Hotărârea nr. 286/2018

Hotărârea nr. 286/25.10.2018 privind modificarea HCLS5 nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5, al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019, modificată prin HCLS5 nr. 234/28.09.2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

pentru modificarea HCLS 5 nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5, al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019, modificată prin HCLS 5 nr. 234/28.09.2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 25.10.2018;

Având în vedere:

raportul Direcției Generale Educație și Carieră, înregistrat sub nr. 92870/19.10.2018; expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, înregistrată sub nr. 92879/19.10.2018;

HCLS 5 nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019, modificată prin HCLS 5 nr. 234/28.09.2018;

Luând în considerare Raportul Comisiei Educație, tineret și sport;

Ținând cont de prevederile art. 19 și art. 61, alin. 1 și 2 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

în baza O.M.E.C.T.S. nr. 6564/13.12.2011, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.E.N. nr. 5472/2017;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1, al art. 45, alin. 1 și al art. 81 alin.2, lit. j din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se modifică HCLS 5 nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019, modificată prin HCLS 5 nr. 234/28.09.2018, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 Primarul Sectorului 5, Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția Asistență Tehnică și Juridică, Direcția Generală Educație și Carieră - Direcția de învățământ, Tineret și Sport, Inspectoratul Școlar al Municipiului București și directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București prevăzute în anexă, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Contrasemnează,


Secretar Sector 5,

Elena Luniinjța Petrescu

cz


Nr. £££   /25.10.2018

REȚEAUA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019

NR. CRT.

DENUMREA UNITATII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR TELEFON

/A

VĂȚĂMÂNT PREȘ(

ZOLAR

1

Grădinița Electromagnetica

PRE

Calea Rahovei Nr. 266

0214232110

2

Grădinița Nr. 34

PRE

Str. Lacul Bucura Nr. 26

0214504937

3

Grădinița Nr. 35

PRE

Str. Crizantemelor Nr. 2

0214207995

4

Grădinița Nr. 53

PRE

Aleea Bacău Nr. 2A

0214232145

5

Grădinița Nr. 54

PRE

Calea Ferentari Nr. 96

0214231217

6

Grădinița "Floarea-Soarelui"

PRE

Str. Mărgeanului Nr. 81

0214202148

7

Grădinița Nr. 72

PRE

Str. Sergent Scarlat Nr. 19

0214233920

8

Grădinița Nr. 73

PRE

Splaiul Independenței Nr. 68

0213154355

9

Grădinița Nr. 168

PRE

Șos. Viilor Nr. 99

0213363515

10

Grădinița "Paradisul Verde"

PRE

Str. Pucheni Nr. 55

0214232570

11

Grădinița Nr. 178

PRE

Str. Iancu Jianu Nr. 26

0214234065

12

Grădinița Nr. 185

PRE

Str. Garoafei Nr. 12

0214205180

13

Grădinița Nr. 205

PRE

Calea Ferentari Nr. 2

0214233610

14

Grădinița Nr. 242

PRE

Str. Tufișului Nr. 8

0214502538

15

Grădinița Nr. 244

PRE

Str. Humulești Nr. 31

0214234008

16

Grădinița Nr. 245

PRE

Str. Tunsu Petre Nr. 9

0214237424

17

Grădinița Nr. 268

PRE

Str. Ion Creanga Nr. 8

0214104010

18

Grădinița Nr. 269

PRE

Str. C-tin Miculescu Nr. 12

0213354544

19

Grădinița "Căsuța Fermecată"

PRE

Str. Amurgului Nr. 2

0214562082/

0214562083

20

Grădinița Nr. 271

PRE

B-Dul Eroii Sanitari Nr. 77

0214109024

GIMNAZIAL                  t

21

Școala Gimnazială Nr. 2

PRI, GIM

Str. Lacul Bucura Nr. 14

0214501192

22

Școala Gimnazială Nr. 103

PRI, GIM

Str. Vigoniei Nr. 3-5

0214503728/

0214501571

23

Școala Gimnazială "Principesa Margareta"

PRI, GIM

Str. Pândele Roșea Nr. 2-4

0213351405

24

Școala Gimnazială Nr. 115

PRE, PRI, GIM

Calea 13 Septembrie Nr. 177

0213163793

25

Școala Gimnazială Nr. 124

PRI, GIM

Str. Mărgeanului Nr. 25A

0214206365

26

Școala Gimnazială Nr. 125

PRE, PRI, GIM

Sos. București-Măgurele Nr. 45

0217765685

27

Școala Gimnazială Nr. 126

PRE, PRI, GIM

Str. Lerești Nr. 12

0214203645

28

Școala Gimnazială Nr. 127

PRI, GIM

Str. Munții Carpați Nr. 68

0214231092

29

Școala Gimnazială Nr. 128

PRI, GIM

Str. Ion Creangă Nr. 6

0214102219

30

Școala Gimnazială "Luceafărul"

PRI, GIM

Str. Doina Nr. 1

0214230480

31

Școala Gimnazială Nr. 131

PRI, GIM

Str. Gutuilor Nr. 1

0214203905

32

Școala Gimnazială "Grigore Tocilescu"

PRI, GIM

Str. Grigore Tocilescu Nr. 20

0214231140

33

Școala Gimnazială Nr. 134

PRI, GIM

Str. Baciului Nr. 4A

0214503502

34

Școala Gimnazială Nr. 135

PRI, GIM

Calea Ferentari Nr. 72

0214233327/

0214564815

35

Școala Gimnazială Nr. 136

PRI, GIM

Prelungirea Ferentari Nr. 74A

0214501892

36

Școala Gimnazială "Mircea Sântimbreanu"

PRI, GIM

Șos. Alexandriei Nr. 21

0214206795

37

Școala Gimnazială "Ion I.C. Brătianu"

PRI, GIM

Str. Amurgului Nr. 35

0214233390

38

Școala Gimnazială Nr. 143

PRI, GIM

Str. Banul Mărăcine Nr. 16

0214202440

39

Școala Gimnazială Nr. 144

PRE, PRI, GIM

Str. Floare De Gheață Nr. 1B

0214442093

40

Școala Gimnazială "I. G. Duca"

PRI, GIM

Sos. Panduri Nr. 42

0214100881

41

Școala Gimnazială "Petrache Poenaru"

PRI, GIM

Str. Bacău Nr. 1

0214233987/

0214233991

42

Școala Gimnazială "George Călinescu"

PRI, GIM

Str. Bachus Nr. 42

0214232889

43

Școala Gimnazială Nr. 150

PRE, PRI, GIM

B-dul Eroii Sanitari Nr. 29-31

0214108408

44

Școala Gimnazială Nr. 188

PRI, GIM

Str. Tufișului Nr. 13

0214503864

45

Școala Gimnazială Nr. 280

PRI, GIM

Str. Serg. Gheorghe Donici Nr. 4A

0214234068

NVĂTĂMÂNT LICE

' .v . J''’ 's:

46

Colegiul Național "Gheorghe Lazăr"

GIM, LIC TEO

B-Dul. Regina ElisabetaNr. 48

0213134756

47

Solegiul Economic "Viilor"

LIC TEH, PROF

Sos. Viilor Nr. 38

0213160973

NR. CRT.

DENUMREA UNITATII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR TELEFON

48

Colegiul Tehnic Energetic

LIC TEII, LIC TEO, POS, PROF

Aleea Podul Giurgiului Nr. 5

0214500630

49

Colegiul Tehnic De Industrie Alimentară "Dumitru Moțoc"

PRE, LIC TEH, PROF

Str. Spătarul Preda Nr. 16

0215552875

50

Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez"

PROF, LIC TEH, LIC TEO, POS

Calea Serban Vodă Nr. 280

0213365890

51

Liceul Teoretic "Ștefan Odobleja"

PRI, GIM, LIC TEO

Str. Domeasca Nr. 7a

0214112213/

0214111093

52

Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu"

PRI, GIM, LIC TEO

Calea Rahovei Nr. 313-315

0214234060

53

Liceul Teoretic "Ion Barbu"

PRI, GIM, LIC TEO

Str. NabuculuiNr. 18

0214102332

54

Liceul Tehnologic "Dimitrie Guști"

PROF, LIC TEH, LIC TEO

Str. Samuil Vulcan Nr. 8

0214562050

■■ J

NVĂȚĂMÂNTSPEC

55

Școala Gimnazială Specială Nr. 9

PRI, GIM / SPE

Str. Trompetului Nr. 34

021.423.96.62

CL UB URI SPOR TIVE ȘCOLARE INDEPENDENTE

56

Clubul Sportiv Școlar "Steaua"

LIC/SP

Aleea Pricopan nr. 1

021.413.29.40

■ c

LUBURI ALE COPII

LOR   ,

57

Clubul Copiilor Sector 5

GIM

Str. Năsăud Nr. 93

021.423.01.78

Os

ȘCOLI,

ți GRĂDINIȚE PAR

TICULARE

■ '

58

Grădinița "Sfanțul Andrei"

PRE

Str. Bulgarus Nr. 44

0213116825

59

Grădinița "Alexandra Kids"

PRE

Str. Petre Ispirescu Nr. 69

0722.151.836,

021.420.69.27

60

Grădinița cu program normal și program prelungit "Pro Kinder"

PRE

Str. Sabinelor Nr. 56

0735.037.249

61

Grădinița "Adnan"

PRE

Intr. Buturugeni Nr. 7

0722205243

0744606010

0214107278

0212523280

62

Grădinița "Maryland"

PRE

Str. Drumul Ghindari Nr. 150-154

0722418104

63

Grădinița cu Program Prelungit "Little Team, The College Childcare"

PRE

Calea 13 Septembrie Nr. 191

0314377804/

0724224555

64

Grădinița cu Program Prelungit "Top Kids"

PRE

Str.Sergent Gheorghe.Donici Nr.26-28

0214237723/

0737215703

65

Școala Primară "Micul Lord"

PRE, PRI

Str. Petre Ispirescu Nr. 54b

0730093603

0372771917

66

Școala Primară "Conil"

PRE, PRI

Drumul Cooperativei Nr. 55

0726322302

67

Școala Primară "Maryland"

PRI

Str. Drumul Ghindari Nr. 150-154

0722418104

68

Grădinița cu program normal si prelungit "Rainbow Cids"

PRE

Str. General Ion Dragalina Nr. 8

0318052392

0720.277.660

69

Școala Gimnazială "Copil Dorit"

PRE, PRI, GIM

Sos. Viilor Nr. 33

0754494649

70

Școala Gimnazială "Rut"

PRI, GIM

Str. Lacul Bucura Nr. 9-13

214510035


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR SECTOR 5 ELENA LUMINIȚA PETREȘCU

2