Hotărârea nr. 315/2018

Hotărârea nr. 315/15.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”LUCRĂRI DE REPARAȚII A INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI A TROTUARELOR PIETONALE DIN SECTORUL 5”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „LUCRĂRI DE REPARAȚII A INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI A TROTUARELOR PIETONALE DIN SECTORUL 5”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 15.11.2018;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.8074/09.1 1.2018 al Administrației Domeniului Public Sector 5, precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

Luând în considerare Raportul Comisiei de buget, finanțe, taxe locale, fonduri europene si alte activități economice și al Comisiei de urbanism, lucrări publice, administrarea teritoriului, domeniului public si patrimoniului, fond funciar;

Ținând cont de prevederile H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) fit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentu obiectivul de investiții „LUCRĂRI DE

REPARAȚII A INFRASTRUCTURII RUTIERE SI A TROTUARELOR PIETONALE DIN

SECTORUL 5”, cuprinși in următoarele anexe, părți integrante ale acestei hotărâri, astfel:

Anexa 1 - INDICATORI TEHNICI - Reparații - Infrastructura rutiera si trotuare pietonale in Sectorul 5;

Anexa 2 - INDICATORI ECONOMICI - Reparații a infrastructurii rutiere si a trotuarelor pietonale din sectorul 5 al Municipiului București;

Anexa 3 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reparații - Regiunea 1

Anexa 4 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reparații - Regiunea 2

Anexa 5 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reparații - Regiunea 3

Anexa 6 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reparații - Regiunea 4

Anexa 7 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reparații - Regiunea 5

Anexa 8 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reparații - Regiunea 6

Anexa 9 - INDICATORI ECONOMICI - Lucrări de reparații - Regiunea 7

Art. 2 Finanțarea investițiilor se asigură de la bugetul local al Sectorului 5 și de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice, Fondurilor Europene sau din alte fonduri.

Art. 3 Primarul Sectorului 5 si Administrația Domeniului Public Sector 5 vor duce la îndeplinire

ANEXA 1 ie tfe£, Ss /i>Ji 15JIMS

INDICATORI TEHNICI

ANEXA 1 - Reparații - Infrastructura rutiera si trotuare pietonale in Sectorul 5

NR.

TIP

STRADA

TROTUAR

CAROSABIL

SUPRAF.

LUNGIME

TIP

OBSERVAȚII

CRT.

Lungime

Lățime

Suprafața

Lungime

Lățime

Suprafața

TOTALA

KM

ÎMBRĂCĂM.

1

Strada

BLEJAN FLOREA SERGENT MAJOR

270,00

3,00

810,00

270,00

7,50

2.025,00

2.835,00

0,27

asfalt

2

Strada

BRATILA

260,00

4,00

1.040,00

260,00

6,00

1.560,00

2.600,00

0,26

asfalt

3

Strada

BRESLELOR

130,00

2,00

260,00

130,00

6,00

780,00

1.040,00

0,13

asfalt

4

Strada

BREZOI

375,00

4,80

1.800,00

375,00

7,20

2.700,00

4.500,00

0,375

asfalt

5

Strada

BUICLIU CRISTEA DOCTOR

160,00

3,00

480,00

160,00

7,20

1.152,00

1.632,00

0,16

asfalt

6

Strada

BRUTUS M. 1.

150,00

1,50

225,00

150,00

6,00

900,00

1.125,00

0,15

asfalt

7

Strada

BURLACU ION CAPORAL

413,00

1,40

578,20

413,00

6,60

2.725,80

3.304,00

0,41

asfalt

8

Strada

BURZUC

90,00

1,50

135,00

90,00

5,50

495,00

630,00

0,09

asfalt

9

Strada

BUSUIOCULUI

100,00

2,00

200,00

100,00

6,00

600,00

800,00

0,10

asfalt

10

Strada

BUTIMANU

100,00

3,00

300,00

100,00

5,50

550,00

850,00

0,10

asfalt

11

Intrarea

BUTURUGENI

60,00

3,00

180,00

60,00

6,00

360,00

540,00

0,06

asfalt

12

Strada

BUTURUGILOR

350,00

4,80

1.680,00

350,00

7,20

2.520,00

4.200,00

0,35

asfalt

13

Strada

CĂLĂREȚILOR

150,00

-

-

150,00

6,00

900,00

900,00

0,15

asfalt

14

Strada

CALINICI MIHAIL

120,00

2,50

300,00

120,00

7,50

900,00

1.200,00

0,12

asfalt

15

Strada

CAPSA ȘTEFAN DOCTOR

218,70

2,00

437,40

218,70

7,20

1.574,64

2.012,04

0,22

asfalt

16

Strada

CARCALECHI ZAHARIA

275,00

3,00

825,00

275,00

8,60

2.365,00

3.190,00

0,28

asfalt

17

Strada

CARPEA ION SERGENT MAJOR

240,00

2,00

480,00

240,00

6,50

1.560,00

2.040,00

0,24

asfalt

18

Intrarea

CARTOJANCA

90,00

3,00

270,00

90,00

4,50

405,00

675,00

0,09

asfalt

19

Strada

CARUL MARE

160,00

2,00

320,00

160,00

6,50

1.040,00

1.360,00

0,16

asfalt

20

Strada

CEGAN IONITA

192,30

2,60

499,98

192,30

7,30

1.403,79

1.903,77

0,19

asfalt

21

Strada

CHEIA

300,00

1,80

540,00

300,00

6,00

1.800,00

2.340,00

0,30

asfalt

22

Intrarea

CHIRNOGI

188,00

2,00

376,00

188,00

6,00

1.128,00

1.504,00

0,188

asfalt

23

Strada

CHIHLIMBARULUI

183,00

2,00

366,00

183,00

6,50

1.189,50

1.555,50

0,18

asfalt

24

Strada

CILNISTE

200,00

2,30

460,00

200,00

5,40

1.080,00

1.540,00

0,20

asfalt

25

Strada

CIMPENESTI

120,00

2,50

300,00

120,00

6,00

720,00

1.020,00

0,12

asfalt

26

Strada

CIMPIA MIERLEI

228,00

1,00

228,00

228,00

6,80

1.550,40

1.778,40

0,23

asfalt

27

Intrarea

CIOLPANI

160,00

2,00

320,00

160,00

6,00

960,00

1.280,00

0,16

asfalt

28

Strada

CIUBOTICA CUCULUI

360,00

3,00

1.080,00

360,00

6,50

2.340,00

3.420,00

0,36

asfalt

29

Strada

COBADIN

400,00

4,00

1.600,00

400,00

8,00

3.200,00

4.800,00

0,4

asfalt

30

Strada

COCEA N. D.

1.350,00

1,50

2.025,00

1.350,00

9,00

12.150,00

14.175,00

1,35

asfalt

31

Strada

CIUCA MIHAI DOCTOR

235,00

2,00

470,00

235,00

7,20

1.692,00

2.162,00

0,24

asfalt

32

Intrarea

CODRULUI

90,00

1,50

135,00

90,00

4,50

405,00

540,00

0,09

asfalt

33

Strada

COJOCARU ELENA SI VASILE

384,00

3,40

1.305,60

384,00

8,00

3.072,00

4.377,60

0,38

asfalt

34

Intrarea

COLIBASI

60,00

1,50

90,00

60,00

4,50

270,00

360,00

0,06

asfalt

35

Strada

COLINDELOR

200,00

-

-

200,00

7,20

1.440,00

1.440,00

0,20

asfalt

36

Intrarea

COMANESTI

57,00

-

57,00

9,00

513,00

513,00

0,06

asfalt

37

Strada

COMSESTI

183,00

2,70

494,10

183,00

5,60

1.024,80

1.518,90

0,18

asfalt

38

Strada

CONEA ION

300,00

2,00

600,00

300,00

3,50

1.050,00

1.650,00

0,30

asfalt

39

Intrarea

CONFIRMĂRII

375,00

3,20

1.200,00

375,00

8,50

3.187,50

4.387,50

0,38

asfalt

40

Strada

CONSECVENTEI

530,00

3,50

1.855,00

530,00

7,50

3.975,00

5.830,00

0,53

asfalt

41

Strada

COSOVENI

260,00

2,00

520,00

260,00

6,00

1.560,00

2.080,00

0,26

asfalt

42

Strada

COSULENI

183,00

-

-

183,00

8,00

1.464,00

1.464,00

0,18

asfalt

43

Strada

CRAIOVEANU LUCA COLONEL

270,00

2,50

675,00

270,00

5,50

1.485,00

2.160,00

0,27

asfalt

44

Intrarea

CREMENEI

100,00

1,80

180,00

100,00

4,00

400,00

580,00

0,1

asfalt

45

Strada

CREANGA ION

227,40

4,80

1.091,52

227,40

7,00

1.591,80

2.683,32

0,23

asfalt

46

Strada

CUCUTENI

577,50

1,80

1.039,50

577,50

6,50

3.753,75

4.793,25

0,58

asfalt

47

Strada

CUNUNITA

130,00

3,00

390,00

130,00

6,00

780,00

1.170,00

0,13

asfalt

48

Strada

CURIE JOLLIOT FREDERIC

300,00

2,40

720,00

300,00

7,20

2.160,00

2.880,00

0,30

asfalt

49

Intrarea

DAIA

65,00

2,00

130,00

65,00

6,00

390,00

520,00

0,07

asfalt

50

Intrarea

DALIEI

180,00

-

-

180,00

6,00

1.080,00

1.080,00

0,18

asfalt

51

Intrarea

DARASTI

100,00

2,00

200,00

100,00

5,50

550,00

750,00

0,10

asfalt

52

Strada

DAVILA ANA

840,00

3,00

2.520,00

840,00

7,00

5.880,00

8.400,00

0,84

asfalt

53

Strada

DAVIDESTI

528,20

2,70

1.426,14

528,20

6,30

3.327,66

4.753,80

0,53

asfalt

54

Intrarea

DEGEȚELULUI

60,00

2,30

138,00

60,00

4,50

270,00

408,00

0,06

asfalt

55

Strada

DEMOSTHENE ATANASIE G-RAL MEDIC

558,00

2,00

1.116,00

558,00

6,60

3.682,80

4.798,80

0,558

asfalt

56

Strada

DOCURI

104,00

2,80

291,20

104,00

6,50

676,00

967,20

0,10

asfalt

57

Strada

DORULUI

159,00

1,60

254,40

159,00

5,50

874,50

1.128,90

0,159

asfalt

58

Intrarea

DOINA

300,00

1,80

540,00

300,00

6,20

1.860,00

2.400,00

0,3

asfalt

59

Strada

DOGARU ANGHEL

254,00

1,40

355,60

254,00

7,60

1.930,40

2.286,00

0,254

asfalt

60

Strada

DOLJ EȘTI

75,00

2,40

180,00

75,00

5,40

405,00

585,00

0,08

asfalt

61

Strada

DORNISOARA

80,00

1,80

144,00

80,00

6,40

512,00

656,00

0,08

asfalt

62

Strada

DRAGHIESCU DIMITRIE DOCTOR

200,00

3,10

620,00

200,00

7,20

1.440,00

2.060,00

0,2

asfalt

63

Strada

DRAG MARIN SERGENT MAJOR

105,70

2,50

264,25

105,70

7,80

824,46

1.088,71

0,11

asfalt

64

Strada

DRAGALINA ION G-RAL

331,80

2,50

829,50

331,80

7,10

2.355,78

3.185,28

0,33

asfalt

65

Strada

DRAGASANI

250,00

4,00

1.000,00

250,00

6,00

1.500,00

2.500,00

0,25

asfalt

66

Strada

DRĂGUȚ GHEORGHE CAPORAL

200,00

2,50

500,00

200,00

6,50

1.300,00

1.800,00

0,20

asfalt

67

Strada

DRETEA

260,00

2,80

728,00

260,00

6,60

1.716,00

2.444,00

0,26

asfalt

68

Intrarea

DRUMUL MIC INTRE VII

90,00

-

-

90,00

8,00

720,00

720,00

0,09

asfalt

69

Strada

DUDESCU RADU

300,00

0,80

240,00

300,00

6,00

1.800,00

2.040,00

0,30

asfalt

70

Strada

DUTA GHEORGHE

125,00

3,50

437,50

125,00

6,50

812,50

1.250,00

0,13

asfalt

71

Intrarea

ECHERULUI

150,00

4,00

600,00

150,00

6,00

900,00

1.500,00

0,15

asfalt

72

Strada

ECLIPSEI

167,70

1,25

209,63

167,70

6,25

1.048,13

1.257,75

0,1677

asfalt

73

Strada

ECHINOCȚIULUI

500,00

3,00

1.500,00

500,00

7,00

3.500,00

5.000,00

0,50

asfalt

74

Strada

ECUATORULUI

105,00

2,00

210,00

105,00

6,00

630,00

840,00

0,11

asfalt

75

Strada

EFTIMIU MACHE

170,00

3,20

544,00

170,00

5,00

850,00

1.394,00

0,17

asfalt

76

Strada

ENACHE SPIRACHE

250,00

1,40

350,00

250,00

6,00

1.500,00

1.850,00

0,25

asfalt

77

Strada

ERIE EROUL

200,00

3,00

600,00

200,00

6,00

1.200,00

1.800,00

0,20

asfalt

78

Intrarea

ETERNITĂȚII

200,00

1,20

240,00

200,00

5,00

1.000,00

1.240,00

0,20

asfalt

79

Strada

ETERNITĂȚII

850,00

0,80

680,00

850,00

6,60

5.610,00

6.290,00

0,85

asfalt

80

Strada

EUSTATIU MIHAIL GENERAL

400,00

4,00

1.600,00

400,00

7,00

2.800,00

4.400,00

0,40

asfalt

81

Intrarea

FARCASANCA

95,00

1,80

171,00

95,00

5,00

475,00

646,00

0,10

asfalt

82

Strada

FARCASANCA

225,00

2,50

562,50

225,00

8,00

1.800,00

2.362,50

0,23

asfalt

83

Strada

FLAMUREI

120,00

2,00

240,00

120,00

6,00

720,00

960,00

0,12

asfalt

84

Strada

FLAUTULUI

208,30

1,70

354,11

208,30

8,60

1.791,38

2.145,49

0,21

asfalt

85

Strada

FLORARILOR

240,00

2,00

480,00

240,00

6,60

1.584,00

2.064,00

0,24

asfalt

86

Strada

FLOREA GHEORGHE SOLDAT

270,00

2,00

540,00

270,00

6,00

1.620,00

2.160,00

0,27

asfalt

87

Strada

FLORESCU AUREL

304,00

3,00

912,00

304,00

6,00

1.824,00

2.736,00

0,30

asfalt

88

Strada

FOCȘANI

212,00

3,00

636,00

212,00

8,00

1.696,00

2.332,00

0,212

asfalt

89

Drumul

FLOARE DE COLT

500,00

2,00

1.000,00

500,00

8,00

4.000,00

5.000,00

0,5

asfalt

90

Strada

FLORICA

284,00

2,50

710,00

284,00

6,60

1.874,40

2.584,40

0,28

asfalt

91

Strada

FLUTURILOR

100,00

1,80

180,00

100,00

6,20

620,00

800,00

0,10

asfalt

92

Strada

FOCHISTILOR

60,00

1,50

90,00

60,00

5,00

300,00

390,00

0,06

asfalt

93

Intrarea

FRAGILOR

100,00

2,00

200,00

100,00

6,00

600,00

800,00

0,10

asfalt

94

Strada

FRAGMENTULUI

176,00

5,00

880,00

176,00

11,00

1.936,00

2.816,00

0,18

asfalt

95

Strada

FRINARULUI

775,00

2,00

1.550,00

775,00

6,50

5.037,50

6.587,50

0,78

asfalt

96

Strada

FRINCESTI

150,00

2,00

300,00

150,00

5,00

750,00

1.050,00

0,15

asfalt

97

Strada

FRUNTE LATA

174,00

6,00

1.044,00

174,00

7,50

1.305,00

2.349,00

0,17

asfalt

98

Strada

FULGERESTI

120,00

2,00

240,00

120,00

7,50

900,00

1.140,00

0,12

asfalt

99

Strada

FURCULESTI

256,00

1,00

256,00

256,00

6,00

1.536,00

1.792,00

0,26

asfalt

100

Strada

GAGESTI

60,00

2,00

120,00

60,00

3,00

180,00

300,00

0,06

asfalt

101

Strada

GAICEANCA

182,00

2,00

364,00

182,00

7,50

1.365,00

1.729,00

0,18

asfalt

102

Strada

GALAUTASI

90,00

1,50

135,00

90,00

6,00

540,00

675,00

0,09

asfalt

103

Strada

GALEA NICOLAE

240,00

3,00

720,00

240,00

6,00

1.440,00

2.160,00

0,24

asfalt

104

Strada

GALLIULIU

95,00

2,00

190,00

95,00

5,00

475,00

665,00

0,10

asfalt

105

Strada

GARA DEALUL SPIRII

100,00

2,00

200,00

100,00

6,00

600,00

800,00

0,10

asfalt

106

Intrarea

GAZONULUI

120,00

2,00

240,00

120,00

5,00

600,00

840,00

0,12

asfalt

107

Strada

GAROFEANU 1. LOCOTENENT AVIATOR

184,90

1,80

332,82

184,90

6,60

1.220,34

1.553,16

0,18

asfalt

108

Strada

GHEORGHIADE TEODOSIU DOCTOR

225,00

2,50

562,50

225,00

6,50

1.462,50

2.025,00

0,23

asfalt

109

Strada

GHERGHEFULUI

134,00

1,80

241,20

134,00

6,20

830,80

1.072,00

0,13

asfalt

110

Strada

GIRBEA ION CAPITAN

150,50

2,20

331,10

150,50

6,70

1.008,35

1.339,45

0,1505

asfalt

111

Aleea

GHIMES

120,00

2,00

240,00

120,00

8,00

960,00

1.200,00

0,12

asfalt

112

Strada

GHIOCULUI

208,00

1,50

312,00

208,00

6,50

1.352,00

1.664,00

0,21

asfalt

113

Strada

GIDESCU PETRE DOCTOR

150,00

2,50

375,00

150,00

8,00

1.200,00

1.575,00

0,15

asfalt

114

Strada

GORANI

230,00

2,00

460,00

230,00

6,00

1.380,00

1.840,00

0,23

asfalt

115

Strada

GORGONA DIMITRIE

210,00

3,00

630,00

210,00

7,20

1.512,00

2.142,00

0,21

asfalt

116

Intrarea

GORNENI

120,00

1,50

180,00

120,00

4,00

480,00

660,00

0,12

asfalt

117

Strada

GOROVEI ARTUR

300,00

2,00

600,00

300,00

4,00

1.200,00

1.800,00

0,30

asfalt

118

Strada

GRADINA CU CAI

94,60

2,00

189,20

94,60

7,40

700,04

889,24

0,09

asfalt

119

Strada

GRĂDINII

300,00

2,00

600,00

300,00

6,00

1.800,00

2.400,00

0,30

asfalt

120

Intrarea

GRĂDINIȚEI

180,00

1,00

180,00

180,00

5,00

900,00

1.080,00

0,18

asfalt

121

Strada

GRIGOREANU PETRE CAPORAL

560,00

2,00

1.120,00

560,00

5,50

3.080,00

4.200,00

0,56

asfalt

122

Strada

GURIȚA ILIE FRUNTAȘ

400,00

2,00

800,00

400,00

6,50

2.600,00

3.400,00

0,40

asfalt

123

Strada

HALMAGEANU GHEORGHE

260,00

0,80

208,00

260,00

6,00

1.560,00

1.768,00

0,26

asfalt

124

Strada

HĂRNICIEI

138,00

2,00

276,00

138,00

6,50

897,00

1.173,00

0,14

asfalt

125

Strada

HEPITES ȘTEFAN INGINER

150,00

2,50

375,00

150,00

7,50

1.125,00

1.500,00

0,15

asfalt

126

Intrarea

HERESTI

200,00

1,50

300,00

200,00

5,80

1.160,00

1.460,00

0,2

asfalt

127

Strada

HERESCU PETRE DOCTOR

285,00

2,00

570,00

285,00

7,30

2.080,50

2.650,50

0,29

asfalt

128

Strada

HURMUZESCU DRAGOMIR

200,00

2,00

400,00

200,00

4,50

900,00

1.300,00

0,2

asfalt

129

Intrarea

HUTANI

180,00

1,00

180,00

180,00

6,00

1.080,00

1.260,00

0,18

asfalt

130

Strada

IACOB ANDREI

720,00

3,00

2.160,00

720,00

8,50

6.120,00

8.280,00

0,72

asfalt

131

Aleea

IACOB ANDREI A.

300,00

2,00

600,00

300,00

6,50

1.950,00

2.550,00

0,30

asfalt

132

Aleea

IACOB ANDREI B.

100,00

2,00

200,00

100,00

4,50

450,00

650,00

0,10

asfalt

133

Aleea

IACOB ANDREI C.

360,00

2,00

720,00

360,00

4,50

1.620,00

2.340,00

0,36

asfalt

134

Aleea

IACOB ANDREI D.

140,00

2,00

280,00

140,00

4,50

630,00

910,00

0,14

asfalt

135

Strada

IACOBENI

452,00

3,00

1.356,00

452,00

6,20

2.802,40

4.158,40

0,45

asfalt

136

Strada

IASOMIEI

60,00

1,20

72,00

60,00

4,80

288,00

360,00

0,06

asfalt

137

Strada

IAZULUI

230,00

2,00

460,00

230,00

6,00

1.380,00

1.840,00

0,23

asfalt

138

Strada

IEDEREI

165,00

1,80

297,00

165,00

7,20

1.188,00

1.485,00

0,17

asfalt

139

Intrarea

ILEANA COSINZEANA

70,00

1,50

105,00

70,00

5,50

385,00

490,00

0,07

asfalt

140

Strada

ILIADA

300,00

2,50

750,00

300,00

6,00

1.800,00

2.550,00

0,30

asfalt

141

Intrarea

INOVAȚIEI

75,00

2,00

150,00

75,00

5,50

412,50

562,50

0,08

asfalt

142

Strada

IOACHIM GHEORGHE

220,00

3,00

660,00

220,00

6,60

1.452,00

2.112,00

0,22

asfalt

143

Strada

IOSIF 0. EUGEN DOCTOR

171,60

2,50

429,00

171,50

7,40

1.269,10

1.698,10

0,1716

asfalt

144

Strada

IONESCU THOMA DOCTOR

422,80

3,80

1.606,64

422,80

8,10

3.424,68

5.031,32

0,4228

asfalt

145

Strada

IONESCU ȘTEFAN OCTAVIAN

200,00

2,00

400,00

200,00

6,50

1.300,00

1.700,00

0,20

asfalt

146

Strada

IORDACHE NASTASE

400,00

2,00

800,00

400,00

6,50

2.600,00

3.400,00

0,40

asfalt

147

Strada

IORGA GHEORGHE SERG.MAJ

70,00

3,00

210,00

70,00

8,20

574,00

784,00

0,07

asfalt

148

Strada

IOVAN ION FRUNTAȘ

237,80

2,60

618,28

237,80

7,10

1.688,38

2.306,66

0,24

asfalt

149

Intrarea

ISPIRESCU PETRE

70,00

1,20

84,00

70,00

5,80

406,00

490,00

0,07

asfalt

150

Strada

IOVITA

262,70

2,60

683,02

262,70

7,10

1.865,17

2.548,19

0,26

asfalt

151

Strada

IVANESCU DUMITRU

100,00

2,20

220,00

100,00

6,80

680,00

900,00

0,10

asfalt

152

Strada

JUGURENI

380,00

4,00

1.520,00

380,00

6,90

2.622,00

4.142,00

0,38

asfalt

153

Intrarea

JUPINESTI

80,00

1,80

144,00

80,00

5,20

416,00

560,00

0,08

asfalt

154

Strada

KOCH K. ROBERT DOCTOR

124,00

2,60

322,40

124,00

7,30

905,20

1.227,60

0,124

asfalt

155

Strada

JURILOVCA

230,00

2,00

460,00

230,00

4,60

1.058,00

1.518,00

0,23

asfalt

156

Strada

LACUL CIULNITA

255,00

2,00

510,00

255,00

7,00

1.785,00

2.295,00

0,26

asfalt

157

Strada

LACUL DULCE

135,00

2,50

337,50

135,00

6,00

810,00

1.147,50

0,14

asfalt

158

Strada

LACUL MARE

150,00

2,00

300,00

150,00

6,50

975,00

1.275,00

0,15

asfalt

159

Strada

LACUL OLTINA

158,00

2,00

316,00

158,00

6,00

948,00

1.264,00

0,16

asfalt

160

Strada

LACUL ORZA

360,00

3,00

1.080,00

360,00

7,00

2.520,00

3.600,00

0,36

asfalt

161

Intrarea

LACUL URLEA

165,00

2,00

330,00

165,00

6,00

990,00

1.320,00

0,17

asfalt

162

Strada

LA NG EȘTI

215,00

2,00

430,00

215,00

6,00

1.290,00

1.720,00

0,22

asfalt

163

Strada

LĂSTUNULUI

75,00

2,00

150,00

75,00

6,50

487,50

637,50

0,08

asfalt

164

intrarea

LETEA

45,00

2,00

90,00

45,00

2,50

112,50

202,50

0,045

asfalt

165

Aleea

LERESTI

280,00

3,00

840,00

280,00

7,50

2.100,00

2.940,00

0,28

asfalt

166

Strada

LEONTE ANASTASIEVICI DOCTOR

396,80

3,40

1.349,12

396,80

5,40

2.142,72

3.491,84

0,3968

asfalt

167

Strada

LISTER DOCTOR

916,70

3,60

3.300,12

916,70

10,50

9.625,35

12.925,47

0,9167

asfalt

168

Strada

LINTES PETRE LOCOTENENT

270,00

2,40

648,00

270,00

7,50

2.025,00

2.673,00

0,27

asfalt

169

Intrarea

LIVEZILOR

500,00

3,00

1.500,00

500,00

7,00

3.500,00

5.000,00

0,5

asfalt

170

Strada

LAZARESCU DUMITRU

240,00

2,00

480,00

240,00

7,00

1.680,00

2.160,00

0,24

asfalt

171

Strada

LITOGRAFIEI

110,00

2,00

220,00

110,00

6,00

660,00

880,00

0,11

asfalt

172

Strada

LUNTRENI

90,00

2,00

180,00

90,00

5,00

450,00

630,00

0,09

asfalt

173

Strada

LUCIFER

100,00

2,00

200,00

100,00

7,00

700,00

900,00

0,1

asfalt

174

Intrarea

LUCERNEI

310,00

-

-

310,00

5,00

1.550,00

1.550,00

0,31

asfalt

175

Strada

LUCERNEI

310,00

2,00

620,00

310,00

7,50

2.325,00

2.945,00

0,31

asfalt

176

Strada

LUPOAICEI

85,00

2,00

170,00

85,00

4,50

382,50

552,50

0,09

asfalt

177

Strada

MAGHIRANULUI

105,00

2,40

252,00

105,00

6,50

682,50

934,50

0,11

asfalt

178

Strada

MANEASERBAN SERGENT

400,00

2,00

800,00

400,00

8,50

3.400,00

4.200,00

0,40

asfalt

179

Intrarea

MANGALIA

75,00

2,00

150,00

75,00

6,00

450,00

600,00

0,08

asfalt

180

Strada

MANOLESCU NICOLAE DOCTOR

117,20

2,30

269,56

117,20

6,00

703,20

972,76

0,12

asfalt

181

Drumul

MARACINENI

250,00

2,00

500,00

250,00

6,00

1.500,00

2.000,00

0,25

asfalt

182

Strada

MARCONI GUGLIELMO INGINER

100,00

2,00

200,00

100,00

6,00

600,00

800,00

0,10

asfalt

183

Intrarea

MĂRGINENI

155,00

2,50

387,50

155,00

7,50

1.162,50

1.550,00

0,16

asfalt

184

Strada

MARIN CONSTANTIN

540,00

3,40

1.836,00

540,00

8,50

4.590,00

6.426,00

0,54

asfalt

185

Strada

MATEI CONSTANTIN

200,00

3,00

600,00

200,00

8,20

1.640,00

2.240,00

0,2

asfalt

186

Strada

MESTECANIS

555,00

2,00

1.110,00

555,00

6,90

3.829,50

4.939,50

0,555

asfalt

187

Strada

MAZILU TEODOR

230,00

1,50

345,00

230,00

6,00

1.380,00

1.725,00

0,23

asfalt

188

Drumul

MIDIA

60,00

2,50

150,00

60,00

6,00

360,00

510,00

0,06

asfalt

189

Strada

MIȘCA PETRE CAPORAL

311,00

3,40

1.057,40

311,00

7,00

2.177,00

3.234,40

0,311

asfalt

190

Strada

MIRINESCU MIHAIL DOCTOR

183,00

2,40

439,20

183,00

7,20

1.317,60

1.756,80

0,183

asfalt

191

Intrarea

MINUCU

75,00

2,00

150,00

75,00

7,00

525,00

675,00

0,08

asfalt

192

Strada

MITROP.DOSOFTEI

600,00

3,50

2.100,00

600,00

9,00

5.400,00

7.500,00

0,60

asfalt

193

Strada

MOARA ROȘIE

120,00

2,50

300,00

120,00

7,00

840,00

1.140,00

0,12

asfalt

194

Strada

MOLDOVEANULUI

72,00

2,00

144,00

72,00

8,00

576,00

720,00

0,07

asfalt

195

Intrarea

MOSTISTEA

225,00

2,00

450,00

225,00

6,00

1.350,00

1.800,00

0,23

asfalt

196

Strada

MUNȚII CARPATI

878,00

3,80

3.336,40

878,00

7,20

6.321,60

9.658,00

0,88

asfalt

197

Strada

MUSATINILOR

180,00

2,00

360,00

180,00

6,50

1.170,00

1.530,00

0,18

asfalt

198

Intrarea

MUSCA NICOLAE

80,00

1,00

80,00

80,00

6,00

480,00

560,00

0,08

asfalt

199

Intrarea

MUSCA VASILE

80,00

2,00

160,00

80,00

7,00

560,00

720,00

0,08

asfalt

200

Strada

NAIPU

220,00

0,80

176,00

220,00

6,50

1.430,00

1.606,00

0,22

asfalt

201

Strada

NĂVALNICULUI

150,00

2,50

375,00

150,00

7,00

1.050,00

1.425,00

0,15

asfalt

202

Intrarea

NEPTUN

100,00

1,50

150,00

100,00

4,50

450,00

600,00

0,1

asfalt

203

Strada

NENCIU PETRE

340,00

2,40

816,00

340,00

8,60

2.924,00

3.740,00

0,34

asfalt

204

Strada

NEDELCU ILIE CAPITAN

395,00

2,70

1.066,50

395,00

7,20

2.844,00

3.910,50

0,395

asfalt

205

Intrarea

NEGRI COSTACHE

74,80

1,40

104,72

74,80

6,10

456,28

561,00

0,07

asfalt

206

Strada

NUFĂRUL GALBEN

850,00

1,80

1.530,00

850,00

8,80

7.480,00

9.010,00

0,85

asfalt

207

Strada

NICULESCU IOSIF

150,00

2,40

360,00

150,00

7,00

1.050,00

1.410,00

0,15

asfalt

208

Strada

NUTU ANGHEL

300,00

2,00

600,00

300,00

7,00

2.100,00

2.700,00

0,30

asfalt

209

Strada

OGORULUI

238,80

2,50

597,00

238,80

7,50

1.791,00

2.388,00

0,24

asfalt

210

Strada

OLTEANU SOLDAT

80,00

2,50

200,00

80,00

7,50

600,00

800,00

0,08

asfalt

211

Strada

OMĂTULUI

200,00

2,00

400,00

200,00

6,00

1.200,00

1.600,00

0,20

asfalt

212

Strada

OPREA ISTRATE

150,00

2,00

300,00

150,00

6,00

900,00

1.200,00

0,15

asfalt

213

Strada

ORION

380,00

2,50

950,00

380,00

7,50

2.850,00

3.800,00

0,38

asfalt

214

Strada

PALOTA

130,00

2,00

260,00

130,00

7,00

910,00

1.170,00

0,13

asfalt

215

Strada

PALTINILOR

120,00

2,00

240,00

120,00

8,00

960,00

1.200,00

0,12

asfalt

216

Strada

PANERULUI

200,00

2,00

400,00

200,00

7,00

1.400,00

1.800,00

0,20

asfalt

217

Strada

PASAREA

140,00

1,50

210,00

140,00

7,00

980,00

1.190,00

0,14

asfalt

218

Strada

PĂSTRĂVILOR

130,00

2,40

312,00

130,00

7,60

988,00

1.300,00

0,13

asfalt

219

Intrarea

PĂȘUNILOR

360,00

1,20

432,00

360,00

12,00

4.320,00

4.752,00

0,36

asfalt

220

Strada

PĂȘUNILOR

300,00

2,00

600,00

300,00

6,50

1.950,00

2.550,00

0,30

asfalt

221

Intrarea

PATULENI

75,00

1,00

75,00

75,00

6,00

450,00

525,00

0,08

asfalt

222

Strada

PAULESCU N1COLAE

150,00

2,00

300,00

150,00

6,00

900,00

1.200,00

0,15

asfalt

223

Strada

PĂUN ILIE

110,00

2,00

220,00

110,00

7,00

770,00

990,00

0,11

asfalt

224

Strada

PĂUN NICOLAE CAPORAL

250,00

2,00

500,00

250,00

7,50

1.875,00

2.375,00

0,25

asfalt

225

Strada

PĂUN PETRE

170,00

5,00

850,00

170,00

8,00

1.360,00

2.210,00

0,17

asfalt

226

Strada

PENES DUMITRU AVIATOR

250,00

2,00

500,00

250,00

7,00

1.750,00

2.250,00

0,25

asfalt

227

Intrarea

PERSICANI

80,00

2,50

200,00

80,00

7,00

560,00

760,00

0,08

asfalt

228

Strada

PERSICANI

230,00

2,20

506,00

230,00

8,00

1.840,00

2.346,00

0,23

asfalt

229

Strada

PETALELOR

200,00

2,20

440,00

200,00

8,20

1.640,00

2.080,00

0,20

asfalt

230

Strada

PETROȘANI

220,00

2,00

440,00

220,00

7,50

1.650,00

2.090,00

0,22

asfalt

231

Strada

PETRU VODĂ

260,00

2,60

676,00

260,00

7,60

1.976,00

2.652,00

0,26

asfalt

232

Strada

PIRAMIDEI

240,00

2,00

480,00

240,00

7,50

1.800,00

2.280,00

0,24

asfalt

233

Intrarea

PITICULUI

100,00

1,50

150,00

100,00

6,00

600,00

750,00

0,10

asfalt

234

Strada

PARAULUI

60,00

2,00

120,00

60,00

6,50

390,00

510,00

0,06

asfalt

235

Strada

PLAISOR

135,00

2,00

270,00

135,00

7,00

945,00

1.215,00

0,14

asfalt

236

Strada

PLIVITULUI

200,00

3,00

600,00

200,00

7,60

1.520,00

2.120,00

0,2

asfalt

237

Strada

PLESANI

320,00

3,00

960,00

320,00

7,60

2.432,00

3.392,00

0,32

asfalt

238

Strada

POENARU VASILE FRUNTAȘ

250,00

2,50

625,00

250,00

8,20

2.050,00

2.675,00

0,25

asfalt

239

Intrarea

PODOLENI

180,00

2,00

360,00

180,00

7,00

1.260,00

1.620,00

0,18

asfalt

240

Strada

POLONI VICTOR DOCTOR

181,60

3,10

562,96

181,60

7,10

1.289,36

1.852,32

0,18

asfalt

241

Strada

POPA NAE

330,00

2,20

726,00

330,00

8,00

2.640,00

3.366,00

0,33

asfalt

242

Strada

POPINA

120,00

2,80

336,00

120,00

7,20

864,00

1.200,00

0,12

asfalt

243

Strada

POPOVICI NICOLAE ELEV

300,00

0,80

240,00

300,00

6,00

1.800,00

2.040,00

0,30

asfalt

244

Strada

POROJAN NICOLAE SOLDAT

200,00

4,00

800,00

200,00

7,20

1.440,00

2.240,00

0,20

asfalt

245

Strada

PORTITA

240,00

1,20

288,00

240,00

7,00

1.680,00

1.968,00

0,24

asfalt

246

Strada

PORUMBARU ION MAIOR

300,00

2,00

600,00

300,00

66,00

19.800,00

20.400,00

0,30

asfalt

247

Aleea

POSADA

70,00

2,00

140,00

70,00

3,50

245,00

385,00

0,07

asfalt

248

Intrarea

POSADA

112,00

1,50

168,00

112,00

6,50

728,00

896,00

0,11

asfalt

249

Intrarea

POTELU

75,00

2,00

150,00

75,00

5,20

390,00

540,00

0,08

asfalt

250

Strada

PREPELICARULUI

230,00

2,50

575,00

230,00

7,50

1.725,00

2.300,00

0,23

asfalt

251

Strada

PRETORIENILOR

87,40

2,10

183,54

87,40

4,90

428,26

611,80

0,09

asfalt

252

Strada

PRIBEAGULUI

250,00

2,00

500,00

250,00

5,00

1.250,00

1.750,00

0,25

asfalt

253

Intrarea

PRUNISOR

60,00

1,30

78,00

60,00

7,50

450,00

528,00

0,06

asfalt

254

Intra rea

PRUNDENI

60,00

1,50

90,00

60,00

6,00

360,00

450,00

0,06

asfalt

255

Strada

PRUNILOR

200,00

2,00

400,00

200,00

7,50

1.500,00

1.900,00

0,20

asfalt

256

Strada

RACACIUNI

230,00

2,00

460,00

230,00

7,00

1.610,00

2.070,00

0,23

asfalt

257

Strada

RACOVITA FELICIA

88,80

3,20

284,16

88,80

7,30

648,24

932,40

0,09

asfalt

258

Strada

RADU CONSTANTIN

420,00

3,00

1.260,00

420,00

7,00

2.940,00

4.200,00

0,42

asfalt

259

Strada

RAFIEI

225,00

2,50

562,50

225,00

7,50

1.687,50

2.250,00

0,23

asfalt

260

Strada

RHEA SILVIA

200,00

2,40

480,00

200,00

7,60

1.520,00

2.000,00

0,20

asfalt

261

Strada

RISIPITU SAMOILA SOLDAT

120,00

2,00

240,00

120,00

8,00

960,00

1.200,00

0,12

asfalt

262

Intrarea

ROJISTEA

95,00

2,00

190,00

95,00

6,50

617,50

807,50

0,10

asfalt

263

Strada

ROVINARI

250,00

-

-

250,00

6,00

1.500,00

1.500,00

0,25

asfalt

264

Strada

ROSCA PÂNDELE

180,00

2,00

360,00

180,00

7,50

1.350,00

1.710,00

0,18

asfalt

265

Strada

SALVATORULUI

-

-

asfalt

266

Drumul

SANCRAIUL

180,00

-

-

180,00

7,70

1.386,00

1.386,00

0,18

asfalt

267

Strada

SARU DORNEI

210,00

-

-

210,00

6,00

1.260,00

1.260,00

0,21

asfalt

268

Strada

SASCUT

270,00

2,00

540,00

270,00

8,00

2.160,00

2.700,00

0,27

asfalt

269

Intrarea

SATURN

240,00

2,00

480,00

240,00

6,00

1.440,00

1.920,00

0,24

asfalt

270

Intrarea

SEMĂNĂTORULUI

60,00

2,00

120,00

60,00

6,50

390,00

510,00

0,06

asfalt

271

Strada

SEVER AXENTE

120,00

2,00

240,00

120,00

6,50

780,00

1.020,00

0,12

asfalt

272

Strada

SEVEREANU CONSTANTIN DOCTOR

221,80

2,10

465,78

221,80

6,60

1.463,88

1.929,66

0,22

asfalt

273

Strada

SFINȚII APOSTOLI

843,80

3,50

2.953,30

843,80

7,30

6.159,74

9.113,04

0,84

asfalt

274

Strada

SOCOLESTI

490,00

1,50

735,00

490,00

7,00

3.430,00

4.165,00

0,49

asfalt

275

Strada

SPATARESTI

140,00

2,00

280,00

140,00

8,00

1.120,00

1.400,00

0,14

asfalt

276

Strada

SPULBER

190,00

2,40

456,00

190,00

7,60

1.444,00

1.900,00

0,19

asfalt

277

Strada

STAICOVICI D. NICOLAE DOCTOR

686,00

3,80

2.606,80

686,00

8,20

5.625,20

8.232,00

0,69

asfalt

278

Aleea

STANCIU GEORGE CRISTIAN EROU

300,00

2,00

600,00

300,00

6,00

1.800,00

2.400,00

0,30

asfalt

279

Strada

STANISOARA

200,00

2,40

480,00

200,00

7,60

1.520,00

2.000,00

0,20

asfalt

280

Intrarea

ȘTEFAN VODĂ

120,00

1,00

120,00

120,00

6,00

720,00

840,00

0,12

asfalt

281

Strada

ȘTEFAN VODĂ

435,00

2,00

870,00

435,00

6,50

2.827,50

3.697,50

0,44

asfalt

282

Strada

STEFANESCU ION

290,00

1,45

420,50

290,00

7,45

2.160,50

2.581,00

0,29

asfalt

283

Intrarea

STERE IONITA SOLDAT

90,00

1,50

135,00

90,00

6,00

540,00

675,00

0,09

asfalt

284

Strada

STOICANESTI

270,00

2,80

756,00

270,00

7,00

1.890,00

2.646,00

0,27

asfalt

285

Strada

STROE VASILE SUBLOCOTENENT

220,00

2,00

440,00

220,00

7,50

1.650,00

2.090,00

0,22

asfalt

286

Strada

SUCEVITA

233,00

2,20

512,60

233,00

6,60

1.537,80

2.050,40

0,23

asfalt

287

Strada

SULINA

150,00

2,00

300,00

150,00

8,00

1.200,00

1.500,00

0,15

asfalt

288

Strada

SULFINEI

100,00

2,80

280,00

100,00

7,20

720,00

1.000,00

0,1

asfalt

289

Aleea

SURIANU

30,00

2,00

60,00

30,00

3,50

105,00

165,00

0,03

asfalt

Intre str. Breslelor si

str. Cascadei

290

Strada

SURUGIILOR

-

-

-

-

asfalt

291

Strada

TABARA STAN

285,60

1,70

485,52

285,60

6,00

1.713,60

2.199,12

0,29

asfalt

292

Strada

TAIGA

230,00

1,30

299,00

230,00

6,40

1.472,00

1.771,00

0,23

asfalt

293

Strada

TALAZULUI

260,00

2,00

520,00

260,00

8,00

2.080,00

2.600,00

0,26

asfalt

294

Intrarea

TANASE ION SOLDAT

130,00

-

-

130,00

4,00

520,00

520,00

0,13

asfalt

295

Strada

TĂPȘANULUI

224,00

2,00

448,00

224,00

6,00

1.344,00

1.792,00

0,22

asfalt

296

Strada

TARGU CARBUNESTI

480,00

-

-

-

0,48

asfalt

297

Intrarea

TATARU PETRE EROU

80,00

1,00

80,00

80,00

5,00

400,00

480,00

0,08

asfalt

298

Strada

TATARU PETRE EROU

450,00

7,60

3.420,00

450,00

7,60

3.420,00

6.840,00

0,45

asfalt

299

Strada

TATU TUDOR SOLDAT

140,00

2,00

280,00

140,00

8,00

1.120,00

1.400,00

0,14

asfalt

300

Strada

TEIULUI

500,00

2,00

1.000,00

500,00

8,20

4.100,00

5.100,00

0,50

asfalt

301

Strada

TELIU

180,00

3,00

540,00

180,00

7,20

1.296,00

1.836,00

0,18

asfalt

302

Strada

TEODORESCU FLOREA DOCTOR

134,90

2,10

283,29

134,90

6,00

809,40

1.092,69

0,13

asfalt

303

Strada

TEPELUS

256,00

3,00

768,00

256,00

6,60

1.689,60

2.457,60

0,26

asfalt

304

Intrarea

TIRGU OCNA

100,00

2,00

200,00

100,00

6,00

600,00

800,00

0,10

asfalt

305

Strada

TOBOȘARI

492,00

1,00

492,00

492,00

6,60

3.247,20

3.739,20

0,49

asfalt

306

Strada

TOCILEI

300,00

2,00

600,00

300,00

8,00

2.400,00

3.000,00

0,30

asfalt

307

Strada

TODIREN1

240,00

2,00

480,00

240,00

6,00

1.440,00

1.920,00

0,24

asfalt

308

Strada

TOMA CONSTANTIN EROU

255,00

2,40

612,00

255,00

7,60

1.938,00

2.550,00

0,26

asfalt

309

Strada

TOMESCU NICOLAE DOCTOR

203,70

2,60

529,62

203,70

7,20

1.466,64

1.996,26

0,20

asfalt

310

Strada

TOMESCU VOICU

105,00

2,50

262,50

105,00

7,20

756,00

1.018,50

0,11

asfalt

311

Strada

TOPOLOGULUI

500,00

4,80

2.400,00

500,00

7,20

3.600,00

6.000,00

0,50

asfalt

312

Intrarea

TOPORASI

360,00

3,00

1.080,00

360,00

8,00

2.880,00

3.960,00

0,36

asfalt

313

Strada

TORTOMAN

75,00

2,40

180,00

75,00

7,60

570,00

750,00

0,08

asfalt

314

Strada

TRĂGACIULUI

140,00

2,00

280,00

140,00

8,00

1.120,00

1.400,00

0,14

asfalt

315

Strada

TRIUNGHIULUI

394,00

3,00

1.182,00

394,00

8,00

3.152,00

4.334,00

0,39

asfalt

316

Strada

TUDOR ALEXANDRU

130,00

2,00

260,00

130,00

6,00

780,00

1.040,00

0,13

asfalt

317

Strada

TUFANILOR

120,00

2,00

240,00

120,00

8,00

960,00

1.200,00

0,12

asfalt

318

Strada

TURNESCU NICOLAE DOCTOR

182,00

2,40

436,80

182,00

7,30

1.328,60

1.765,40

0,182

asfalt

319

Strada

TUFIȘULUI

90,00

2,00

180,00

90,00

6,00

540,00

720,00

0,09

asfalt

320

Intrarea

TZARCULUI

120,00

2,00

240,00

120,00

8,00

960,00

1.200,00

0,12

asfalt

321

Strada

TZICHINDEAL DUMITRU

200,00

3,00

600,00

200,00

7,00

1.400,00

2.000,00

0,20

asfalt

322

Strada

TZIPEIU AUREL

37,00

2,00

74,00

37,00

3,00

111,00

185,00

0,04

asfalt

323

Strada

ULMILOR

254,00

3,40

863,60

254,00

6,60

1.676,40

2.540,00

0,25

asfalt

324

Intrarea

UNGHERULUI

75,00

2,00

150,00

75,00

5,00

375,00

525,00

0,08

asfalt

325

Strada

URLEANU BARBU

141,90

1,60

227,04

141,90

7,00

993,30

1.220,34

0,14

asfalt

326

Strada

USURELU ION CAPORAL

105,00

3,00

315,00

105,00

7,00

735,00

1.050,00

0,11

asfalt

327

Intrarea

VALEA ALBA

70,00

2,00

140,00

70,00

6,00

420,00

560,00

0,07

asfalt

328

Strada

VALEA ALBA

570,00

3,50

1.995,00

570,00

8,00

4.560,00

6.555,00

0,57

asfalt

329

Intrarea

VALEA DRAGULUI

100,00

1,20

120,00

100,00

5,00

500,00

620,00

0,10

asfalt

330

Strada

VALEA POIENI!

240,00

3,00

720,00

240,00

8,20

1.968,00

2.688,00

0,24

asfalt

331

Strada

VALEA DRAGULUI

100,00

2,00

200,00

100,00

6,00

600,00

800,00

0,10

asfalt

332

Strada

VICOL NICOLAE DOCTOR

75,00

1,80

135,00

75,00

6,40

480,00

615,00

0,08

asfalt

333

Strada

VIGILENTEI

115,20

1,50

172,80

115,20

17,00

1.958,40

2.131,20

0,12

asfalt

334

Strada

VILTOAREI

120,00

3,40

408,00

120,00

8,60

1.032,00

1.752,00

0,15

asfalt

Intre Aleea Livezilor si Prel. Ferentari

335

Strada

VLAD VODĂ

195,00

2,00

390,00

195,00

7,00

1.365,00

1.755,00

0,20

asfalt

336

Drumul

VLASIN

30,00

2,00

60,00

30,00

2,50

75,00

135,00

0,03

asfalt

337

Strada

VOITIN

203,30

1,50

304,95

203,30

7,40

1.504,42

1.809,37

0,20

asfalt

338

Intrarea

VRABIEI

225,00

2,00

450,00

225,00

6,60

1.485,00

1.935,00

0,23

asfalt

339

Strada

ZAMFIR MARIN

40,00

0,80

32,00

40,00

4,00

160,00

192,00

0,04

asfalt

340

Intrarea

ZETEA

90,00

3,40

306,00

90,00

6,60

594,00

900,00

0,09

asfalt

341

Strada

ZEBREI

105,00

2,00

210,00

105,00

6,50

682,50

892,50

0,105

asfalt

342

Strada

ZĂVOIULUI

230,00

2,50

575,00

230,00

7,50

1.725,00

2.300,00

0,23

asfalt

343

Strada

ZIDARULUI

214,00

3,40

727,60

214,00

6,60

1.412,40

2.140,00

0,21

asfalt

344

Intrarea

ZIMINEL

150,00

2,00

300,00

150,00

6,50

975,00

1.275,00

0,15

asfalt

TOTAL

76.993,80

-

181.773,17

76.513,70

-

550.465,14

732.550,30

77,02

Durata de realizare: 39 de luni (din care 3 luni proiectare si 36 execuția lucrărilor)

//a &   w?. JAs/zsE//,*/? .

ANEXA 2

INDICATORI ECONOMICI

Reparații a infrastructurii rutiere si a trotuarelor pietonale din sectorul 5 al Municipiului București

TVA                    19%

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

1

4

5

CAPITOLUL 1 pentru obținerea si amenajarea terenului

Cheltuieli

1,1

Obținerea terenului

| 0,00

| 0,00

| 0,00

1,2

Amenajarea terenului

j                0,00

1 0,00

0,00

1,3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului Ia starea

■ 0,00

0,00

; 0,00

1,4||CheItuieli pentru relocarea/protectia utilităților

;                0,00

0,00

i                0,00

Total capitol 1

I                0,00

0,00

i                0,00

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

l                o,oo||               o,oo]|                0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3,1

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3. Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

150.108,83

28.520,68

178.629,51

3,3

Expertizare tehnica

132.500,00

25.175,00

157.675,00

3,4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladiriloi

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

10.319.051,63

1.960.619,81

12.279.671,44

3.5.1. Tema de proiectare

132.500,00

25.175,00

157.675,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

132.500,00

25.175,00

157.675,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.002.176,60

570.413,55

3.572.590,16

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detalilor de execuție

25.000,00

4.750,00

29.750.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

7.026.875,03

1.335.106,25

8.361.981,28

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3,7

Consultanta

225.163,25

42.781,02

267.944,26

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivid de investii

202.646,92

38.502,91

241.149,84

3.7.2. Auditul Financiar

22.516,33

4.278,10

26.794,43

3,8

Asistenta (clinica

2.251.632,44

427.810,16

2.679.442,60

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

1.801.305,96

342.248,13

2.143.554,09

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrări lor

1.500.000,00

285.000,00

1.785.000,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat da către Inspectoratul de Stat in Construcții

301.305,96

57.248,13

358.554,09

3.8.2. Dirigentie de șantier

450.326,49

85.562,03

535.888,52

Total capitol 3

13.088.456,14

2.486.806,67

15.575.262,81

CAPITOLUL 4                                                                                         Cheltuieli

pentru investiția de baza

4,1

Construcții si instalații

150.108.830,10

28.520.677,72

178.629.507,82

4,2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

150.108.830,10

28.520.677,72

178.629.507,82

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5,1

Organizare de șantier

3.752.720,75

713.016,94

4.465.737,70

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

3.002.176,60

570.413,55

3.572.590,16

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantier

750.544,15

142.603,39

893.147,54

5,2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1.651.197,13

0,00

1.651.197,13

5.2.1. Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

750.544,15

0,00

750.544,15

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

150.108,83

0,00

150.108,83

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

750.544,15

0,00

750.544,15

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0,00

0,00

0,00

5,3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

15.010.883,01

2.852.067,77

17.862.950,78

5,4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

30.000,00

5.700,00

35.700,00

Total capitol 5

20.444.800,89

3.570.784,71

24.015.585,61

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6,1|

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6,2

Probe tehnologice si teste

150.108,83

28.520,68

178.629,51

Total capitol 6

150.108,83

28.520,68

178.629,51

TOTAL GENERAL

183.792.195,96

34.606.789,78

218.398.985,74

din care:

C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)

153.111.006,70

29.091.091,27

182.202.097,97
Anexai


INDICATORI ECONOMICI

Lucrări de reparații

Regiunea 1

Nr. i Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Ici

lei

Ici

1

2

3

4            1

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția (le baza


4,l||Constructii si instalații

I      4,i.l|[Reg iunea 1_________________________________________

 • 4.1.1 j||lntrarea COMANESTI

 • 4.1 l~2]|Intrarea NEGRI COS TACI IE

4.1.1,3||Strada BRUTUS M.I.

4.1.1,4||Strada BUICLIU CRISTEA DOCTOR

4.1.1.5||lntrarea BUTURUGENI

4.1.1,6||Strada CAPSA ȘTEFAN DOCTOR 4.l.l.7||StradaCEGAN IONITA

4. l.l.s|| Strada CHICA MIIIAI DOCTOR

4ii 9||Ștrada CURIE JOLLIOT FREDERIC 4,i.l.l0||StradaDAVILA ANA

 • 4.1.1.11 |[Strada DEMOSTHENE ATANASIE G-RAL

 • 4.1 .l l2||Strada DRAGALINA ION G-RAL

4.1; 1.l3||Strada DRAGHIESCU DIMITRIE DOCTOR 41.1.14||Strada FRUNTE LATA

4.1.1.15||Strada GARA DEALUL SP1R1I

 • 4.1.1 16||StradaGIRBEA ION CAPELAN

4.1.1.17||Strada GRADINA CU CAI

 • 4.1 I.I8||Strada HERESCU PETRE DOCTOR

 • 4.11 I9||Strada IONESCU THOMA DOCTOR

[  4.1.1,20||Strada IOSIF O. EUGEN DOCTOR

|   4.1.1.21 ||Strada IOVITA

|  4.1.1 22||Strada KOCII K. ROBERT DOCTOR

|  4.1 l 23||Strada LEONTE ANASTAS1EVICI DOCTOR

|  411 24|[Strada LISTER DOCTOR

i 411 25|[Strada MANOLESCU NICOLAE DOCTOR

|  4.1.1 _26|[Strada MARCONI GUGLIELMO INGINER-

|  4.1.1 27||Strada MIRINESCU MIHA1L DOCTOR

|  4.1.1 28||Strada PAULESCU NICOLAE

'  4 11 29||Strada POLONI VICTOR DOCTOR

|  4 11 30||Strada PRETORIENILOR

|  411311|Strada RACOVITA FELICIA

i 4.l .l .32|[Strada SEVEREANU CONSTANTIN DOCTOR

i 4,1.1 33|[Strada SFINȚII APOSTOLI

j 411 34||Strada STAICOV1CI D. NICOLAE DOCTOR

 • 41.1 3s||Aleea STANCIU GEORGE CRISTIAN EROU

 • 4.1.1 36||Strada TOMESCU NICOLAE DOC I OR

 • 4.1.1 37||Strada TURNESCU NICOLAE DOCTOR 4,1138||Strada TZIPEIU AUREL

 • 4.1.1 39||Strada URLEANU BARBU

4,1.1,4o|[Strada VICOL NICOLAE DOCTOR


INDICATORI ECONOMICI Lucrări de reparații Regiunea 2

1 Nr.

Cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

1

5Cap, 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza______

4,l||Constructii si instalații

4.1.2|[Reg iu nea 2

 • 4.1.2, l|[Strada ZIDARULUI

4.1.2.2||Strada POPOVICI NICOLAE ELEV

i 4.1.2.3|[întrarea CONFIRMARI I

4 l.2.4||Strada COBADIN

 • 4.1.2. s|[întrarca PITICULUI

4.1.2.6|[kitrarea ILEANA COS1NZEANA

|   4.1 2.7|[Strada IORGA GHEORGHE SERG.MAJ

|   4.l.2.8||Strada PRIVITULUI

4,1,2.9||Strada ILIADA                       "

4.1.2.lo||Strada DORULUI

 • 41.2.1 l||lntrarea ISPIRESCU PETRE 4.1.2.12|[Strâda COJOCARU ELENA SI VASILE

 • 4.1 2.l3|[StrâdaGB5ESCU PETRE DOCTOR

!  4.l.2.14|[Strada MIȘCA PETRE CAPORAL

| 4.l.2.l5|fstrada FOCȘANI                   '

| 4,l.2.l6|[Strada SASCUT

j 4.1.2.17|[strada PRIBEAGULUI

|  4,1,2.18||Strada PORUMBARU ION MAIOR

4 l .2 l9||Strada CRAIOVEANU LUCA COLONEL |  4.1,2.20|[Strada MANEA SERBAN SERGENT

4.1.2.21 |[sîrada NEDELCU IL1E CAPITAN

4.1,2.22|[Strada BURLACU ION CAPORAL

4.l.2.23|[Strada TRIUNGHIULUI

4.1,224||Strada JUGURENI

4. l 2.26||Strada GHIMES

4,1,2.27||Strada GHIOCULUI"

4,1,2.28||Strada LUNTRENÎ" 4,1.2.29|[Ăîeea POSADA

4.1,2.3o|| Intrarea POSADA

4.1.2.31 ||Strada LACUL MĂRE

 • 4.1 .2.32||Strada BRAT1LA

4 1 2 33||Strada PETROSANÎ"

4.l,2.34||Strada DRAGASANI

4.l.2.35||Strada LITOGRAFÎeT

4,1.2.36||Strada ECLIPSEI

4 i.2.37||lntrarea VALEA DRAGULUI 4.l,2.38||Strada TARGU CARBUNESTI

 • 4.1 2.39||Strada CONSECVENTEI

4. l.2.40||Strada TOBOȘARI

4.1.2.41

Strada CIMPIA MIERLEI

□12

352.743,36||

67.021,24||

419.764,60|

I 4.1.2.42

Intrarea CHIRNOGI

□r

315.388,8oj|

59.923.87||

375.3 12,67|

4.1.2.43

Intrarea HERESTI

ii

300.104. Oojj

57.019.76||

357.123.76|

  4.1.2.44

Intrarea ECHERULUI

li

335.520,00|j

63.748,8ojj

399.268.8oj

[   4.1.2.45

Intrarea INOVA ȚIEI

ii

118.830,00||

22.577,7ojj

l4l.407.70j

|   4.1.2.46

Strada COINEA ION

li

363.48O,Oojj

69.06 l,20|j

432.54 l,2oj

4.1.2.47

Intrarea PRUNDENI

li

92.268,Oojj

17.530,92jj

109.798.92j

4.1.2.48

Intrarea PRUNISOR

li

105.688,8ojj

20.080.87jj

I25.769,67j

|   4.1.2.49

Drumul MIDIA

ii

109.044,Oojj

20.718,36jj

129.762,36|

|   4.1.2.50

Strada VALEA DRAGULUI

ii

l67.76O.Oojj

31.874,4oj|

I99.634.4oj

;    4.1.2.51

Strada GAROFEANU 1. LOCOTENENT AVIATOR

ii

320.527.85jj

60.900,29j|

38l.428.l4j

|Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

-------IL

21.770.025,54|j

4.112.042,Objj

25.754.368,681

Anexa 5


INDICATORI ECONOMICI

Lucrări de reparații Regiunea 3

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza


IConstruclii si instalații [Regiunea 3___________

|Strada MESTECANIS |Strada TEIULUI [Strada VALEA ALBA llntrarea VALEA ALBA llntrarea LETEA |Strada OMĂTULUI |Druinul MARACINENI [Strada VALEA POIENII |Strada CARUL MARE |Drumul VLASIN |Strada LUCIFER


|Strada FULGERESTI llntrarea NEPTUN


 • 4.1.3.37

 • 4.1.3.38


 • 4.1.3.39

 • 4.1.3.40


IStrada ORION

[intrarea SATURN |Strada GAGESTI

[Drumul FLOARE DE COLT

|Strada RACACIUNI

|Strada SOCOLESTI llntrarea TIRGU OCNA

|Strada MAZILU TEODOR

|Strada GORAN1

|Strada IAZULUI |Strada VOITIN

|Strada TĂPȘANULUI

[Strada JURILOVCA

[Strada LAZARESCU DUMITRU

[Strada TODIRENI [Strada NA1PU [Strada PORTIȚA [Strada PIRAMIDEI

[Strada GRIGOREANU PETRE CAPORAL [Strada CUCUTEN1

[Strada DAVIDEST1

[Strada IOVAN ION FRUNTAȘ

[Strada FLORARILOR

[Strada PĂUN NICOLAE CAPORAL

Strada COSOVENI

Strada TAIGA

Strada PENES DUMI TRU AVIATOR


21.84 L08^28||  4.149.806,58jj  25,990.893,86

]|    1.024.174~80jj     194.593,21||    1.218,768,01

]j    l.043.84O()jj     I98.329.6O||    1.242,169,60

|j    l.407.786|00jj    267.479.34||    1.675.265,34

]j      117.43200||______22.3l2.08ll      139.744,08

11       46.134~00jj       8.765,46||       54,899,46|

11      335.52O.OOjj      63.748.80||      399.268,80|

]j      4l9.400.00j|      79,686,00||      499,086,00|

][     568.147,20||     IO7.947.97||      676.095,17|

1j      283.328,OOjj      53.832,32||      337.160,32|

]|       30.756,00||       5.843,64||       36.599,64|

]|      186.400,00|r    35.416,00|r    22l.816.00|

]j      234,864,00j|      44.624,16||      279.488,16|

11      125.82P|oo|j~  23.905,80||      149.725,80|

][     796.860,00||     151.403,40||      948.263,40|

]j      402.624,OOjj      76.498,56||      479.122,56|

]|       67.IQ4~00]|      12.749,76||       79.853,76|

]j     1.025.200,00||     194.788,00||    1.219.988,00~|

]j      428.720.00jj      8l.456,80||      510.176,80|

[    844.858,00||     160.523.02||    1.005.381.02|

|j      167.760,00||      31,874,40||      199.634,40|

]j      353.694,00||      67,201,86||     420.895,86|

]|      385.848d)0||      73.311,12||      459.159,12|

]j      385.848,OOjj      73.311,12||      459.159,12|

]j      365.687/ÎTjj      69.480,70j|      435.168,61|

375.782.40jj      71.398.66jj     447.181,06|

]|      325.827,20||      61.907,17|[     387.734.37|

]|      447.360[00||      84.998.40||     532.358,40|

]|      402.62T00||      76.498.56||     479.122,56|

]j      3l5.76L60jj      59.994,70||      375.756,30|

]j      393.676|80|j      74.798,59||     468.475,39|

]j      469.728~00]j      89.248.32]|      558,976,32|

]j      887.264~00]j     168.580,16||    1.055.844,16|

]j      990.34Ț20jj     I88.I65,21||    1.178.508,41|

|j    1.019.024~57jj     I93.614,67||    l.212.639,24|

]j      487.585,12jj      92.641,17||      580 226,29|

]j     429.46p0jj     81.598,46]     5ll.064,06|

|j      489.30Q~Qojj      92.967,00]     582,267,00|

]|      436.17(L00||      82.873.44ll     5I9.O49.44|

jj      357,98 L20jj      68.016,43]     425.997,63|

||      466.000,00||      88.540,00||     554.540,00|


4.1.3.41 ||Strada DRETEA

523.41 1,20

99.448.13

622.859.33

4.l.3.42||Strada SUCEVITA

429.968,88

81.694.09

51 1.662.97

4.1.3.43|jstrada PETRU VODĂ

557.336.00

105.893,84

663.229,84

4.l.3.44||Strada STO1CANESTI

563.673.60

107.097,98

670.771,58

4.l .3.45||StradaCARPEA ION SERGENT MAJOR

424.992,00

80.748,48

505.740.48

II

TOTAL I -Subcap. 4.1

21.841.087,28

4.149.806,58

25.990.893,86

4,2||Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0.00

0.00

TOTAL II - Subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4,3||Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

IlUtilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita

4 4

’ ||montaj si echipamente dc transport

0,00

0.00

0,00

4,5|| Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6||Active necorporale

0,00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Țoțarl;l^+ Total II + Total III)

21.841.087,28

4.149.806,58

25.990.893,86

PREȘEDINTE

ALEXANDRU2-
Anexa b


INDICATORI ECONOMICI

Lucrări de reparații

Regiunea 4

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (Tara

TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

54,7]|Constructii si instalații

4.1.4||Regiunea 4__________

4.1.4 l||Strada FURCULESTf

 • 4.1 4.2||Strada TEPELUS

|   4.1 4.3|(Stiada MUNȚII CARPATI

|   4.1.4.4|[SFradaOLTEANU SOLDAT

4 1 4.5||Strada POPINA

 • 4.1 4.6||Strada EUSTATIU MII IAU, GENERAL

4.i.4.7||Strada BLEJAN FLOREA SERGEN T MAJOR 4.1.4.8||Intrarea DOINA

|   4.1 4.9||Strada NICULESCU 1OSIF

 • 4.1 4 lo||Strada CARCALECH1 ZAHARIA

4 1.4.1 l||Strada SURUGIILOR       ”

4.1.4.12||Strada TABARA STAN       ~==

4.1.4.13||Strada SEVER AXENTE "

 • 4.1 4 l4||Strada LINTES PETRE LOCOTENENT

| 4.1.4.15||Strada CREANGA ION

| 4.1.4J6]|Strada SALVATORULUI

| 4.1.4 17||Strada VIGILENTEI

| 4.1.4 l8||Strada HURMUZESCU DRAGOMIR

|  4.1 4 19||Strada MITROP.DOSOFTEI

|  4.1 4.20||Strada HEPITES ȘTEFAN INGINER

| 4.1.4.2l|(Strada SULINA

| 4 1.4 22||Strada ECHINOCȚIULUI

 • 4.1 4.23||Strada GALEA NICOLAE

|  4 l 4.24||Strada FOCI 1ISTILOR

41,4.25|[Strada ROSCA PÂNDELE

4.l.4,26|[Strada GALL 1ULIU

4 1,4.27|[strada MATEI CONSTAN TIN

4 l.4 28||stradaTZlCHlNDEAL DUMITRU

|  4.l,4.29|[strada C1LN1STE

4 1 4 3Q||Strada USURELU ION CAPORAL

|  4.1.4.31||Strada MOARA ROȘIE

4.14.32||Strada STAN1SOARA

 • 4.1 4.33||strada TORTOMAN

4 1 4 34|[săada ECUATORULUI

4.1.4.35|[Strada LĂS TUNULUI

4 1 4.36|[Strada ROVINARI

 • 4.1 4.37|[strada BURZUC

4.1.4.38|[Strâda OPREA ISTRATE

 • 4.1 4.39|[Strada CUNUNITA

4.1,4.4o||Strâda MOLDOVEANULUI             ~

21.740.085,50|n4,130.616,25|| 25,870.70 L75 357.888,OO|p—  67.998,72||     425.886,72

_____      529.674~24jj    100,638,1 lj[     630.312,35 ______||    2,lll,203,68||     401.128,70jj~ 2,512,332,3~8 ______||      167,760,00||      31.874,40|r     199.634,4~0

||      254.995,20||      48.449,09||      303.444,29

||      969.280,00||     184.163,20||    1.153.44320

~]|     603.936,00||    Ii4,747,84|r    718.683,8~4

||      497.688.00||      94.560,72||      592.248,7~2

||      296.376,00||      56.311,44||      352.687,44

||      671.506.00j|     127.586,14||      799,092,1~4

II            0,00|r~ O.OOjj            0,00

jj      455.166.43jj      86.481,62|Q    541.648.0~5

||      212.496,00||      40.374,24|P    252.870,24|

||      558.640,80|r    106.141,75j|     664.782,55|

jj      601.900,5l||     114,361,10||      716.261.61|

||              o.ooll            o.ooll             mo]

||      4I3.36O,64||      78.538,52||      491.899J 6]

jj      279.600,00||      53.124,00jj      332.724,00|

jj    1.593.720,00j|     302.806,80j|~   1,896.526,80|

jj      314.550,OQjj      59.764,50jj      374,314,50|

||      307.560,00||      58.436,40j|     365.996~40]

jj    1.071.800,00||     203.642,00||    1.275.442.0()|

_____jj      469.728.00jj      89.248,32||~    558.976,32]

jj       8L084,00jj      15.405,96|r     96.489,96|

jj      352,296,00jj      66.936,24|Q    419.232,24]

j|      141.664,00jj      26.916,16|P     168.580,16|

jj      473.456.00jj      89.956.64jP    563.412,64]

jj      428.720.00jj      81.456,80||      510.176,8~6]

jj     329.928,00jj     62.686.32jP    392,614.32]

jj      225.078.00j|      42.764,82jP    267.842,82]

jj      240.456.00jj     45.686,64|r    286.142,64]

jj      417.536.00jj      79,331,84jj     496.867.84j

||       I56.576,OO||      29.749.44||      186.325,44|

||      176.148.OO|P    33.468,12||      209.616.12|

||      132.810,OOP    25.233,90||      I58.043.90|

~~|j     279.600,00||     53.I24.00jP    332.724.00]

jj      130.QI4.00jj      24.702.66jP    154.716,66]

jj     251.640.00j|      47.811,60||     299.451^60]

_____jj      254.436.00jj      48.342.84jP    302,778,84]

||      147.628.80||      28.049.47||      175.67827]

4.1.4.41

|Strada 1OACHIM GHEORGI IE

455.188,80

86.485,87

541.674,67

4.1.4.42

jstrada TALAZULUI

533.104,00

101.289,76

634.393,76

4.1.4.43

jstrada TOCILEI

615.120,00

1 16.872.80

73 1.992,80

4.1.4.44

jstrada RI1EA SILVIA

417.536,00

79.331.84

496.867,84

4.1.4.45

|Intrarea PERSICANI

160.304.00

30.457,76

190.761,76

4.1.4.46

jstrada LUPOAICEI

I 18.830,00

22.577,70

141.407,70

4.1.4.47

jstrada PERSICANI

484.453.60

92.046.18

576.499,78

4.1.4.48

jstrada TUDOR ALEXANDRU

218.088,00

41.436,72

259.524,72

4.1.4.49

Intrarea TATARU PETRE EROU

96.928,00

18.416,32

1 15.344,32

4.1.4.50

Strada TATARU PETRE EROU

1.593.720,00

302.806,80

1.896.526,80

4.1.4.51

Intrarea DEGEȚELULUI

88.912,80

16.893,43

105.806,23

TOTAL I-Subcap. 4.1

21.740.085,50

4.130.616,25

25.870.701,75

4,2||Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

TOTAL II-Subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz, pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

21.740.085,50

4.130.616,25

25.870.701,75


INDICATORI ECONOMICI

Lucrări de reparații

Regiunea 5

Nr.

Cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Ici

Ici

Ici

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza


4,l||Constructii si instalații

4.1.5|[Reg iunea 5

 • 4.1.5.1 ||Strada RAFIEI

 • 4.1 5.2||Strada MAGHIRANULUI

 • 4.1 5.3||Strada IASOMIEI

4. i.5.4|[Strâda TUFIȘULUI

4.1.5.5||Inlrarea ȘTEFAN VODĂ

4.1,5.6||Strada ȘTEFAN VODĂ

415.7||Strada DOLJESTI

4.1.5.8||Strada VLAD VODĂ

 • 4.1 5.9||Strada MUSATINILOR 4.l.5.10|[StrădaCIMPENESTI

 • 4.1.5.1 l||Intrarea TOPORASI

 • 4.1 5.l2||Strada BUTIMANU

4.1.5.13||Intrarea COLIBASI

41 5 l4||Strada 1ACOB ANDREI ~"=     ~

4.1.5.1s||Aleea IACOB ANDREI A.

4 1.5 16||Aleea IACOB ANDREI B.

 • 4.1 5.17||Aleca IACOB ANDREI C.

4.l.5.l8||Ăîeeă IACOB ANDREI D.

4,1.519|[îtitrarea DAI A

 • 4.1 5.20||Intrarea DARASTI

4.1.5.21 ||Intrarea CAR 1'0.1 ANCA 4.i.5.22||Intrarea GORNENI

 • 4.1 5.23|| Intrarea FARCASANCA

4.l.5.24||Strada RADU CONSTANTIN

4 l.5.25||Strada FLAMUREI

4.1.5.26||Strada IVANESCU DUMITRU

4.1.5.27||Strada TOMESCU VOICU

4.l.5.28||Strada PLAISOR

4.l.5.29||strada LACUL CIULNITA

4.l.5.3o||Strada STEFANESCU ION

4.1.5.3l||Strada PĂUN ILIE

4 l ,5.32||Strada PUTĂ GHEORGHE

4,l.5.33||Strada DORNISOARA

4,1,5.34||Strada OGORULUI

 • 4.1 5.35||Strada FLOREA GIIEORGI IE SOLDAT

4.15.36||lntrarca TZARCULU1

41,5.37||lntrarea PĂȘUNILOR

4.l.5.38||Strada PĂȘUNILOR

4,i.5.39||Strada ZEBREI

4.l.5.40||Strada PREPELICARULUI325.792.25


4.1.5.41

Strada CHEIA

486.504,00

92.435,76

578.939.76

4.1.5.42

Strada PALOTA

242.320.00

46.040,80

288.360.80

4.1.5.43

Intrarea VRABIE!

402.624,00

76.498,56

479.122,56

4.1.5.44

Intrarea JUPINESTI

1 17.804,80

22.382,91

140.187,71

4.1.5.45

Strada IORDACHE NASTASE

708.320.00

134.580.80

842.900,80

4.1.5.46

Strada NUTU ANGHEL

559.200,00

106.248,00

665.448.00

'   4.1.5.47

Intrarea UNGHERULUI

111.840.00

21.249,60

133.089.60

4.1.5.48

Intrarea HUTANI

25 1.640,00

47.811,60

299.451.60

4.1.5.49

Intrarea ROJISTEA

168.226,00

3 1.962,94

200.188,94

4.1.5.50

Intrarea MĂRGINENI

325.035,00

61.756,65

386.791,65

'    4.1.5.51

Intrarea CIOLPANI

268.416,00

50.999.04

319.415,04

4.1.5.52

Intrarea MOSTISTEA

377.460,00

71.717,40

449.177,40

4.1.5.53

Intrarea LACUL URLEA

276.804,00

52.592,76

329.396,76

4.1.5.54

Strada COCEA N. D.

2.830.950,00

537.880,50

3.368.830.50

4.1.5.55

Drumul SANCRAIUL

258.350,40

49.086,58

307.436.98

TOTAL I - Subcap. 4.1

21.845.287,80

4.150.604,68

25.995.892,48

4,2||Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.00

0,00

0,00

TOTAL II - Subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0.00

0,00

4,5

Dolari

0,00

0,00

0,00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.S+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

21.845.287,80

4.150.604,68

25.995.892,48

INDICATORI ECONOMICI

Lucrări (Ic reparații

Regiunea 6

Nr.

Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (tara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

|            lei            ||           lei

lei

1

2

1 2|

_

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4,l||Constructii si instalații

1 II II

4.1.6||Regiunea 6

21.470.340,47|

4.079.364,69)

25.549.705,16

4.1.6.1 jjstrada NUFĂRUL GALBEN

|    1.822.060,ooj

346.191,40

2.168.251,40

4 1 6.2||Strada SARU DORN EI

i      234.864.Ooj

44.624,16

279.488,16

4.1.6.3||Strada FRINARULUI

'     1.372.370,Ooj

260.750,30

1.633.120,30

4.!.6.4||[ntrarea ETERNITĂȚII

)      253.504,Ooj

48.165,76|

301.669,76

4.1.6.5||Strada ETERNITĂȚII

1.235.832,Ooj

234.808.0sj

1.470.640,08

4.1 â.ejjstrada DRĂGUȚ GHEORGHE CAPORAL

,      382.120,Ooj

72.602, Soj

454.722,80

4.l.6.7||Strada TATU TUDOR SOLDAT

|      287.056.00j

54.540,64j

341.596,64

4.1.6.8||lntrarea CREMENEI

i       I24.888.ooj

23.728.72j

148.616,72

4 l.6.9||Strada DUDESCU RADU

402.624,Ooj

76.498,5âj

479.122.56

4.1.6.iojjstrada GHEORGH1ADE TEODOSIU DOCTOR

429.885,Ooj

8l.678.l5j

511.563,15

4.1.6.1 l||Strada HALMAGEANU GHEORGHE

1      348.94O.8oj

66.298,75j

415.239.55

4.1.6.l2||Strada MARIN CONSTANTIN

1.368.92 l.6oj

260.095, IO|| 1.629.016.70

4.1,6.13|

Intrarea DALIEI

201.3 l2,00j

38.249,2sjj     239.561,28

4.i.6.i4||Strada FLAUTULUI

432.922,39|

82.255,25|

515.177,64

4.1.6.l5||Strada ENACHE SP1RACHE

377.460,00j|

71.717,40|

449.177,40

4.1.6.16||Strada IEDEREI

3O4.484.4oj|

57.852.04j

362.336,44

4.1.6.17||Strada TELIU

392.558,4()j|

74.586, loj

467.144,50

4.1.6.1 gjjstrada PANERULUI

372.800,00j|

70.832,Ooj

443.632,00

4.1.6.19||Strada FRAGM ENTULU1

606.918.4oj|

115.314,5oj

722.232,90

4.1 6.2ojjstrada TOMA CONSTANTIN EROU

532.358,40||

l()1.148.ioj

633.506,50

4.1.6.21 jjstrada IONESCU ȘTEFAN OCTAVIAN

354.160.00H

67.290,4oj

421.450,40

4.l .6.22||Strada V1LTOAREI

306.44 l,6oj

58.223,9oj

364.665,50

4.1 6.23|jstrada CALINICI MIHAIL

251.640,Ooj

47.81 l.6()j

299.451,60

4.1.6.24||Strada FRINCESTI

223.680.00j

42.499,2oj

266.179,20

4.1.6.25||Strada DRAG MARIN SERGENT MAJOR

227.563.64j

43.237,09j

270.800,74

4.l.6.26||lntrarea DRUMUL MIC INTRE VII

134.208.0()j

25.499.52j

159.707,52

4.1.6.27||StradaGALAUTASI

138.402.00j

26.296,3sj

164.698,38

4.1 6.28||

Strada RISIPITU SAMOILA SOLDAT

246.048,00||

46.749,12j

292.797,12

4.1.6.29||

Strada GOROVEI ARTUR

391.440,00||

74.373.60j

465.813.60

4.l.6.30||Strada LANGESTI                                                 ;

360.684,00||

68.529.96j,

429.213,96

4.i .6.31||Strada ERIE EROUL

39l.44O.Oojj

74.373,6oj

465.813,60

4.1.6.32||Strada TRĂGACIULUI                                             !

287.O56.Oojl

54.540,64j)

341.596,64

4.1.6.33 jjstrada DOGARU ANGHF.L                                      i

459.252.32jj

87.257.94j|

546.510,26

4.1.6.34||

Strada PETALELOR                                      1

428.720.00jj

81.456,80j|

510.176.80

4.1 6.35||Strada PALTINILOR

246.048.00jj

46.749.12j|

292.797.12

4.1.6.36||Intrarea PATULENI

104.850,Oojj

19.921.5oj|

124.771,50

4 l 6.37||Aleea SURIANU

36.348.Oojj

6.906, nj|

43.254.12

4.1 6.3sjjstrada BRESLELOR                                               ;

2l8.088.00jj

4 1,436,72j|

259.524.72

4.1.6.39||Strada ZAMFIR MARIN                                         !

38.771.20||

7.366,53|j

46.137.73

4.1.6.4oj|lntrarea GRĂDINIȚEI                                                 ;

218.088,0()jj

4l.436.72j|

259.524,72

Anexa 8

4.1.6.41

|Strada LACUL DULCE

245.349,00

46.616,31

291.965.31

4.1.6.42

jstrada TUFANILOR

246.048,00

46.749.12

292.797,12

4.1.6.43

jstrada LACUL ORZA

!      771.696,00

146.622,24

918.318.24

4.1.6.44

jstrada ULMILOR

|      553.943,52

105.249,27

659.192.79

4.1.6.45

jlntrarea FRAGILOR

167.760,00

31.874,40

199.634.40

4.1.6.46|| Intrarea GAZONULUI

178.944,00

33.999,36

212.943.36

4 l.6.47||Strada ZĂVOIULUI

482.310.00

91.638,90

573.948.90

4.1.6.48

|Strada GORGONA DIMITRIE

457.984,80

87.017,11

545.001.91

4.1.6.49

Strada BUTURUGILOR

939.456,00

178.496,64

LII 7.952.64

4.1.6.50

Strada CĂLĂREȚILOR

167.760.00

31.874.40

199.634.40

4.1.6.51

Intrarea CODRULUI

1 13.238,00

21.515,22

134.753,22

i 4.l.6.52||Strada PARAULUI

106.248,00

20.187,12

126.435,12

4.l.6.53||Strada FARCASANCA

492.795.00

93.631,05

586.426.05

TOTAL

- Subcap. 4.1

21.470.340,47

4.079.364,69

25.549.705,16

4,2||Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0.00

TOTAL II -Subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4,5

Dotări

0,00

0,00

0.00

4,6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz pe obiect (Țotal 1 + Total II + Total III)

21.470.340,47

4.079.364,69

25.549.705,16

f "              \\

I sebâstian lazarov

SiifSlWlSTi II
(INDICATORI economici

Lucrări dc reparații

Regiunea 7

Nr.

Cri.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția dc baza

4, l||Constructii si instalații

4.1.7||Reginnea 7

19.486.283,96

3.702.393,95

23.188.677,91

4. l.7.11|Intrarea LIVEZILOR

1.07 L800,00j

203.642,00)

1.275.442,00

4.1.7 2||Intrarea MINUCU

139.800,00

26.562,001

166.362,00

4.l.7.3||Strada CHIHLIMBARULUI

324.056,40

61.570,72

385.627,12

4.t .7.4||Strada GHERGHEFULUI

222.300,64

42.237,12

264.537,76

-4.1 7.5]|Strada STROE VASILE SUBLOCOTENENT

430.584,00

81.810,96

512.394,96

4.1.7 6||Strada GRĂDINII

503.280,00

95.623,20

598.903,20

4. l .7.71| Intrarea PODOLENI

335.520,00

63.748,80

399.268,80

4.1.7 sjjstrada CIUBOTICA CUCULUI

738.144,00

140.247,36

878.391,36

4.1.7.9||Strada PRUNILOR

391.440,00)

74.373,60

465.813,60

4 l .7. to||Strada GAICEANCA

356.210,40

67.679,98

423.890,38

4.1.7.1 tjjstrada COMSESTl

329.173,08)

62.542,89

391.715,97

4.l.7.i2||Strada GURIȚA ILIE FRUNTAȘ

708.320,00)

134.580,80

842.900,80

4.l.7.13||Strada NĂVALNICULUI

300.570,00

57.108,30

357.678.30

4.l.7.14||lntrarea ZIMINEL

265.620,00)

50.467,80

316.08 7,80

4.1 7 t sjjstrada COSULENl

272.889,60)

51.849,02

324.738.62

4 î .7. lâjjsLrada LACUL OLTINA

265.060,80)

50.361,55

315.422,35

4.1.7 1yjjstrada PASAREA

241.388,00

45.863,72

287.251,72

4.L7.l8|[Strada HĂRNICIEI

244.370,40)

46.430,38

290.800,78

4.1.7. t<>j|[ntrarea MUSCA VASILE

149.120,00)

28.332,80

177.452,80

4.L7.2ojfStrada SULFINEI

212.496,00

40.374,24

252.870,24

4.l.7.21jjstrada FLUTURILOR

165.896,00

31.520,24

197.416,24

4.l .7.22||Strada SPATARESTI

287.056,00

54.540,64

341.596,64

4.1 7.23|jstrada PĂSTRĂVILOR

271.398,40

51.565,70

322.964,10

4 1.7.24||Strada POENARU VASILE FRUNTAȘ

556.870,00

105.805,30

662.675,30

4 I 7.25|jstrada IACOBENI

901.504,96

171.285,94

1.072.790,90

4.1.7.2â||Strada SPULBER

396.659,20

75.365,25

472.024,45

4.1.7.2 7|| Intrarea ZETEA

196.279,20

37.293,05

233.572,25

4.L7.2sjjstrada BUSUIOCULUI

167.760,00

3 1.874,40

199.634,40

4.l.7.29||lntrarea LUCERNEI

288.920,00

54.894,80

343.814,80

4.l.7.3ojjstrada LUCERNEI

606.732,00

115.279,08

722.011,08

4.l.7.31||strada DOCURI

207.425,92

39.410,92

246.836,84

4. L 7.3 2 jjs trada FLORICA

547.904,16

104.101,79

652.005,95

4.l.7.33||Strada FLORESCU AUREL

594.988,80

113.047,87

708.036,67

4.L7.34||Strada EFTIMIU MACRE

310.542,40

59.003,06

369 545,46

4. l.7.35||Strada NENCIU PETRE

773.187,20

146.905,57

920.092,77

4.1 7.36jjstrada POROJAN NICOLAE SOLDAT

492.096,00

93.498,24

585.594,24

4.1.7.37jjIntrarea SEMĂNĂTORULUI

106.248,00

20.187,12

126.435,12

4.1.7.38|jstrada TOPOLOGULUI

1.342.080,00

254.995,20

1.597.075,20

4.L7.39||strada PĂUN PETRE

491.164,00

93.321,16

584 485,16

4.1 7 'io|jstrada PLESANI

721.740,80

[     137.130,75

858.871,55

4 1.7.41 ||lntrarea MUSCA NICOLAE

1 1 1.840,00

21.249,60

133 089,60

4 l .7.42||Strada BREZOI

1.006.560,00

191.246,40

1.197.806,40

4 l.7.43||Strada POPA NAE

695.085,60

132.066,26

827151,86

4,l.7.44||lntrarea MANGALIA

125.820,00

23.905,80

149.725,80

4.1.7 ajjjlntrarea STERE IONITA SOLDAT

138.402,00

26.296,38

164.698,38

|   4.1.7.46

llntrarea TANASE ION SOLDAT

96.928,00

18.416,32

115.344,32

|   4.1.7.47

jstrada COLINDELOR

268.416,00

50.999,04

319.415,04

4.1,7.48

llntrarea POTELU

1 14.636,00

21.780,84

136.416,84

|1'OTAL I-Subcap. 4.1

19.486.283,96

3.702.393,95

23.188.677,91

4,2||Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0,00

0,00

0,00

|TOTAL

1 - Subcap. 4.2

0,00

0,00

0,00

4,3||Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0,00

0,00

0,00

4,4

lUtilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

|       4,5||Dotari

0,00

0,00

0,00

4,6||Active necorporale

0,00

0,00

0,00

ITOTAL

II - subcap. 43+4.4+4.5+4.6

0,00

0,00

0,00

Total deviz, pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

19.486.283,96

3.702.393,95

23.188.677,91