Hotărârea nr. 35/2018

Hotărârea nr. 35/28.02.2018 privind susținerea Orchestrei Române de Tineret – proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Susținerea Orchestrei Române de Tineret” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018;

Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Susținerea Orchestrei Române de Tineret” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2018.02.20-10/20.02.2018;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 17033/21.02.2018,

Luând în considerare:

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

-Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

-Cererea Centrului Național de Artă „Tinerimea Română” înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub nr. CCTSI-2018.01.29-11/29.01.2018;

-Cererea Centrului Național de Artă „Tinerimea Română” înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub nr. CCTSI-2018.02.20-09/20.02.2018,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Susținerea Orchestrei Române de Tineret” desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” - 20.01.09.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETAR SECTOR 5,

ELENA LUMINIȚA PETRESCU


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONSTANTIN ION MELNIC


ANEXA Ia H.C.L. Sector 5 Nr /28.02.2018

privind susținerea Orchestrei Române de Tineret - proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

1.    „ Susținerea Orchestrei Române de Tineret ”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” și Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”;

b.    Descriere: Orchestra Română de Tineret s-a format în anul 2008 la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu, ca un program artistic și educațional sprijinit de Fundația "Prietenii Muzicii - Serafim Antropov”, sub coordonarea Centrului Național de Artă „Tinerimea Română”, cu sediul în Sectorul 5 al Municipiului București, str. Gutenberg nr. 19. în prezent, proiectul „Orchestra Română de Tineret - spirit enescian și tradiție europeană” implică diverse activități de dezvoltare creativă. Orchestra Română de Tineret reunește cei mai buni tineri muzicieni din România fiind considerată cea mai bună orchestră din țară din ultimii ani, care s-a remarcat în scurt timp și pe plan muzical internațional, apreciată de criticii europeni ca fiind un ansamblu de top din lume.

în anii 2018 și 2019 Orchestra Română de Tineret va concerta pe cele mai importante și prestigioase scene din Europa și SUA, reprezentând România la cel mai înalt nivel artistic în cadrul manifestărilor dedicate celebrării a 100 de ani de la Marea Unire din 1918, a sezonului cultural România - Franța, a preluării Președinției Consiliului UE și a Festivalului Europalia.

Orchestra Română de Tineret va susține concerte în unele dintre cele mai mari orașe ale lumii, după cum urmează: București, Ruse, Chișinău, Berlin, Milano, Viena, Paris, Basel, Miami, New York, Washington etc.

Pentru a reprezenta România la cel mai înalt nivel, Orchestra Română de Tineret solicită sprijinul financiar în ceea ce privește achiziționarea unor ținute vestimentare necesare afișării unei imagini adecvate evenimentelor la care muzicienii vor participa.

O parte din locuitorii Sectorului 5, în special persoanele care provin din medii vulnerabile și care nu au acces la astfel de spectacole, din motive financiare, vor avea șansa de a lua parte la o serie de spectacole susținute de Orchestra Română de Tineret.

c.    Perioada: Anul 2018

d.    Beneficiari direcți: Locuitorii Sectorului 5

e.    Buget alocat: 65.000 lei

CONTRASEMNEAZĂ p.SECRETÂR SECTOR 5

ELENA LUMINIȚĂ PETRESCU

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONSTANflN ION MELNIC