Hotărârea nr. 359/2018

Hotărârea nr. 359/21.12.2018 privind aprobarea proiectului „Teatru pentru toți” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Teatru pentru Toți”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural si de Tineret „Ștefan lordache” nr. CCTSI-2018.12.17 - 15 din data de 17.12.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Solicitarea depusă de Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană (AIEE), înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu nr. CCTSI-2018.12.11 - 04, din data de 11.12.2018,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Teatru pentru Toți”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în cursul anului 2019, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. 353  /21.12.2018„Teatru pentru Toți”

  • a.     Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în parteneriat cu Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană (AIEE).

  • b.     Descriere: implementarea proiectului socio-cultural educațional „Teatru pentru Toți”. Proiectul socio-cultural educațional „Teatru pentru Toți” își propune să îmbunătățească calitatea timpului liber petrecut în interiorul comunității locale a Sectorului 5, să promoveze consumul de cultură, în detrimentul „distracțiilor” de tip televizor sau internet, să ofere acces la cultura înaltă categoriilor sociale defavorizate, pentru care accesul la teatru este prohibitiv, din cauza veniturilor modeste de care beneficiază, să implice elevii și tinerii din Sectorul 5 în dezbateri directe cu personalități din lumea teatrului, a filmului, a culturii și a învățământului și, în primul rând, să crească consumul de teatrul în rândul elevilor și liceenilor din Sector.

Proiectul presupune organizarea a 12 spectacole de teatru, precum și a unei serii de 12 work-shop-uri și dezbateri cu artiști consacrați din lumea teatrului și a filmului, regizori, personalități de cultură și personalități din învățământ. Acestea urmează a fi organizate în incinta Teatrului Excelsior, precum și în cadrul școlilor și liceelor de pa raza Sectorului 5. în cadrul programului reprezentațiilor sunt incluse două piese de teatru din repertoriul Teatrului Excelsior - „Timeaholics” și „Missouri Sky”. Fiecare piesă de teatru va fi urmată de dezbaterea între public și invitații speciali din lumea teatrului, a filmului, a culturii și a învățământului.

  • c.     Perioada: 15 ianuarie -31 martie 2019.

  • d.      Beneficiari dirccți: 2000 de copii și elevi înmatriculați în unitățile de învățământ din Sectorul 5, minim 200 de cadre didactice din cadrul unităților de învățământ din Sectorul 5, 2000 de cetățeni din Sectorul 5.

  • e.      Locație: Teatrul „Excelsior”, școli și licee din Sectorul 5.

  • f.      Buget maxim alocat: 200.000 lei, dintre care 20.000 contribuție a Asociației Inițiativa Ecologistă Europeană (AIEE).