Hotărârea nr. 205/2018

Hotărârea nr. 205/27.08.2018 completarea Anexei 1 a Hotărârii de Consiliu Local Sector 5 nr. 60/29.03.2018 privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului, cu modificările și completările ulterioare.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 5

România

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5 - București

Tel.: 021.314.46.80 021.314.43.18 021.314.28.37    Cod fiscal: 4433953

Fax: 021.314.49.90 021.311.04.65    E-mail: primarie@sector5.ro

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 1 a Hotărârii de Consiliu Local Sector 5 nr.60/29.03.2018 privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, întrunit în ședință ordinară din data de 27.08.2018.

Având în vedere:

-    Hotărârea de Consiliu Local nr. 102/28.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;

-    Raportul comun de specialitate al Direcției Generale Educație și Carieră și al Direcției Generale Economice nr.77385/24.08.2018;

-    Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 nr.77386/24.08.2018;

-    Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte Activități Economice;

-    Procesul verbal privind îndeplinirea procedurii de consultare potrivit dispozițiilor art. 11 alin.(l) din Legea-cadru privind salarizarea persoanelor plătite din fondurile publice nr. 153/2017, republicată, cu modificările și completările ulterioare nr.77378/24.08.2018;

A

In temeiul:

-    prevederilor art.l 1 din Legea-Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

-    prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    prevederilor Hotărârii Guvernului României nr.846 din 29 noiembrie 2017 - pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată;

Având în vedere prevederile art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

în temeiul art.45 alin.(l) și art.81 alin.(4) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art.l - începând cu data de 01.09.2018, se completează Anexa 1 la H.C.L. nr.60/29.03.2018 privind modificarea H.C.L. nr.102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 - Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.60/29.03.2018 privind modificarea H.C.L. nr.102/28.07.2017 rămân în vigoare.

Art.3 - Direcțiile de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Anexa nr. 1 la H.C.L. Sector 5 nr.

SALARIILE DE BAZA DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI SECTORULUI 5 Stabilite conform Legii - Cadru nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice începând cu 01 septembrie 2018

Funcția

Grad/Treapta

profesională

Nivel studii

Gradație

Salariul de bază

01 septembrie 2018

Secretar Sector

II

S

8512

Director General

II

S

13110

Arhitect Sef

II

s

13110

Director General Adjunct

II

s

12046

Director Executiv

II

s

11134

Șef Serviciu

II

s

9177

Șef Birou

II

s

8512

Auditor / Inspector / Consilier / Consilier juridic

Superior

s

5

6931

s

4

6762

s

3

6597

s

2

6282

s

1

5983

s

0

5565

Principal

s

5

6083

s

4

5720

s

3

5580

s

2

5314

s

1

5061

s

0

4708

s

5

4892

s

4

4772

Asistent

s

3

4665

s

2

4433

s

1

4222

s

0

3927

s

5

3906

s

4

3810

s

3

3717

s

2

3540

s

1

3370

s

0

3135

M

5

3525

M

4

3488

Superior

M

3

3353

M

2

3192

M

1

3040

Referent

M

0

2827

Principal

M

5

3079

M

4

3004

M

3

2930

M

2

2789

M

1

2654

M

0

2473

Asistent

M

5

2801

M

4

2733

M

3

2667

M

2

2539

M

1

2418

M

0

2250

Debutant

M

5

2682

M

4

2617

M

3

2553

M

2

2461

M

1

2316

M

0

2154

Referent de specialitate

clasa II, grad profesional superior

SSD

5

4270

SSD

4

4166

SSD

3

3968

SSD

2

3779

SSD

1

3516

SSD

0

3270

S

5

6931

S

4

6762

S

3

6597

S

2

6282

S

1

5983

s

0

5565

s

5

6083

s

4

5720

Principal

s

3

5580

s

2

5314

s

1

5061

s

0

4708

Polițist local I

s

5

4892

s

4

4772

Asistent

s

3

4665

s

2

4433

s

1

4222

s

0

3927

s

5

3906

s

4

3810

Debutant

s

3

3717

s

2

3540

s

1

3370

s

o

3135

Polițist local III

Superior

M

5

3525

M

4

3488

M

3

3353

M

2

3192

M

1

3040

M

0

2827

Principal

M

5

3079

M

4

3004

M

3

2930

M

2

2789

M

1

2654

M

0

2473

Asistent

M

5

2801

M

4

2733

M

3

2667

M

2

2539

M

1

2418

M

0

2250

M

5

2682

M

4

2617

Debutant

M

3

2553

M

2

2461

M

1

2316

M

0

2154

PERSONAL CONTRACTUAL

Administrator Public

II

S

14402

Consilier Cabinet Primar / Consilier LA, Inspector de specialitate IA

II

s

5

5500

s

4

5366

s

3

5235

s

2

4985

s

1

4748

s

0

4417

Șef Serviciu

II

s

8778

Șef Birou

II

s

8132

Inspector specialitate

I

s

5

3853

s

4

3759

s

3

3666

s

2

3491

s

1

3324

s

0

3092

II

s

5

3302

s

4

3221

s

3

3142

s

2

2992

s

1

2849

s

0

2650

s

5

3031

III

s

4

2910

s

3

2789

s

2

2668

s

1

2546

s

0

2425

Programator ajutor / referent

IA

M

5

3152

M

4

3075

M

3

3000

M

2

2857

M

1

2720

M

0

2530

Programator ajutor / referent

I

M

5

2946

M

4

2873

M

3

2803

M

2

2670

M

1

2542

M

0

2365

Programator ajutor / referent

II

M

5

2671

M

4

2606

M

3

2542

M

2

2421

M

1

2306

M

0

2145

Programator ajutor / referent

Debutant

M

5

2423

M

4

2364

M

3

2307

M

2

2197

M

1

2092

M

0

1946

Secretar dactilograf

M

5

2753

M

4

2685

M

3

2619

M

2

2494

M

1

2475

M

0

2209

Muncitor

M/G

5

2753

M/G

4

2685

I

M/G

3

2619

M/G

2

2494

M/G

1

2475

M/G

0

2209

Muncitor

M/G

5

2642

M/G

4

2577

M/G

3

2514

M/G

2

2394

M/G

1

2279

M/G

0

2120

Casier

M/G

5

2979

M/G

4

2906

M/G

3

2836

M/G

2

2455

M/G

1

2572

M/G

0

2393

Curier / îngrijitor

M/G

5

2753

M/G

4

2685

M/G

3

2619

M/G

2

2494

M/G

1

2475

M/G

0

2209

Nota:

1. Personalul care exercita activitate de control financiar preventiv beneficiază de o majorare a salariului de baza cu 10 %;

2.    Personalul care deține titlul științific de doctor beneficieaza de o indemnizație lunara de 50% din nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, daca isi desfasoara activitatea in domeniul pentru care deține titlul;

3.    Personalul care este autorizat să efectueze operațiuni în Registrul electoral beneficiază de o majorare lunară a salariului de bază cu 15%;


4. Salariul de baza pentru funcțiile de de vechime in munca la nivel maxim