Hotărârea nr. 328/2018

Hotărârea nr. 328/10.12.2018 privind susținerea implementării, de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti, a proiectului educațional „Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul”, ediția a opta.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind susținerea implementării, de către Liceul Tehnologic Dimitrie Guști, a proiectului educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul, ediția a opta

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 10.12.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 106488/06.12.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 106491/06.12.2018; adresele Liceului Tehnologic Dimitrie Guști, înregistrate la Primăria Sectorului 5 sub 103475/23.11.2018 și 104008/26.11.2018;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă susținerea implementării, de către Liceul Tehnologic Dimitrie Guști, a proiectului educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul, ediția a opta, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul învățământ, a organizării, de către Liceul Tehnologic Dimitrie Guști, a proiectului menționat la art. I.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră și Direcția Generală Economică și directorul

Sumar al proiectului educațional

Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul, inițiat de către Liceul Tehnologic

Dimitrie Guști, ediția a opta

  • a) Organizator principal: Liceul Tehnologic Dimitrie Guști',

  • b) Perioada desfășurării: decembrie 2018 - iunie 2019:

  • c)  Beneficiari direcți: elevi ai Liceului Tehnologic Dimitrie Guști, precum și ai altor unități de învățământ secundar superior și inferior din București și din țară;

  • d) Scopul proiectului: valorificarea mesajului literaturii inspirate din experiențele trăite în fostele închisori comuniste;

  • e)  Activitățile proiectului:

o lecție interactivă în spațiul emblematic al Fortului 13 Jilava; expoziție tematică;

simpozion național interdisciplinar Credință, adevăr, creație în închisorile

comuniste.

  • f) Bugetul estimativ al proiectului: 1.500 lei.