Hotărârea nr. 302/2018

Hotărârea nr. 302/25.10.2018 privind aprobarea funcționării Sindicatului Învățământului Preuniversitar din România - Sector 5, București (S.I.P.R.5) în corpul F de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, din Strada Spătaru Preda, nr.16, Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind funcționarea

Sindicatului învățământului Preuniversitar din România - Sector 5, București (S.I.P.R. 5), în corpul F de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Motoc, din Str. Spătaru Preda nr. 16, sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.10.2018;

Având în vedere:

Adresa S.I.P.R - Sector 5, înregistrată sub nr. 94.271/24.10.2018;

Adresa Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc nr. 4630/24.10.2018;

Procesul verbal din data de 24.10.2018, al Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic de

Industrie Alimentară Dumitru Moțoc;

Raportul Direcției Generale Educație și Carieră, înregistrat sub nr. 94.527/25.10.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 94.531 /25.10.2018;

Luând în considerare raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și Alte Activități Economice și cel al Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în temeiul H.C.G.M.B. nr. 151/2001, privind trecerea unităților de învățământ preuniversitar de stat în administrarea Consiliilor Locale ale Sectoarelor 1-6;

în temeiul art. 45 alin. 3 și a art. 81 alin. 2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă funcționarea Sindicatului învățământului Preuniversitar din România - Sector 5, București (S.I.P.R. 5), în corpul F de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, din Str. Spătaru Preda nr. 16, sector 5, începând cu data de 25.10.2018, pe o perioadă de 3 ani.

Art. 2 Predarea-primirea spațiului menționat la art. 1 al prezentei hotărâri, în suprafață de 38,32 mp, se va face pe bază de proces-verbal încheiat de directorul Colegiului de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc și reprezentanții Sindicatului Învățământului Preuniversitar din România - Sector 5, București (S.I.P.R. 5).

Art. 3 Predarea-primirea spațiului în care și-a desfășurat activitatea S.I.P.R. 5, din corpul B al Școlii Gimnaziale nr. 128, din str. Ion Creangă nr. 6, sector 5, se va face pe bază de proces-verbal încheiat de reprezentanții organizației sindicale și directorul unității de învățământ.

Art. 4 Plata cheltuielilor de întreținere și funcționare ale spațiului menționat la art. I al prezentei hotărâri va fi asigurată de Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, din bugetul propriu de venituri și cheltuieli.

Art. 5 Primarul, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Economică, Direcția Generală Educație și Carieră, directorul Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, directorul Școlii Gimnaziale nr. 128 și reprezentanții S.I.P.R.5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                                                /

Nr.         Z25.10.2018