Hotărârea nr. 327/2018

Hotărârea nr. 327/10.12.2018 privind aprobarea organizării proiectului Caravana lui Moș Crăciun vine în grădinițele din Sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării proiectului

Caravana lui Moș Crăciun vine în grădinițele din Sectorul 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 10.12.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 106467/06.12.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 106473/06.12.2018;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea, de către Primăria Sectorului 5, a proiectului Caravana lui Moș Crăciun vine în grădinițele din Sectorul 5, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul Cultură, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică și Direcția Generală Operațiuni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Sumar al proiectului

Caravana lui Moș Crăciun vine în grădinițele din Sectorul 5

  • a)  Organizator: Primăria Sectorului 5;

  • b)  Perioada desfășurării: decembrie 2018;

  • c)  Beneficiari direcți: 5.100 de copii (preșcolari provenind din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5);

  • d)  Scopul proiectului: multiplicarea experiențelor pozitive ale preșcolarilor înscriși în unitățile de învățământ din Sectorul 5, în cadrul unui eveniment tematic;

  • e)  Obiective specifice:

îmbogățirea ofertei de evenimente socio-culturale dedicate copiilor; asigurarea cadrului de valorizare a potențialului artistic al preșcolarilor; promovarea conceptului grădiniței prietenoase cu copilul', stimularea participării școlare prin oferirea de daruri, cu prilejul unor evenimente tematice.

  • f)  Activitățile proiectului:

organizarea procedurilor de achiziție publică de produse (în vederea constituirii pachetelor ce vor fi distribuite preșcolarilor), materiale auxiliare (pungi personalizate, saci etc.), servicii de transport produse (inclusiv manipulare, ambalare și distribuire a produselor în fiecare dintre unitățile de învățământ preșcolar din Sectorul 5), servicii artistice de animare a publicului;

organizarea unei acțiuni de distribuire a darurilor pentru preșcolari (pachete individuale constând din dulciuri, băuturi răcoritoare, rechizite, jucării, jocuri educative și rucsacuri);

organizarea, în fiecare dintre unitățile de/cu nivel preșcolar din Sectorul 5, a unor activități interactive (sesiuni de animare public), prin intermediul cărora preșcolarilor să li se ofere posibilitatea valorizării potențialului artistic.

  • g) Spațiul de derulare a proiectului: unitățile școlare de/cu nivel preșcolar din Sectorul 5;

  • h) Buget estimativ: valoarea maximă a costului produselor și serviciilor ce vor fi achiziționate în