Hotărârea nr. 288/2018

Hotărârea nr. 288/25.10.2018 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, începând anul școlar 2018-2019.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

Privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri in consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.10.2018;

Având în vedere:

  • -  Raportul Direcției Generale Educație și Carieră, înregistrat sub nr. 92876/19.10.2018;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 92882/19.10.2018;

  • -  Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

în conformitate cu prevederile O.M.E.N. nr. 4.619/22.09.2014, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.E.N. nr. 3160/2017, ale OMECTS nr. 5.567/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 96, alin. 2, lit. a, b și c din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin 1 și art. 81, alin 2, lit. j și alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5, în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2018-2019, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport și persoanele nominalizate în anexă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr.         /25.10.2018ANEXA LA HCLS 5 NR. 8L82  /£5‘- fO- Z&fX

NR.

CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CONSILIER LOCAL DESEMNAT

1

GRĂDINIȚA ELECTROMAGNETICA

CALEA RAHOVEI NR. 266

BÎRSAN MIHAI

-

2

GRĂDINIȚA NR. 34

STR. LACUL BUCURA NR. 26

ȘERBĂNEL MIHAIL UDESCU

3

GRĂDINIȚA NR. 35

STR. CRIZANTEMELOR NR. 2

AGHEORGHIESEI EMIL

4

GRĂDINIȚA NR. 53

ALEEA BACAU NR. 2A

NICULESCU JACQUELINE- CHRISTINA

5

GRĂDINIȚA NR. 54

CALEA FERENTARI NR. 96

BOLOȘ FLORINEL

6

GRĂDINIȚA "FLOAREA-SOARELUI”

STR. MĂRGEANULUI NR. 81

PÎRTOACĂ BOGDAN SERGIU

7

GRĂDINIȚA NR. 72

STR. SERGENT SCARLAT NR. 19

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

8

GRĂDINIȚANR. 73

SPLAIUL INDEPENDENTEI NR. 68

NICULESCU JACQUELINE- CHRISTINA

9

GRĂDINIȚA NR. 168

SOS. VIILOR NR. 99

JELEA BOGDAN

10

GRĂDINIȚA "PARADISUL VERDE"

STR. PUCHENI NR. 55

COANDĂ MIHAI

11

GRĂDINIȚA NR. 178

STR. IANCU JIANU NR. 26

MATEI ION

12

GRĂDINIȚANR. 185

STR. GAROAFEI NR. 12

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

13

GRĂDINIȚA NR. 205

CALEA FERENTARI NR. 2

SCRIPCARU LUCIAN-MIHAI

14

GRĂDINIȚA NR. 242

STR. TUFIȘULUI NR. 8

GHEORGHE ȘTEFAN

15

GRĂDINIȚA NR. 244

STR. HUMULESTI NR. 31

GIURCĂ AUGUSTIN-RĂZVAN

16

GRĂDINIȚA NR. 245

STR. TUNSU PETRE NR. 9

MATEI ION

17

GRĂDINIȚA NR. 268

STR. ION CREANGA NR. 8

MELNIC CONSTANTIN-ION

18

GRĂDINIȚA NR. 269

STR. C-TIN MICULESCU NR. 12

MELNIC CONSTANTIN-ION

19

GRĂDINIȚA "CĂSUȚA FERMECATĂ"

STR. AMURGULUI NR. 2

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

20

GRĂDINIȚA NR. 271

B-DUL EROII SANITARI NR. 77

POP CLAUD1A-RAMONA

21

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2

STR. LACUL BUCURA NR. 14

AGHEORGHIESEI EMIL

ȘERBĂNEL MIHAIL UDESCU

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 103

STR. VIGONIEI NR. 3-5

NICULESCU JACQUELINE- CHRISTINA

BOLOȘ FLORINEL

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA MARGARETA"

STR. PÂNDELE ROSCA NR. 2-4

AGHEORGHIESEI EMIL

JELEA BOGDAN-ION

STANCIU ANDREEA-CRISTINA

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 115

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 177

AGHEORGHIESEI EMIL

-

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 124

STR. MĂRGEANULUI NR. 25 A

MATEI ION

GIURCĂ AUGUSTIN- RĂZVAN

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 125

SOS. BUCURESTI-MAGURELE NR. 45

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

-

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 126

STR. LERESTI NR. 12

COANDĂ MIHAI

MATEI GEORGE

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 127

STR. MUNȚII CARPATl NR. 68

PĂPUȘĂ VALENTIN

PÎRTOACĂ BOGDAN SERGIU

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 128

STR. ION CREANGA NR. 6

PĂPUȘĂ VALENTIN

-

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCEAFĂRUL"

STR. DOINA NR. 1

ȘERBĂNEL MIHAIL UDESCU

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 131

STR. GUTUILOR NR. 1

FLOREA ALEXANDRA-CRISTINA

GEAMĂNĂ DRAGOȘ

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE TOCILESCU”

STR. GRIGORE TOCILESCU NR. 20

COROBLEA CRISTINA

-

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 134

STR. BACIULUI NR. 4A

GHEORGHE ȘTEFAN

-

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 135

CALEA FERENTARI NR. 72

GEAMĂNĂ DRAGOȘ

GHEORGHE ȘTEFAN

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 136

PRELUNGIREA FERENTARI NR. 74A

GEAMĂNĂ DRAGOȘ

GHEORGHE ȘTEFAN

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIRCEA SÂNTIMBREANU"

SOS. ALEXANDRIEI NR. 21

COROBLEA CRISTINA

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

STANCIU ANDREEA-CRISTINA

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION I.C. BRĂTIANU"

STR. AMURGULUI NR. 35

MELNIC CONSTANTIN-ION

PÎRTOACĂ BOGDAN SERGIU

-

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 143

STR. BANUL MĂRĂCINE NR. 16

CURSARU PAUL-GABRIEL

PÎRTOACĂ BOGDAN SERGIU

-

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 144

STR. FLOARE DE GHEAȚĂ NR. 1B

MATEI GEORGE

BÎRSAN MIHAI

-

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "I. G. DUCA"

SOS. PANDURI NR. 42

VANGHELIE DANIEL-MARIAN

MELNIC CONSTANTIN-ION

-

Paaina 1

NR. CRT.

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

ADRESA

CONSILIER LOCAL DESEMNAT

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PETRACHE POENARU"

STR. BACAU NR. 1

NICULESCU JACQUELINE-CHRISTINA

-

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE CĂLINESCU"

STR. BACHUS NR. 42

BÎRSAN MIHAI

GHEORGHE ȘTEFAN

-

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 150

B-DUL EROII SANITARI NR. 29-31

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

STANCIU ANDREEA-CRISTINA

GEAMĂNĂ DRAGOȘ

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 188

STR. TUFIȘULUI NR. 13

VANGHELIE DANIEL- MARIAN

JELEA BOGDAN-ION

-

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 280

STR. SERG.GH DONICI NR. 4A

STANCIU ANDREEA-CRISTINA

SCRIPCARU LUCIAN-MIHAI

DANCIU IOAN BOGDAN

46

COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR"

B-DUL. REGINA ELISABETA NR. 48

VANGHELIE DANIEL MARIAN

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

47

COLEGIUL ECONOMIC "VIILOR"

SOS. VIILOR NR. 38

AGHEORGHIESEI EMIL

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

48

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC

ALEEA PODUL GIURGIULUI NR. 5

AGHEORGHIESEI EMIL

GIURCĂ AUGUSTIN-RĂZVAN

49

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "DUMITRU MOȚOC"

STR. SPATARU PREDA NR. 16

VANGHELIE DANIEL-MARIAN

COANDĂ MIHAI

50

COLEGIUL TEHNOLOGIC "GRIGORE CERCHEZ”

CALEA SERBAN VODĂ NR. 280

PĂPUȘĂ VALENTIN

STANCIU ANDREEA-CRISTINA

51

LICEUL TEORETIC "ȘTEFAN ODOBLEJA"

STR. DORNEASCA NR. 7A

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

COROBLEA CRISTINA

52

LICEUL TEORETIC "DIMITRIE BOLINTINEANU"

CALEA RAHOVEI NR. 313-315

VANGHELIE DANIEL- MARIAN

MATEI ION

BÎRSAN MIHAI

53

LICEUL TEORETIC "ION BARBU"

STR. NABUCULUINR. 18

MATEI GEORGE

STANCIU ANDREEA-CRISTINA

54

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE GUȘTI"

STR. SAMUIL VULCAN NR. 8

SCRIPCARU LUCIAN-MIHAI

MATEI ION

55

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR STEAUA

ALEEA PRICOPAN, NR 1

MATEI GEORGE

PLOSCARU GEORGE-ALEXANDRU

56

CLUBUL COPIILOR SECTOR 5

STR. NĂSĂUD NR. 93

LAZAROV ALEXANDRU-SEBASTIAN

57

ȘCOALA PRIMARĂ "MICUL LORD"

STR. PETRE ISPIRESCU NR. 54B

BOLOȘ FLORINEL

58

ȘCOALA PRIMARA COPIL DORIT

ȘOS. VIILOR NR. 33

JELEA BOGDAN-ION

59

ȘCOALA PRIMARĂ CONIL

DRUMUL COOPERATIVEI NR. 55

POP CLAUDIA-RAMONA

60

ȘCOALA PRIMARĂ MARYLAND

STR. DRUMUL GHINDARI NR. 150-154

CURSARU PAUL-GABRIEL

r \

61

ȘCOALA GIMNAZIALA "RUT'

STR. LACUL BUCURA NR. 9-13

COANDĂ MIHAI

-

1-

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR SECTOR 5

Paqina 2