Hotărârea nr. 210/2018

Hotărârea nr. 210/27.08.2018 privind aprobarea proiectului ”Nadia Sport Experience”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Nadia Sport Experience”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 1 15/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2018;

Având în vedere:

Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu nr. CCTSI - 2018.08.24 - 14 din data de 24.08.2018;

Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 ;

Luând în considerare:

Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

Raportul Comisiei Educație, Tineret și Sport;

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”;

Solicitarea depusă de Fundația ”Nadia Comăneci”, înregistrată la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” cu nr. CCTSI - 2018.08.24 - 06, din data de 24.08.2018,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Arh 1 - Se aprobă proiectul „Nadia Sport Experience”, desfășurat de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” în cursul anului 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Sumele necesare realizării proiectului cuprins în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre vor fi utilizate din bugetul propriu al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan lordache”, Titlul „Cheltuieli curente” -20, Articolul „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” - 20.01.09.

Art. 3 — Primarul Sectorului 5, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan lordache” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ALE

ANEXA 1

Ia Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 Nr.

privind aprobarea proiectului ”Nadia Sport Expcriencc”

1. ”Nadia Sport Experience”

a.    Organizator: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, în parteneriat cu Fundația "Nadia Comăneci”

b.    Descriere: Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” în parteneriat cu Fundația ”Nadia Comăneci”, își propun implementarea programului social - sportiv ”Nadia Sport Experience”. Programul social-sportiv "Nadia Sport Experience” promovează excelența, performanța, un stil de viață sănătos și responsabil, responsabilitatea civică și grija față de mediu, prin încurajarea și promovarea practicării sportului și a sportului de performanță. Programul este structurat pe mai multe niveluri: "Pașaport pentru sport”, o Campanie de informare la nivelul Sectorului 5 privind beneficiile practicării sportului de masă și de club; "Zilele sportului cu Nadia”, un Festival al Sportului cu rol în identificarea și selectarea copiilor cu aptitudini deosebite în practicarea sportului și ”Nadia, 10 pentru sport!”, un program de acordare de burse sportive, unui număr de 10 copii talentați în domeniul sportului, selectați în cadrul evenimentului "Zilele sportului cu Nadia”. Se va pune un accent deosebit în identificarea tinerilor provenind din medii de risc care manifestă aptitudini în practicarea sportului. Tinerii vor putea beneficia și de burse/premieri anuale în cadrul programului “10 pentru Gimnastică” (program desfășurat, în paralel, de Fundația ”Nadia Comăneci”), cu condiția participării la antrenamente, frecventării școlii și obținerii unor rezultate satisfăcătoare.

c.    Perioada: septembrie 2018 — septembrie 2019;

d.    Beneficiari direcți:

Copii și elevi din Sectorul 5 implicați în activitate: minimum 10.000.

Cadre didactice, reprezentanți ai școlilor, cluburilor sportive și asociațiilor neguvernamentale, din Sectorul 5 implicate în activitate: minimum 100.

Membrii ai comunității locale implicați în activitate: minim 30.000 de familii cu copii înscriși în unitățile de învățământ din Sectorul 5;

e.    Locații: școlile din Sectorul 5, Parcul Sebastian;

f.    Buget maxim alocat: 490.780 lei.


JULȘEDINȚĂ CS I IAN LAZAROV