Hotărârea nr. 34/2018

Hotărârea nr. 34/28.02.2018 privind aprobarea proiectului ”Susținerea campionului național de tineret la box Cătălin Burcea” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului

„Susținerea campionului național de tineret la box Cătălin Burcea” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Consiliul Local al sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2018;

Luând în considerare Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Susținerea campionului național de tineret la box Cătălin Burcea” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2018.02.21-03/21.02.2018;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 17035/21.02.2018,

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Cererea Asociației Rromsport înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub nr. CCTSI-2018.02.19-09/19.02.2018,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Susținerea campionului național de tineret la box Cătălin Burcea” desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pe perioada anului 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” - 20.01.09.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


SEMNEAZĂ R SECTOR 5 lPETRLSCL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ MELNIC CONSTANTIN ION

Nr A /28.02.2018    A

privind aprobarea proiectului

„Susținerea campionului național de tineret la box Cătălin Burcea” proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

1. „Susținerea campionului național de tineret la box”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” și Asociația RromSport;

b.    Descriere: Asociația Rromsport dorește să sprijine traseul sportiv al tânărului Cătălin Burcea prin susținerea financiară pentru participarea la Cupa României de Tineret în perioada 19.03 - 24.03.2018 și la Campionatul Național de Tineret în perioada 13.08 - 18.08.2018.

Cătălin Burcea a devenit campion național de tineret al României la box, categoria de greutate 60kg, și a fost selecționat component al lotului național în urma participării și câștigării Campionatului Național de Box Tineret, ediția 2017, organizat la Bacău.

Cătălin Burcea are 17 ani, este născut și crescut în Sectorul 5 al Municipiului București, în prezent locuind pe str. Veseliei nr. 29, Sector 5. De la vârsta de 5 ani este membru al asociației Box Club Simion, fiind legitimat la acest club la vârsta de 7 ani. Este multiplu laureat la campionatele locale și naționale de box, pe toată perioada de activitate sportivă reușind să strângă peste 30 de cupe și premii.

Pentru a putea valorifica potențialul sportiv al acestui tânăr, care va putea deveni o carte de vizită atât a Sectorului 5 cât și a României, și având în vedere situația financiară precară a sportivului, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” și Asociația Rromsport își propun furnizarea ajutorului necesar participării la finala din cadrul Cupei României, la secțiunea tineret, și la Campionatul Național de Box Tineret.

Cupa României reprezintă o rampă de lansare a carierei sportive a lui Cătălin Burcea, pe parcursul anului 2018 având oportunitatea participării la Campionatul European de Box Tineret, Campionatul Mondial de Box Tineret și Olimpiada de Tineret. Tot în cursul anului 2018 va participa și la Campionatul Național de Box Tineret.

Sprijinul acordat constă în acoperirea cheltuielilor ocazionate de transportul și cazarea pentru participarea la Cupa României de Tineret, la Campionatul Național de Box Tineret și la cantonamentul de pregătire în vederea participării la Campionatul Național și la Campionatul Mondial, precum și achiziționarea echipamentului sportiv complet de specialitate.

De asemenea, pentru recunoașterea rezultatelor excepționale obținute de Cătălin Burcea până în acest moment și impulsionarea carierei sale sportive, Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” dorește acordarea unui premiu în bani în valoare de 6.000 LEI.

c.    Perioada: Anul 2018

d.    Beneficiari direcți: Burcea Cătălin

e.    Buget alocat: 12.480 lei


ELENA LUMINIT


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ MELNIC CONSTANTIN ION