin creșterea toleranței la frustrare, autodisciplinarea, luarea deciziilor și acceptarea consecințelor.