Hotărârea nr. 243/2018

Hotărârea nr. 243/28.09.2018 privind susținerea fotbalului feminin de performanță din Sectorul 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE privind susținerea și dezvoltarea fotbalului feminin de performanță din Sectorul 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” înregistrat sub nr. CCTSI-2018.09.21- 12/21.09.2018 ;

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 85194/21.09.2018;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Proiectul depus de Asociația Fotbal Club Fair-Play București înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub numărul 78797/30.08.2018 și la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” sub numărul CCTSI-2018.08.30 - 03 / 30.08.2018,

In conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Susținerea și dezvoltarea fotbalului feminin de performanță din Sectorul 5”, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în cursul anului 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” - 20.01.09.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXA 1 la H.C.L. Sector 5 nr.ZZ Z28.Q9.2018

Privind susținerea și dezvoltarea fotbalului feminin de performanță din Sectorul 5

„Susținerea și dezvoltarea fotbalului feminin de performanță din Sectorul 5”

 • a.    Organizator: Asociația Fotbal Club Fair Play.

 • b.    Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, în parteneriat cu Asociația Fotbal Club Fair Play, își propun să promoveze fotbalul feminin în unitățile de învățământ din Sectorul 5, cu scopul de a încuraja practicarea acestui sport de cât mai multe tinere, de a menține o stare permanentă de sănătate prin exercițiul fizic și de a neutraliza fenomenul de abandon școlar. De asemenea, se urmărește dezvoltarea permanentă a activității de pregătire sportivă, îmbunătățirea bazei materiale și a condițiilor specifice de susținere a efortului în sportul de performanță, precum și participarea cu echipele de Junioare și Senioare în competiții la cel mai înalt nivel, organizate de Federația Română de Fotbal pe plan național. Prin continuarea activității cu sprijinul financiar al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, Clubul de Fotbal Feminin Fair Play București își propune obținerea de rezultate sportive superioare anilor precedenți, creșterea numărului de practicante a fotbalului în rândul fetelor din Sectorul 5, promovarea a cel puțin două junioare în echipa de Liga I și cel puțin o jucătoare în Loturile Naționale ale României.

 • c.    Perioada: septembrie - decembrie 2018;

 • d.    Beneficiari direcți: tinere din Sectorul 5;

 • e.    Locație: Sectorul 5, București;

 • f.    Buget maxim alocat: 97.767 lei.


  SEMNEAZĂ

  SECTOR 5,

  ESC II


  /

  PRESEI)

  ALEXANDRU


* NN

E ȘEDINȚĂ,

JȚLAN LAZAROV