Hotărârea nr. 355/2018

Hotărârea nr. 355/21.12.2018 aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor) conform Legii Locuințelor nr. 114/1996, republicată”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea “Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor) conform Legii Locuinței nr.l 14/1996, republicată”

Consiliul Local al Sectorului 5, al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 21 5/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2018;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. DGO-DTVIE 267/17.12.2018, întocmit de Președintele Comisiei de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 16/19.07.2016, Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 precum și Raportul Comisiei Ordinea Publică, Apărarea Drepturilor și Libertăților Cetățenești, Raportul Comisiei Urbanism, Lucrărilor Publice, Administrarea Teritoriului, Domeniul Public și Societatea Civilă;

în conformitate cu prevederile art.43 din Legea Locuinței nr. 114/1996, republicată cu completările și modificările ulterioare precum și art. 21, art. 30 din Normele metodologice pentru punerea în aplicarea prevederilor Legii nr. I 14/1996 republicată, aprobată prin H.G. nr. 1275/2000, precum și art.2 din Regulamentul de repartizare a locuințelor și a terenurilor aferente acestora, conform legii, din fondul locative de stat aprobat prin H.C.G.M.B. nr.42/2003;

în temeiul prevederilor art.45 alin. I coroborat cu ari. 81, alin. 2 lit. n din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l-Se aprobă “Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor) conform Legii Locuinței nr.l 14/1996, republicată”, prevăzută în anexa I și 2 ce constituie parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2-Lista de prioritate prevăzută la art. I intră în vigoare după finalizarea Listei de prioritate aprobată prin H.C.L. Sector 5 nr. 148/28.09.2017.

Art.3-Primarul Sectorului 5, Comisia de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor, Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație, Serviciul Evidență Acte Administrative Direcția Asistență Tehnică și Juridică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Nr. .355" /21.12.2018
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRE/i AIR SECTOR 5PERSOANELE EVACUATE CARE SOLICITĂ LOCUINȚĂ CONFORM LEGII NR. 114/1996 ANUL 2018


n

ANEXA 1 >,

NR. CRT.

NUMĂR DOSAR

ANUL DEPUNERII

NUMELE Șl PRENUMELE

STRUCTURA FAMILIEI

P

OBSERVAȚII

1

61789/23.11.2018

02.08.2012

FERARU MARIANA

PETENT

37

2

7297/25.01.2018

14/03/2015

VOICU ELENA

SOȘ, SOȚIE Șl 2 COPII

36

3

36928/19.09.2016

13.12.2011

NICULESCU CONSTANȚA

PETENT

33

4

17521/22.01.2018

03.05.2017

MARIN SAMIR

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

30

5

81468/07.09.2018

20.09.2006

EREMIA CRISTINA

MAMA Șl 1 COPIL MAJOR

29

6

76356/21.08.2018

24.05.2018

SCARLAT NICOLAE

PETENT

27

7

28439/22.03.2018

22/3/2018

DUMITRESCU LUMINIȚA

SOȚ, SOȚIE Șl 3 COPII

26

8

7298/25.01.2018

13/04/2017

BUMBĂCEA ZOE

MAMA Șl COPIL MAJOR

22IN ORDINEA PUNCTAJULUI

PERSOANELE CARE SOLICITĂ LOCUINȚĂ CONFORM LEGII NR.114/1996

.,                                   /                                                 ANUL 2018

ANEXA 2 JS

NR. CRT.

NUMĂR DOSAR

ANUL DEPUNERII

NUMELE Șl PRENUMELE

STRUCTURA FAMILIEI

NR. MEMBRII

p

OBSERVAȚII

1

83745/18.09.2018

07.03.2018

CÎRSTEIU ANA-MARIA IOANA

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

4

27

CERT. HANDICAP ACCENTUATț soț, soție)

2

67917/18.07.2018

13.10.2004

ION DOINA

MAMA Șl 2 COPII MAJ.

3

23

3

54696/07.06.2018

20.03.2018

SPRINCEANĂ ALEXANDRA GIANINA

PETENT

1

22

CERT. HANDICAP PERMANENT- GR.I

4

90851/10.10.2018

17.08.2017

PICIORGROS CĂTĂLIN

SOȚ, SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

3

22

5

42145/02.05.2018

12.09.2017

DOBRIȚAN GEORGETA

PETENT

1

21

CERT. HANDICAP PERMANENT- GR.II

6

70604/21.12.2017

11.04.2017

IORDAN AUREL

PETENT

1

21

CERT. DE REVOLUȚIONAR

7

78806/30.08.2018

27.10.2016

PETRE VASILICA

PETENT

1

20

CERT. HANDICAP PERMANENT- GR.II

8

84289/19.09.2018

03.04.2017

BRAȘOVEANU MIHAELA MARIANA

SOȚ,SOȚIE Șl 3 COPII MINORI

5

19

CERT. HANDICAP PERMANENT- GR.I- FIUL

9

41337/26.04.2018

03.07.2014

CARAVAN CORNEL

TATA Șl FIICA MINORA

2

19

PERSOANA INSTITUTIONALIZATA

10

46441/14.05.2018

04.05.2017

DRAGNEA FANE

SOȚ, SOȚIE, 1 COPIL MAJ. Șl 1 COPIL MINOR

4

19

CERT. HANDICAP ACCENTUAT

11

46906/15.05.2018

38433

ȘANDOR BOGDAN

SOȚ, SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

3

19

12

81069/06.09.2018

05.07.2016

ZAHARIA CARMEN LOREDANA

MAMA Șl 1 COPIL MINOR

2

18

CERT. HANDICAP ACCENTUAT

13

76974/23.08.2018

12.04.2018

STAN VALENTIN

PETENT

1

18

CERT. HANDICAP GR.III

14

40577/25.04.2018

06.06.2017

SUCHIU ȘTEFAN

SOȚ,SOȚIE Șl 3 COPII MINORI

5

18

15

50625/24.05.2018

14.03.2018

NĂSTASE LILIANA

PETENT

1

18

CERT. HANDICAP PERMANENT- GR.II

16

78439/29.08.2018

18.05.2004

RADU ION

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

4

18

17

54687/01.11.2017

06.07.2017

ȘERBAN NICOLAE

PETENT

1

17

CERT. HANDICAP PERMANENT- GR.II

18

83530/17.09.2018

18.05.2004

ULEȘTEANU IOAN

PETENT Șl FIU MAJOR

2

17

19

84971/21.09.2018

06.11.2009

ȘULEAION

SOȚ Șl SOȚIE

2

17

20

65033/09.07.2018

07.03.2016

CUZA FLORIAN

PETENT

1

17

CERT. HANDICAP PERMANENT- GR.II

21

75165/14.08.2018

04.02.2016

RADU C. FLORIN

SOȚ, SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

3

17

22

57928/10.11.2017

12.03.2016

FERARU FLOREA

SOȚ Șl SOȚIE

2

17

23

55310/02.11.2017

23.03.2016

ION MARIANA

MAMA Șl 2 COPII MIN. Șl 1 COPIL MAJ.

4

17

24

63468/04.07.2018

04.05.2017

CUCOȘ MARIANA

PETENT

1

17

25

61411/27.06.2018

23.05.2017

MUNTEANU GABRIEL

PETENT

1

17

CERT. HANDICAP ACCENTUAT

26

61716/28.06.2018

21.08.2017

SANDU IONELA

SOȚ,SOȚIE Șl 3 COPII MINORI

5

17

27

52621/31.05.2018

18.01.2018

IANCU ANDREEA LAURA

SOȚ, SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

3

17

28

11892/07.02.2018

07.02.2018

MALANCIUC CĂTĂLIN ANDREI

SOȚ Șl SOȚIE

2

17

29

56128/12.06.2018

23.08.2010

NANĂU VLĂDUȚ ȘTEFAN

PETENT

1

17

30

60828/21.11.2017

20.09.2017

BODRON ANA IRINA

PETENT

1

16

CERT. HANDICAP PERMANENT- GR.I

31

86253/26.09.2018

12.09.2018

TONEA ELENA ADRIANA

PETENT

1

16

CERT. HANDICAP PERMANENT-GR.II

32

77093/23.08.2018

19.09.2013

ANTON EDRALIN FABIAN

SOȚ,SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

3

16

33

25513/14.03.2018

21.11.2017

SANDU DIANA MANUELA

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

4

16

34

43621/04.05.2018

27.02.2018

VASILE ROXANA MIHAELA

PETENT

1

16

CERT. HANDICAP PERMANENT- GR.I

35

88610/04.10.2018

12.09.2018

POP TEODORA

PETENT

1

16

CERT. HANDICAP ACCENTUAT- GR.II

36

71081/22.12.2017

09.08.2016

MORARU MAGDALENA

MAMA Șl 2 COPII MIN.

3

15

37

2708/11.01.2018

12.10.2017

TEGUȘ STELUȚA MIHAELA

PETENT

1

15

CERT. HANDICAP ACCENTUAT

38

91477/15.10.2018

06.11.2009

AGACHEI0AN

PETENT

1

15

39

70342/26.07.2018

22.08.2016

STAVARACHE EMILIA

PETENT

1

15

40

7375/25.01.2018

17.05.2017

GAVRILESCU CONSTANTIN

PETENT

1

15

41

79405/31.08.2018

06.07.2017

VELISARU ALBERTO IONUȚ

PETENT

1

15

42

86617/27.09.2018

12.03.2018

GRECU VICTORIA

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

4

15

43

84809/20.09.2018

28.08.2018

STINGĂ NICOLETA SOFICA

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

4

15

44

96792/01.11.2018

06.11.2016

IONESCU ANGELICA

PETENT

1

15

45

34272/05.04.2018

03.02.2009

BUBURUZ IULIAN

PETENT

1

14

46

56515/07.11.2017

07.11.2017

BARONCEA ȘTEFAN CĂTĂLIN

PETENT

1

14

47

87349/01.10.2018

24.05.2018

DUMITRAȘCU ADELIN MARIAN

PETENT

1

14

48

76794/23.08.2018

20.06.2018

NEACȘU ROBERT VALENTIN

SOȚ,SOȚIE Șl 2 COPII MINORI

4

14

49

80178/04.09.2018

11.07.2018

JERDEA RAMONA

SOȚ,SOȚIE Șl 3 COPII MINORI

5

13

50

4456/17.01.2018

16.02.2017

CIORNOHAC FLORIAN MARIAN

PETENT

1

13

51

68768/15.12.2017

31.10.2017

ȘELARU VLAD TUDOR

PETENT

1

13

52

75469/20.08.2018

16.07.2018

ZAHARIA ANDREEA CORINA

SOȚ, SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

3

13

53

77201/23.08.2018

21.09.2017

PÎRVU MARIANA

PETENT

1

12

54

1889/09.01.2018

12.07.2018

NIȚĂ IONUȚ- CĂTĂLIN

PETENT

1

12

55

72833/06.08.2018

03.08.2016

GHINEA DRAGOȘ

PETENT

1

12

56

93924/23.10.2018

21.08.2018

BALCANU ANDREI MUGUREL

PETENT

1

12

57

71200/31.07.2018

12.12.2017

DUMITRAȘCU FLORENTINA DANIELA

SOȚ Șl SOȚIE

2

12

58

94131/23.10.2018

14.07.2004

FLORIDA IRINA ELENA

MAMA SI 2 COPIII MAJORI

3

12

59

57158/14.06.2018

14.06.2018

GHICA ANDREEA ASTRID

PETENT

1

11

60

38770/20.04.2018

06.11.2017

CADARIU ARINDA MARIA

SOȚ Șl SOȚIE

2

10

61

77383/24.08.2018

09.03.2018

PETRENCO ELENA

PETENT

1

10

62

67761/18.07.2018

18.05.2018

PAPUC SORINA MIHAELA

PETENT

1

10

63

38515/19.04.2018

06.10.2017

RADU MIHAELA

MAMA Șl 2 COPII MINORI Șl 1 COPIL MAJOR

4

8

64

67738/18.07.2018

23.05.2017

FIERARU MĂDĂLIN

PETENT

1

7

65

5659/19.01.2018

11.12.2017

ALI NADIN

PETENT

1

6

CERT. HANDICAP PERMANENT- GR.I

66

61371/27.06.2018

28.06.2013

FRĂȚICĂ MARIUS MARIAN

PETENT

1

3

67

66436/12.07.2018

15.03.2017

POPESCU ELENA

MAMA Șl 2 COPII MINORI

3

3

68

37129/17.04.2018

17.04.2018

CiRSTOIU CEZAR MIHAI

PETENT

1

3

69

72037/02.08.2018

04.10.2004

TOMPAS ANGELA

SOȚ, SOȚIE Șl 1 COPIL MINOR

3

2

70

11015/05.02.2018

11.05.2017

RADU C. MARIAN

PETENT

1

2

71

88940/04.10.2018

08.08.2018

OLTEANU CARMEN

MAMA Șl 1 COPIL MINOR

2

2

72

96058/30.10.2018

30.10.2018

MOCANU ELENA ISABELA

MAMA Șl 2 COPII MINORI

3

2

73

79515/31.08.201829.12.2017

SPĂTARU NICOLAE FLORIAN

PETENT

1

1

74

84046/18.09.2018

18.09.2018

GHIȚESCU GABRIELA CĂTĂLINA

PEț^KT^

1

1

75

99020/08.11.2018

16.05.2018

MANEA ELENA DANIELA

PETENT

1

1