Hotărârea nr. 311/2018

Hotărârea nr. 311/15.11.2018 privind necesitatea și oportunitatea demarării întocmirii studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5, pentru activitățile de salubrizare stradală , salubrizare menajeră și serviciul de iarnă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE privind necesitatea și oportunitatea demarării întocmirii studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5, pentru activitățile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 15.11.2018;

Având în vedere:

  • •  Referatul de specialitate nr. DGO-DTVIE 200/07.11.2018 al Direcției Generale Operațiuni, precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

  • •  Raportul Comisiei Ecologie, Protecția Mediului, Salubrizare, Reciclarea Deșeurilor;

  • •  Legea nr.51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind serviciile comunitare de utilități publice;

  • •  Legea nr. 101/2006, republicată, privind serviciul de salubrizare a localităților;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e), art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă necesitatea și oportunitatea demarării întocmirii studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5, pentru activitățile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă.

Art. 2 Primarul Sectorului 5, prin direcțiile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.Nr. L ,/,/ /15.11.2018