Hotărârea nr. 339/2018

Hotărârea nr. 339/10.12.2018 privind aprobarea Programelor derulate în cadrul Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMÂNIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind aprobarea programelor derulate în cadrul Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru mod ificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 10.12.2018;

  • > Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

  • > Ținând cont de Raportul de specialitate al Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei

  • > Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 45/28.02.2018, cu completările și modificările ulterioare;

  • > în temeiul art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit.J” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă programele derulate în cadrul Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - Sector 5, conform Anexei , parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin direcțiile din aparatul propriu de specialitate, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Nr. 335 /10.12.2018
MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

ROMÂNIA

HU-2018 | SARlUlORiM MPRO_-=.'JÂ


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, Sector 5, București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

Anexa la H.C.L. Sector 5 nr.         / /O,         £

PROGRAME DERULATE IN CADRUL

COMPLEXULUI MULTIFUNCȚIONAL ” SF. ANDREI ” - SECTOR 5

1. Programul ” Sănătate pentru seniori ”

Programul Sănătate pentru seniori a fost creeat pentru a veni în completarea serviciilor de kinetoterapie și fizioterapie din cadrul Complexului Multifunțional ” Sf. Andrei ” - Sector 5 și constă în deplasarea persoanelor ce au afecțiuni kinetoterapeutice în Sanatorii Balneare și de recuperare în vederea electurării de proceduri recuperative.

2. Programul ” Mama și copilul ”

în cadrul acestui program se are în vedere atât asigurara unui pachet - trusou pentru copiii născuți în sectorul 5 în decursul a 12 luni calendaristice, cât și pentru mămicile lor.

Pachetele vor fi împărțite pe categorii de vârstă, respectiv:

0-3

luni

3-6

luni

6-9

luni

9 - 12

luni

3. Programul ” Sănătate orală pentru copii ”

Programul de sănătate orală pentru copii constă în sigilarea dinților copiilor de la 6 până la 15 ani. Sigilarea este cea mai eficientă metodă de prevenire a cariilor. Programul constă în aplicarea pe dinții tineri a unor rășini fotoactive ce protejează dinții împotriva cariilor.

4. Programul ” Nutriție pentru sănătate ”,

Programul de Nutriție pentru sănătate se va desfășura prin intermediul cabinetului de nutrițitie din cadrul Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - Sector 5 și va consta atât în asigurarea unei informări corecte a cetățenilor în privința alimentației, cât și a educării către o alimentație cât mai sănătoasă.

5. Programul ” Activități recreative pentru copiii noștri

în ultimi ani, tot mai mulți copii și adolescenți petrec prea mult timp în fala calculatoarelor, tabletelor și a altor echipamente electronice, acest lucru ducând la probleme de inadaptare, vedere și ortopedice. Complexul Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - Sector 5 intenționează să dezvolte în cadrul acestui program activități recreative ce vor încuraja joaca prin sport, activități de socializare și jocuri în echipă.