Hotărârea nr. 36/2018

Hotărârea nr. 36/28.02.2018 privind aprobarea proiectului ”Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindromul Down” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindromul Down” înregistrat la Centru, Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018;

Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindromul Down” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” nr. CCTSI-2018.02.19-08/19.02.2018;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 17034/21.02.2018,

Luând în considerare:

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

-Raportul Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Societate Civilă;

-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

-Cererea Asociației Down Plus București înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” sub nr. CCTSI-2018.01.29-05/29.01.2018,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindromul Down” desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în perioada 20-22 Martei 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” - 20.01.09.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr -M /28.02.2018ANEXA 1 la H.C.L. Sector 5 nr. M Z28.02.2018

privind aprobarea proiectului „Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindromul Down” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

1.    „ Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindromul Down”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” și Asociația Down Plus București;

b.    Descriere: în anul 2018, Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindromul Down ajunge la cea de-a XH-a ediție a celebrării la nivel internațional. în acest an, Asociația Down Plus București, cu sediul în Sector 5, str. Oltina nr. 3, bl. 28, se. 1, et. 1, ap. 4, își propune să marcheze data de 21 martie printr-o serie de evenimente ce se vor întinde pe durata a trei zile, în perioada 20-22 martie, cu scopul de a evidenția importanța incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități și, în mod special, cu Sindromul Down. Evenimentul va reuni peste 200 de persoane cu dizabilități și cu Sindromul Down, printre care și reprezentanți din Sectorul 5. Pe lista invitaților se regăsesc inclusiv ONG-uri din București și din peste 10 orașe ale țării.

Asociația Down Plus București va organiza o serie de acțiuni cultural-sportive, spectacole și activități cu scopul de a facilita interacțiunea între persoanele cu Sindromul Drown, de a crește gradul de conștientizare a comunității cu privire la nevoile persoanelor cu Sindromul Down și de a încuraja activitățile de voluntariat ca modalitate de implicare în viața comunității. Pe lângă aceste activități, participanții vor vizita cele mai importante obiective turistice din București printre care se numără Muzeul Palatului Cotroceni și Palatul Parlamentului.

c.    Perioada: 20 - 22 martie 2018;

d.    Beneficiari direcți: Persoane cu dizabilități și Sindromul Down;

e.    Buget alocat: 16.056 lei.


PREȘED

CONSTA


: ȘEDINȚĂ N MELNIC