Hotărârea nr. 228/2018

Hotărârea nr. 228/28.09.2018 privind reorganizarea Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5 și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL SECTOR 5ROMÂNIA


1913-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11, Sector 5 - București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37             Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90  021.311.04.65

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară din data dc 28.09.2018.

Având în vedere:

  • -  Raportul de specialitate al Compartimentului de Resurse Umane si SSM din cadrul Direcției Impozite si Taxe Locale a Sectorui 5 înregistrat sub nr. 642120/20.09.25018;

  • -  Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5

  • -  Adresa Direcției Impozite si Taxe Locale Sector 5 nr. 642127/20.09.2018 conexata cu 644353/21.09.2018 transmisă și înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici sub nr.48951 /20.09.2018 conexata cu 49142/21.09.2018

  • -  Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.49228 conexat cu nr.48951 si nr.49142/2018

  • -  Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

în conformitate cu prevederile:

  • -  Art. 2 alin. (3) și art. 6 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

  • -  Art. 8 alin. (1) și art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.81 alin.(2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 modificarea Organigramei și a Statului de funcții, conform anexelor I și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.10.2018.

Art.3 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărârii orice alte dispoziții contrare se abrogă.

Art.4 - Primarul Sectorului 5, prin compartimentele de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR SECTOR 5 ELENA LUMINIȚA PETRESCU

tyr. fa-O3&/8-Total personal: 170

Personal conducere: 13

Personal execuție: 157

Funcții publice conducere: 11

Funcții publice execuție: 139

Funcții conctractuale conducere: 2

Funcții contractuale execuție: 18


STAT FUNCȚII

DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE A SECTORULUI 5


NR.

CRT.

Numele, prenumele/VACANT, temporar VACANT după caz

STRUCTURA

FUNCȚIA DE DEMNITATE PUBLICA

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuala

Treapta grad prof.

Nivelul studiilo r

OBS.

Mariana

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

DIRECTOR EXECUTIV

DIRECTOR EXECUTIV

1

VACANT

Consilier

Gr. II

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

2

VACANT

Gr. II

SERVICIUL EVIDENTA VENITURI

3

VACANT

SEF SERVICIU

II

s

4

Ștefanin Ileana-Olga

Consilier

1

Superior

s

suspendat

5

Micu Ionica

Inspector

1

Superior

s

6

Șerbănescu Leliana

Inspector

1

Superior

s

7

Apostol Monica

Inspector

1

Principal

s

8

Zaharia Vasilica

Inspector

1

Superior

s

9

Popescu Bogdan

Inspector

1

Asistent

s

10

Temporar ocupat-Gevre Olga

Inspector

1

Asistent

s

Cristian Cristina-suspendat

11

Lazar Mihaela

Inspector

1

Superior

s

COMPARTIMENTUL BUGET - FINANCIAR

12

Mihai Alina

Inspector

1

Asistent

s

13

lonita Viorica

Inspector

1

Superior

s

14

Alexandrescu Florentina-Daniela

Inspector

1

Asistent

s

15

Enache Ștefania-Mihaela

Inspector

1

Principal

s

BIROUL INCASARI

16

Alexandru Maria Luiza

Sef Birou

II

S

17

Datcu Corina

Casier

Tr.l

M

18

Temporar ocupat-Necula Gabriela

Casier

Tr.l

M

Lazar Livia Ionela -suspendat

19

Popescu Elena Aneta

Casier

Tr.l

M

20

Gioanâ Ionela

Casier

Tr.l

M

21

Temporar ocupat-Tanase Cristina

Casier

Tr.l

M

Dumitru Zoica-detasata ADP

22

Vlad Gabriela

Casier

Tr.l

M

23

Moroianu Felicia Dulcineea

Casier

Tr.l

M

24

Dumitru Valentina

Casier

Tr.l

M

COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE SI FONDURI EUROPENE

25

Piticu Neli - Adriana

inspector

1

Asistent

s

26

Temporar vacant

inspector

1

Asistent

s

Ștefan Gabriela-suspendat

27

Vacant

inspector

1

Principal

s

BIROUL JURIDIC

28

Deca Elena-Denisa

Șef Birou

II

S

29

Gaspar Ana-Maria

Cons. juridic

1

Asistent

s

30

Muicaru Andreea-lzabela

Cons. juridic

1

Asistent

s

31

Temporar vacant

Cons. juridic

1

Superior

s

Petrescu Luminita-detasat primărie

32

Ene Roxana

Cons. juridic

1

Principal

s

33

Chirtes Mirela

Cons. juridic

1

Asistent

s

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE SI SSM

34

Carp Simona Elena

inspector

1

Superior

5

35

Temporar vacant

inspector

1

Asistent

S

Lepadat Ioana Catalina-suspendat

36

Niculae Monica

Inspector

1

Superior

S

37

Samoila Petruta Cristina

Inspector

1

Principal

s

SERVICIUL PRELUCRARE AUTOMATA DATE

38

VACANT

Șef Serviciu

II

39

Manea Mirabela-Cristina

Insp. Speci

Gr.ll

s

40

Pătrașcu Adrian

Insp. Speci

Gr.ll

s

41

Marcoci Silvia-Ancuța

Programat

Tr.ll

M

42

Stanciu Nicoleta Andreea

Programat

Tr.lll

M

43

Răducan Maria-Andreea

Programat

Tr.lll

M

44

Popescu Constantin

Insp. Speci

GR IA

s

45

Lupu Cristian

Insp. Speci

GR IA

s

46

Gusman Mihaela Carmen

Programat

TR IA

M

SERVICIUL CONSTATARE SI IMPUNERE PF 1

47

Sâvulescu Reli-Silvia

Șef Serviciu

II

s

48

Opricâ Rodica

Consilier

1

Superior

s

49

Crăiniceanu Daniela

Inspector

1

Superior

s

50

Stanciulescu Simona

Inspector

1

Principal

s

51

Tonea Lucia-Ecaterina

Inspector

1

Asistent

s

52

Bucur Ecaterina

Referent

III

Superior

M

53

Draghie Violeta - Cristina

Referent

III

Superior

M

54

Cucu-Năstase Florentina

Referent

III

Superior

M

55

Năstase Mariana

Inspector

1

Superior

s

56

Olteanu Gabriela-Nicoleta

Inspector

1

Asistent

s

57

Ceausu Valentina

Referent

III

Superior

M

58

Soimaru Lavinia - Cristina

Inspector

1

Asistent

S

59

Gărăiman Mirela

Inspector

1

Asistent

s

60

Radu Elena-Daniela

Referent

III

Principal

M

61

Volintiru Elena-Diana

Inspector

1

Asistent

s

62

Danciu Florentina

Inspector

1

Asistent

s

SERVICIUL CONSTATARE SI IMPUNERE PF II

63

Rusu Cristina

Șef Serviciu

II

s

64

Salavastru Valerian

Consilier

1

Superior

s

65

Șillo Luiza-Laura

Consilier

1

Superior

s

66

Cotiga Mariana

Inspector

1

Superior

s

67

Cucuruzeanu Camelia

Inspector

1

Superior

s

68

Roibu Justina

Inspector

1

Superior

s

69

Chițu Rodica

Inspector

1

Asistent

s

70

Ungureanu Elena-Antoaneta

Referent

III

Superior

M

71

Păun Constantin

Inspector

1

Debutant

s

72

Eftene Elena-Oana

Referent

III

Principal

M

73

Ciobanu Elena

Referent

III

Principal

M

74

Temporar vacant

Referent

III

Asistent

M

Anca Maria -Alina-suspendat

75

Geogloman Lucia

Inspector

1

Asistent

s

76

Temporar ocupat- Soroiu Nicolae

Inspector

1

Asistent

s

Chiru Cristina-suspendat

77

Temporar vacant

Inspector

1

Principal

s

Cursaru Catalina-suspendat

78

Radulescu Nicoleta

Inspector

1

Superior

s

79

loniță Monica

Referent

III

Principal

M

80

Dobre Alin

Inspector

1

Asistent

S

81

Putineanu Adrian Marius

Inspector

1

Debutant

s

82

Maxim Maria

Referent

III

Principal

M

83

Tenea Constantin

Inspector

1

asistent

S

SERVICIUL CONSTATARE SI IMPUNERE PJ

84

VACANT

Șef Serviciu

II

s

85

Grigoriu Emanuel-Grigore

Consilier

1

Superior

s

86

Tudose Livia

Inspector

1

Superior

s

87

lacob - Radion Nicolae

Inspector

1

Principal

s

88

Stoian Mariana

Inspector

1

Superior

s

89

Temporar ocupat- Caramidaru Lucian

Referent

III

Superior

M

Simion Iulia-suspendat

90

Ghiță Carmen-Anastasia

Referent

III

Superior

M

91

Barbu Virgînia

Inspector

1

Principal

S

92.

Medrega Elena

Inspector

1

Asistent

S

93

Cretu Manuela

Inspector

1

Principal

s

94

Preda Ioana - Sorina

Inspector

1

Principal

s

95

lonita Consuela Rodica

Inspector

1

Superior

s

96

Turcu lonela-Cerasela

Inspector

1

Superior

s

97

Sandu Petre Elena

Inspector

1

Superior

s

SERVICIUL URMĂRIRE, ÎNCASARE SI EXECUTARE PJ

98

VACANT

Șef Serviciu

II

s

99

Dragoi luliana

Referent

III

Superior

M

100

Stănculescu Cristina

Inspector

1

Superior

s

101

Vulpe Gabriela-Adriana

Inspector

1

Principal

s

102

Șillo George

Inspector

1

Superior

s

103

Temporar ocupat-Gheorghiu Vali Victorin

Inspector

1

Asistent

s

Nastase Elisabeta- Cristina-suspendat

104

Geamănu Luminița

Inspector

1

Principal

s

105

Gușa Carmen Mihaela

Inspector

1

Asistent

s

106

Zancu loan - Cristian

Inspector

1

Asistent

s

107

Preda Andreea-Georgeta

Inspector

1

Asistent

s

108

Csiszer Tiberiu

Inspector

1

Principal

s

109

Stefanescu Silvia

Inspector

1

Asistent

s

110

Geană Oana - Marilena

Inspector

1

Principal

s

111

Temporar vacant

Referent

III

Principal

M

Popa Maria Cristina-suspendat

112

Baicu Lavinia-Carolina

Referent

III

Asistent

M

113

Cringasu Andrei

Inspector

1

Principal

s

SERVICIUL URMĂRIRE, ÎNCASARE SI EXECUTARE PF

114

Grigoriu Mariana

Șef serviciu

II

s

115

Râpeanu Anda-Carmen

Inspector

1

Superior

s

116

Tudora Elena

Consilier

1

Superior

s

117

Ene Maria-Corina

Inspector

1

Superior

s

118

Mihailescu Georgeta-Alina

inspector

1

superior

s

119

Honciuc Mihaela-lonuta

Inspector

1

asistent

s

120

Druga Diana-Karina

Inspector

1

principal

s

121

Anghelache Ana Maria

Inspector

1

Asistent

s

122

Alexe Florina

Inspector

1

principal

s

123

lacob Gabriela Luminița

Inspector

1

Asistent

s

124

Tanase Geani-Viorel

Referent

III

Superior

M

125

Cimpanu Ecaterina Alina

Referent

III

superior

M

126

Simion Carmen

Inspector

1

principal

S

127

Nae Luminița

Inspector

1

principal

s

128

Anghelescu Georgeta

Referent

III

principal

M

129

Soroiu Marius Daniel

Inspector

I

principal

S

130

Furdui Marcel

Inspector

1

Superior

S

SERVICIUL AMENZI SI ALTE VENITURI

131

Pasaniuc Andreea -Daniela

Șef Serviciu

II

S

suspendat

132

Corcan Mihai - Alexandru

Inspector

1

Asistent

s

133

Gindes Ramona

Inspector

1

Asistent

s

134

Niță Loredana

Inspector

1

Principal

s

135

Marcu Nuta Dorina

Referent

III

Superior

M

136

Gheorghe Mihaela

Inspector

1

Asistent

s

137

Selea Georgica

Referent

III

Superior

M

138

Ștefan Tiberiu

Referent

III

Superior

M

139

Zorila Georgeta

Referent

III

Superior

M

140

Manciu Adriana

Inspector

1

Principal

s

141

Neagoe Elena-Gabriela

inspector

1

Principal

s

142

Codin Cătălin-Marius

Inspector

1

Asistent

s

143

Colceag Mirela-Gabriela

Inspector

1

Asistent

S

144

Arapu Marc Cristian

Inspector

1

Superior

S

145

Temporar vacant

Inspector

1

Principal

s

Popa Diana Elena

146

."lihalache Ionela

Referent

III

Asistent

M

147

Blaga Daniel - Valeriu

Consilier

1

Superior

s

148

Păduraru Gabriela-lrina

Inspector

1

Asistent

s

149

Dumitru Alexandru - Aurel

Inspector

1

Superior

s

150

Burda Alexandru-Gheorghe

Inspector

1

Asistent

s

151

Vasilache Andra

Inspector

l

Asis-fpnT

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA

/

152

VACANT

Șef Serviciu

II

s

153

Talpus Narcis Alexandru

Inspector

1

Superior

s

154

Sandu Any

Inspector

1

Principal

s

155

Chiran Adrian

Inspector

1

Principal

s

156

Albu Alina-Mihaela

Inspector

1

Asistent

s

157

Anechitei Andreea Alexandra

Inspector

1

Asistent

s

158

Bucur Marian

Inspector

1

Superior

5

159

Rotaru Elena Andreea

Inspector

1

Principal

s

160

Băncilă Veronica-Elizabeth

Inspector

1

Asistent

s

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU P.A.I.D.

161

Draghici Nicoleta

Inspector

1

Asistent

s

COMPARTIMENTUL RELAȚII CU PUBLICUL

162

Temporar ocupat-Nicolae Elena luliana

Inspector

1

Asistent

s

Manas Florentina-suspendat

163

Vacant

Referent

III

Superior

M

164

Netoi Sorinela Florentina

Inspector

1

Asistent

s

165

Piguloiu Otilia-Mihaela

Inspector

1

Asistent

s

COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN MANAGERIAL

166

Vacant

Inspector

1

Asistent

s

COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN

167

Vacant

auditor

1

Asistent

s

168

Vacant

auditor

1

Superior

s

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

169

Vition Elisabeta-Geta

îngrijitor

Tr.l

G/M

170

Baladuna lleni

îngrijitor

Tr.l

G/M

Total personal: 170

Personal conducere: 13

Personal execuție: 157

Funcții publice conducere: 11

Funcții publice execuție: 139


Funcții conctractuale conducere: 2

Funcții contractuale execuție: 18