Hotărârea nr. 309/2018

Hotărârea nr. 309/30.10.2018 privind cazarea temporara in cadrul căminului administrat de Colegiul Tehnic ,,D. Motoc" a familiilor afectate de incendiul produs in data de 08.09.2018 in Str. Iordache Nastase nr.14, pana la data de 15.11.2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI n

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 X.

ROMÂNIA

HOTĂRÂRE

Privind cazarea temporară în cadrul căminului administrat de Colegiul Tehnic „D. Motoc” a familiilor afectate de incendiul produs în data de 08.09.2018 în Str. Iordache Năstase nr.14, până la data de 15.11.2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată, întrunit în ședință extraordinară, azi 30.10.2018,


Ținând cont de Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 96194/30.10.2018 precum si Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 nr.96195/30.10.2018;

în baza dispozițiilor art. 45, alin. (1) coroborate cu cele ale art. 81, alin. (2), lit. ”n” teza I din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art, 1. Se aprobă cazarea temporară în cadrul căminului administrat de Colegiul Tehnic „D. Moțoc” a familiilor afectate de incendiul produs în data de 08.09.2018 în Str. Iordache Năstase nr.14, până la data de 15.11.2018.


Art.2. Primarul sectorului 5, prin aparatul de specialitate și Direcția de Asistență Tehnică și Juridică - Serviciul Evidență Acte Administrative vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.

Ț---------\

•.....--X A „

TE DE ȘEDINȚA,

ebastianLAZĂROV

Contrasemnează,

SecreSector 5 Elena Lumiriitâ Petrescu

Nr 30.9 /30.10.2018