Hotărârea nr. 326/2018

Hotărârea nr. 326/10.12.2018 privind aprobarea organizării Festivalului de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediția a XVII-a.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizării

Festivalului de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediția a XVII-a

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință extraordinară, astăzi, 10.12.2018;

Având în vedere:

Raportul comun al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice, înregistrat sub nr. 106479/06.12.201 8;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 106482/06.12.201 8; adresa Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu, înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub 102894/21.11.2018;

In temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în conformitate cu prevederile art. 45, alin. 1, și art. 81, alin. 2, lit. j) și k) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă organizarea, de către Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu și Primăria Sectorului 5, cu participarea Cantus Mundi București și a Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin, a Festivalului de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediția a XVII-a, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local, capitolul Cultură, a proiectului menționat la art. 1.

Art. 3 - Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative ~ Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră, Direcția Generală Economică, Direcția Generală

Operațiuni și directorul Școlii prevederile prezentei hotărâri.


Gimnaziale Mircea Sântimbreanu vor duce la îndeplinireContrasemnează,

Secretar Sector 5, nița Pet^escu -v-

Sumar al proiectului

Festivalul de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediția a XVII-a

  • a) Organizatori: Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu și Primăria Sectorului 5, cu participarea Cantus Mundi București și a Corului Național de Cameră Madrigal Marin Constantin',

  • b) Perioada desfășurării: decembrie 2018;

  • c) Beneficiari direcți: 300 de participanți (elevi și coordonatori ai ansamblurilor corale și grupurilor de colindători);

  • d) Scopul proiectului: educarea elevilor în spiritul respectului pentru muzică și valorile muzicale, precum și promovarea tradițiilor și obiceiurilor românești de Crăciun.

  • e) Obiective specifice:

consolidarea deprinderii elevilor de a cânta pe scenă; promovarea tradițiilor și obiceiurilor de Crăciun; conștientizarea importanței perpetuării cântului tradițional;

stimularea imaginației și a creativității, precum și încurajarea elevilor să-și exprime emoțiile prin muzică.

  • f) Activitățile proiectului:

Festivalul de colinde Astăzi s-a născut Hristos',

acțiunea de distribuire a darurilor pentru participanți (constând din produse electronice).

  • g) Buget estimativ: Valoarea maximă a costului premiilor ce vor fi achiziționate în cadrul proiectului nu va depăși suma de 250 de lei/benelîciar.Contrasemnează,

ai/ Sector 5,

eseuElena Lumțhițâ Pe