Hotărârea nr. 342/2018

Hotărârea nr. 342/10.12.2018 privind aprobarea proiectului „Antreprenorul viitorului”, înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Antreprenorul viitorului”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 10.12.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI-2018.12.07-11 din data de 07.12.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ;

Luând în considerare:

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Solicitarea depusă de Asociația S.T.E.P. România, înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” cu nr. CCTSI - 2018.12.06 - 18, din data de 06.12.2018,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Antreprenorul viitorului”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2018, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.ANEXA la HCL Sector 5 Nr. 3^ /

„Antreprenorul viitorului”

  • a.     Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în parteneriat cu

Asociația S.T.E.P. România

  • b.     Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în parteneriat cu Asociația S.T.E.P. România, își propun implementarea programului educativ "Antreprenorul viitorului”. Programul vizează educarea tinerilor liceeni, cu vârste peste 14 ani, în domeniile antreprenoriatului, studiului pieței, strategiilor de marketing, vânzări, managementului de proiect, managementului financiar, economiei și investițiilor, a sistemului de creditare, precum și a comerțului online. Programul prezentat de Asociația S.T.E.P. România este structurat pe două module - "Antreprenor la viitor” și "Management financiar”. Primul modul, "Antreprenor la viitor”, vizează învățarea noțiunilor de bază legate de administrarea unei afaceri, realizarea unei analize a pieței, a unei strategie de poziționare, de vânzări și de marketing, a noțiunilor primare pe care le presupune managementul de proiect și realizarea unui plan de afaceri. Cursul va avea atât o componentă teoretică cât și o puternică componentă practică - astfel, la sfârșitul cursului, absolvenții realiza și implementa un business. Al doilea modul, dedicat "Managementului financiar”, are ca scop familiarizarea tinerilor cu instrumentele și produsele financiare de bază. In cadrul cursului se vor preda noțiuni de planificare financiară, precum și principalele concepte financiare - buget, creditare, economisire și investire, comerț online.

Programul "Antreprenorul viitorului” își propune să completeze educația liceală cu noțiuni practice, să amelioreze sistemul clasic de învățământ prin introducerea unor noțiuni adaptate noilor trenduri educaționale, precum și noului tip de piață a muncii.

  • c.     Perioada: Decembrie 2018;

  • d.      Beneficiari direcți: 200 de liceeni din Sectorul 5;

  • e.      Locație: Sectorul 5;

  • f.      Buget maxim alocat: 216.350 lei, dintre care 21.635 contribuție a Asociației

S.T.E.P. România.