Hotărârea nr. 304/2018

Hotărârea nr. 304/25.10.2018 privind constituirea Consiliului Consultativ din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” – Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, Sector 5, București

Tel.: 021314.46.80 021314.43.18 021314.2837         Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65

HOTĂRÂRE

Privind constituirea Consiliului Consultativ din cadrul

Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - Sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali. întrunii în ședința ordinară din data de 25.10.2018;

 • > Având în vedere Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5;

 • > Ținând cont de Raportul de specialitate al Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ”și Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale și alte Activități Economice;

 • > în conformitate cu prevederile art. 7.2 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - Sector 5;

 • > Luând în considerare propunerea domnului consilier Melnic Constantin Ion precum și Procesul Verbal al Comisiei de Validare;

 • > în temeiul art.45 alin. (5) și art. 81 alin. (4) din Legea nr.215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă constituirea Consiliului Consultativ din cadrul Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ” - Sector 5, având următoarea componență:

 • a) Dra Fior ea Alexandra Cristina- reprezentant al Consiliului Local Sector 5

 • b) un reprezentant al D.G.A.S.P.C. Sector 5

 • c)  un reprezentant al Casei de Asigurări de Sanatate

 • d) un reprezentant al Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București;

 • e) doi reprezentând ai aparatului de specialitate al Primarului Sector 5

 • f)  un reprezentant al societății civile.

 • g) Directorul General al CMSf Andrei

 • h) Director Medical - CM Sf Andrei ” ,

Art. 2 - Primarul Sectorului 5, prin direcțiile din aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Contrasem nează,

Secretar Sector 5

Nr.,^ Z25.10.2018