Hotărârea nr. 194/2018

Hotărârea nr. 194/27.08.2018 privind modificarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pe anul 2018.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5

HOTĂRÂRE

privind modificarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru anul 2018

Consiliul Local al Sectorului 5 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2018;

Având în vedere:

-Raportul de Specialitate al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” nr. CCTSI-2018.08.21 - 01 din 21.08.2018;

-Expunerea de motive a Primarului Sectorului 5 înregistrată sub nr. 76285/21.08.2018;

-Raportul Comisiei Buget, Finanțe, Taxe Locale, Fonduri Europene și alte activități economice;

-Raportul Comisiei Cultură, Culte, Minorități Naționale;

-Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 15 / 26.01.2018 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru anul 201 8;

-Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 106 / 31.05.2018 privind aprobarea completării Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru anul 2018;

-Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”,

în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1 și art. 81 alin. 2, lit. k, din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea Perioadei de implementare/derulare a proiectului „Parada performanței” de la poziția 15 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 15 din 26.01.2018 și va avea următorul conținut: „pe perioada anului 201 8”.

Art. 2 — Se aprobă modificarea literei e. din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 106 din 31.05.2018 și va avea următorul conținut: „Locația: pe raza Sectorului 5 al Municipiului București”.

Art. 3- Celelalte prevederi ale Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 15 din 26.01.2018 și 106 din 3 1.05.2018 rămân în vigoare.

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR SECTOR 5,

ELENA LUMINIȚA PEȚRESCU

EDINȚĂ,

LAZAROV


Nr


/27.08.2018