Hotărârea nr. 313/2018

Hotărârea nr. 313/15.11.2018 privind aprobarea proiectului ” Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste- B.LOVED”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste -B.LOVED”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 15.11.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” nr. CCTSI-2018.11.09-02/09.11.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 99589/09.11.2018;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Proiectul depus de Asociația Pro Familia, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” sub numărul CCTSI-2018.10.25 -01 /25.10.2018;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste - B.LOVED”, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în cursul anului 2018, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr. /15.11.2018ANEXA la H.C.L. al Sectorului 5 Nr. Al9) Z15.ll.2018 privind aprobarea proiectului Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste ”B.LOVED”

„B.LOVED”

  • a.     Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în parteneriat cu Asociația PRO FAMILIA;

  • b.     Descriere: Proiectul vizează realizarea unui parteneriat în vederea organizării celei de-a doua ediții a Festivalului Internațional al Filmului de Dragoste „B.LOVED”, în perioada 3-7 decembrie 2018, pe raza Sectorului 5. Evenimentul, aflat la a doua ediție, este dedicat publicului de toate vârstele, se axează pe proiecția filmelor de dragoste românești și internaționale, vechi dar și noi, pe difuzarea celor mai noi filme dar și a celor clasice, premiate la festivaluri internaționale de profil. Acest tip de manifestare artistică s-a bucurat, în 2017, la prima sa ediție, de o largă apreciere din partea publicului (peste 5000 de spectatori) și a atras în organizare numeroase instituții și ONG-uri, în calitate de parteneri.

în afară de proiecția de filme, în cadrul acestei manifestări artistice și socioculturale se vor organiza acțiuni specifice pentru diferite grupe de vârste și pe diferite tematici: workshop-uri artistice: arta actorului, scenaristică, creație de costume de teatru și film, machiaj, Sand Art (caricatură și desen în nisip), matineuri de film pentru copii, concursuri tematice.

Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” salută cu entuziasm propunerea de parteneriat în vederea realizării Festivalului Internațional al Filmului de Dragoste; această inițiativă va servi obiectivelor principale asumate de Strategia culturală a Bucureștiului - 2016 - 2026, precum și obiectivelor socio - culturale asumate de Centrul Cultural: creștere a participării cetățenilor Sectorului 5 la sistemul cultural al orașului, poziționarea Bucureștiului ca oraș cultural atractiv la nivelul UE, dezvoltare urbană prin cultură și dezvoltarea culturală a Sectorului 5.

Sectorul 5 este probabil cel mai dezavantajat sector al capitalei la nivel de infrastructură culturală. Astfel, la nivel de sector, există doar 3 cinematografe: Happy Cinema (în incinta Liberty Center), Cinema Corso și Cinemateca Eforie. Acest fapt duce practic la un fel de dependență a locuitorilor din Sectorul 5 de infrastructura culturală a celorlalte sectoare ale Bucureștiului. Asumarea organizării unui Festival Internațional de Film în cadrul sectorului va suplini, pe durata acestuia, lipsurile din infrastructura de cultură a sectorului. Organizarea acestui Festival, pe raza Sectorului 5, ajută în procesul de înscriere a Bucureștiului pe lista capitalelor culturale europene prin gradul de conectivitate crescută între entități similare, pe care acest gen de eveniment îl asigură.

  • c.     Perioada: 3-7 decembrie 2018;

  • d.     Beneficiari direcți: membrii comunității locale implicați în activitate: minim 5.000 de persoane, rezidenți în Sectorul 5;

  • e.      Locații: raza Sectorului 5;

  • f.      Buget maxim alocat: de 230.000 lei, dintre care contribuția Asociației este de 30.000 lei, contribuția Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” să fie de 200.000 lei.