Hotărârea nr. 208/2018

Hotărârea nr. 208/27.08.2018 privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 5.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Organigramei și Ștatului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 5

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale pentru moddificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001 precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2018;

Ținând cont de expunerea de motive a Primarului Sectorului 5;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 5777/23.08.2018 întocmit de Directorul Administrației Domeniului Public Sector 5;

Luând în considerare Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017 privind înființarea Administrației Domeniului Public ca serviciu public de interes local finanțata din bugetul local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5 și Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 173/23.11.2017 privind modificarea Organigramei și Ștatului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 5;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art.81 alin (2) lit. e) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă modificarea Organigramei și Ștatului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 5, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Serviciul Evidență Acte Administrative - Direcția de Asistență Tehnică și Juridică și Administrația Domeniului Public Sector 5 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Nr JW I    ■.    2018


O

30

O

>

z

o

30

>

>

>

O


CZ)

-I

33

§

>

o

o

m


"O

03

O

CZ)

m

o

-i

o

30

CM


“O

33

!

33

5


O

33

LnANEXA nr. 2

STAT FUNCȚII

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

NR.

CRT.

STRUCTURA

Nivelul

studiilor

Treapta grad prof.

Funcția contractuala

de conducere

de execuție

CC

)NDUCERE

1

S

II

Director General

2

S

II

Director General Adjunct

3

s

II

Consilier

DIRECȚIA ECONOMICA

_

4

s

II

Director

BIROUL FINANCIAR SALARIZARE

5

s

II

Set Birou

6

s

IA

Inspector de specialitate

7

s

IA

Inspector de specialitate

8

s

1

Inspector de specialitate

9

M

IA

Referent

10

M

IA

Referent

BIRO

LIL BUGET CONTABILITATE

ii

S

II

Set Birou

12

S

IA

Inspector de specialitate

13

S

IA

Inspector de specialitate

14

S

1

Inspector de specialitate

15

M

IA

Referent

16

M

IA

Referent

COMPARTIM

ENTUL RESURSE UMANE / SSM/PSI

17

S

IA

Inspector de pecialitate

18

S

IA

Inspector de pecialitate

19

S

IA

Inspector de pecialitate

20

S

IA

Inspector de pecialitate

DIF

SECȚIA)

ACHIZIȚII PUBLICE

21

S

ll

Director

SERVICIU

ACHIZIȚII PUBLICE SI DERULARE CONTRACTE

22

s

ll

Set Serviciu

23

s

IA

Inspector de specialitate

24

s

IA

Inspector de specialitate

25

s

IA

Inspector de specialitate

26

s

IA

Inspector de specialitate

27

s

1

Inspector de specialitate

28

s

1

Inspector de specialitate

29

s

debutant

Inspector de specialitate

30

M

IA

Referent

31

M

1

Referent

NR.

CRT.

STRUCTURA

Nivelul

studiilor

T reapta grad prof.

Funcția contractuala

de conducere

de execuție

COMP

ARTIME

NTUL ADMINISTRATIV

32

S

IA

Inspector de pecialitae

33

s

IA

Inspector de pecialitae

34

s

1

Inspector de pecialitae

35

s

1

Inspector de pecialitae

36

M

IA

Referent

COMPARTIf

WENTUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI JURIDIC

37

S

IA

consilier juridic

38

s

IA

consilier juridic

39

s

IA

consilier juridic

DIRECȚIA TEHNICA

40

s

II

Director

COMPARTIMENT TEHNIC

41

s

IA

Inspector de specialitate

42

s

IA

Inspector de specialitate

43

s

IA

Inspector de specialitate

44

s

1

Inspector de specialitate

45

M

IA

Referent

SERVICII

JLMECANIZARE

46

S

II

Sef Serviciu

47

s

IA

Inspector specialitate

48

s

IA

Inspector specialitate

49

s

1

Inspector specialitate

50

M

IA

referent

51

M/G

1

Șofer

52

M/G

1

Șofer

53

M/G

1

Șofer

54

M/G

1

Șofer

55

M/G

1

Șofer

56

M/G

1

Șofer

57

M/G

1

Șofer

58

M/G

1

Șofer

59

M/G

1

Șofer

60

M/G

1

Șofer

61

M/G

1

Șofer

62

M/G

1

Șofer

63

M/G

1

Șofer

64

M/G

1

Șofer

65

M/G

1

Șofer

66

M/G

1

Șofer

67

M/G

1

Șofer

68

M/G

1

Șofer

69

M/G

1

Șofer

70

M/G

1

Șofer

71

M/G

1

Șofer

72

M/G

1

Șofer

73

M/G

1

Șofer

74

M/G

1

Șofer

NR.

CRT.

STRUCTURA

Nivelul

studiilor

Treapta grad prof.

Funcția contractuala

de conducere

de execuție

75

M/G

1

Șofer

76

M/G

1

Șofer

77

M/G

1

Șofer

78

M/G

1

Șofer

79

M/G

1

Șofer

80

M/G

1

Șofer

81

M/G

1

Șofer

82

M/G

1

Șofer

83

M/G

1

Șofer

84

M/G

1

Șofer

85

M/G

II

Șofer

86

M/G

II

Șofer

87

M/G

II

Șofer

88

M/G

II

Șofer

89

M/G

1

magazineri

90

M/G

1

magazineri

91

M/G

1

muncitor calificat

92

M/G

1

muncitor calificat

SERVICIUL

NTRETINERE REPARAȚII DF

IUMURI

93

S

li

Sef serviciu

94

s

IA

Inspector specialitate

95

s

IA

Inspector specialitate

96

s

IA

Inspector specialitate

97

M

IA

referent

98

M

II

sef formație muncitori

99

M

li

sef formație muncitori

100

M/G

1

muncitor calificat

101

M/G

1

muncitor calificat

102

M/G

1

muncitor calificat

103

M/G

1

muncitor calificat

104

M/G

1

muncitor calificat

105

M/G

1

muncitori necalificat

106

M/G

1

muncitori necalificat

107

M/G

1

muncitori necalificat

108

M/G

1

muncitori necalificat

109

M/G

1

muncitori necalificat

110

M/G

1

muncitori necalificat

DIRECȚIA SALUBRIZARE

in

S

II

Director

S

ERVICI

JL SALUBRIZARE

112

S

ii

Sef serviciu

113

S

IA

Inspector specialitate

114

S

1

Inspector specialitate

115

M

IA

referent

116

M

1

sef formație muncitori

117

M

1

sef formație muncitori

118

M

1

sef formație muncitori

NR.

CRT.

STRUCTURA

Nivelul

studiilor

Treapta grad prof.

Funcția contractuala

de conducere

de execuție

119

M

1

sef formație muncitori

120

M/G

1

muncitor necalificat

121

M/G

1

muncitor necalificat

122

M/G

1

muncitor necalificat

123

M/G

1

muncitor necalificat

124

M/G

1

muncitor necalificat

125

M/G

1

muncitor necalificat

126

M/G

1

muncitor necalificat

127

M/G

1

muncitor necalificat

128

M/G

1

muncitor necalificat

129

M/G

1

muncitor necalificat

130

M/G

1

muncitor necalificat

131

M/G

1

muncitor necalificat

132

M/G

1

muncitor necalificat

133

M/G

1

muncitor necalificat

134

M/G

1

muncitor necalificat

135

M/G

1

muncitor necalificat

136

M/G

II

muncitor necalificat

137

M/G

II

muncitor necalificat

138

M/G

II

muncitor necalificat

139

M/G

II

muncitor necalificat

140

M/G

II

muncitor necalificat

141

M/G

II

muncitor necalificat

142

M/G

II

muncitor necalificat

143

M/G

II

muncitor necalificat

144

M/G

II

muncitor necalificat

145

M/G

II

muncitor necalificat

146

M/G

II

muncitor necalificat

147

M/G

II

muncitor necalificat

148

M/G

II

muncitor necalificat

149

M/G

II

muncitor necalificat

150

M/G

II

muncitor necalificat

151

M/G

II

muncitor necalificat

152

M/G

II

muncitor necalificat

153

M/G

II

muncitor necalificat

154

M/G

II

muncitor necalificat

155

M/G

II

muncitor necalificat

156

M/G

II

muncitor necalificat

157

M/G

II

muncitor necalificat

158

M/G

II

muncitor necalificat

159

M/G

II

muncitor necalificat

160

M/G

II

muncitor necalificat

161

M/G

II

muncitor necalificat

162

M/G

II

muncitor necalificat

163

M/G

II

muncitor necalificat

164

M/G

II

muncitor necalificat

165

M/G

II

muncitor necalificat

NR.

CRT.

STRUCTURA

Nivelul

studiilor

T reapta grad prof.

Funcția contractuala

de conducere

de execuție

166

M/G

II

muncitor necalificat

167

M/G

II

muncitor necalificat

168

M/G

II

^0 -

muncitor necalificat

LAZAROV /

riAN


AL