Hotărârea nr. 319/2018

Hotărârea nr. 319/15.11.2018 privind aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și a măsurilor educative care însoțesc distribuirea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate, în anul școlar 2018-2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și a măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate, în anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 15.11.2018,

Având în vedere:

raportul Direcției Generale Educație și Carieră, înregistrat sub nr. 100894/14.11.2018; expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 100896/14.11.2018; Luând în considerare Raportul Comisiei Educație, tineret și sport;

Ținând cont de prevederile OG nr. 13/2017 pentru aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 4, alin. 3 și ale art. 18, alin 3, lit. a) din HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, al art. 45, alin. 1 și al art. 81 alin.2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă lista produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, în anul școlar 2018-2019, conform anexei 1 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Se aprobă lista măsurilor educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în anul școlar 2018-2019, conform anexei 2 - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitateAnexa 1 la HCLS 5 nr. 3G ' Z15.11.2018

Lista produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, în anul școlar 2018-2019

  • I.    Fructe proaspete: mere.

  • II.   Laptele și produsele lactate: lapte tratat termic, pasteurizat sau UHT, fără adaos de lapte praf, zahăr/îndulcitori sau cacao.

  • III.  Produsele de panificație:

  • • corn din faină integrală, fără adaos de zahăr sau îndulcitori și alți aditivi alimentari. Cornul

va fi distribuit de trei ori pe săptămână, în zilele în care preșcolarilor/elevilor li se vor acorda produse lactate;

  • • biscuiți uscați din faină integrală, fără adaos de zahăr sau îndulcitori și alți aditivi

alimentari. Biscuiții vor fi distribuiți de două ori pe săptămână, în zilele în care preșcolarilor/elevilor li se vor acorda mere.

Anexa 2 la HCLS 5 nr.         _/15.11.2018

Măsuri educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate în anul școlar 2018-2019

La nivelul sectorului 5, în cadrul Programului pentru școli al României, pot fi implementate următoarele măsuri educative:

  • a.  Organizarea de vizite la ferme pomicole/legumicole sau la ferme de producere a laptelui și/sau la unități de condiționare, ambalare, depozitare și procesare a fructelor și legumelor și/sau la unități de procesare a laptelui, la sediul grupurilor și/sau organizațiilor de producători de fructe și legume și/sau la sediul cooperativelor de producători de fructe, legume și lapte, la stațiuni de cercetare pomicolă, legumicolă sau de creștere a bovinelor, la laboratoare de profil, la zilele recoltei, expoziții, târguri sau alte evenimente și/sau activități similare;

  • b. Organizarea de concursuri tematice legate de consumul de fructe și legume, lapte și produse lactate, inclusiv degustarea de fructe și/sau legume proaspete și/sau miere, cu acordarea de premii, precum și organizarea de activități de grădinărit la nivelul școlii;

  • c.  Organizarea de zile tematice dedicate consumului de fructe și legume și de lapte și produse lactate sau de activități educative practice, organizarea de alte activități extracurriculare și extrașcolare sau abordarea de teme specifice în cadrul curriculumului național, inclusiv curriculumului la decizia școlii, respectiv în cadrul disciplinei opționale Educație pentru sănătate.

în funcție de resursele financiare disponibile și de posibilitățile organizatorice, se va implementa cel puțin o măsură educativă care însoțește distribuția de fructe și legume și cel puțin o măsură educativă care însoțește distribuția de lapte și produse lactate.