Hotărârea nr. 341/2018

Hotărârea nr. 341/10.12.2018 privind aprobarea organizării de către Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache” în colaborare cu Primăria Sectorului 5, a proiectului Cupa Refresh 5, ce va avea loc în perioada decembrie 2018 - mai 2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a proiectului Cupa Refresh 5, ce va avea loc în perioada decembrie 2018 - mai 2019

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 10.12.2018;

Având în vedere:

- Raportul comun al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache și Direcția Generală

Educație și Carieră, înregistrat sub nr. 12/07.12.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 107351/07.12.2018 în temeiul H.C.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. (1), art. 81, alin. (2), lit. ,j”, ”k” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea, de către Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache împreuna cu Primăria Sectorului 5, prin Direcția Generală Educație și Carieră, proiectului ” Cupa Refresh 5”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul aprobat al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache , a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache împreună cu Primăria Sectorului 5 prin și Direcția Generală Educație și Carieră, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. >// 10.12.2018Anexa Ia HCLS 5 nr. 33/ ZI 0.12.2018

FOTBAL

Nr. Crt

Tipul de cheltuieli

Nr. echipe

Necesar bucăți/echipă

Preț unitar lei

Total

Iei

I. Cost echipament

1

Echipament sportiv (trening + tricou)

35

7

100

24.500

lei

3

Mingi

34

30

1.020 lei

II. Organizare corn

petiție

5

*Cupe

3

3

50

450 lei

6

*Medalii

3

7

20

420 lei

7

*Diplome

35

7

5

1.225 lei

III. Costuri antrenamente (Resursa Umană)

Nr. Crt

Tipul de cheltuieli

Nr. Profesori/ arbitrii

Cost antrenament/ săptămână; arbitraj / joc

Nr. antrenamente/ săptămână;

Nr. jocuri

Nr. săptămâni/ proiect

Total

Iei

9

Indemnizații profesori

34

90

2

9

55.080

lei

10

Indemnizații arbitru

2

50

17

1.700 lei

TOTAL FOTBAL

84.395

lei

BASCHET

Nr. Crt

Tipul de cheltuieli

Nr. echipe

Necesar bucăți/echipă

Preț unitar lei

Total lei

I

Cost echipament

1

Echipament sportiv (trening + tricou)

35

6

100

21.000

lei

3

Mingi

34

30

1.020 lei

II. Organizare corn

petiție

5

*Cupe

3

3

50

450 lei

6

*Medalii

3

4

20

240 lei

7

*Diplome

35

4

5

700 lei

III. Costuri antrenamente (Resursa Umană)

Nr.

Crt

Tipul de cheltuieli

Nr.

Profesori/ arbitrii

Cost antrenament/ săptămână; arbitraj / joc

Nr. antrenamente/ săptămână;

Nr. jocuri

Nr. săptămâni/ proiect

Total lei

9

Indemnizații profesori

34

90

2

9

55.080

lei

10

Indemnizații arbitru

2

50

17

1.700 lei

TOTAL BASCHET

80.190 lei

HANDBAL

Nr. Crt

Tipul de cheltuieli

Nr. echipe

Necesar bucăți/echipă

Preț unitar lei

Total lei

I

Cost echipament

1

Echipament sportiv (trening + tricou)

35

5

100

17.500 lei

3

Mingi

34

50

1.700 lei

II. Organizare com

petiție

5

*Cupe

3

3

50

450 lei

6

*Medalii

3

5

20

300 lei

7

* Diplome

35

5

5

875 lei

III. Costuri antrenamente (Resursa Umană)

Nr. Crt

Tipul de cheltuieli

Nr.

Profesori/ arbitrii

Cost antrenament/ săptămână; arbitraj / joc

Nr. antrenamente/ săptămână;

Nr. jocuri

Nr. săptămâni/ proiect

Total lei

9

Indemnizații profesori

34

90

2

9

55.080

lei

10

Indemnizații arbitru

2

100

17

3.400 lei

TOTAL HANDBAL

79.305 lei

CROS

Nr. Crt

Tipul de cheltuieli

Nr. participanți

Preț unitar lei

Total

lei

I. Cost echipament

11

Echipament sportiv tricou oficial număr de concurs, cip ptr cronometrare electronică și prag)

5.000

20

100.000

lei

12

Organizare competiție

20.000

lei

TOTAL CROS

120.000

lei

13

Festivitate premiere (închiriere sală +sonorizare)

15.000

lei

TOTAL GENERAL

378.890

lei