Hotărârea nr. 271/2018

Hotărârea nr. 271/25.10.2018 privind aprobarea proiectului "Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2018.10.19 - 03 / 19.10.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr. 93205/19.10.2018;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”;

Proiectul depus de Asociația Club Sportiv Future Pro Generation, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” sub numărul CCTSI-2018.09.1 7 -04/ 17.09.2018,

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Tenis pentru copii în școlile din Sectorul 5”, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în cursul anului 2018, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 — Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nr         /25.10.2018


PREȘ!

ALEXANDI

NN


CONTR^SEMN E AZĂ

SECRETAR SECTOR 5 ELENA LUMINIȚA PEȚRESC[JANEXA 1 la H.C.L. al Sectorului 5 Nr.

Privind aprobarea proiectului „Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

„Tenis pentru copii în școlile din Sectorul 5”

  • a. Organizator: Asociația Club Sportiv Future Pro Generation;

  • b. Descriere: Asociația Club Sportiv Future Pro Generation își propune să

promoveze practicarea tenisului în rândul comunității locale, cu precădere în rândul copiilor și tinerilor înmatriculați în unitățile școlare din Sectorul 5, prin implementarea unui proiect pilot la nivelul unei școli din sector, cu scopul atragerii acestora într-un amplu program de inițiere în tenis. Programul presupune realizarea a 2 ședințe a câte 2-3 ore/săptămână pentru fiecare copil înscris, copii din clasele 0-4 din școala aleasă pentru implementare.

  • c. Perioada: noiembrie 2018 - februarie 2019;

  • d. Beneficiari direcți: elevii din clasele 0-4 din școala selectată pentru

implementare;

  • e. Locație: Sectorul 5, București;

  • f.  Buget maxim alocat: 98.186 lei.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR SECTOR 5 ELENA LUMINIȚA PEȚRESCU