Hotărârea nr. 251/2018

Hotărârea nr. 251/25.10.2018 privind validarea mandatului de consilier al domnului Danciu Ioan Bogdan.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMANIA


1918-2018| SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, Sector 5 - București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37  ’          Cod Fiscal: 4433953

Fax: 021.3 14.49.90  021.3 1 1.04.65

HOTĂRÂRE

privind validarea mandatului de consilier al domnului Danciu Ioan Bogdan

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 25.10.2018;

Ținând cont de adresa Partidului Social Democrat- Organizația Sector 5 nr.20/19.10.2018 înregistrată la Primăria Sectorului 5 sub nr. 93231/19.10.2018, prin care se solicită validarea mandatului de consilier al domnului Danciu Ioan Bogdan, Procesul Verbal al Comisiei de Validare și Jurământul domnului consilier Danciu Ioan Bogdan;

In conformitate cu prevederile art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, coroborat cu art.6 alin.2 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reactualizată;

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. l.Se validează mandatul de consilier local al domnului Danciu Ioan Bogdan, supleant pe listele electorale ale Partidului Social Democrat.

Art.2 Domnul Danciu Ioan Bogdan înlocuiește pe doamna Pescaru Maria Cristina în Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sector 5, constituite prin H.C.L. Sector 5 nr.07/06.07.2016.