Hotărârea nr. 306/2018

Hotărârea nr. 306/30.10.2018 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.15/26.01.2018 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache" pentru anul 2018, completată și modificată prin H.C.L. sector 5 nr.106/31.05.2018 și 194/27.08.2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5

nr. 15/26.01.2018 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” pentru anul 2018, completată și modificată prin H.C.L. sector 5 nr. 106/31.05.2018 și 194/27.08.2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. I 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința extraordinară din data de 30.10.2018;

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” nr. CCTSI-2018.10.26 - 14 din 26.10.2018;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 95188/26.10.2018;

-Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 15/26.01.2018 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” pentru anul 2018;

-Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 106 / 31.05.2018 privind aprobarea completării Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” pentru anul 2018;

-Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 194 / 27.08.2018 privind aprobarea modificării Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” pentru anul 2018;

-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”,

-Prevederile art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 1 5/26.01.2018 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tinerel „Ștefan lordache” pentru anul 2018, completată și modificată prin Hotărârile Consiliului Local Sector 5 nr. 106/3 1.05.201 8 și 194/27.08.2018, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 15 din 26.01.2018, nr. 106 din 3 1.05.2018 și nr. 194/27.08.2018 rămân în vigoare.

Art.3. Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


5MNEAZĂ ECTOR5, ETF^SCtL

w


Nr M/ /30.10.2018

ANEXA

Programul de acțiuni al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” pe anul 2018

 • 1. Programul de acțiuni educaționale, culturale și sportive pe anul 2018

  Nr.

  Crt.

  Denumire proiect

  Perioada de implementare/ derulare

  Descrierea pe scurt a proiectului

  1.

  Monografia Sectorului

  5

  Anul 201 8

  Istoria Sectorului 5 este legată de vatra străveche a Bucureștiului, ale cărei vestigii arheologice atestă așezări omenești încă din perioada paleoliticului. Această zonă încărcată de istorie, supusă multor încercări, a fost marcată de pierderea unor monumente de referință, ce ar trebui restaurate și repuse pe piedestalul lăsat de străvechii lor ctitori. Astfel, prin acest proiect ne dorim să punem în evidență și să readucem la viață, prin imagini, monumentele istorice și edificiile importante aflate în Sectorul 5. Monografia va cuprinde o serie de informații relevante și fotografii ale clădirilor cu o încărcătură istorică impresionantă, pe care atât locuitorii din Sectorul 5, cât și turiștii care vizitează această zonă istorică ar trebui să le cunoască. Monografia va fi editată în limba română și limba engleză.

  Mica Unire - primul pas spre România Mare

  24 Ianuarie 201 8

  Evenimentul va aduce în prim plan recunoștința pentru cei care își apără țara. Devotamentul față de țară și dragostea de adevăr i-au determinat să se pună în slujba neamului și să servească sub drapelul național zeci de ani. Și-au îndeplinit misiunile exemplar și au servit patria de fiecare dată când a fost nevoie de sprijinul lor.

  3.

  File de Istorie a Teatrului Românesc

  3 Februarie 2018

  Proiectul se dorește a fi un prilej de interacțiune și construire a legăturilor în comunitate. Împreună cu elevi din Sectorul 5 vom ilustra, din piese de tip LEGO, imaginea unui actor cu o semnificație importantă pentru Sectorul 5. Ștefan lordache a fost unul dintre cei mai mari actori români de teatru, film și televiziune. A slujit teatrul românesc vreme de 49 de ani, interpretând memorabil pe scenă mari roluri ca Titus Andronicus, Hamlet, Richard al 111-lea sau Barrymore. A jucat în numeroase filme pentru marele ecran și a avut o îndelungată colaborare cu Teatrul Național Radiofonic și Teatrul Național de Televiziune.

  4.

  Ștefan lordache -Vector de imagine culturală din Sectorul

  5

  3 Februarie 2018

  Acest proiect își propune să ofere locuitorilor din Sectorul 5 posibilitatea de a cunoaște viața culturală și artistică a marelui actor Ștefan lordache. In cadrul evenimentului, la care vor fi prezenți prieteni, colegi, membri ai familiei regretatului artist, va avea loc o lansare de carte ce va prezenta pe scurt rolurile pe care acesta le-a jucat, dar și copilăria petrecută de Ștefan lordache în cartierul Rahova. Aproximativ 1.000 de locuitori din Sectorul 5,

  Nr.

  Crt.

  Denumire proiect

  Perioada de implementare/ derulare

  Descrierea pe scurt a proiectului

  dar și participanți la eveniment, vor avea posibilitatea să primească gratuit cartea în care va fi transpusă viața marelui actor.

  5.

  în întâmpinarea primăverii

  24 - 25 Februarie

  2018

  Evenimentul va consta într-o expoziție de mărțișoare confecționate manual de elevii din Sectorul 5. De asemenea, | copiii se vor bucura de ateliere gratuite în cadrul cărora vor confecționa obiecte specifice primăverii. Scopul 1 proiectului este acela de a colecta sume de bani obținute prin donații, urmând ca pentru fiecare sumă în parte să | primească un obiect confecționat de micuții din Sectorul 5. Sumele colectate vor ajunge, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, la copiii defavorizați din Sectorul 5.

  . 6.

  Ziua internațională a rromilor- Festival al tradițiilor țigănești

  13-15 Aprilie 2018

  Evenimentul își propune să asigure cadrul propice prezentării tradițiilor și elementelor culturii acestei etnii. Organizat pe principiul unui târg tradițional, cu demonstrații culinare, spectacole artistice, expoziții, acesta va avea printre invitați reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în ceea ce privește integrarea, personalități din spectrul politic și administrativ, dar și artiști renumiți, care și-au asumat public apartenența la etnie. în cadrul evenimentului vor fi prezenți meșteșugari rromi și va fi realizată o proiecție de filme tematice.

  Țara poveștilor

  3 1 Mai - 1 Iunie

  2018

  Eveniment organizat pentru a sărbători 1 Iunie - Ziua copilului. Cei mici vor participa la o serie de activități gratuite: atelier de pictură, studio foto și alte jocuri specifice copilăriei. Prichindeii din grădinițe și elevii din școlile din Sectorul 5 vor pune în scenă momente vesele și antrenate care îi vor bucura pe toți participanții la eveniment.

  8.

  Parada performanței

  Anul 2018

  Evenimentul va constat în premierea elevilor care au promovat Examenul de Evaluare Națională cu media 10, a elevilor care la același examen au luat nota 10 la una dintre discipline, dar și profesorii care i-au îndrumat și au contribuit la înregistrarea rezultatelor.

  1 9.

  1

  5 în Tabără

  Anul 2018, inclusiv vacanța de iarnă a anului școlar 2018 -2019

  Proiect la care vor participa copiii cu posibilități financiare reduse din Sectorul 5 și elevi ce învață în unitățile de învățământ din Sectorul 5. Copiii vor avea posibilitatea să meargă într-o tabără ce va fi organizată pe litoralul românesc sau într-o stațiune montană din România.

  10.

  Vara Urbană #refresh5

  Vacanța de vară

  2018

  _

  Copii proveniți din medii vulnerabile și defavorizate vor participa la o serie de ateliere gratuite: dans, pictură, ; dezvoltare personală prin teatru, inițiere în înot, atelier de media, vor avea posibilitatea să meargă la cinematograf și la muzeu. De asemenea, toți copiii vor primi câte o masă caldă și câte o gustare.

  II.

  1

  Seri estivale în

  Sectorul 5

  1 Iunie -

  1 Septembrie 2018

  Având în vedere faptul că anul acesta se va desfășura Campionatul Mondial de Fotbal și că pentru prima dată în istorie va avea loc în Europa de Est, considerăm oportun accesul locuitorilor din Sectorul 5 la meciurile transmise live. Astfel, în parcurile din Sectorul 5 va și amenajată o zonă în care vor rula, în fiecare weekend, alternativ, filme si meciuri de fotbal pentru pasionați și nu numai.

  12.

  Atelierele performanței

  2018

  Proiectul vizează performanța prin includerea a 80 copii din clasele 1-4, cu rezultate deosebite în diverse domenii, care vor putea participa la ateliere de canto, pictură, sculptură, dans modern și clasic sau de teatru unde vor fi coordonați de profesori universitari pe o perioadă de 10 luni. La finalul proiectului se vor organiza expoziții cu cele mai bune lucrări și vor fi puse în scenă spectacole realizate de copii. Ulterior se va încerca promovarea copiilor către expoziții naționale de artă sau către scoli de profil.

Nr.

Crt.

Denumire proiect

Perioada de implementare/ derulare

Descrierea pe scurt a proiectului

13.

Program de Gale Extraordinare dedicate unor momente istorice

2018

Spectacole (teatru, operă etc) organizate cu scopul de a face posibilă cunoașterea istoriei, de cât mai mulți români.

14.

Zilele recoltei

Octombrie 2018

Târg special dedicat recoltelor toamnei.

Pentru perpetuarea la nivelul comunității locale a Sectorului 5 a tradițiilor care fac referire la celebrarea recoltei, în contextul în care evenimentul organizat până în momentul de față s-a bucurat de o largă popularitate în rândul locuitorilor Sectorului 5, propunem organizarea proiectul și în anul 2018. „Zilele recoltei” va aduna în același loc o serie de comercianți care vor expune legume, fructe și bucate specifice toamnei. De asemenea, târgul va fi animat cu momente artistice de muzică și dans.

r

15.

Parada performanței -Liceeni și profesori de nota 10 din Sectorul 5

Iulie - Octombrie

2018

Eveniment organizat în semn de apreciere a eforturilor depuse de elevii din Unitățile de învățământ Preuniversitar de Stat din Sectorul 5, în cadrul examenului de Bacalaureat, cât și pentru a recunoaște meritele cadrelor didactice din Sectorul 5 care i-au îndrumat pe elevi și care au contribuit la obținerea acestor rezultate remarcabile.

16.

Hai să dăm mână cu mână

1 Decembrie 2018

Eveniment socio-cultural-educativ care popularizează, în rândul cetățenilor din Sectorul 5 sentimentul patriotic dar și obiceiuri și tradiții ale unei zile speciale, sărbătorită în stil autentic românesc.

!

j 17.

1

i

Poveste de Crăciun

1 - 23 Decembrie

2018

_

Proiectul, aflat la cea de-a treia ediție, sărbătorește, alături de întreaga comunitate din Sectorul 5, magia și frumusețea Sărbătorilor de Iarnă, tradițiile și obiceiurile pe care fiecare dintre noi le păstrează în suflet și le împărtășește cu cei dragi. Pe parcursul a 4 weekend-uri, într-o împletire armonioasă a tradițiilor și obiceiurilor de iarnă din diverse zone geografice, cetățenii Sectorului 5 vor lua parte ia un program artistic de excepție: expoziții tematice, lucrări de arte plastice ale copiilor din sector, pe tema sărbătorilor de iarnă, colinde și cântece de Crăciun, obiceiuri și tradiții, toate acestea completate de standuri cu dulciuri de casă și nelipsitele surprize pregătite de Moș Crăciun și Spiridușii lui. Vom aprinde luminițele de Crăciun împreună și ne vom bucura, pe tot parcursul lunii decembrie, de un decor feeric, desprins din basme.

i 18.

Festival gastronomic

Aprilie -

Decembrie 2018

Eveniment cu specific tradițional românesc, în cadrul căruia se vor desfășura competiții culinare cu produse din diferite regiuni ale țării. Participanții vor fi invitați să participe la un Festival gastronomic ce va deveni o tradiție în Sectorul 5, având posibilitatea, în același timp, să deguste preparatele pregătite de cei mai iscusiți bucătari.

 • 2. Programe de acțiuni multianuaie

  • 2.1.    Programul pentru Teatru - Susținerea tinerilor actori

Se știe că scenele teatrelor au ajuns să pară un teritoriu interzis pentru tinerii abia ieșiți din școlile de actorie. Tinerii actori talentați și valoroși se demobilizează, renunță la meserie, se pierd din lipsa unei politici naționale culturale, a faptului că teatrele nu au porțile deschise, iar câștigul unui tânăr actor la început de drum este minor. Anual termină facultăți de actorie, private și de stat, în jur de 1 50 - 200 de absolvenți, iar a fi actor în România este un lucru greu și solicitant care necesită foarte multă putere de muncă și care este neglijat, în mod constant.

Astfel, dorim să încurajăm și să susținem tinerii actori, să le oferim ocazia de afirmare la început de carieră artistică în teatru, de cunoaștere și recunoaștere. Programul are ca scop să îi ajute să se afirme, pentru că viitorul lor să înceapă azi, iar luminile rampei, decorurile, costumele și aplauzele să nu le rămână necunoscute.

Grup țintă: tineri actori cu vârsta până în 35 de ani.

 • 2.2.     Programul de sprijinire a cetățenilor din Sectorul 5 pentru participarea la activități culturale, educative și sportive

Programul își dorește să ofere locuitorilor din Sectorul 5, accesul la activități culturale, educative și sportive, la care, de cele mai multe ori, nu pot fi prezenți din motive financiare. Astfel, ne propunem să îi încurajăm să participe la spectacole de teatru, spectacole de operă, competiții sportive, încercând să le transmitem cât de importante sunt aceste activități în dezvoltarea intelectuală și a personalității.

De cele mai multe ori, produsele și serviciile culturale diverse, pot fi benefice pentru comunitate, în scopul creșterii gradului de acces al cetățenilor la viața culturală. Conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității pe raza căreia funcționează, precum și ale patrimoniului cultural, național și universal, poate reprezenta o modalitate pentru a-i ține aproape de Sectorul în care locuiesc, dar mai ales pentru a-i ține uniți.

în cadrul programului vor fi organizate manifestări culturale cu rol instructiv-educativ, spectacole, festivaluri și competiții, concerte și alte acțiuni, seminarii, dezbateri, vernisaje, conferințe, colocvii, expoziții, ateliere de lucru, etc.

 • 2.3.     Programul de promovare și recunoaștere a valorilor/realizărilor în domeniul cultural, științific, educativ, sportiv, familial, civic

și etic

Valorile joacă un rol important în cunoașterea, explicația și predicția mentalităților și a comportamentelor individuale și de grup, dar și a celor specifice unui popor. O valoare care nu este promovată, ajunge doar pe căi lăturalnice și parțial cunoscută publicului. Este necesar să apreciem și să păstrăm valorile noastre, dar mai ales să respectăm ceea ce ne ajută să ne individualizăm.

Programul are ca scop recunoașterea publică prin acordarea de medalii, titluri, cupe etc, a meritelor veteranilor de război, angajaților performanți, sportivilor, profesorilor, considerația față de căsniciile durabile și cuplurile care oferă modele de viață, dar și alte cazuri care se remarcă prin importanța pe care o au în dezvoltarea unui comportament responsabil.

5