Hotărârea nr. 23/2018

Hotărârea nr. 23/26.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

Privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale

"Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu

modificările si completările ulterioare

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5, Raportul comun de specialitate al Direcției Generale Educație si Cariera și al Direcției Generale Economice nr. 7354 / 25.01.2018 și Procesul verbal încheiat în urma consultării cu organizația sindicală reprezentativă la nivel de unitate, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 7355 / 25.01.2018 .

în baza prevederilor art. 11 din Legea - Cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;

Conform prevederilor Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice ;

Având in vedere Hotărârea Guvernului României nr. 846 din 29 Noiembrie 2017 - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată ;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE :

Art.l (1) - începând cu data de 01.01.2018 se modifică salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Sectorului 5, în baza art. 1 alin.(l) al prezentei hotărâri.

Art.2 - Lista serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 a fost aprobata prin H.C.L. Sector 5 nr. 102 / 28.07.2017, modificata prin FI.C.L. Sector 5 nr. 152 / 28.09.2017 .

Art.3 (1) - începând cu data de 01.01.2018 se modifica salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul DGASPC Sector 5 se stabilesc prin Decizie a Directorului General al DGASPC Sector 5, în baza art.3 alin.(l) al prezentei hotărâri.

Art.4 (1) - începând cu data de 01.01.2018 se aprobă salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5, conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 se stabilesc prin Decizie a Directorului Executiv al Direcției de Impozite si Taxe Locale Sector 5 în baza art.4 alin.(l) al prezentei hotărâri.

Art.5 (1) - începând cu data de 01.01.2018 se aprobă salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Administrației Domeniului Public Sector 5, conform Anexei nr. 4 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 5 se stabilesc prin Decizie a Directorului General al Administrației Domeniului Public Sector 5, în baza art.5 alin.(l) al prezentei hotărâri.

Art.6 (1) - începând cu data de 01.01.2018 se modifica salariile de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, conform Anexei nr.5 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

(2) Drepturile salariale ale personalului din cadrul Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” se stabilesc prin Decizie a Directorului General al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în baza art.6 alin.(l) al prezentei hotărâri

Art.7 - Drepturile salariale ale conducătorilor serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5 se stabilesc prin Dispoziție a Primarului Sectorului 5, în baza art.3 alin.(l), art.4 alin. (1) și art.5 alin.(l) din prezenta hotărâre.

Art.8 - Prevederile Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 205 / 14.12.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102 / 28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 152 / 28.09.2017, se abroga prin prezenta.

Art.9 - Direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.CONTRASEMNEAZĂ p. SECRETARiȘECTOR 5 DIRECTOI tl 0 ENERAL FLORINA WAGNEA

SALARIILE DE BAZA DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 5 Stabilite conform Legii - Cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice incepand cu 01 ianuarie 2018

Funcția

Grad/Treapta

profesională

Nivel studii

Gradație

Salariul de bază

01 ianuarie 2018

Secretar Sector

II

S

8512

Director General

II

S

13110

Arhitect Șef

II

s

13110

Director General Adjunct

II

S

12046

Director Executiv

II

S

11134

Șef Serviciu

II

s

9177

Șef Birou

II

s

8512

Auditor / Inspector / Consilier / Consilier juridic

Superior

s

5

6931

S

4

6762

s

3

6597

s

2

6282

s

1

5983

s

0

5565

Principal

s

5

6083

s

4

5720

S

3

5580

s

2

5314

s

1

5061

s

0

4708

Asistent

s

5

4892

s

4

4772

s

3

4665

S

2

4433

s

1

4222

S

0

3927

s

5

3906

s

4

3810

s

3

3717

s

2

3540

s

1

3370

s

0

3135

M

5

3525

M

4

3488

M

3

3353

M

2

3192

M

1

3040

M

0

2827

Referent

Principal

M

5

3079

M

4

3004

M

3

2930

M

2

2789

M

1

2654

M

0

2473

Asistent

M

5

2801

M

4

2733

M

3

2667

M

2

2539

M

1

2418

M

0

2250

Debutant

M

5

2682

M

4

2617

M

3

2553

M

2

2461

M

1

2316

M

0

2154

Referent de specialitate

II

SSD

5

3853

SSD

4

3759

SSD

3

3666

SSD

2

3491

SSD

1

3324

SSD

0

3092

Superior

S

5

6931

s

4

6762

s

3

6597

s

2

6282

s

1

5983

s

0

5565

Principal

s

5

6083

s

4

5720

s

3

5580

s

2

5314

s

1

5061

s

0

4708

s

5

4892

s

4

4772

s

3

4665

s

2

4433

s

1

4222

s

0

3927

s

5

3906

Debutant

s

4

3810

s

3

3717

s

2

3540

s

1

3370

s

0

3135

Polițist local III

Superior

M

5

3525

M

4

3488

M

3

3353

M

2

3192

M

1

3040

M

0

2827

Principal

M

5

3079

M

4

3004

M

3

2930

M

2

2789

M

1

2654

M

0

2473

Asistent

M

5

2801

M

4

2733

M

3

2667

M

2

2539

M

1

2418

M

0

2250

Debutant

M

5

2682

M

4

2617

M

3

2553

M

2

2461

M

1

2316

M

0

2154

PERSONAL CONTRACTUAL

Administrator Public

11

S

14402

Consilier Cabinet Primar / Consilier IA, Inspector de specialitate IA

II

S

5

5500

S

4

5366

S

3

5235

S

2

4985

S

1

4748

S

0

4417

Șef Serviciu

II

s

8778

Șef Birou

II

s

8132

Inspector specialitate

I

s

5

3853

s

4

3759

s

3

3666

s

2

3491

s

1

3324

s

0

3092

11

s

5

3302

s

4

3221

s

3

3142

s

2

2992

s

1

2849

s

0

2650

III

s

5

3031

s

4

2910

s

3

2789

s

2

2668

s

1

2546

s

0

2425

Programator ajutor / referent

I A

M

5

3152

M

4

3075

M

3

3000

M

2

2857

M

1

2720

M

0

2530

Programator ajutor / referent

I

M

5

2946

M

4

2873

M

3

2803

M

2

2670

M

1

2542

M

0

2365

Programator ajutor / referent

II

M

5

2671

M

4

2606

M

3

2542

M

2

2421

M

1

2306

M

0

2145

Programator ajutor / referent

Debutant

M

5

2423

M

4

2364

M

3

2307

M

2

2197

M

I

2092

M

0

1946

Secretar dactilograf

M

5

2753

M

4

2685

M

3

2619

M

2

2494

M

1

2475

M

0

2209

Muncitor

I

M/G

5

2753

M/G

4

2685

M/G

3

2619

M/G

2

2494

M/G

1

2475

M/G

0

2209

Muncitor

M/G

5

2642

M/G

4

2577

II

M/G

3

2514

M/G

2

2394

M/G

I

2279

M/G

0

2120

Casier

M/G

5

2979

M/G

4

2906

M/G

3

2836

M/G

2

2455

M/G

1

2572

M/G

0

2393

Curier / îngrijitor

M/G

5

2753

M/G

4

2685

M/G

3

2619

M/G

2

2494

M/G

1

2475

M/G

0

2209

Nota :

1.    Personalul care exercita activitate de contra financiar preventiv beneficieaza de o majorare a salariului de baza cu 10 % ;

2.    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficieaza de o indemnizație lunara de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care deține titlul;

3.    Salariul de baza pentru funcțiile de conducere cuprinde sporul de vechime in munca la nivel maxim .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA MATEI GEORGE /

SALARIILE DE BAZĂ DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Stabilite conform Legii-cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice începând cu 1 ianuarie 2018

Funcția

Gradul/treapt

a

profesională

Nivel de studii

Gradația

Salariul de bază

Director general

II

S

13110

Director general adjunct

II

S

12046

Director executiv

II

S

11134

Șef serviciu

II

S

9177

Șef birou

II

S

8512

Auditor/ consilier/ inspector/ consilier juridic / expert

Superior

S

5

6931

S

4

6762

S

3

6597

S

2

6282

S

1

5983

S

0

5565

Principal

S

5

6083

S

4

5720

S

3

5580

S

2

5314

S

1

5061

S

0

4708

Asistent

S

5

4892

S

4

4772

S

3

4665

S

2

4433

S

1

4222

S

0

3927

Debutant

S

5

3906

S

4

3810

S

3

3717

S

2

3540

s

1

3370

s

0

3135

Superior

M

5

3525

M

4

3488

M

3

3353

M

2

3192

M

1

3040

M

0

2827

Referent

Principal

M

5

3079

M

4

3004

M

3

2930

M

2

2789

M

1

2654

M

0

2473

Asistent

M

5

2801

M

4

2733

M

3

2667

M

2

2539

M

1

2418

M

0

2250

Debutant

M

5

2682

M

4

2617

M

3

2553

M

2

2461

M

1

2316

M

0

2154

PERSONAL CONTRACTUAL

Șef serviciu

II

S

8778

Inspector de specialitate

IA

S

5

5500

S

4

5366

S

3

5235

S

2

4985

S

1

4748

S

0

4417

I

S

5

3853

S

4

3759

S

3

3666

S

2

3491

S

1

3324

S

0

3092

II

S

5

3302

S

4

3221

S

3

3142

S

2

2992

S

1

2849

S

0

2650

Debutant

S

5

3031

S

4

2910

S

3

2789

S

2

2668

S

1

2546

S

0

2425

Programator

Ajutor/referent

IA

M

5

3152

M

4

3075

M

3

3000

M

2

2857

M

1

2720

M

0

2530

Programator

Ajutor/referent

1

M

5

2946

M

4

2873

M

3

2803

M

2

2670

M

1

2542

M

0

2365

Programator

Ajutor/referent

II

M

5

2671

M

4

2606

M

3

2542

M

2

2421

M

1

2306

M

0

2145

Programator

Ajutor/referent

Debutant

M

5

2423

M

4

2364

M

3

2307

M

2

2197

M

1

2092

M

0

1946

Muncitor

necalificat

I

M/G

5

2751

M/G

4

2684

M/G

3

2618

M/G

2

2494

M/G

1

2375

M/G

0

2209

Muncitor

necalificat

II

M/G

5

2641

M/G

4

2574

M/G

3

2514

M/G

2

2394

M/G

1

2279

M/G

0

2120

Magaziner/Casier

M/G

5

2979

M/G

4

2906

M/G

3

2836

M/G

2

2701

M/G

1

2572

M/G

0

2393

Magaziner/Casier

Debutant

M/G

5

2860

M/G

4

2791

M/G

3

2723

M/G

2

2593

M/G

1

2470

MG

0

2297

Paznic/ Pompier

M/G

5

2751

M/G

4

2684

M/G

3

2618

M/G

2

2497

M/G

1

2375

MG

0

2209

M/G

5

2753

M/G

4

2685

îngrijitor

M/G

3

2619

M/G

2

2494

M/G

1

2475

MG

0

2209

îngrijitor

Debutant

M/G

5

2423

M/G

4

2364

M/G

3

2307

M/G

2

2197

M/G

1

2092

MG

0

1946

Consilier juridic

IA

S

5

4568

S

4

4456

S

3

4348

S

2

4140

S

1

3944

s

0

3669

I

s

5

4033

s

4

3934

s

3

3838

s

2

3659

s

1

3482

s

0

3238

I

s

5

3436

s

4

3353

s

3

3271

s

2

3115

s

1

2967

s

0

2760

Debutant

s

5

3178

s

4

3100

s

3

3025

s

2

2881

s

1

2743

s

0

2552

Administrator

I

M

5

3560

M

4

3473

M

3

3388

M

2

3226

M

I

3072

M

0

2858

Administrator

II

M

5

3315

M

4

3282

M

3

3202

M

2

3049

M

1

2904

M

0

2702

I

M/G

5

3035

M/G

4

2961

M/G

3

2889

M/G

2

2751

M/G

1

2620

MG

0

2438

Muncitor calificat

II

M/G

5

2915

M/G

4

2844

M/G

3

2775

M/G

2

2643

M/G

1

2517

MG

0

2340

III

M/G

5

2874

M/G

4

2803

M/G

3

2734

M/G

2

2605

M/G

1

2489

M/G

0

2308

IV

M/G

5

2752

MG

4

2685

M/G

3

2618

M/G

2

2495

M/G

1

2375

M/G

0

2209

Șofer

I

M/G

5

3241

MG

4

3162

M/G

3

3085

M/G

2

2937

M/G

1

2798

M/G

0

2603

Șofer

II

M/G

5

3086

MG

4

3011

M/G

3

2937

M/G

2

2719

M/G

1

2694

M/G

0

2506

Operator date

I

S

5

2643

S

4

2578

S

3

2514

S

2

2394

S

1

2279

S

0

2119

II

S

5

2484

S

4

2422

s

3

2364

s

2

2251

s

1

2144

s

0

1995

III

s

5

2423

s

4

2364

s

3

2301

s

2

2197

s

1

2093

s

0

1946

Debutant

s

5

2417

s

4

2357

s

3

2300

s

2

2190

2086

1940

Notă:

1.    Personalul care exercită activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%.

2.    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

3.    Salariile de bază pentru funcțiile de conducere curpind sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

Anexa nr. 3 la H.C.L. Sector 5 nr.    C)^'’ t/țO Jo_

/

SALARIILE DE BAZA DIN CADRUL DIRECȚIEI DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5 Stabilite conform Legii - Cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice incepand cu 01 ianuarie 2018

Funcția

Grad/Treapta

profesională

Nivel studii

Gradație

Salariul de bază

01 ianuarie 2018

Director Executiv

II

S

11134

Director Executiv Adjunct

II

S

10469

Șef Serviciu

II

s

9177

Șef Birou

11

s

8512

Auditor / Inspector / Consilier / Consilier juridic

Superior

s

5

6931

s

4

6762

s

3

6597

s

2

6282

s

1

5983

s

0

5565

Principal

s

5

6083

s

4

5720

s

3

5580

s

2

5314

s

1

5061

s

0

4708

Asistent

s

5

4892

s

4

4772

s

3

4665

s

2

4433

s

1

4222

s

0

3927

Debutant

s

5

3906

s

4

3810

s

3

3717

s

2

3540

s

1

3370

s

0

3135

M

5

3525

M

4

3488

M

3

3353

M

2

3192

M

1

3040

M

0

2827

Referent

Principal

M

5

3079

M

4

3004

M

3

2930

M

2

2789

M

1

2654

M

0

2473

Asistent

M

5

2801

M

4

2733

M

3

2667

M

2

2539

M

1

2418

M

0

2250

Debutant

M

5

2682

M

4

2617

M

3

2553

M

2

2461

M

1

2316

M

0

2154

Referent de specialitate

11

SSD

5

3853

SSD

4

3759

SSD

3

3666

SSD

2

3491

SSD

1

3324

SSD

0

3092

PERSONAL CONTRACTUAL

Șef Serviciu

II

S

8778

Șef Birou

II

S

8132

Consilier IA, Inspector de specialitate IA

s

5

5500

s

4

5366

s

3

5235

s

2

4985

s

1

4748

s

0

4417

Inspector specialitate

I

s

5

3853

s

4

3759

s

3

3666

s

2

3491

s

1

3324

s

0

3092

II

s

5

3302

s

4

3221

s

3

3142

s

2

2992

s

1

2849

s

0

2650

III

s

5

3031

s

4

2910

s

3

2789

s

2

2668

s

1

2546

s

0

2425

Programator ajutor / referent

I A

M

5

3152

M

4

3075

M

3

3000

M

2

2857

M

1

2720

M

0

2530

Programator ajutor / referent

I

M

5

2946

M

4

2873

M

3

2803

M

2

2670

M

1

2542

M

0

2365

Programator ajutor / referent

II

M

5

2671

M

4

2606

M

3

2542

M

2

2421

M

1

2306

M

0

2145

Programator ajutor / referent

Debutant

M

5

2423

M

4

2364

M

3

2307

M

2

2197

M

1

2092

M

0

1946

Secretar dactilograf

M

5

2753

M

4

2685

M

3

2619

M

2

2494

M

1

2475

M

0

2209

Muncitor

M/G

5

2753

M/G

4

2685

T

M/G

3

2619

M/G

2

2494

M/G

1

2475

M/G

0

2209

Muncitor

II

M/G

5

2642

M/G

4

2577

M/G

3

2514

M/G

2

2394

M/G

1

2279

M/G

0

2120

Casier

M/G

5

2979

M/G

4

2906

M/G

3

2836

M/G

2

2455

M/G

1

2572

M/G

0

2393

Curier / îngrijitor

M/G

5

2753

M/G

4

2685

M/G

3

2619

M/G

2

2494

M/G

1

2475

M/G

0

2209

Nota :

1.    Personalul care exercita activitate de contro financiar preventiv beneficieaza de o majorare a salariului de baza cu 10 % ;

2.    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficieaza de o indemnizație lunara de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care deține titlul;

3.    Salariul de baza pentru funcțiile de conducere cuprinde sporul de vechime in munca la nivel maxim .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA MATEI GEORGE

Anexa nr. 4 la

La HCL.Sector 5 nr.

SALARIILE DE BAZĂ ALE PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL ADMINISTRAȚIEI DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

Stabilite conform Legii- Cadru nr.153/2017 privind salarozarea personalului plătitdin fonduri publice începând cu 01 ianuarie 2018

Nr.c

rt.

Funcția

Grad./Tr.

Nivelul

Studiilor

Gradația

Salariul de baza

01 ianuarie 2018

a) funcții de conducere

1

Director General

II

S

12046

2

Director General Adjunct

II

s

11400

3

Director Executiv

II

s

10488

4

Sef Serviciu

II

s

8778

5

Sef Birou

II

s

8132

b) funcții de execuție

6

Inspector de specialitate/consilier juridic

IA

s

5

5500

s

4

5366

s

3

5235

s

2

4985

s

1

4748

s

0

4417

I

s

5

3853

s

4

3759

s

3

3666

s

2

3491

s

1

3324

s

0

3092

II

s

5

3302

s

4

3221

s

3

3142

s

2

2992

S

1

2849

S

0

2650

III

s

5

3031

s

4

2910

s

3

2789

s

2

2668

s

1

2546

s

0

2425

Debutant

s

5

3017

s

4

2944

s

3

2872

s

2

2736

s

1

2606

s

0

2424

9

Referent

IA

M

5

3152

M

4

3075

M

3

3000

M

2

2857

M

1

2720

M

0

2530

1

M

5

2946

M

4

2873

M

3

2803

M

2

2670

M

1

2542

M

0

2365

II

M

5

2671

M

4

2606

M

3

2542

M

2

2421

M

1

2306

M

0

2145

debutant

M

5

2423

M

4

2364

M

3

2307

M

2

2197

M

1

2092

M

0

1946

10

Magaziner

M/G

5

2978

M/G

4

2906

M/G

3

2836

M/G

2

2701

M/G

1

2572

M/G

0

2393

11

Portar

M/G

5

2753

M/G

4

2685

M/G

3

2619

M/G

2

2494

M/G

1

2375

M/G

0

2209

12

Șoferi

I

M/G

5

3241

M/G

4

3161

M/G

3

3084

M/G

2

2937

M/G

1

2797

M/G

0

2603

II

M/G

5

3086

M/G

4

3011

M/G

3

2937

M/G

2

2828

M/G

1

2694

M/G

0

2506

Sef Formație

II

M/G

5

3085

M/G

4

3010

M/G

3

2937

M/G

2

2828

M/G

1

2694

M/G

0

2506

13

Muncitor calificat

I

M/G

5

3035

M/G

4

2961

M/G

3

2889

M/G

2

2751

M/G

1

2620

M/G

0

2438

II

M/G

5

2915

M/G

4

2844

M/G

3

2774

M/G

2

2642

M/G

1

2517

M/G

0

2341

14

Muncitor necalificat

I

M/G

5

2873

M/G

4

2803

M/G

3

2735

M/G

2

2605

M/G

1

2481

M/G

0

2308

II

M/G

5

2751

M/G

4

2684

M/G

3

2618

M/G

2

2494

M/G

1

2375

M/G

0

2209

1 Personalul care exercita activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe perioada de exercitare a acesteia, de o majorare a salariului de baza cu 10%.

O

Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunara de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plată, dacă își desfășoară

activitatea in domeniul pentru care deține titlul.

O    W

Salariul de baza pentru funcțiile de conducere cuprinde sporul de vechime in munca la nivel maxim.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GEORGE MATEI

o 2

Anexa nr. 5 Ia H.C.L.Sector 5 nr.

SALARIILE DE BAZA DIN CADRUL CENTRULUI CULTURAL SI DE TINERET " ȘTEFAN IORDACHE " SECTOR 5

Stabilite conform Legii - Cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice incepand cu 01 ianuarie 2018

Funcția

Grad/Treapta

profesională

Nivel studii

Gradație

Salariul de bază 01 ianuarie 2018

Director General

II

S

12046

Director Adjunct / Contabil Sef

II

S

10488

Șef Serviciu / Sef Secție

II

S

8778

Șef Birou / Sef Oficiu

II

s

8132

Inspector specialitate

IA

s

5

5365

S

4

5234

S

3

5106

s

2

4862

S

1

4629

s

0

4307

I

S

5

5166

S

4

5039

s

3

4916

s

2

4682

s

1

4459

S

0

4147

II

s

5

4968

S

4

4846

S

3

4727

s

2

4502

S

1

4287

S

0

3988

Șofer

M/G

5

3499

M/G

4

3414

M/G

3

3330

M/G

2

3170

M/G

1

3019

M/G

0

2808

S

5

4572

S

4

4459

T Â

S

3

4350

S

2

4143

S

1

3945

Consilier juridic

S

0

3669

I

S

5

4373

S

4

4266

S

3

4162

S

2

3963

S

1

3773

S

0

3509

II

S

5

4174

S

4

4071

S

3

3971

S

2

3782

S

1

3602

S

0

3349

Administrator imobil

II

M/G

5

3797

M/G

4

3704

M/G

3

3613

M/G

2

3439

M/G

1

3276

M/G

0

3047

Operator (lumini, imagini, sunet)

M/G

5

3697

M/G

4

3605

M/G

3

3518

M/G

2

3349

M/G

1

3190

M/G

0

2967

Nota :

1.    Personalul care exercita activitate de control financiar preventiv beneficieaza de o majorare a salariului de baza cu 10 % ;

2.    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficieaza de o indemnizație lunara de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care deține titlul;

3.    Salariul de baza pentru funcțiile de conducere cuprinde sporul de vechime in munca la nivel maxim .