Hotărârea nr. 242/2018

Hotărârea nr. 242/28.09.2018 privind aprobarea proiectului ”Susținerea sportivei Paneș Bianca”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Susținerea sportivei Paneș Bianca”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 28.09.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” înregistrat sub nr. CCTSI-2018.09.21 - 14/21.09.2018 ;

Expunerea de Motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 85195/21.09.2018;

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Proiectul depus de Clubul de Echitație Agrointernațional, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” sub numărul CCTSI-2018.08.27 - 13 / 27.08.2018,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. I și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă proiectul „Susținerea sportivei Paneș Bianca”, desfășurat de către Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în cursul anului 2018, conform Anexei nr. I la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache", Titlul „Cheltuieli curente” - 20, Articolul „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” -20.01.09.

Art. 3 - Primarul Sectorului 5 și Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.ȘEDINȚĂ,

ÎĂFqLAZAROV

1 Za^/T

Nr. ^4'2/28.09.2018


privind aprobarea proiectului „Susținerea sportivei Paneș Bianca” proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”

„Susținerea sportivei Paneș Bianca”

  • a.    Descriere: Clubul de Echitație Agrointernațional dorește să sprijine traseul sportiv al tinerei Bianca Paneș, în vederea susținerii acesteia în plata lunară, pentru o perioadă de patru luni, a întreținerii calului cu care concurează la Probele de Dresaj în Cadrul Campionatului Național și a altor Competiții Interne și Internaționale, dar și a Cursurilor de Echitație pentru dresaj de înaltă performanță.

Clubul de Echitație Agrointernațional s-a constituit la inițiativa unui grup de specialiști în domeniu, pasionați de sportul ecvestru, printre membri fondatori numărându-se Sorin Soveja - Maestru emerit al sportului și regretatul sportiv Ștefan Stoica - Maestru al sportului.

Clubul este afiliat la Federația Ecvestră Română și prin aceasta la Federația Ecvestră Internațională, datorită cărui fapt, sportivii legitimați aici au putut participa în decursul ultimilor 15 ani la numeroase competiții naționale și internaționale.

Rezultatele foarte bune obținute de Bianca Paneș în competițiile naționale, demonstrează că activitatea acesteia este în ascensiune. Faptul că de la an la an, costurile participării la un concurs devin tot mai mari, determină sportivul și pe părinții acestuia să caute noi surse în vederea susținerii sportului de performanță.

Scopul susținerii proiectului: continuarea și dezvoltarea activității sportive, valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de pregătire și competiție.

  • b.    Obiectivele susținerii proiectului:

  • - Asigurarea prezenței la competiții pe plan local, național și internațional;

  • - Susținerea și dezvoltarea activității de performanță;

  • - Evitarea abandonului activității sportive de performanță.

  • c.    Perioada: Septembrie - decembrie 2018;

  • d.    Beneficiari direcți: Bianca Paneș;

  • e.    Buget alocat: 23.500 lei